Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica WstępPobieranie 218.34 Kb.
Strona1/9
Data05.05.2016
Rozmiar218.34 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Copyright by Alina i Tomasz Drzazga 
Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica


Wstęp

Ludzie od najdawniejszych czasów nadawali nazwy wyróżniającym się elementom krajobrazu, jak: rzeki, jeziora, bagna czy wzniesienia, aby ułatwić sobie orientację w terenie. Pierwsze nazwy miejscowe i terenowe z obszaru dzisiejszej gminy Lipnica spotykamy w średniowiecznych dokumentach lokacyjnych, gdzie obok nazwy zakładanej wsi pojawiają się charakterystyczne obiekty terenowe wyznaczające granice nadawanych gruntów. Pierwszego szerszego opisu ówczesnej parafii borzyszkowskiej dokonał ksiądz Jan Gotfryd Bork w swojej pracy: „Liber status jurium ac proventuum tam fixorum quam accidentium Ecclesiae Parochialis Borzyszkoviensis Decanatus Schluchoviensis conscriptus per Joannem Godefridum Bork dictae ecclesiae Rectorem A.D. 1751 institutum”. Jego praca była źródłem informacji dla Konstantego Kościńskiego, który w swoim opisie „Parafia Borzyszkowska w Powiecie Człuchowskim w Prusach Zachodnich wedle zapisków ks. proboszcza Jana Gotfryda Borka” z 1905 roku zamieścił 180 nazw miejscowych i terenowych. Należy również wspomnieć o pracy Józefa Gierszewskiego „Rys historyczny parafii borzyszkowskiej” z 1928 roku, który drukowany był w odcinkach w ówczesnym „Dzienniku Pomorskim”.

Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica powstał w oparciu o różnoskalowe mapy topograficzne i tematyczne, obejmujące obszar gminy, liczne artykuły i opracowania, a także o dziesiątki przeprowadzonych wywiadów. Przedstawiono w nim 376 haseł zestawionych w porządku alfabetycznym. W hasłach dwuczłonowych wyraz umieszczony na pierwszym miejscu, jest hasłem właściwym, gdyż akcentuje treść hasła, np. Borzyszkowskie, Jezioro, Kuntop, Bagno, natomiast na drugim miejscu umieszczono określenie. W przypadku tak odwróconego szyku poszczególne wyrazy hasła oddzielone są przecinkami. Odsyłacze do innych haseł w słowniku zaznaczono słowem zob. (=zobacz).

Słownik zawiera oprócz nazw urzędowych miejscowości liczne nazwy lokalne pojedynczych gospodarstw, zwanych na tym terenie wybudowaniami, którymi posługuje się nadal miejscowa ludność oraz nazwy terenowe elementów krajobrazu gminy Lipnica.

W aneksie zamieszczono 52 nazwy wymienione przez K. Kościńskiego (1905), oraz J. Gierszewskiego (1928), których współczesne funkcjonowanie nie zostało potwierdzone w trakcie badań, natomiast w załączniku mapę przedstawiającą zasięg administracyjny gminy Lipnica.

Przedstawione w słowniku, dotychczas rozproszone w różnych opracowaniach, nazwy miejscowe i terenowe występujące na terenie gminy Lipnica mogą być ważnym źródłem do poznania regionu Gochów.AAlaska, Przystanek, czyli oryginalne Studenckie Pole Namiotowe „Przystanek Alaska”, czynne w sezonie letnim, utworzył w 1999 roku Jacek Chroboczek na dawnym 40 ha gospodarstwie położonym ok. 1,0 km na pd. od miejscowości Gliśno Wielkie nad jez. Kamieniczno. Nazwa i klimat całego przedsięwzięcia nawiązuje do popularnego serialu telewizyjnego „Przystanek Alaska”. Można spotkać tu miejsca wyraźnie inspirowane serialem jak:

  • Bar u Hollinga, czyli poddasze starej obory z drewnianymi stołami i ławami, miejsce spotkań towarzyskich o każdej porze dnia i nocy.

  • Tańczący Morty, czyli stylowy, nocny klub taneczny w stodole.

  • Sklepik Ruth-Anne, czyli sklepik z najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi.

  • Chris o Poranku, czyli skomputeryzowany mini-radiowęzeł.

  • Ed i jego przyjaciele, czyli filmoteka video (wszystkie odcinki „Przystanku Alaska”).

  • Chata Adama, czyli kuchnia letnia ze starym piecem kuchennym.

  • Pole golfowe Fleischmana, czyli oryginalne pole do minigolfa.B
Babie, Jezioro, jez. położone w lasach przy drodze Upiłka-Lipczynek, pomiędzy jez. Czarne a jez. Duże Katarzynki. Pow.1,8 ha, dł.210 m, szer.190 m, gł. do 7,0 m.
Bagienko, niewielkie trzęsawisko położone ok. 0,4 km na wsch. od jez. Gliszczonek.
Bagink, wybudowanie położone pomiędzy jez. Gliszczonek a bagnem Bagienko. Nazwa z kasz. bagink - bagienko, pochodzi od położonego w pobliżu bagna o tej samej nazwie.
Bagniste, bagienny obszar z oczkami torfowiskowymi, zajmujący dawną misę jeziorną, położony ok.1,0 km na wsch. od wyb. Tebowizna. Niegdyś wydobywano tu torf na opał.
Baranie Błoto, podmokłe łąki położone ok. 0,4 km na pn. od Jez. Kielskie, w pobliżu bagiennego obszaru Chmielnik. Nazwa wiążę się z wypasaniem owiec na łąkach.
Baronowo, wybudowanie założone w 1907 roku, położone ok. 0,5 km na pd. od jez. Osowo Duże nad rzeką Osusznicą. Nazwa pochodzi od dawnego właściciela, którego nazywano baronem.
Betlejem, dawne wybudowanie położone ok. 2,0 km na zach. od miejscowości Prądzona. Nazwa wyb. sięga czasów przedwojennych. Widnieje m.in. na mapie topograficznej z 1937 roku. Podobno ustawiony w lesie podczas zimy paśnik dla zwierząt, skojarzył się komuś ze żłóbkiem Jezusa i tak nazwał pobliskie wybudowanie.
Białe Błoto, torfowisko położone ok. 2,5 km na pn.-zach. od miejscowości Zapceń, przy drodze gruntowej Zapceń-Sierzywk. Nazwa pochodzi od kwitnących późną wiosną na biało wełnianek.
Białe, Jezioro, daw. Biały Staw, jez. rynnowe położone na pn.-zach. od miejscowości Brzeźno Szlacheckie na granicy gm. Lipnica i gm. Tuchomie. Pow.19,6 ha, dł.916 m, szer.394 m, gł. do 3,9 m. W XVIII w. nad jez. znajdowało się dziś nieistniejące wyb. Białe, zwane też Biallen.
Biedolewo, wybudowanie położone 0,5 km na pn. od miejscowości Borzyszkowy.
Biedrowie, torfowiskowa kotlina, jedno z wielu występujących na terenie gm. Lipnica torfowisk wysokich tzw. kotłowych. Położona w lasach na pn. od miejscowości Smołdziny w pobliżu kotliny Czerwony Dół.
Bielawy, łąki położone w okolicy Upiłki, nad kanałem nawadniającym łąki Rosochy.
Biskupia Góra, wzniesienie przy pn. krańcu jeziora Kamieniczno. Wys.193,0 m n.p.m.
Blankowe, Jezioro, niewielkie jez. położone na granicy gm. Lipnica i gm. Konarzyny, ok. 0,3 km na pd. od Jez. Okrągłe. Dł.170 m, szer.60 m. Nazywane również Jez. Gajewiczowe od nazwiska daw. dzierżawcy.
Blankowo, nieistniejące obecnie wybudowanie położone niegdyś pomiędzy Jez. Okrągłe a Jez. Blankowe. Tereny te nazywane są również Blankowizną. Nazwa pochodzi od nazwiska dawnego właściciela.
Bornik, jezioro, zob. Burmiok
Borowski, Potok, zob. Gwiazda, rzeka
Borowy Młyn, Heydemühl (XIXw.), wieś sołecka w kształcie ulicówki, położona nad Młyńskim Stawem i rzeką Gwiazda. Powstała wokół królewskiego „borowego młyna”. Za początek młyna a póżniej osady młyńskiej i wsi, należy przyjąć rok 1492, kiedy to bracia Michel i Matthias Roggenbucke otrzymali przywilej lokacyjny, potwierdzony w 1510 roku. Już w 1546 roku, w dokumencie wydanym w Krakowie 10 września wieś nazwano po raz pierwszy jako „villae Borowo”. Natomiast w przywileju na sołectwo z 20 maja 1620 roku zapisano dwie nazwy „deutsch die Heidtmuela, polnisch Borouo”. Na mapie Lubinusa z 1618 roku osada figuruje jako Heidmöhlen. Do 1967 roku, w miejscu obecnej hydroforni, stał XIX-wieczny kościół ewangelicki, filia parafii w Pietrzykowie. Obecnie we wsi znajduje się murowany kościół p.w. Ducha Świętego wybudowany w latach 1914-1916, Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), urząd pocztowy, tartak, jednostka OSP, zakłady usługowe, sklepy, bary „Gwiazda”, „Pod Bocianem”. Liczy 596 mieszkańców (12.2002). Pow. sołectwa wynosi 7283 ha.
Borsk, wybudowanie położone ok. 1,0 km na pd.-zach. od miejscowości Wojsk, przy drodze Lipnica-Bytów.
Boryń, rzeka na pd. granicy gm. Lipnica i gm. Konarzyny. Przepływa przez jez. Mały Boryń i uchodzi do jez. Parszczenica. Na rzece krótki 5,5 km szlak kajakowy łączący się ze szlakiem Zbrzycy.
Bory Tucholskie, kompleks leśny na Pojezierzu Południowopomorskim między Chojnicami a Tucholą na pd. a Kościerzyną i Starogardem Gdańskim na pn. Pokrywa obszary sandrowe, na których wytworzyły się ubogie gleby, przeważnie piaszczyste. Pow. ok.120 tys. ha. Na terenie gminy Lipnica rozciąga się pn. część Obszaru Chronionego Krajobrazu nr 5 „Fragment Borów Tucholskich” utworzonego w 1981 roku. Początek bierze od granicy gminy na pn. od jez. Księże, skąd drogą gruntową biegnie na zach. przez miejscowości Dmuchowo, Mielno, Dąbrowa do szosy, która na odcinku 1,5 km biegnie w kierunku pd. do miejscowości Nowa Osusznica. Następnie na zach. drogą gruntową do Upiłki, stąd do wsi Łąkie i dalej w kierunku zach. do Brzeźna Szlacheckiego. Stąd szosą i drogą gruntową w kierunku pd. do granicy gm. Lipnica i gm. Konarzyny. Cały OCHK nr 5 zajmuje obszar 16635 ha i charakteryzuje go duża lesistość: 73%. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, świerka, buka i graba. Występują tu również bory bagienne wykształcone na torfowiskach wysokich. Krajobraz uzupełnia bogata sieć rzek i strumieni oraz liczne jeziora typu rynnowego. Bogactwo świata roślinnego uzupełnia występowanie wielu gatunków zwierząt, jak: jelenie, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, zające, wydry i bobry.
Borzyszkowskie, Jezioro, Borziskowskie (XVIw.), Stoltmann L. sugeruje, że jez. Osterwitz, Osterwic wymieniane w dokumentach z 1352 i 1354 roku to właśnie Jez. Borzyszkowskie; jez. rynnowe o pow.101,2 ha, dł.2950 m, szer.825 m, gł. do 31 m. Urozmaicona linia brzegowa, zwłaszcza w pd. części jeziora. Liczne półwyspy, z których największy nosi nazwę Krowia Munia. Na jez. dwie wyspy: Mały Ostrów zwany Owczą Wyspą i Duży Ostrów zwany Ptasią Wyspą. Jez. zaliczone do rangi regionalnej terenów ważnych dla ptaków. Kl. czyst. II (r.b.-1987)
Borzyszkowy, Borziskowo (XIXw.), wieś sołecka oddalona 5 km na pn.-zach. od Lipnicy. Historyczna stolica Gochów. Znajduje się tu siedziba parafii, która niegdyś obejmowała obszar całych Gochów. Stopniowo odłączyły się od niej parafie: Brzeźno Szlacheckie (1901r.), Borowy Młyn (1914r.), Zapceń (1931r.) i Lipnica (1992r.) Położona nad jez. Borzyszkowskim wieś o średniowiecznym rodowodzie założona została na planie owalnicy. Pod nazwą Borschkow występuje w dokumencie z 1352 roku, w którym komtur człuchowski Ludolf Hake potwierdza kupno wsi przez Johannesa Schaden od niejakiego Cosco, którego Stoltmann L. identyfikuje jako przedstawiciela pomorskiego rodu rycerskiego Koske (Cusseke, Kutzeke, von Kusken), zaś w 1618 roku jako Burscow. W centrum znajduje się zabytkowy, drewniany kościół p.w. św. Marcina z Tours Biskupa i Wyznawcy wybudowany w latach 1721-1727 z bogatym barokowym wyposażeniem: ambona z herbami miejscowej szlachty, ołtarz główny, chrzcielnica, konfesjonały, feretron z 1751 roku, para gotyckich świadków ołtarzowych odlanych w brązie w końcu XV w. Na przykościelnym cmentarzu m.in. grób Józefa Gierszewskiego (1900-1943), komendanta TOW Gryf Pomorski, Józefa Słomińskiego (1885-1939), wybitnego działacza społecznego, Ignacego Rutz (1799-1859), dawnego właściciela Osusznicy i Rucowych Lasów. Na dziedzińcu dawnej szkoły rośnie ponad 300-letnia lipa, pomnik przyrody. Dawniej znacząca wieś na Gochach. W 1869 roku został założony Bank Ludowy a na początku XX w. Kółko Rolnicze. Do 1939 roku znajdował się tu posterunek straży granicznej. Wieś liczy 228 mieszkańców (12.2002). Pow. sołectwa wynosi 1178 ha. Znajduje się tu sklep, jednostka OSP. Obecna forma nazwy wsi pojawia się dopiero w XIX w. Urzędowo od 1920 roku. Przedtem używano form Borzyszkowo lub Borzyszki. Nazwa wsi pochodzi od kasz. borëska/borëszka oznaczająca karłowatą sosnę.
Brzezinek Duży, również Wielki Brzezinek lub Brzeźnik Duży, jez. rynnowe położone na pn. od miejscowości Brzeźno Szlacheckie. Pow.27,3 ha, dł.1170 m, szer.325 m, gł. do14,2 m.
Brzezinek Mały, jezioro położone ok.0,4 km na pn. od miejscowości Brzeźno Szlacheckie. Leży w polodowcowej rynnie jezior: Białe, Brzezinek, Gwieździniec, Gwiazda, oddzielone od jez. Brzezinek Duży wąskim przesmykiem. Pow.3,0 ha, dł.300 m, szer.120 m.
Brzeziński Młyn, Briesensche Mühle (XIXw.), opuszczone wybudowanie na przesmyku między jez. Gwiazda i Gwieździniec. Dawniej na kanale łączącym oba jeziora funkcjonował mały młyn wodny.
Brzeźno Szlacheckie, Brisen (1618), Briesen (XIXw.) wieś sołecka zbudowana na planie owalnicy ze stawem i kościołem pośrodku, położona 4,0 km na wsch. od drogi Miastko-Bytów. W 1373 roku Wielki Mistrz Krzyżacki Winrich v. Kniprode nadał przywilej lokacyjny Jakuszowi Landrichter i Jakubowi Rutken. W centrum wspomniany zabytkowy, drewniany kościół z 1716 roku p.w. św. Katarzyny z barokowym wyposażeniem: amboną, feretronem i obrazem Judy Tadeusza. Zagrody z XVIII-XIX w. z ozdobami nadszczytowymi. Przed kościołem obelisk postawiony w 300-tną rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej, upamiętniający udział w niej Kaszubów. Uwagę zwraca również stojąca pośród czterech lip zabytkowa figura św. Jana Nepomucena wykonana w połowie XVIII wieku. W 1934 roku Brzeźno stało się stolicą jednej z dwóch gmin na Gochach. Znajduje się tu Zespół Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum), ośrodek zdrowia, jednostka OSP, „Karczma w Kuźni”, sklepy. Wieś liczy 495 mieszkańców (12.2002). Pow. sołectwa wynosi 1589 ha. Przez wieś przebiega turystyczny szlak pieszy Krainy lasów i jezior oraz rozpoczyna 8 km, szlak łącznikowy do Starej Brdy Pilskiej, gdzie łączy się ze szlakiem Doliny Brdy. Nazwa wsi pochodzi od drzewa brzozy.
Brzozowo, wieś sołecka mająca kształt przysiółka. Wzmiankowana w XVII w. Liczne wybudowania w otoczeniu lasów, jeziorek wytopiskowych i wzniesień morenowych dochodzących do 208,6 m n.p.m. Liczy razem z wybudowaniami 133 mieszkańców (12.2002). Pow. sołectwa wynosi 819 ha. Nazwa wsi podobnie jak pobliskiego Brzeźna Szlacheckiego pochodzi od drzewa brzozy.
Brzusk, daw. Brzózk, jezioro położone w podłużnej kotlinie na pn. od Lipnicy. Pow.8,0 ha, dł.910 m, szer. 180 m. Nazwa z kasz. brzózka - brzoza.
Brzusk, również Brzósk, wybudowanie położone przy pd. brzegu jeziora Brzusk. Zamieszkane przez 7 osób (12.2002). Nazwa pochodzi od położonego w pobliżu jeziora.
Budy, wybudowanie nad rzeką Kłonecznicą. Dawniej przysiółek w 1850 roku należący do Mielna nazywany Mielińskimi Budami, niem. Mellno-Buden lub Gross-Mellno-Abbau. Zamieszkane przez 37 osób (12.2002).
Bukowo, nieistniejące obecnie wybudowanie położone dawniej nad jez. Osowo Małe.
Bukowo, wybudowanie położone przy zach. brzegu jez. Gwiazda. Liczy 7 mieszkańców (12.2002).
Buksewo, wybudowanie położone nad rzeką Prądzona, przy granicy gm. Lipnica i Konarzyny. Niegdyś znajdowały się tam cztery gospodarstwa, obecnie dwa. Wbrew miejscowej tradycji nazwa wyb. pochodzi nie od nazwy spodni, kasz. buksë, ale od pierwszego dzierżawcy niejakiego Buxy, o którym wspomina lustracja królewska z 1748 roku.
Burg, opuszczone w latach 70-tych wybudowanie położone w lasach na pn. od miejscowości Smołdziny. Obecnie znajduje się tu strzelnica myśliwska Koła Łowieckiego „Lis” z Borzyszkowych. Dawniej mieszkała tam zamożna rodzina, która pożyczała pieniądze potrzebującym. Ludzie mówili, że idą na „burg” lub po „burg” i tak nazwa się przyjęła. Z kasz. bórg - kredyt, pożyczka.
Burmiok, na mapach zaznaczane jako jez. Bornik, chociaż obecnie jest to torfowisko z niewielkim oczkiem wodnym, położone ok. 0,7 km na pn.-zach. od jeziora Osowo Duże. Pow.1,7 ha, dł.250 m, szer.200 m. Występuje tu typowa rośliność bagienna, rośnie karłowata sosna i brzoza omszona.
Bydgoszcz, wybudowanie położone w pobliżu jez. Długie. Jest to jedno kilkudziesięciohektarowe gospodarstwo zamieszkane przez 5 osób (12.2002).
Bytowskie, Pojezierze, mezoregion fizycznogeograficzny o pow. ok. 1924 km². Najwyższa część Pojezierza Zachodniopomorskiego z kulminacją Siemierzycka Góra - 256 m n.p.m. Obejmuje obszar leżący w obrębie głównej strefy moren czołowych, utworzonych w stadium pomorskim zlodowacenia północnopolskiego. Na terenie gm. Lipnica stanowi obszar wysoczyzny, którą urozmaicają w rejonie Gliśna Wielkiego i Brzeźna Szlacheckiego liczne wzgórza morenowe osiągające nawet 230,2 m n.p.m. oraz głęboko wcięte doliny rynnowe z jeziorami. Część tego obszaru, który wyznaczają: droga gruntowa od miejsca styku granic trzech gmin (Tuchomie, Bytów, Lipnica) do miejscowości Borzyszkowy, pn. brzeg Jez. Borzyszkowskiego i droga gruntowa od jez. Kamieniczno w kierunku miejscowości Trzebiatkowy, wchodzi w skład otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.

C
Charzykowska, Równina, mezoregion fizycznogeograficzny obejmujący ok. 2405 km². Pierwotnie płaska równina akumulacyjna wód roztopowych lodowca, zbudowana z piasków glacjofluwialnych, urozmaicona licznymi rynnami polodowcowymi i bezodpływowymi zagłębieniami, które powstały przez wytopienie się przysypanych przez piaski sandrowe brył martwego lodu lodowcowego. Wiele tych zagłębień, zwanych wytopiskami, jest zajęte przez jeziora, inne tworzą lokalne, częściowo zatorfione zagłębienia terenu. Swoim zasięgiem obejmuje obszar gm. Lipnica za wyjątkiem okolic Gliśna Wielkiego i Brzeźna Szlacheckiego.
Chiny, łąki położone w dolinie rzeki Osusznica, graniczące od zach. z rozległym kompleksem łąk Rosocha. Niegdyś należały do Rutzów, dawnych właścicieli Osusznicy i Rucowych Lasów. Nazwa pochodzi od posadzonej wzdłuż rzeki tzw. „wierzby płaczącej”, czyli skrzyżowanej z innymi gatunkami wierzb wierzby babilońskiej występującej we wschodniej Azji, m.in. w Chinach i Japonii.
Chmielnik, daw. wyb. wzmiankowane w 1751 roku jako ogród, położone niegdyś nad jez. Kielskie, ok. 0,7 km na pd. od miejscowości Hamer Młyn. Była to z pewnością posesja zagrodnika. Na Pomorzu Wschodnim nazywano ich ogrodnikami (Gärtner). Ogrodnik posiadał zagrodę oraz nadział ziemi od kilkunastu prętów do kilku morgów. Ogrodnicy w zasadzie siedzieli na gruntach i w chałupach należących do szlachty i bogatych chłopów i byli zobowiązani do pracy bezpłatnej lub częściowo odpłatnej na rzecz właściciela ziemi i budynków. Obecnie znajduje się tu wyb. Paszylkowo, natomiast Chmielnik to nazwa podmokłych łąk nad jez. Kielskie. Nazwa pochodzi od rośliny - chmielu. Daw. często w przydomowych ogrodach uprawiano chmiel zwyczajny.

Chmielniki, pole i podmokłe łąki położone przy pd. krańcu jez. Kamieniczno. Nazwa zob. Chmielnik.
Chocina, Chotzen Fluss (XIXw.), rzeka dł.54 km pow. zlewni 267,0 km². Kl. czyst. II (r.b.-1999). Źródło rzeki znajduje się na podmokłej łące w miejscowości Wierzchocina. Uchodzi do Jez. Karsińskiego. Szlak kajakowy na odcinku 37 km. Od źródeł do ujścia zaliczana jest do wód górskich. W wodach rzeki występuje pstrąg potokowy. W górnym biegu rzeki można spotkać żerujące wydry.
Ciszewo, wybudowanie położone przy drodze Smołdziny-Luboń w pobliżu jez. Lubaszko. Nazwa pochodzi od wyrazu zacisze oznaczającego miejsce zasłonięte od wiatru ale również ustronie, pustkowie, spokojny kąt.
Cwaniakowo, osiedle w Lipnicy rozbudowywane od 1980 roku przy obecnej ulicy Szkolnej. Zamieszkane przez 60 osób (12.2001).
Cyganowo, wybudowanie położone 4,0 km na pd. od Lipnicy, przy drodze Lipnica-Chojnice. Nazwa pochodzi od czasów kiedy w pobliżu obozował tabor cygański.
Czaple, wybudowanie położone 1,0 km na pd.-zach. od miejscowości Rucowe Lasy. Zamieszkane przez 5 osób (12.2002).
Czarci Jar, wąwóz schodzący do rynny Jez. Kamieniczno, położony na pd. od Przystanku Alaska.
Czarne, Jezioro, jez. oligotroficzne, jedno z 6 jezior lobeliowych występujących na terenie gminy Lipnica. Położone 3 km na pd. od miejscowości Zapceń. Pow.13,0 ha, dł.500 m, szer.370 m. W jez. występują 2 gatunki lobelii objęte ochroną gatunkową.
Czarne, Jezioro, jezioro położone ok. 0,4 km na pd. od Jez. Trzcinne. Pow.2,0 ha, dł.250 m, szer.100 m, gł. do 7,0 m. Pn.-zach. część dawnej misy jeziornej przekształconej w torfowisko porasta bór bagienny.
Czerwony Dół, torfowiskowa kotlina z występującą tu żurawiną błotną, torfowcem czerwonym i wełnianką pochwowatą, położona na pn. od miejscowości Smołdziny.
Czerwony Rów, jeden z licznych wąwozów schodzących do jez. Kamieniczno, położony ok. 0,5 km na pd.-zach. od wyb. Skryte.

Czyste, Bagno, obszar bagienny położony na zach. od leśniczówki Wieczywno. Jest to rozległe torfowisko porośnięte borem bagiennym, gdzie w składzie gatunkowym występuje głównie karłowata sosna a w domieszce brzoza omszona, olsza i osika.

D
Dampel, podmokłe łąki i torfowisko położone w pobliżu jez. Bornik.
Dampel, również Dampl, wybudowanie położone między jez. Bornik a źródłami rzeki Osusznica znajdującymi się na torfowisku o tej samej nazwie. Liczy 14 mieszkańców (12.2002). Nazwa pochodzi od unoszących się nad torfowiskiem oparów, mgieł. Z dnm. damp - para, kasz. dąpel, dąpli.
Dampli, wybudowanie położone nad doliną rzeki Damplica. Ok. 0,3 km na pd. znajduje się wzniesienie o wys.164,1 m n.p.m., na którym znajduje się stanowisko archeologiczne, najprawdopodobniej cmentarzysko ludności kultury pomorskiej. Nazwa, zob. Dampel.
Damplica, Mielnica (1905), rzeka mająca swój początek na podmokłych łąkach położonych na pn. od miejscowości Mielonek. Przepływa przez jez. Mielonek i uchodzi do jez. Długie. Nazwa, zob. Dampel.
Dąbrowa, wybudowanie położone ok. 0,8 km na wsch. od drogi Lipnica-Chojnice.
Dąbrówka, pole położone ok. 0,5 km na wsch. od jez. Strusie Błoto.
Dębowo, wybudowanie położone 6,0 km od miejscowości Borowy Młyn przy zach. brzegu jez. Gwiazda. Liczy 14 mieszkańców (12.2002).
Diabełko, zob. Piekiełko
Diable Błotko, torfowisko położone w wąwozie dochodzącym do wsch. brzegu jez. Piaszno, na pd. od jez. Ostronek.
Długie, jezioro oligotroficzne, jedno z 6 jezior lobeliowych występujących na terenie gminy Lipnica, położone przy zach. brzegu jez. Gwiazda. Pow. 23,4 ha, dł.1050 m, szer.330 m, gł. do 8,7 m.
Długie, jezioro, Długi Staw (1905), położone w ciągu jeziornym, jaki tworzą jez. Laska, Księże, Długie, Parszczenica i Śluza. W XIXw. razem z jez. Księże i jez. Laska nosiło nazwę Grosse See. Pow.39,5 ha, dł.1730 m, szer.320 m, gł. do 2,5 m. Kl. czyst. III (r.b.-1990).
Długie, wąska, zabagniona kotlina rozciągająca się pomiędzy wyb. Głodowo i wyb. Holandia. Pozostałość po dawnym jez. rynnowym.
Dmuchowo, wybudowanie położone ok. 0,8 km na pd.-wsch. od miejscowości Mielno. Nazwa pochodzi od wyrazu wydmuchowisko lub wydmuchów oznaczającego miejsce nieosłonięte od wiatru, miejsce gdzie stale wieje wiatr, inaczej wygwizdów. A tak przedstawiła je Anna Łajming w opowiadaniu „Czterolistna koniczyna”: „A pòle na tim pùstkòwiu môta lëché, òd wiatru wëdmùchané, le same kamienie òstałë”
Dolne Ostrowite, zob. Świątek
Dółk, wybudowanie położone ok. 1,0 km na pd.-wsch. od miejscowości Zapceń nad jez. Smolôk. Z kasz. dółk - dołek.
Duże Katarzynki, jezioro położone w lasach przy drodze Upiłka-Lipczynek. Pow.2,8 ha, dł.180 m, szer.160 m, gł. do 8,0 m.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna