SŁowniki I leksykony (JĘzyk angielski)Pobieranie 67.52 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar67.52 Kb.
SŁOWNIKI I LEKSYKONY (JĘZYK ANGIELSKI) 1. A Concise Guide to Psycholinguistics / Stanisław Puppel. - Wyd. 2. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2001. - 250 s. : rys. ; 20 cm. - (Anglistyka)
  Sygn. 12411, 17101 – 17103
  4 egz.

 1. A Dictionary of American English pronunciation / Harold V. Cordry- San Francisko [etc.]: Austin & Winfield, 1998.
  Sygnatura: 28734
  1 egz. 2. A dictionary of architecture and landscape architecture / with line-drawings by the author James Stevens Curl. - 2 ed.. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XXV, [1], 880 s. : rys., schem. ; 20 cm . - (Oxford Paperback Reference)
  Sygn. 17932
  1 egz.
 3. A glossary of literary terms / M.H. Abrams; cont. Geoffrey Galt Harpham. - 8 ed.. - Boston : Thomson : Wadsworth, 2005. - XIII, [1], 370 s. ; 24 cm
  Sygn. 12563
  1 egz. 4. A practical pronouncing dictionary of British and American English = Słownik wymowy brytyjskiej i amerykańskiej / Leszek Biedrzycki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - XIII, 635, [2] s. ; 21 cm
  Sygn. 22990
  1 egz. 5. Active English at Work : kompendium fachowego języka angielskiego dla biznesmenów, menedżerów, naukowców, inżynierów, prawników, innych profesjonalistów i studentów / Piotr Domański, Maciej Domański.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014.
  Sygnatura: 34669 , 34670 , 34671 , 34672
  4 egz.
 6. AN English-Polish Dictionary of False Friends = Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół / Grzegorz Szpila. - Kraków : Wydaw. Egis, cop. 2003. - 303 s. ; 25 cm
  Sygn. 13115
  1 egz. 7. ANGIELSKI - sztuka unikania błędów : słownik / Dariusz Jemielniak, Piotr Lebenz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. - 329 s. ; 19 cm
  Sygn. 8181
  1 egz. 8. ANGIELSKI dla internautów / Gabriel Otman; tł. z fr. Jerzy Gronkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 313, [2] s., [1] k. tabl. luz : tab ; 20 cm
  Sygn. 7593
  1 egz. 9. ANGIELSKI w medycynie : słownictwo i gramatyka / Piotr Flieger. - [Lublin] : Czelej, cop. 1997. - 72 s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 8683 – 8684
  2 egz. 10. ANGIELSKI z komputerem : programy, słowniki komputerowe i strony WWW / Bogdan Kowalewski, Paweł Wimmer. - Gliwice : Helion, cop. 2004. - 175, [1] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 13108, 13392
  2 egz.
 11. ANGIELSKIE czasowniki z przyimkami i phrasal verbs : słownik / Anna Reszkiewicz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. - 762, [1] s. ; 20 cm
  Sygn. 8183
  1 egz. 12. Angielskie wyrażenia i zwroty z życia na emigracji = English phrases and sayings from life on emigration / Mieczysław Tryba.- Zielona Góra : Wydawnictwo Kanion Net, 2008.
  Sygnatura: 27123 , 27124 , 27125 , 27126
  4 egz. 13. Angielsko-francusko-hiszpańsko-polski słownik specjalistyczny : transport i logistyka = English-French-Spanish-Polish specialist dictionary : transportation and logistics / Teresa Kacperska.- Zielona Góra : "Kanion", 2006.
  Sygnatura: 24237
  1 egz. 14. Angielsko-polski podręczny słownik handlu zagranicznego = Handy English-Polish foreign trade dictionary / Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec.- Kraków : Dr Lex, 2005.
  (Foreign Trade Collection)
  Sygnatura: 28098
  1 egz.

 1. ANGIELSKO-POLSKI słownik budowlany / oprac. i red. Słowników i Leksykonów WNT Redakcja Encyklopedii; transkr. fonetyczna Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 327, [4] s. ; 19 cm . - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 11367
  1 egz. 2. ANGIELSKO-POLSKI słownik elektryczny. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 374, [2] s. ; 20 cm. - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 10009
  1 egz.
 3. ANGIELSKO-POLSKI słownik informatyczny / oprac. Słowników i Encyklopedii WNT Dział. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 372, [2] s. ; 20 cm . - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 7594
  1 egz. 4. ANGIELSKO-POLSKI słownik matematyczny / red. Hanna Jezierska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 147, [5] s., [8] k. tabl. : tab ; 20 cm. - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 13743
  1 egz. 5. Angielsko-polski słownik terminów biostatystyki klinicznej / [Tomasz Burzykowski et al.].- Warszawa : MediPage, cop. 2009.
  Sygnatura: 26745
  1 egz. 6. ANGIELSKO-POLSKI, polsko-angielski słownik terminów metod ilościowych / Aleksander Welfe, Janusz Brzeszczyński, Michał Majsterek. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 341, [3] s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 13748
  1 egz.
 7. BASIC terminology on machining with tools of defined wedge geometry : in eight languages (English, French, German, Polish, Russian, Ukrainian, Czech, Slovak) = Podstawowa terminologia z obróbki skrawaniem narzędziami o określonej geometrii ostrza : ośmiojęzyczna (angielski, francuski, niemiecki, polski, rosyjski, ukraiński, czeski, słowacki) / ed. Czesława Wojtowicz, Renata Górska, Lucjan Przybylski; Cracow University of Technology nam. Tadeusza Kościuszki. - Cracow : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2001. - [2], 323 s. : rys., schem., 2 tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10196
  1 egz. 8. CAMBRIDGE English Pronouncing Dictionary / Daniel Jones ; ed. Peter Roach, James Hartman, Jane Setter. - 17th ed. repr.. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - XIX, [1], 599 s. : rys., tab. ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 23671
  1 egz.
 9. COLLINS Cobuild Advanced Learner's English Dictionary / ed. John Sinclair. - 4 ed. - Glasgow : HarperCollins Publishers, 2003. - XXIV, 1712, 32 s. : rys. (w tym kolor.), tab ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 8439
  1 egz. 10. COLLINS Cobuild Dictionary of Idioms / ed. John Sinclair. - 2 ed. repr. - Glasgow : HarperCollins Publishers, 2003. - XIV, 409, [1], 87 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 8438
  1 egz. 11. COLLINS Cobuild Dictionary of Phrasal Verbs / ed. John Sinclair. - 2 ed.. - [Newbury] ; [Berkshire] : Express Publishing ; Glasgow : HarperCollins Publishers, 2002. - XX, 438, 54 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 8606
  1 egz. 12. DICTIONARY of architecture and building trades in four languages english, german, polish, russian / ed. A. Zboiński, L. Tyszyński. - Oxford ; London : Pergamon Press ; Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 1963. - [9], 491 s. : tab ; 25 cm
  Sygn. 4266
  1 egz. 13. DICTIONARY of business terms. - 2 ed. rev. and enl. Dictionary of business terms. Vol. 1. English-Polish / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2009. - IX, [1], 983 s. : tab. ; 25 cm
  Sygn. 26400
  1 egz.

 1. DICTIONARY of business terms. - 2 ed. rev. and enl. Dictionary of business terms. Vol. 2. Polish-English / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2010. - IX, [1], 804 s. : tab. ; 25 cm + CD-ROM
  Sygn. 28093
  1 egz.
 2. DICTIONARY of chemical terminology in five languages : English, German, French, Polish, Russian / ed. Dobromiła Kryt; współpr. A. Basiński [et al.]; tł. W. Biernacki [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980. - [12], 600 s. : rys., schem., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 4415
  1 egz.
 3. Dictionary of Physical Metallurgy English-, German-, French-, Polish-, Russian = Słownik terminologii metaloznawstwa angielsko-, niemiecko-, francusko-, polsko-, rosyjski / Eugeniusz F. Tyrkiel.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977.
  Sygnatura: 4419, 32277
  2 egz. 4. DIFFICULT words in Polish-English translation : wyrazy i wyrażenia trudne do przetłumaczenia na język angielski / Christian Douglas-Kozłowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 166, [2] s. ; 20 cm
  Sygn. 8535
  1 egz. 5. DK Illustrated Oxford dictionary / Dorling Kindersley; Oxford University Press. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN ; London : Dorling Kindersley ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2004. - 1008 s. : fot., mapy, rys., schem., wykr ; 26 cm
  Sygn. 8533
  1 egz. 6. DUŻY słownik informatyczny angielsko-polski / Jacek Szaniawski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : ArsKom, 2003. - 495 s. ; 24 cm
  Sygn. 10052
  1 egz.

 1. English adverbial collocations / Christian Douglas Kozłowska.- Wyd. 6, 4 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygnatura: 32354, 32395 , 32396 , 32397
  4 egz.

 1. English at work : an English-Polish dictionary of selected collocations / Dorota Osuchowska.- Wyd. 1, 5 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygnatura: 33769
  1 egz.

 1. English for active communication / Piotr Domański.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010.
  Sygnatura: 32383 , 32384 , 32385 , 32386
  4 egz.
 2. ENGLISH for the capital market (W OPRACOWANIU) / Zofia Kopestyńska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996. - 187, [1] s. : wykr ; 21 cm
  1 egz. 3. ENGLISH in mechanical engineering : handbook for students = Angielski w budowie maszyn : podręcznik akademicki / Wilhelm Gorecki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003. - 92, [2] s. : rys., schem., tab., 1 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14150 – 14151
  2 egz.
 4. ENGLISH in mechanics and computer science = Angielski w mechanice i informatyce / Wilhelm Gorecki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005. - 113, [1] s. : rys., schem., 1 tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14148 – 14149
  2 egz. 5. ENGLISH in medical practice = Język angielski w medycynie / Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1999. - 449, [2] s. : rys., schem ; 21 cm
  Sygn. 7080
  1 egz. 6. ENGLISH in medical practice = Język angielski w medycynie / Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2003. - 449, [2] s. : rys., schem ; 21 cm
  Sygn. 9599 – 9600
  2 egz. 7. ENGLISH in medical practice = Język angielski w medycynie / Jonathan P. Murray, Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski. - dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 449, [2] s. : rys., schem ; 21 cm
  Sygn. 12603
  1 egz. 8. ENGLISH in medicine : podręcznik dla studentów akademii medycznych / Joanna Ciecierska, Barbara Jenike, Krystyna Tudruj. - Wyd. 6 popr., dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - 446, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 9596 – 9598
  3 egz. 9. ENGLISH in Science and Technology : wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych / Piotr Domański. - Wyd. 2 rozsz., dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 457, [1] s. : 2 mapy, rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 8051 - 8052 , 9675
  3 egz. 10. ENGLISH in Science and Technology : wybór terminów i zwrotów angielskich z nauk ścisłych i przyrodniczych / Piotr Domański. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 457, [1] s. : 2 mapy, rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 15695 – 15696
  2 egz.

 1. English-Polish dictionary of international business abreviations = Angielsko-polski słownik skrótów biznesu międzynarodowego / Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec.- Kraków : Wydawnictwo Dr Lex, 2005.
  (Foreign Trade Collection)
  Sygnatura: 28100
  1 egz.

 1. Financial English : słownictwo i praktyczne wskazówki / Roman Kozierkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  (First Steps in...)
  Sygnatura: 32355
  1 egz.
 2. FIRST Steps in Reading Scientific English / Andrzej Czaja, Hanna Maniecka. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997. - 87, [1] s. : rys., schem., tab., 1 wykr ; 24 cm
  Sygn. 7504 - 7505 , 9987
  3 egz. 3. Giełda i rynki kapitałowe : słownik polsko-angielski / Joanna Miler-Cassino.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygnatura: 29315
  1 egz.
 1. Glosariusz terminologii call center/help desk : 1155 terminów anglo- i polskojęzycznych : katalog dostawców / Marian J. Kostecki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Sygnatura: 35413
  1 egz. 2. IDIOMY angielskie : słownik / Małgorzata Dzieduszycka, Alex Di Meo; il. Szymon Kobyliński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2001. - 168 s. : rys ; 19 cm
  Sygn. 8185
  1 egz. 3. Ilustrowany słownik dla położnych angielsko-polski, polsko-angielski / Nicola V. Winson, Sandra McDonald ; [tł. z jęz. ang. Ewa Golonka, Magdalena Korżyńska].- Wyd. 1 pol. / red. Grażyna Iwanowicz-Palus.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2013.
  Sygnatura: 34825
  1 egz.
 4. Jedzenie, napoje i kulinaria w terminologii polskiej i angielskiej : słownik dla smakoszy, kucharzy i restauratorów = Food, drinks and culinary art in English i Polish terminology / Anna Sancewicz-Kliś.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2014.
  Sygnatura: 35379
  1 egz.
 5. JĘZYK public relations : jak promować firmę / Anna Murdoch. - Warszawa : Poltext, 2000. - 183 s. : tab ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 1037 , 5844 , 4125 – 4126
  4 egz. 6. JĘZYK public relations : jak promować firmę / Anna Murdoch. - Warszawa : Poltext, 1998. - 183 s. : tab ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 5845
  1 egz. 7. KOMPENDIUM terminów bankowych po polsku i angielsku ; Compendium of Banking Terms in Polish & English / Robert Patterson; tł. z ang. Paweł Granicki; PricewaterhouseCoopers. - [Ed. 2]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. - XI, 579, XI,523, [34] s. : repr., rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 9814, 31618
  2 egz. 8. KOMPENDIUM terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku ; Compendium of Accounting & Finance in Polish & English / Robert Patterson; PricewaterhouseCoopers; tł. z ang. Ewa Kieres. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. - XI, 597, XI, 517, [4] s. : rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 11788, 31619
  2 egz. 9. KOMPENDIUM terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim ; Compendium of accounting in Polish & English / Robert Patterson ; PricewaterhouseCoopers ; tł. ang. Ewa Kieres. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - [57], 679, 577 s., 47 s. tabl. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20549
  1 egz.

 1. Legal English : business law : słownictwo i praktyczne wskazówki / Ewa Myrczek.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  (First Steps in...)
  Sygnatura: 32356 , 32398 , 32399 , 32400
  4 egz. 2. LEKSYKON biznesu : [słownik angielsko-polski, ponad 2300 terminów] / Józef Penc. - Warszawa : Placet, cop. 1997. - 591 s. ; 24 cm . - (Biblioteka Biznesmena)
  Sygn. 255 , 9034
  2 egz. 3. LEKSYKON HRM : podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi : ze słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim / Kinga Padzik. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - XIV, 158, [1] s. ; 21 cm . - (Leksykony - C. H. Beck)
  Sygn. 2862
  1 egz. 4. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz. 5. Leksykon nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz polsko-angielski słownik terminów / pod red. Piotra P. Lewickiego.- Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2008.
  Sygnatura: 23050
  1 egz. 6. LEKSYKON zarządzania finansami : (ze słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim) / Grzegorz Michalski. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - IX, [1], 210 s. : schem., tab., wykr. ; 21 cm. - (Leksykony - C. H. Beck)
  Sygn. 10048
  1 egz. 7. LEXICON of Law Terms / Ewa Myrczek. - 2 ed.. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - XIV, 336 s. ; 24 cm
  Sygn. 19746
  1 egz. 8. LONGMAN business English dictionary / dir. Della Summers. - Harlow : Longman, 2000. - IX, [1], 533 s. ; 22 cm
  Sygn. 268
  1 egz. 9. LONGMAN business English dictionary / dir. Della Summers. - 2 ed.. - Harlow : Longman, 2007. - IX, [3], 594, A34 s. : fot., rys., schem., wykr. ; 22 cm + CD-ROM
  Sygn. 20088 – 20089
  2 egz.
 10. LONGMAN dictionary of contemporary english / dir. Della Summers. - 3 ed. with New Words suppl. - Harlow : Longman, 2001. - XXIV, 1668, B86 s. : rys. (w tym kolor.), tab., wykr ; 22 cm
  Sygn. 269
  1 egz. 11. LONGMAN dictionary of contemporary english / dir. Della Summers. - 3 ed., 7 impr. - Harlow : Longman, 2003. - XVII, 1949, [2] s. : rys ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 8858
  1 egz. 12. LONGMAN pronunciation dictionary / John C. Wells. - 9 impr.. - Harlow : Longman, 1996. - XXVIII, 802, [2] s. ; 22 cm + [1] k. tabl.
  Sygn. 28738
  1 egz. 13. LONGMAN pronunciation dictionary / John C. Wells. - Harlow : Longman, 2000. - XXVI, 869, [1] s. ; 22 cm + [1] k. tabl
  Sygn. 270
  1 egz. 14. MACMILLAN English Dictionary : for advanced learners / editor-in-chief Michael Rundell; associate editor Gwyneth Fox. - Oxford : Macmillan Publishers, 2002. - XIV, 1692 s., [16] s. tabl. : rys ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 8859
  1 egz.

 1. Marketing language : słownictwo i praktyczne wskazówki / Roman Kozierkiewicz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  (First Steps in...)
  Sygnatura: 32357 , 32401 , 32402 , 32403
  4 egz. 2. MEDICAL slang & acronyms : słownik angielsko-polski / Linda Perlińska, Janusz Krzyżowski. - Warszawa : Medyk, 2007. - 198 s. ; 21 cm
  Sygn. 26565 – 26567
  3 egz.

 1. Medyczny słownik angielsko-polski, polsko-angielski / Dorland ; [tł. z jęz. ang.: Marcin Czarnecki et al.].- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012.
  Sygnatura: 31855
  1 egz. 2. MERRIAM-WEBSTER'S Collegiate® Dictionary / ed. Frederick C. Mish. - 11 ed.. - Springfield : Merriam-Webster Inc., 2003. - 40a, 1623 s. : rys., tab ; 25 cm + CD-ROM
  Sygn.: 12508
  1 egz. 3. MIĘDZYNARODOWY słownik podatkowy / red. Susan M. Lyons; tł. z ang. Agnieszka Krawczyk; hasła pol. i weryfikacja nauk. Jan Głuchowski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne : International Bureau of Fiscal Documentation, 1997. - 606, [6] s. ; 20 cm
  Sygn. 4076 , 9028
  2 egz. 4. NOWY słownik Fundacji Kościuszkowskiej angielsko-polski / red. naczelny Jacek Fisiak; red. t. Arleta Adamska-Sałaciak. - New York : The Kosciuszko Foundation ; Kraków : Universitas, cop. 2003. - XXIII, [1], 1729 s. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 8329
  1 egz. 5. OBRÓBKA plastyczna metali : podstawowe słownictwo techniczne : ilustrowany słownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / Wilhelm Gorecki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000. - 139, [2] s. : rys., schem., wykr ; 24 cm
  Sygn. 170
  1 egz. 6. OXFORD Advanced Learner's Dictionary : of Current English / A.S. Hornby; ed. Sally Wehmeier; phonetics ed. Michael Ashby. - 6 ed. 12th impr. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004. - XII, 1539, [1] s., [16] k. tabl. : mapy, rys., schem., tab ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 8931
  1 egz. 7. OXFORD Dictionary and Thesaurus of Current English / ed. Sara Hawker, Chris Cowley. - Oxford : Oxford University Press, 2004. - X, 484, [17] s. : 2 schem ; 18 cm
  Sygn. 11130
  1 egz. 8. OXFORD Dictionary of English / ed. Judy Pearsall, Patrick Hanks; ed. 2 ed. Catherine Soanes, Angus Stevenson. - 2 ed. rev., repr.. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - XXI, [1], 2088 s. : 1 rys., 1 schem., tab. ; 28 cm
  Sygn. 19353
  1 egz. 9. Oxford guide to British and American culture : for learnes of English.- 2nd ed.- Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010.
  Sygnatura: 33116 , 33117
  2 egz. 10. OXFORD Wordpower : słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim / red. Janet Phillips; tł. Dorota Jeziorska-Parsons [et al.]. - 7 impressions. - Oxford : Oxford University Press, 2001. - XII, [2], 1-872, A1-A30, 873-1068 s. : mapy, rys ; 19 cm
  Sygn. 306 – 311
  6 egz. 11. OXFORD Wordpower : słownik angielsko-polski z indeksem polsko-angielskim / red. Janet Phillips; tł. Dorota Jeziorska-Parsons [et al.]. - 2 wyd. pol.. - Oxford : Oxford University Press, 2002. - XII, [2], 1106 s. : mapy, rys ; 19 cm
  Sygn. 4290 – 4292
  3 egz. 12. Pigment compendium : a dictionary and optical microscopy of historical pigments / Nicholas Eastaugh [et al.].- London ; New York : Routledge, 2013.
  Sygnatura: 34662
  1 egz.

 1. Podręczny polsko-angielski słownik handlu zagranicznego = Handy Polish-English foreign trade dictionary / Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec.- Kraków : Dr Lex, 2004.
  (Foreign Trade Collection)
  Sygnatura: 28099
  1 egz. 2. PODRĘCZNY słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski = Concise medical dictionary English-Polish and Polish-English / Przemysław Słomski, Piotr Słomski. - Wyd. 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2004. - 1083 s. ; 21 cm
  Sygn. 7554
  1 egz. 3. PODRĘCZNY słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski = Concise medical dictionary English-Polish and Polish-English / Przemysław Słomski, Piotr Słomski. - Wyd. 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2005. - 1083 s. ; 21 cm
  Sygn. 12325, 12606
  2 egz. 4. PODSTAWOWA terminologia z obróbki wiórowej w układzie siedmiojęzycznym (polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, czeski, słowacki) : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych / Czesława Wojtowicz; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 1999. - 185 s. : rys., 1 tabl ; 24 cm
  Sygn. 10172
  1 egz.

 1. Polsko-angielski i angielsko-polski słownik finansowy = Polish-English and English-Polish finance dictionary / Maria Niewiadoma.- Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013.
  Sygnatura: 35417
  1 egz. 2. POLSKO-ANGIELSKI słownik budowlany / oprac. i red. Słowników i Leksykonów WNT Redakcja Encyklopedii; transkr. fonetyczna Beata Łukaszewicz, Monika Opalińska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 371, [1] s. ; 19 cm . - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 13003
  1 egz.
 3. POLSKO-ANGIELSKI słownik frazeologiczny współczesnej terminologii politycznej i ekonomicznej / Ewa Barycka, Tomasz Smierzchalski, Magdalena Wrembel. - Włocławek : Altravox Press. - 155, [1], 172 s. ; 24 cm
  Sygn. 304
  1 egz. 4. POLSKO-ANGIELSKI słownik matematyczny / red. Hanna Jezierska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 143, [3] s., [8] k. tabl. : tab ; 20 cm. - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 13742
  1 egz. 5. POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKI ilustrowany słownik budowlany / Wilhelm K. Killer; terminologia pol., nowe hasła, teksty i il. Eugeniusz Piliszek. - Wyd. rozsz. i znowelizowane. - Warszawa : Arkady, cop. 2004. - 263, [1] s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 8607
  1 egz. 6. Practical meetings and conferences : a guide for professionals / Piotr Domański, Maciej Domański.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016.
  Sygnatura: 37083
  1 egz.

 1. PRAKTYCZNY słownik medyczny : angielsko-polski i polsko-angielski = Practical medical dictionary : english-polish and polish-english / red. nacz. Jarosław Jóźwiak. - Warszawa : Medyk, 2006. - [4], 621 s. : schem. ; 21 cm
  Sygn. 13940
  1 egz.
 2. Pro-audio : angielsko-polski słownik terminologii nagrań dźwiękowych = English-Polish dictionary of sound engineering terms / Krzysztof Szlifirski.- Warszawa : Audiologos, 2008.
  Sygnatura: 30957
  1 egz. 3. PRZYSŁOWIA Wschodu oraz z innych stron świata : zbiór przysłów w języku polskim i angielskim = Proverbs of the Orient and from other corners of the world / Czesław Pająk, Jan Pająk. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2003. - 551, [1] s. ; 20 cm
  Sygn. 12461
  1 egz.
 4. Ratownictwo : słownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski / [aut. wersji ang. Ewa Hadyniak, aut. wersji niem. Krzysztof Domiński, aut. wersji ros. Lidwina Olszewska].- Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2006.
  Sygnatura: 29384
  1 egz.

 1. Slang, idiomy i modne słowa w biznesie : słownik angielsko-polski = slang, idioms and buzzwords in business : english-polish dictionary / Roman Kozierkiewicz.- Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2010.
  Sygnatura: 32366
  1 egz.
 2. SŁOWNIK angielsko-polski polsko-angielski wyrazów zdradliwych / Krzysztof Filip Rudolf. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003. - 247, [4] s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 4739
  1 egz. 3. SŁOWNIK angielsko-polski, polsko-angielski : idiomy i gramatyka / Tadeusz J. Grzebieniowski [et al.]. - Warszawa : Harald G, cop. 2003. - 1000 s. wiele liczb. ; 20 cm
  Sygn. 13706
  1 egz.

 1. Słownik angielsko-polski, polsko-angielski : rozmówki, gramatyka, słownik tematyczny / [wybór i oprac. Anna Strzeszewska et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Buchmann, cop. 2005.
  Sygnatura: 36443
  1 egz. 2. Słownik biochemiczny : angielsko-polski i polsko-angielski / Edward Bańkowski.- Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygnatura: 32590
  1 egz. 3. SŁOWNIK biznesu / P. H. Collin, Peter Hodgson Collin, J. Słupski. - Warszawa : Wilga : Peter Collin Publishing, 2000. - [6], 433 [64] s. ; 20 cm . - (Biblioteka Profesjonalisty)
  Sygn. 992
  1 egz. 4. SŁOWNIK budownictwa, infrastruktury i wyposażenia polsko-angielski, angielsko-polski / Tomasz Tomlik. - [Poznań] : Przekładnia Wydaw. i Biuro Tłumaczeń, [2005]. - 621 s. ; 21 cm
  sygn.: 12622
  1 egz. 5. SŁOWNIK chemiczny angielsko-polski = English-Polish Chemical Dictionary / red. Bazyli Semeniuk, Grażyna Maludzińska. - Wyd. 3 zm. i uzup., dodr.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - X, 516 s. ; 24 cm
  Sygn. 12234
  1 egz.
 6. SŁOWNIK chemiczny polsko-angielski = Polish-English Chemical Dictionary / red. Bazyli Semeniuk, Grażyna Maludzińska. - Wyd. 2 zm. i uzup.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - X, 475, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 12233
  1 egz.
 7. Słownik energetyka angielsko-polski = Powerman's English-Polish dictionary / Leon Zienowicz.- Warszawa : [nakł. autora].
  Sygnatura: 11304
  1 egz.
 8. Słownik energetyka polsko - angielski = Powerman's Polish - English dictionary / Leon Zienowicz.- Warszawa : [nakł. autora].
  Sygnatura: 11305
  1 egz.
 9. SŁOWNIK fachowej terminologii finansowej : angielsko - polski, polsko - angielski = Dictionary of Finance Terms for Professionals : english - polish, polish - english / oprac. Roman Kozierkiewicz. - Wyd. 2 rozsz.. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. - VII, [1], 565 s. ; 22 cm
  Sygn. 23418
  1 egz. 10. Słownik finansowo-giełdowy angielsko-polski, polsko-angielski = Finance and stock exchange dictionary English-Polish, Polish-English / Joanna Archutowska, Joanna Wróblewska.- Warszawa : Poltext, cop. 2010.
  Sygnatura: 35416
  1 egz.

 1. SŁOWNIK finansów i ubezpieczeń : polsko-angielski, angielsko-polski ; Dictionary of finance and insurance : english-polish, polish-english / Joanna Wróblewska, Bogusław Hadyniak. - Warszawa : Poltext, 2005. - 216, [2] , 290 s. ; 21 cm
  Sygn. 13422
  1 egz.
 2. SŁOWNIK fizjologii człowieka : mianownictwo polsko-angielskie i angielsko-polskie z definicjami / red. Władysław Zygmunt Traczyk; Alina Dobrzańska [et al.]; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Fizjologicznych. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2000. - XII, 294, [1] s.; 1 rys., 4 tab. ; 23 cm
  Sygn. 1767 , 5755 - 5756 , 3280
  4 egz. 3. SŁOWNIK frazeologiczny polsko-angielski = Polish-English Phraseological Dictionary / Teresa Jaworska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - VII, 615, [2] s. ; 17 cm
  Sygn. 8224
  1 egz. 4. SŁOWNIK informatyczny angielsko-polski = English-Polish Dictionary of Computer Science / Andrzej Marciniak, Michał Jankowski; red. Wiktor Jassem. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1991. - XIV, [2], 671 s. : 1 tab ; 21 cm
  Sygn. 11289
  1 egz. 5. SŁOWNIK marketingu i reklamy : angielsko-polski / Piotr Ratajczak. - Zielona Góra : Wydaw. Kanion, 1999. - 541, [3] s. ; 19 cm . - (Seria Specjalistyczna Wydawnictwa Kanion ; 8)
  Sygn. 993
  1 egz. 6. SŁOWNIK medyczny i farmaceutyczny w 11 językach : niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, niderlandzki, szwedzki, polski, czeski, węgierski / red. Evelyn Boos. - Wyd. 1 pol.. - Wrocław : MedPharm, cop. 2006. - 1135 s. : tab. ; 22 cm
  Sygn. 14599
  1 egz.
 7. SŁOWNIK naukowo-techniczny angielsko-polski / red. Maria M. Berger, Teresa Jaworska, Anna Baranowska, Monika Barańska. - Wyd. 12 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - X, 1291 [1] s. : tabl ; 24 cm
  Sygn. 302
  1 egz. 8. SŁOWNIK naukowo-techniczny angielsko-polski / red. Maria M. Berger, Teresa Jaworska, Anna Baranowska, Monika Barańska. - Wyd. 12 popr. i rozsz. dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - X, 1291 [1] s. : tabl ; 24 cm
  Sygn. 6607
  1 egz. 9. SŁOWNIK naukowo-techniczny polsko-angielski / red. Maria Skrzyńska, Teresa Jaworska. - Wyd. 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - [8], 881, [3] s. ; 24 cm
  Sygn. 303
  1 egz. 10. SŁOWNIK naukowo-techniczny polsko-angielski = Polish-English Dictionary of Science and Technology / red. Maria Skrzyńska, Teresa Jaworska. - Wyd. 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - [8], 881, [3] s. ; 24 cm
  Sygn. 12613
  1 egz. 11. SŁOWNIK obrazkowy angielsko-polski = A Pictorial Dictionary English and Polish / koordynacja tekstu ang. Werner Scholze-Stubenrecht; koordynacja tekstu pol. Teresa Korsak; tł. z ang. Tadeusz J. Korsak [et al.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2004. - 677 s., 216 s. pag. varia : mapy, rys. (w tym kolor.), schem., wykr ; 23 cm
  Sygn. 8188
  1 egz. 12. SŁOWNIK ochrony środowiska i ochrony przyrody angielsko-polski = Dictionary of environmental protection and nature conservation english-polish / Krzysztof Czekierda. - Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 1995. - 663 s. ; 21 cm
  Sygn. 11894
  1 egz. 13. SŁOWNIK ochrony środowiska i ochrony przyrody polsko-angielski = Dictionary of environmental protection and nature conservation polish-english / Krzysztof Czekierda. - Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 1996. - 679 s. ; 21 cm
  Sygn. 11895
  1 egz. 14. Słownik okulistyczny : angielsko-polski i polsko-angielski = Ophthalmic dictionary : english-polish and polish-english / Ewa Morris, Irina Gout, Timothy Ffytche.- Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2007.
  Sygnatura: 22578
  1 egz. 15. SŁOWNIK przysłów angielskich = Dictionary of English Proverbs / Czesław Pająk. - dodr. - Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2002. - 461, [3] s. ; 19 cm
  Sygn. 10341
  1 egz. 16. SŁOWNIK przysłów w ośmiu językach = Dictionary of proverbs in eight languages = Dictionnaire de proverbes en huit langues = Dicionario de proverbios en ocho idiomas = Sprichwörterbuch in acht Sprachen = Slovar' poslovic na vos'mi jazykach = Dizionario di proverbi in otto lingue = Lexicon proverbiorum linguis octo expressorum / Dobrosława Świerczyńska, Andrzej Świerczyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 436, [4] s. : rys. ; 16 cm
  Sygn. 10297
  1 egz.

 1. Słownik psychologii / Andrew M. Colman ; [tł. Anna Cichowicz et al.].- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygnatura: 27573
  1 egz.

 1. Słownik rachunkowości angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz.- Warszawa : Infor, cop. 2004.
  (Słowniki)
  Sygnatura: 35370
  1 egz.
 2. SŁOWNIK Reutera : międzynarodowe terminy ekonomiczne i finansowe / tł. z ang. Bogusław Jeznach; oprac. Limited Reuters. - Warszawa : BKKI - Powszechna Agencja Informacyjna, cop. 1992. - [6], 348 s. ; 25 cm
  Sygn. 4416
  1 egz.

 1. SŁOWNIK terminologii biznesowej : polsko-angielsko-rosyjski / Roman Kozierkiewicz, Oksana Kosaczenko. - Warszawa : C.H. Beck, 2008. - V, [1], 348 s. ; 20 cm
  Sygn. 23421
  1 egz.
 1. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo : angielsko-polski, polsko-angielski = Dictionary of economic terms : banking, finance, law : english-polish, polish-english / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - VII, [1], 736 s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 21493
  1 egz. 2. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law / oprac. Iwona Kienzler Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law. V. 2. Polish-English = Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo. T. 2. Polsko-angielski / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - VII, [1], 349 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 10953
  1 egz. 3. SŁOWNIK terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law / oprac. Iwona Kienzler Słownik terminologii gospodarczej : bankowość, finanse, prawo. T. 1. Angielsko-polski = Dictionary of Economic Terms : Banking, Finances, Law. V. 1. English-Polish / oprac. Iwona Kienzler. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - VII, [1], 312 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 10952
  1 egz. 4. SŁOWNIK terminologii marketingowej : angielsko-polski, polsko-angielski = Dictionary of marketing terms : english-polish, polish-english / oprac. Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2007. - XI, [1], 426 s. ; 20 cm
  Sygn. 23420
  1 egz. 5. SŁOWNIK terminologii podatkowej : angielsko-polski, polsko-angielski = Dictionary of Tax Terms : English-Polish, Polish-English / oprac. Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - VIII, 148 s. ; 20 cm
  Sygn. 19796
  1 egz. 6. SŁOWNIK terminologii prawniczej / Ewa Ożga. - Wyd. 2 rozsz. Słownik terminologii prawniczej. Cz. 1. Polsko-angielska / Ewa Ożga. - Bydgoszcz : Branta, dr. 2005. - 518 s. ; 20 cm
  Sygn. 24244
  1 egz. 7. SŁOWNIK terminologii prawniczej / Ewa Ożga Słownik terminologii prawniczej. Cz. 2. Angielsko-polska / Ewa Ożga. - Bydgoszcz : Branta, dr. 2005. - 660, [1] s. ; 20 cm
  Sygn. 19738
  1 egz.
 8. SŁOWNIK terminologii prawniczej angielsko-polski / Ewa Ożga. - Wyd. 3 poszerz., uzup.. - Bydgoszcz ; Warszawa : Branta, 2007. - 519 s. ; 20 cm
  Sygn. 19739
  1 egz.
 9. SŁOWNIK terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko-polski = An English-Polish Dictionary of Legal and Economic Terms / Janina Jaślan, Henryk Jaślan. - Wyd. 7. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2004. - 724 s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 8664
  1 egz. 10. SŁOWNIK terminologii ubezpieczeniowej : angielsko-polski, polsko-angielski = Dictionary of insurance terms : english-polish, polish-english / Roman Kozierkiewicz. - Warszawa : C.H. Beck, 2006. - X, 331 s. ; 21 cm
  Sygn. 23419
  1 egz. 11. Słownik terminów i komunikatów komputerowych / Witold Sikorski.- Wyd. 6 rozsz.- Warszawa : Zakład Nauczania Informatyki MIKOM, 1995.
  Sygnatura: 26804
  1 egz. 12. SŁOWNIK terminów komputerowych angielsko-polski : 25 000 haseł / Wiesław Piotr Mikulak. - Białystok : Wydaw. Benkowski, 2001. - 632 s. ; 16 cm
  Sygn. 305
  1 egz. 13. SŁOWNIK terminów Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski : akronimy, skróty / Anna Treger. - Warszawa : Placet, 2006. - 285 s. ; 21 cm
  Sygn. 13645
  1 egz. 14. Słownik tłumaczeń przysięgłych : [polsko-angielski i angielsko-polski] / Małgorzata Truszyńska.- Gdynia : Novae Res - Wydawnictwo Innowacyjne, cop. 2012.
  Sygnatura: 35438
  1 egz.
 15. SŁOWNIK Unii Europejskiej : angielsko-polski, polsko-angielski / Iwona Kienzler. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 229, [3] s. ; 24 cm
  Sygn. 8844
  1 egz. 16. SŁOWNIK wyrazów pułapek : język angielski / Krzysztof Filip Rudolf. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2004. - 414, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 10141
  1 egz. 17. THE BBI Dictionary of English Word Combinations / Morton Benson, Evelyn Benson, Robert Ilson. - rev. ed., 2 print.. - Poznań : Wydaw. Omnibus, 2003. - XL, 386 s. ; 21 cm
  Sygn. 8844
  1 egz.

 1. The language of trade / [by Michael B. Smith and Merritt R. Blakeslee ; ed. Jeanne S. Holden].- [Washington : United States Information Agency, 1994].
  Sygnatura: 29159
  1 egz. 2. THE New Kosciuszko Foundation dictionary Polish-English / ed. Jacek Fisiak; vol. ed. Piotr Gąsiorowski [et al.]. - New York : The Kosciuszko Foundation ; Kraków : Universitas, cop. 2003. - XXIX, [1], 1256 s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 8330
  1 egz. 3. THE Pengiun Dictionary of Literary Terms and Literary Theory / J. A. Cuddon; rev. C. E. Preston. - 4 ed.. - London : Penguin Books, 1999. - XIX, [1], 991 s. ; 20 cm. - (Penguin Reference)
  Sygn. 12169
  1 egz. 4. Uniwersalny słownik tematyczny języka angielskiego : [wielki] / red. Grzegorz Baranowski.- Zielona Góra : "Kanion", 2008.
  Sygnatura: 27133
  1 egz. 5. Wielki słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, okresowo Jacek Fisiak, Tadeusz Piotrowski ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.] ; tł. Bożena Anioł [et al.].- Wyd. 1, 8 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2008.
  Sygnatura: 26580
  1 egz. 6. WIELKI słownik angielsko-polski PWN Oxford = English-Polish Dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz; red. nauk. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk [et al.]; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.]; tł. z ang. Bożena Anioł [et al.]. - dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN : Oxford University Press, 2004. - CXX, 1384 s. ; 26 cm + CD-ROM
  Sygn. 7703
  1 egz. 7. Wielki słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; red. nauk. Emma Harris, Kazimierz Polański, okresowo Zygmunt Saloni ; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.].- Wyd. 1, dodr. 5.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [Oxford] : Oxford University Press, 2008.
  Sygnatura: 26581
  1 egz. 8. WIELKI słownik polsko-angielski PWN Oxford = Polish-English Dictionary / red. nacz. Jadwiga Linde-Usiekniewicz; red. nauk. Emma Harris [et al.]; aut. haseł Paweł Beręsewicz [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - IX, [3], 1428 s. : tab ; 26 cm
  Sygn. 8395
  1 egz.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna