Sp 42 klasa 2/ 2014-02-04Pobieranie 38.7 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar38.7 Kb.


SP 42 klasa 2/ 2014-02-04

Lekcja Języka angielskiego prowadzona w ramach Tygodnia Języków Obcych

Temat: Customs and traditions in Poland and UK/ Tradycje i zwyczaje w Polsce i UK

Prowadzący: Ewa WódkowskaCele lekcji:
Uczeń:

 • Zapamiętuje słówka z i wyrażenia z tekstu opracowanego na lekcji

 • Prezentuje zapamiętane słownictwo i wyrażenia wraz z grupą/indywidualnie

 • Wykorzystuje poznane słownictwo w tworzeniu opisu swojego dnia

 • Akceptuje zasady gry i współuczestnictwa w zabawie z innymi dziećmi

 • Zna i stosuje zasady zgodnej pracy

 • Integrując się z klasą podczas zajęć respektuje różne gusta i potrzeby innych uczniów

 • Rozumie i używa podstawowych zwrotów grzecznościowych

 • Uczestniczy w prostych dlalogach

 • Rozumie użyteczność znajomości liczebników w języku angielskim i je stosuje podczas gier zespołowych


Formy i metody pracy:

Praca w parach, grupach i całą klasą

Metoda komunikacyjna

Gry dydaktyczne

Przebieg zajęć:


 1. Uczniowie wymieniają słownictwo związane z podstawowymi czynnościami dnia codziennego: czasowniki określające podstawowe czynności, nazwy członków rodziny, zwierzęta, ulubione potrawy, zajęcia wykonywane w wolnym czasie, itp.

 2. Nauczyciel zapoznaje uczniów ze słowniczkiem (załącznik), aby wprowadzić słówka konieczne do zrozumienia tekstu

 3. Uczniowie w grupach czytają tekst stosując zasadę (pomagamy sobie w czytaniu trudnych do wymówienia słówek oraz poprawiamy się nawzajem) – proces czytania kontroluje nauczyciel

 4. Po przeczytaniu tekstu nauczyciel sprawdza zrozumienie treści przez uczniów stosując grę: za każde poprawnie przetłumaczone zdanie grupa otrzymuje punkt, a zwycięża grupa z największą ilością punktów, przy czym jedna osoba w grupie może zabrać głos tylko jednorazowo, następnie pomaga innym, aby każdy uczestnik lekcji miał szansę udziału w zabawie

 5. Na koniec uczniowie na bazie poznanych tekstów formułują podobny tekst o sobie.

 6. Podsumowanie zajęć i podziękowanie za udział w lekcji.
Customs and traditions in Poland and UK

Hello! My name is John Brown

and I live in London, in England.

Every day, I wake up at 6.00 o’clock and eat cereal with milk, eggs and bacon, toast with jam and I drink orange juice.

I go to school with other students.

I like playing football.

In the afternoon I play my Play Station and watch TV.

My father works in the factory and my mother stays at home with Jess, my sister.


I’ve got a turtle and a little cat. I like my pets very much.

Zwyczaje i tradycje w Polsce i UK

Hello! My name is Ania Kowalska

and I live in Warsaw, in Poland.

Every day, I wake up at 7.00 o’clock and eat cereal with milk.

I go to school with other students.

I like riding a bike.

In the afternoon I play my Play Station and watch TV.

My father works in the travel agency and my mother in the supermarket.

We live with my brothers, grandmother and grandfather.

I’ve got a little dog. I like my pet very much.

I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home - dom
I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home - dom


I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home – dom

I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home - dom


I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home - dom


I wake up at 7.00 o’clock - wstaję o 7:00

I eat cereal with milk – jem płatki z mlekiem

I go to school with other friends – chodzę do szkoły z innymi kolegami.

Father and mother – tata i mama

Sister and brother – siostra i brat

Grandfather and grandmother – dziadek i babcia

Turtle – żółw

Dog – pies

Pets – zwierzaki domowe

Travel Agency – biuro, agencja turystyczna

Factory – fabryka

Home - dom©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna