Sp zoz sanatorium Uzdrowiskowe msw „agat” w Jeleniej GórzePobieranie 12.91 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar12.91 Kb.
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „AGAT”

w Jeleniej Górze


58-560 Jelenia Góra, ul. Cervi 14

tel. (+4875) 75 520 64 do 68

tel./fax. (+4875) 75 510 93

e-mail: sekretariat_agat@wp.plwww.sanatorium-agat.pl

Dział Admin – gosp.:

e-mail:administracja@agatjg.nazwa.pl
NIP: 611-22-23-263

REGON: 230081055

KONTO: B.Z. WBK S.A. 3 O. Jelenia Góra

59 1090 2633 0000 0006 5601 1440
Jelenia Góra, dnia 14.04.2014r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe MSW „AGAT” zaprasza do składania oferty wartościowej i terminowej na częściową wymianę pokrycia dachowego budynek pawilonu gastronomiczno - zabiegowego Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „Agat” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14 według poniższego zestawienia:


1. naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o gr.5,2mm - 656,66m²

2. naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – 66,55 m²

3.obróbki z z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu do 25cm – 43,37m²

4. rynny dachowe półokrągłe o śr. 12cm – z blachy z cynku – 8,60m²

5. rury spustowe okrągłe o śr.10cm – z blachy z cynku - 6m²

6. zbiorniczki przy rynnach – z blachy z cynku – 3szt.

7. posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' – 64,55m²

8. naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – 64,55m²

9.przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszone na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym – 260kpl.

Do oferty należy dołączyć:  • Dokument rejestracyjny firmy – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  • Decyzję o nadaniu numeru NIP - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  • Decyzję o nadaniu numeru REGON - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

  • Kosztorys ofertowy.

  • Formularz ofertySzacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, w związku z czym oferta nie jest ofertą w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Wizja lokalna związana z przedmiotem zamówienia przewidziana jest w dniu 16.04.2014r. o godz: 10:00 zbiórka w pokoju 27 w siedzibie Zamawiającego. Wizja nie jest obowiązkowa.
Oczekiwany termin zakończenia wszystkich prac nie później niż 15.05.2014r.

Wymagany termin gwarancji na wykonane prace minimum 60 miesięcy.Ofertę w zaklejonej kopercie z napisem:
Oferta na częściową wymianę pokrycia dachowego budynek pawilonu gastronomiczno - zabiegowego Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „Agat” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14

należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.04.2014r. w siedzibie SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „Agat” w Jeleniej Górze przy ul. Cervi 14, pok. 19 ( sekretariat) do godz: 12:00.

Z poważaniem :
D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego MSW „AGAT”

/-/ mgr Piotr Świniarski
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna