Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno TerapeutycznaPobieranie 483.92 Kb.
Strona2/5
Data10.05.2016
Rozmiar483.92 Kb.
1   2   3   4   5

4.1.2 Uczeń jako ofiara przemocy i zachowań agresywnych
Ustalenie liczby ofiar agresji jest o tyle trudne, że dla różnych osób to samo pojęcie ma różną pojemność znaczeniową, dlatego podobnie jak w przypadku pytań o bycie świadkiem i bycie sprawcą zachowań agresywnych, przemocy, zastosowano indeks zachowań agresywnych, mających znamiona przemocy. Nie jest to wyczerpująca lista, ale w dużym stopniu reprezentuje najczęściej spotykane zachowania młodzieży.
Tabela nr 4 Podleganie agresji (w przeciągu ostatnich 12 miesięcy)

Lp.

Rodzaj zachowania

Raz czy dwa

Kilka razy

Kilkanaście razy i więcej

Suma


1

Rozpowszechniano plotki o tobie

82

64

18

164

45,5%

2

Wyzywano, przezywano, obrażano Cię

73

41

27

141

39,2%

3

Nauczyciel obraził Cię, przezywał, wyzywał

73

27

25

125

34,7%

4

Grożono Ci słownie


66

33

18

117

32,5%


5

Dręczono Cię jako pierwszoklasistę tzw. „kota”

49

18

13

80

22,2%

6

Zmuszano Cię do czegoś, na co nie miałeś ochoty

35

20

11

66

18,3%

7

Potrącano, popychano, przewracano Cię

31

18

13

62

17,2%


8

Bił Cię ktoś z kolegów, koleżanek ze szkoły

33

10

6

49

13,6%

9

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot należący do Ciebie np. komórka, kurtka, plecak itd.

34

7

2

43

11,9%


10

Nauczyciel uderzył Cię

22

4

11

37

10,3%

11

Zaczepiano i bito Cię bez powodu

22

8

4

34

9,4%

12

Zabrano Ci wartościowy przedmiot lub pieniądze

20

8

5

33

9,2%

13

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, alkoholu lub innych rzeczy za twoje pieniądze

16

3

6

25

6,9%

14

Grożono Ci nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem

16

1

5

22

6,1%

15

Pobito Cię z uszkodzeniem ciała

13

4

1

18

5,3%

16

Zostałeś zmuszony do czynu chuligańskiego lub przestępczego

13

2

4

19

5,0%

17

Zaczepiano Cię i prowokowano do zachowań seksualnych

6

2

2

10

2,8%

18

Biła Cię cała grupa

6

2

2

10

2,8%

19

Inne zachowania agresywne, jakie? Wypisz

„zmuszano mnie do kopania kolegi”

„pewien osobnik z mojej klasy zmuszał mnie do ucieczki z lekcji”

„rzucanie butelkami i grożenie tzw. Tulipanem”

„bójki”

„przemoc psychiczna”3

2

2

7

1,9%

W sumie 78,9% młodych ludzi doznało przemocy lub agresji bezpośrednio na sobie. Najczęściej badani byli ofiarami rozpowszechniania plotek, przezywania, wyzywania, obrażania. Dosyć zaskakujące jest to, że 34,7% badanych zaznaczyło, że byli wyzywani, przezywani lub obrażani przez nauczyciela. Może to wynikać z niejasności, jakie z punktu widzenia ucznia zachowania mieszczą się w zakresie tych pojęć. Inaczej będzie On patrzył na zachowanie swoich rówieśników a inaczej na zachowanie nauczycieli. Nie ulega jednak wątpliwości, że zjawiska tego nie wolno bagatelizować zwłaszcza, że jak wynika z dalszych danych odwrotna sytuacja agresji wobec nauczycieli powtarza się równie często; o czym będzie mowa w dalszej części raportu. Mamy, więc tutaj do czynienia z coraz bardziej poważna sytuacją, wzajemnej niechęci, a nawet agresji między uczniami a nauczycielami.Wykres nr 1 Najczęstsze zachowania agresywne, których ofiarami byli uczniowie

Jeśli chodzi o częstotliwość, to najczęściej powtarzającymi się zdarzeniami było wyzywanie i obrażanie w tym także przez nauczycieli.Dosyć mocno zaznaczającym się zjawiskiem jest dręczenie pierwszoklasistów, czyli tzw. „kotów”. Co piąty badany przyznaje, że był dręczony jako pierwszoklasista. Nie wiadomo, jakie formy przybiera to zjawisko, czy są to tylko zaczepki słowne, czy też przybiera jakieś ostrzejsze formy. Jednakże ze względu na to, że nie jest to zjawisko marginalne istnieje potrzeba zwrócenia uwagi, że ma ono miejsce i należy poświęcić nieco uwagi, aby przyjrzeć się bliżej tej sytuacji, zbadać, jakie formy przybiera i jak temu zapobiegać.
Tabela nr 5 Porównanie chłopców i dziewcząt pod względem doznawania przemocy, agresji w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Lp.

Rodzaj zachowania

Dziewczęta

(149 os.)

liczba/% dz.

Chłopcy

(211 os.)

liczba/% ch.

1

Wyzywano, przezywano, obrażano Cię

56

37,6%

85

40,3%

2

Rozpowszechniano plotki o tobie

77

51,7%

87

41,2%

3

Zmuszano Cię do czegoś złego, na co nie miałeś ochoty

16

10,7%

50

23,7%

4

Zaczepiano i bito Cię bez powodu

5

3,3%

29

13,7%

5

Zabrano Ci wartościowy przedmiot lub pieniądze

8

5,4%

25

11,8%

6

Grożono Ci słownie

35

23,5%

82

38,8%

7

Potrącano, popychano, przewracano Cię

18

12%

44

20,8%

8

Grożono Ci nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem

2

1,3%

20

9,5%

9

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot należący do Ciebie np. komórka, kurtka, plecak itd.

6

4%

37

17,53%

10

Dręczono Cię jako pierwszoklasistę tzw. „kota”

37

24,8%

43

20,4%

11

Pobito Cię z uszkodzeniem ciała

4

2,7%

14

6,6%

12

Zostałeś zmuszony do czynu chuligańskiego lub przestępczego

0

0

19

9%

13

Zaczepiano Cię i prowokowano do zachowań seksualnych

4

2,7%

6

2,8%

14

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, alkoholu lub innych rzeczy za twoje pieniądze

5

3,3%

20

9,5%

15

Nauczyciel obraził Cię, przezywał, wyzywał

44

29,5%

81

38,4%

16

Nauczyciel uderzył Cię

8

5,4%

29

13,7%

17

Nauczyciel szarpał, popychał Cię

11

7,4%

32

15,2%

18

Bił Cię ktoś z kolegów, koleżanek ze szkoły

10

6,7%

39

18,5%

19

Biła Cię cała grupa

0

0

10

4,7%

20

Inne zachowania agresywne

1

0,7%

6

2,8%

Z badań wynika, że nie ma bardzo dużych dysproporcji ze względu na płeć, jeśli chodzi o doznawanie przemocy. Zarówno dziewczęta (71,8%) jak i chłopcy (83,9%) są w dużym stopniu narażone na nią. Bardziej znaczące różnice są w częstotliwości i rodzaju doznawania przemocy. Chłopcy częściej niż dziewczęta narażeni są na agresję, w szczególności dotyczy to takich zachowań jak: obrażanie przez nauczyciela, bicie ze strony kolegów i innych osób, gróźb z użyciem niebezpiecznych przedmiotów, wymuszeń, niszczenia mienia. Dziewczęta natomiast, co jest dosyć zaskakujące częściej narażone są na dręczenie jako tzw. „koty”, czyli pierwszoklasistki przez starszych uczniów, a także na obmawianie i plotki. Warto zwrócić uwagę, że stosunkowo tyle samo chłopców jak i dziewcząt jest narażonych na zaczepki o podtekście seksualnym.

Porównując te dane do wyników badań ogólnopolskich z 2003 roku, możemy stwierdzić, że nastąpiło nasilenie zjawiska agresji wśród młodych ludzi. Nastąpiły także pewne dysproporcje, co do płci: coraz częściej ofiarami przemocy stają się dziewczęta, co widać dobitnie na przykładzie wymuszeń. W badaniach ogólnopolskich z 2003 roku nie ma ani jednej dziewczyny, która przyznałaby się, że była zmuszana do robienia czegoś wbrew jej woli, natomiast w naszych badaniach do tego samego przyznaje się już co dziesiąta dziewczynka.


Tabela nr 6 Porównanie uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, którzy byli ofiarami przemocy lub agresywnych zachowań w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Lp.

Rodzaj zachowania

Gimnazjum (143)

liczba/% gim.

Ponadgimnazjalne

(217 os.)

liczba/% podagim.

1

Wyzywano, przezywano, obrażano Cię

72

50,3%

69

46,9%

2

Rozpowszechniano plotki o tobie

71

49,6%

93

65%

3

Zmuszano Cię do czegoś złego, na co nie miałeś ochoty

27

18,1%

39

18%

4

Zaczepiano i bito Cię bez powodu

20

14%

14

6,4%

5

Zabrano Ci wartościowy przedmiot lub pieniądze

13

9%

20

9,2%

6

Grożono Ci słownie

54

37,7%

63

29%

7

Potrącano, popychano, przewracano Cię

32

22,4%

30

13,8%

8

Grożono Ci nożem lub innym niebezpiecznym przedmiotem

9

6,3%

13

6%

9

Zniszczono Ci wartościowy przedmiot należący do Ciebie np. komórka, kurtka, plecak itd.

21

14,7%

22

10,1%

10

Dręczono Cię jako pierwszoklasistę tzw. „kota”

52

36,4%

28

12,9%

11

Pobito Cię z uszkodzeniem ciała

10

7%

8

3,7%

12

Zostałeś zmuszony do czynu chuligańskiego lub przestępczego

11

7,7%

8

3,7%

13

Zaczepiano Cię i prowokowano do zachowań seksualnych

4

2,8%

6

2,8%

14

Zmuszano Cię do kupowania papierosów, alkoholu lub innych rzeczy za twoje pieniądze

7

4,9%

18

8,3%

15

Nauczyciel obraził Cię, przezywał, wyzywał

47

32,9%

78

35,9%

16

Nauczyciel uderzył Cię

22

15,4%

15

6,9%

17

Nauczyciel szarpał, popychał Cię

28

19,6%

15

6,9%

18

Bił Cię ktoś z kolegów, koleżanek ze szkoły

29

20,3%

20

9,2%

19

Biła Cię cała grupa

8

5,4%

2

0,9%

20

Inne zachowania agresywne

3

2%

4

1,8%
1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna