Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno TerapeutycznaPobieranie 483.92 Kb.
Strona3/5
Data10.05.2016
Rozmiar483.92 Kb.
1   2   3   4   5

Źródła: obliczenia własne
Porównując uczniów z gimnazjum i szkół ponadgimanzjalnych wyraźnie widać, że ci pierwsi częściej stają się ofiarami agresji czy też przemocy. Dużą dysproporcję widać w takich zjawiskach jak: dręczenie pierwszoklasistów, bicie przez jedną osobę lub całą grupę, potrącanie, popychanie przez innych uczniów, szarpanie, popychanie, uderzenie przez nauczyciela. Natomiast ponadgimnazjalni uczniowie częściej staja się ofiarami plotek, przezywania lub wyzywania przez nauczycieli i zmuszania do kupowania papierosów, alkoholu.
4.1.3 Uczeń jako sprawca przemocy
Badając zjawisko przemocy, agresji nie można pominąć roli ucznia jako sprawcy przemocy. W ankiecie podobnie jak w przypadku „bycia ofiarą” i „bycia świadkiem” uczniowie mieli wybrać z tabeli lub dopisać te zdarzenia, których byli sprawcami w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Tabela nr 7 Stosowanie przemocy przez badanych uczniów w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Lp.

Rodzaj zachowania

Uczestnictwo

Raz czy dwa

Kilka razy

Kilkanaście razy i więcej

Suma

os./%


1

Oszukiwanie nauczycieli(np. „ściąganie”, okłamywanie)

65

77

148

290

80,5%

2

Przezywanie, „wyzywanie”, obrażanie innych uczniów

81

63

42

186

51,7%

3

Rozpowszechnianie plotek o innych

89

40

25

154

42,8%

4

Niszczenie rzeczy należących do szkoły lub innej instytucji np. bazgranie po ścianach, ławkach, niszczenie koszy na śmieci itp.

91

33

23

147

40,8%

5

Grożenie słowne innym osobom

66

28

20

114

31,7%

6

Potrącanie, popychanie, przewracanie innych osób

63

23

11

97

26,9%

7

Bicie się z kolegami lub koleżankami (bójki)

56

22

11

89

24,7%

8

Obrażanie, używanie przekleństw w stosunku do nauczycieli

48

10

17

75

20.8%

9

Uprzykrzanie życia pierwszoklasistom tzw. „kotom”

46

15

9

70

19,4%

10

Przymuszanie innych do czegoś, na co oni nie mieli ochoty

32

14

8

54

15%

11

Zatrzymanie przez policję do wyjaśnienia

38

17

7

62

17,2%

12

Niszczenie przedmiotów należących do innej osoby

38

5

6

49

13,6%

13

Przywłaszczenie przedmiotu lub pieniędzy należącego do kogoś innego

29

5

1

35

9,7%

14

Pobicie kogoś tak, że ten ktoś doznał urazu

24

2

8

34

9,4%

15

Bicie jednej lub dwóch osób całą grupą

15

5

4

24

6,7%

16

Grożenie nożem, żyletką lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami

14

3

3

20

5,5%

17

Grożenie nauczycielom

11

2

6

19

5,3%

18

Zaczepianie i prowokowanie innych do zachowań seksualnych

10

2

3

15

4,2%

19

Uderzenie nauczyciela

5

2

5

12

3,3%

Źródła: obliczenia własne
Do stosowania przemocy lub agresji przyznało się 322 osób to jest 89,4% badanych. Więcej więc osób przyznaje się do stosowania przemocy lub agresji niż do bycia jej ofiarą. Najwięcej

osób przyznaje się do oszukiwania nauczycieli to jest ponad 80%. W porównaniu z badaniami ogólnopolskimi z 2003 roku liczba ta wzrosła dwukrotnie. Ponad połowa przyznaje się do przezywania, wyzywania i obrażania innych, czyli agresji słownej, 42,8% rozpowszechniało plotki o innych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad 40% badanych niszczy mienie szkoły lub innych instytucji. Co prawda badani przyznają się raczej do incydentalnych przypadków, jednakże jest to poważnym problemem. Co trzeci uczeń przyznaje się do gróźb pod adresem innych osób, a co czwarty do popychania, przewracania innych.
Wykres nr 2 Najczęstsze zachowania agresywne wśród uczniów

Wyniki te świadczą o tym, że dominującymi, negatywnymi zachowaniami, szczególnie na terenie szkoły są te zachowania, które wskazują na brak poszanowania czyjejś pracy, godności innej osoby, szacunku dla prawdy (np. ściąganie często nie jest uznawane jako oszukiwanie kogoś), troski o własne i innych zdrowie. Utrwalanie się takich zachowań prowadzi do pogłębiających się zaburzeń w systemie wartości młodych ludzi. Pewne zachowania staja się dopuszczalne z przymrużeniem oka, czyli oficjalnie są one niedopuszczalne, a nieoficjalnie większość stosuje je uważając, że nie przekracza swoich norm moralnych.


Wykres nr 3 Zachowania agresywne uczniów mające znamiona przestępstwa

W świetle doniesień z mediów o bardzo drastycznych formach agresji i przemocy wśród uczniów nie można pominąć tych zachowań, które noszą znamiona czynów karalnych. Zjawisko to nie stanowi jeszcze sytuacji patologicznej, jednakże budzi duży niepokój i wymaga bardzo jasnych i szybkich działań. I tak prawie, co czwarty uczeń przyznaje się do bójek koleżeńskich, co szósty przymuszał innych do czegoś, na co nie mieli ochoty (a wiec klasyczny przykład wymuszeń), co dziesiątemu uczniowi zdarzyło się przywłaszczyć przedmiot lub pieniądze, niewiele więcej biło kogoś tak, że ten ktoś doznał urazu, 3,3% przyznaje się, że uderzyło nauczyciela. W porównaniu z badaniami z 2003 roku z całej Polski widać, że nastąpił kilkuprocentowy wzrost tych zachowań (od 1-5%). Dane procentowe wydają się niewielkie, jednakże, jeśli uświadomimy sobie, że teoretycznie w każdej klasie może być przynajmniej jedna osoba zdolna do takich zachowań sytuacja staje się naprawdę niepokojąca.Tabela nr 8 Porównanie chłopców i dziewcząt pod względem stosowania przemocy, agresji w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Lp.

Rodzaj zachowania

Dziewczęta

(149 os.)

liczba/% dz.

Chłopcy

(211 os.)

liczba/% ch.

1

Przezywanie, „wyzywanie”, obrażanie innych uczniów

59

39,6%

127

60,2%

2

Rozpowszechnianie plotek o innych

82

55%

72

34,1%

3

Przymuszanie innych do czegoś na co oni nie mieli ochoty

12

8%

42

19,9%

4

Zatrzymanie przez policję do wyjaśnienia

12

8%

50

23,7%

5

Bicie się z kolegami lub koleżankami (bójki)

12

8%

77

36,5%

6

Grożenie słowne innym osobom

33

22,1%

81

38,4%

7

Potrącanie, popychanie, przewracanie innych osób

27

18,1%

70

33,2%

8

Obrażanie, używanie przekleństw w stosunku do nauczycieli

25

16,8%

50

23,7%

9

Bicie jednej lub dwóch osób całą grupą

5

3,3%

19

9%

10

Grożenie nauczycielom

6

4%

13

6,2%

11

Przywłaszczenie przedmiotu lub pieniędzy należącego do kogoś innego

14

9,4%

21

9,9%

12

Niszczenie przedmiotów należących do innej osoby

13

8,7%

36

17%

13

Niszczenie rzeczy należących do szkoły lub innej instytucji np. bazgranie po ścianach, ławkach, niszczenie koszy na śmieci itp.

61

40,9%

86

40,8%

14

Uderzenie nauczyciela

5

3,3%

7

3,3%

15

Oszukiwanie nauczycieli(np. „ściąganie”, okłamywanie)

128

85,9%

162

76,8%

16

Uprzykrzanie życia pierwszoklasistom tzw. „kotom”

28

18,8%

42

19,9%

17

Pobicie kogoś tak, że ten ktoś doznał urazu

5

3,3%

29

13,7%

18

Grożenie nożem, żyletką lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami

4

2,7%

16

7,6%

19

Zaczepianie i prowokowanie innych do zachowań seksualnych

4

2,7%

11

5,2%

Źródła: obliczenia własne

Zaskakującym jest fakt, że do stosowania przemocy przyznaje się stosunkowo więcej dziewcząt (91,9%) niż chłopców (87,7%). Różnica jest jednak w tzw. ciężarze gatunkowym tych zachowań. Chłopcy o wiele częściej przyznają się do takich zachowań jak: wyzywanie, przezywanie, zmuszanie innych do czegoś wbrew ich woli, bicie się z kolegami, pobicie kogoś, zatrzymanie przez policję, grożenie z użyciem niebezpiecznych narzędzi, prowokowanie do zachowań seksualnych. Dziewczęta wyróżniają się w rozpowszechnianiu plotek i oszukiwaniu nauczycieli. Pomimo, że powszechnie uważa się, że dziewczynki są grzeczniejsze niż chłopcy, w niektórych dziedzinach dziewczęta „dorównują” chłopcom, np. w przywłaszczeniu przedmiotów lub pieniędzy, niszczeniu rzeczy należących do szkoły lub innej instytucji i dręczeniu pierwszoklasistów.Tabela nr 9 Porównanie uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, sprawców przemocy lub agresywnych zachowań (w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

Lp.

Rodzaj zachowania

Gimnazjum (143)

liczba/% gim.

Ponadgimnazjalne

(217 os.)

liczba/% podagim.

1

Przezywanie, „wyzywanie”, obrażanie innych uczniów

83

58%

103

47,5%

2

Rozpowszechnianie plotek o innych

72

50,3%

82

37,8%

3

Przymuszanie innych do czegoś, na co oni nie mieli ochoty

19

13,3%

35

16,1%

4

Zatrzymanie przez policję do wyjaśnienia

28

19,6%

34

15,7%

5

Bicie się z kolegami lub koleżankami (bójki)

48

33,6%

41

18,9%

6

Grożenie słowne innym osobom

45

31,5%

69

31,8%

7

Potrącanie, popychanie, przewracanie innych osób

49

34,3%

48

22,1%

8

Obrażanie, używanie przekleństw w stosunku do nauczycieli

32

22,4%

43

19,8%

9

Bicie jednej lub dwóch osób całą grupą

8

5,6%

16

7,4%

10

Grożenie nauczycielom

10

7%

9

4,2%

11

Przywłaszczenie przedmiotu lub pieniędzy należącego do kogoś innego

14

10%

21

9,7%

12

Niszczenie przedmiotów należących do innej osoby

21

14,7%

28

12,9%

13

Niszczenie rzeczy należących do szkoły lub innej instytucji np. bazgranie po ścianach, ławkach, niszczenie koszy na śmieci itp.

61

42,7%

86

39,6%

14

Uderzenie nauczyciela

7

4,9%

5

2,3%

15

Oszukiwanie nauczycieli(np. „ściąganie”, okłamywanie)

105

73,4%

165

76%

16

Uprzykrzanie życia pierwszoklasistom tzw. „kotom”

35

24,5%

35

16,1%

17

Pobicie kogoś tak, że ten ktoś doznał urazu

13

9,1%

21

9,7%

18

Grożenie nożem, żyletką lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami

8

5,6%

12

5,5%

19

Zaczepianie i prowokowanie innych do zachowań seksualnych

5

3,5%

10

4,6%

Źródła: obliczenia własne
Gimnazjaliści są częściej sprawcami przemocy niż uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Różnice widać tu przede wszystkich w takich zachowaniach jak: bójki szkolne, potrącanie, popychanie innych, dręczenie pierwszoklasistów, rozpowszechnianie plotek o innych. Podobnie więc sytuacja przedstawia się jak w przypadku bycia ofiarą.

Wyniki badań świadczą, że tylko jeden na dwudziestu uczniów nie przyznaje się ani do bycia ofiarą ani do bycia sprawcą. 84,2% uczniów było zarówno ofiarą agresji jak i jej sprawcą. I nie chodzi tu o formę obrony przed przemocą, dowodzą temu wyniki naszych badań - w powszechnym przekonaniu badanych młodzi ludzie nie stosują przemocy, aby się przed czymś lub kimś obronić. Agresja jest, więc samonapędzającym się mechanizmem.

1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna