Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu Kościuszki 18Pobieranie 18.66 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar18.66 Kb.
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

Kościuszki 18

37-500 Jarosław

Pismo: 1/ZP/2012/1 Jarosław dnia: 2012-06-11


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.06.2012r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu w SIWZ, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawę leków do Apteki Szpitalnej
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy Zamawiający przyjmie ofertę na 360 op-Abilify tabl.15mgX14szt i 252 op Abilify roz.do wstrz. 7,5mg/ml 1,3ml fiol ?ODP: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zmienia się Formularz Cenowy.

Formularz Cenowy zostanie przesłany pocztą (faksem) oraz zamieszczony na stronie Zamawiającego www.spzoz.jaroslaw.pl
Zamawiający

Załącznik 3.1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa i adres oferenta (miejscowość, data)

(pieczątka)

Nawiązując zaproszenia w zapytaniu o cenę, oferujemy wykonanie:


dostawa leków do Apteki Szpitalnej SP ZOZ Jarosław
 

Nazwa leku i rodzaj opakowania handlowego

Nazwa odpowiednika, postać, dawka,ilość w opakowaniu

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

%

Wartość netto

Wartość brutto

1

Abilify tabl.15mg x 14 szt.

 

360


 

2

Abilify inj.0,00975g/1,3ml(x1 fiol.)

 

252


 
Razem* Podana wielkość opakowań jest przykładowa, Wykonawca (Oferent) powinien wpisać proponowaną wielkość opakowania i przeliczyć ilość opakowań (po zaokrągleniu w górę).
Wartość netto ................... zł. (słownie ...............................................................................)

podatek VAT ......... % (słownie .....................................................................................)

Wartość brutto ................... zł (słownie ................................................................................)

zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Podana cena jest kwotą ryczałtową. Zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkami (np. VAT), oraz dodatkowymi pracami, które są konieczne do realizacji zamówienia.

podpis i pieczątki (a) upoważnionych (ego) przedstawicieli (a) oferenta
Strona z Strona /


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna