Specjalność: Organizacja i Ekonomika GórnictwaPobieranie 439.44 Kb.
Strona1/17
Data09.05.2016
Rozmiar439.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Nr 15. Fizyka

Specjalność: Organizacja i Ekonomika Górnictwa


Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia jednolite magisterskie stacjonarne


Semestr

W

Ć

L

P

S

III

30

30

 

 

 

IV

30

 

30

 

 Treść wykładów:

Semestr III ……….…………………………………………..…….….. 30 h


Wprowadzenie do mechaniki: ruch mechaniczny; ruch postępowy i obrotowy bryły sztywnej. Zasady dynamiki Newtona: siła, masa, pęd; zasady dynamiki, zasada zachowania pędu. Praca i energia mechaniczna: energia, praca, moc; zasada zachowania pracy. Dynamika ruchu obrotowego: moment siły, moment pędu, moment bezwładności; zasada zachowania momentu pędu. Grawitacja. Ruch ciał w nieinercjalnych układach odniesienia: kinetyka ruchu względnego; siły bezwładności. Idea szczególnej torii względności. Termodynamika gazów doskonałych: model gazu doskonałego; przemiany gazowe, pierwsza zasad termodynamiki. Kinetyczna teoria gazów. Druga zasada termodynamiki: silniki cieplne; gaz rzeczywisty a gazy doskonałe. Własności fizyczne gazów i cieczy. Elektryczność: ładunek elektryczny; natężenie pola elektrycznego. Pole elektryczne w ośrodkach dielektrycznych: potencjał pola; energia pola elektrycznego. Praca i energia w polu elektrycznym. Prąd elektryczny: prawa prądu stałego; prąd elektryczny w cieczach i gazach.

Semestr IV ……….…………………………………………..…….….. 30 h


Metodyka pomiaru i technika eksperymentu. Metody fizyczne w metrologii. Pole magnetyczne: indukcja i natężenie pola magnetycznego; ruch ładunku w polu magnetycznym. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej. Drgania i fale: swobodne drgania harmoniczne; drgania gasnące i wymuszone. Fale sprężyste i fale elektromagnetyczne. Optyka: interferencja światła; dyfrakcja światła, polaryzacja światła. Promieniowanie cieplne: promieniowanie temperaturowe; podstawy optyki kwantowej. Elementy kwantowego opisu materii. Elementy kwantowego opisu atomów i cząsteczek. Elementy fizyki ciała stałego. Elementy i układy elektroniczne współczesnej techniki. Nowoczesne technologie. Fizyczne podstawy telekomunikacji. Idea unitarnej przyrody.

Treść ćwiczeń:

Ćwiczenia tablicowe

Semestr III ………………………………….…………………..……..… 30 h

Przyswojenie materiału omawianego na wykładzie i rozwiązywanie praktycznych zadań ilustrujących teorię.Ćwiczenia laboratoryjne

Semestr IV ……………………………………….….………………… 30 h

Przyswojenie materiału omawianego na wykładzie i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów na wyznaczonych stanowiskach.
LITERATURA

  1. Feynman R. P., Leighton R., Sands M.: Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1-3. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007

  2. Resnick R., Holliday D.: Fizyka. Tom 1 i2. PWN Warszawa, wyd. VI, 1997

  3. Jaworski B., Dietław A.: Kurs fizyki. Tom 1 i 2. PWN Warszawa 1996

  4. Kleszczewski Z.: Fizyka. Cz. 1 i 2. Wydawnictwa Politechniki Śląskiej, 1997

  5. Oread J.: Fizyka. Tom 1 i 2. WNT Warszawa 2005

  6. Gmyrek J. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Skrypty Uczelniane Pol. Śl. Nr 2035, Gliwice 1998

  7. Respondowski R. Zbiór zadań z fizyki. Skrypty Uczelniane Pol. Śl. Nr 1942, Gliwice 1996

  8. Respondowski R. Laboratorium z fizyki. Skrypty Uczelniane Pol. Śl. Gliwice 1996Opracował: dr hab. inż. Tadeusz Pustelny

prof. nzw. w Pol. Śl.

Nr 18. Mechanika ogólna i wytrzymałość materiałów

Specjalność: Organizacja i Ekonomika Górnictwa

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Studia jednolite magisterskie stacjonarne


Semestr

W

Ć

L

P

S

IV

1515

15

Treść wykładów


Semestr IV ……………………………………………………………………15 h

Równowaga zbieżnego układu sił (2). Równowaga płaskiego układu sił (2). Siły wewnętrzne (2). Płaska geometria mas (1). Stan naprężenia (2). Stan odkształcenia (1). Uogólnione prawo Hooke’a (1). Wytężenie (1). Rozciąganie i ściskanie (1). Zginanie proste, równomierne i nierównomierne (1). Złożone działanie sił w układach prętowych (1).
Treść ćwiczeń laboratoryjnych


Semestr IV …………………………………………………………………… 15 h

BHP w laboratorium (1). Próby rozciągania i ściskania (3). Twardość (1).


Udarność (1). Zmęczenie (3). Pełzanie (2). Tensometria (4).


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna