Specyfikacja istotnych warunków zamówienia siwz „Budowa warsztatowo – dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”Pobieranie 2.08 Mb.
Strona7/17
Data10.05.2016
Rozmiar2.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

BUDYNEK KOTŁOWNI – branża budowlana
Lp.

Podstawa

Opis

jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

1

ROBOTY ZIEMNE

1 d.1

KNR 2-01 0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- siębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3

57.8002 d.1

KNR 2-01 0205-04

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samo- chod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

6.970Lp.

Podstawa

Opis

jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

3 d.1

KNR 2-01 0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km trans- portu ponad 1 km samochodami samowyładowczy- mi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV ( na ko- lejne 9 km )

Krotność = 18m3

6.9704 d.1

KNR 2-01 0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

- m3

57.8002

ROBOTY BETONIARSKIE

5 d.2

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - B10

m3

1.7466 d.2

KNR 2-02 0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 (B-15)

m3

1.8747 d.2

KNR 2-02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do

0.6m - Ł-1, Ł-2 (B-15)m3

5.4948 d.2

KNR 2-02 0210-01

Belki i podciągi, żelbetowe stos.desk.obw.do przekr.do 8 - wieniec W1 (B-15)

m3

2.2659 d.2

KNR 2-02 0210-04

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - podciąg P5 beton B-15

m3

0.25010 d.2

KNR 2-02 0210-04

Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 - nadproża N1,N2, N3 – beton B-15

m3

0.3003

ZBROJENIE KONSTRUKCJI

11 d.3

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 6 mm

t

0.08012 d.3

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie fi 8, fi 10 mm

t

0.15013 d.3

KNR 2-02 0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane fi 12 mm

t

0.1804

KONSTRUKCJE STALOWE

14 d.4

KNR 2-05 0101-01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t -S1 szt. 7, S1.1 szt. 7, S2 szt2, S2.1 szt.2, S2.2. szt.4, S3 szt.8, S4 szt.2

t

0.70515 d.4

kalk. własna

Dostarczenie słupów stalowych S1, S1.1, S2, S2.1, S2.2, S3, S4

t

0.70516 d.4

kalk. własna

Obsadzenie wraz z dostarczeniem elementów kot- wiących słupy EK1

szt

3.00017 d.4

kalk. własna

Obsadzenie wraz z dostarczeniem marek M1 szt.

19


szt

3.0005

IZOLACJE

18 d.5

KNR 2-02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych

m2

13.73419 d.5

KNR 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- we - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warst- wa

m2

15.69620 d.5

KNR 2-02 0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne piono- we - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.war- stwa

m2

15.6966

ROBOTY MUROWE

21 d.6

KNR-W 2-02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce mentowej

- m3

7.68422 d.6

KNR 2-02 0105-01

Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł kratówek na zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1ceg.

m2

139.41823 d.6

KNR 2-02 0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

szt

2.00024 d.6

KNR 2-02 0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pus- taków

szt

5.0007

ELEMENTY Z PŁYT GK

25 d.7

KNR 0-14 2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

40.9678

STROPODACH

26 d.8

NNRNKB 202 0537-

04


(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o na- chyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezo- wą na łatach

m2

33.32027 d.8

KNR 2-02 0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineral- nej poziome z płyt układanych na sucho - jedna war- stwa 10 cm

m2

33.32028 d.8

KNR 2-02 0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineral- nej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa 10 cm

m2

33.32029 d.8

KNR AT-09 0103-01

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krok- wiach - rozstaw kontrłat 0,60 m

m2

33.32030 d.8

KNR-W 2-02 0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - póło- krągłe o śr. 125 mm

m

6.800Lp.

Podstawa

Opis

jm

Ilość

Cena jedn.

Wartość

31 d.8

KNR-W 2-02 0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm

m

3.7009

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

32 d.9

KNR 2-02 0802-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie z transp.mechanicznym na ścianach i słupach

m2

255.70110

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

33 d.10

KNR 0-19 1022-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2

1.62034 d.10

KNR-W 2-02 1040-01 analogia

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe D1

m2

2.33135 d.10

KNR-W 2-02 1040-02 analogia

Drzwi PCV dwuskrzydłowe d4

m2

3.17136 d.10

KNR-W 2-02 1040-02 analogia

Drzwi PCV dwuskrzydłowe d2

m2

2.96111

MALOWANIE

37 d.11

KNR 2-02 1505-03 analogia

Dwukrotne malowanie wysokogatunkowymi farbami zmywalnymi opowierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

255.70138 d.11

KNR 2-02 1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- chni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowa- niem – sufity

m2

41.00012

PODŁOŻA I POSADZKI

39 d.12

KNR 2-02 1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.grun- towym

m3

6.27340 d.12

KNR 2-02 1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym

m3

4.18241 d.12

KNR 2-02 0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa

m2

41.82342 d.12

KNR 2-02 0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropia- nowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jed- na warstwa

m2

41.82343 d.12

KNR 2-02 1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej gr.20 mm zatarte na gładko

m2

41.82344 d.12

KNR 2-02 1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ce- mentowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o

10mm. Krotność = 3m2

41.82345 d.12

KNR 2-02 1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki

30x30 cm układane na klej metodą zwykłąm2

41.82346 d.12

KNR 2-02 1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek

30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecina- niem płytek metodą kombinowanąm

37.00047 d.12

KNR 2-02 2601-01

Docieplenie ścian styropianem gr. 10 cm i wykona- nie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego

m2

103.60048 d.12

NNRNKB 202 0541-

01


(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

m2

0.500


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna