Specyfikacja istotnych warunków zamówienia „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów I oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach”Pobieranie 315.01 Kb.
Strona2/3
Data09.05.2016
Rozmiar315.01 Kb.
1   2   3Lp

Ilość

9 szt.

Przedmiot zamówienia :
Dysk 3,5 cala


2.


Rodzaj dysku - Standardowy (nośnik magnetyczny)

Format szerokości - 3.5 cali

Pojemność dysku - 1 TB

Interfejs- SATA III 6 Gb/s

Prędkość obrotowa silnika - min. 7200 obr./min

Pojemność pamięci podręcznej – min. 64 MB

Inne wymagania:

- musi być fabrycznie nowy, tj. nie używany przed dniem dostawy,

- musi pochodzić z oficjalnego źródła sprzedaży producenta na rynek polski,


Gwarancja : min. 2 lataLp

Ilość

4 szt.

Przedmiot zamówienia :

Drukujące urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolor)
Fax/Drukarka/ Kopiarka/Skaner


3.

Urządzenie powinno drukować, kopiować w kolorze i wysyłać dokumenty faksem w czerni oraz skanować w czerni i w kolorze.


Wydajność miesięczna drukowania deklarowana przez producenta drukarki nie mniej niż 60 tys. stron/miesiąc.


Proces kopiowania/drukowania: laserowy, kolorowy

Format (kopii i oryginałów): minimum A4

Prędkość drukowania A4: minimum 26 str./min w kolorze i mono
Rozdzielczość druku: minimum 600 x 600 dpi

Pojemność podajnika: minimum 250 arkuszy
Pojemność odbiornika (arkusze): minimum na 150 arkuszy

Czas pierwszego wydruku: max 10 sek

Skanowanie do pamięci USB: TAK

Praca w sieci: TAK

Obciążalność miesięczna: minimum 60 tys stron


Druk dwustronny: automatyczny (duplex)

Automatyczny podajnik dokumentów z rewersem: 2 stronny min 50 ark.

Szybkość transmisji faksu: min. 33,6 kbps
Skaner: dupleksowy, automatyczny podajnik dokumentów
Optyczna rozdzielczość skanowania: min. 600 x 600 dpi

Funkcje skanera: skan do e-mail, FTP, SMB, USB, Twain, WSD

Prędkość skanowania: min 35 obrazów/min. czarno białych

Komunikacja: praca w sieci przewodowej Ethernet 10/100/1000 (port RJ-45)

Pamięć standardowa: minimum 1024 MB

Wydajność tonera: min 7000 stron A4/czarny (pojemnik), min 5000 stron A4/kolor (pojemnik) zgodny z normą ISO/IEC 19798
Wydajność bębna: min 175 000 A4

Toner startowy: TAK

Inne wymagania:

– musi być fabrycznie nowy, tj. nie używany przed dniem dostawy,

– musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski,


Gwarancja : min. 2 lata
Lp

Ilość

5 szt.

Przedmiot zamówienia :

Switch 8 portowy


4.


Porty sieciowe

 • 8 portów automatycznie wykrywających szybkość transmisji danych

Wydajność

 • Transfer: min. 16 Gbps

 • Wysyłanie min. (10 Mbps port): 14,800 pakietów/sec

 • Wysyłanie min. (100 Mbps port): 148,000 pakietów/sec

 • Wysyłanie min. (1000 Mbps port): 1,480,000 pakietów/sec

 • Opóźnienie @ 10 Mbps - 1250 μs (max)

 • Opóźnienie @ 100 Mbps - 125 μs (max)

 • Opóźnienie @ 1000 Mbps - 15 μs (max)

 • Baza adresów MAC: min. 4,000 

Diody informacyjne

 • Stan zasilania

 • Sygnalizacja połączenia, szybkości i aktywności dla każdego portu

Standardy

 • IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet

 • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet

 • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

 • IEEE 802.1p priority tags

 • IEEE 802.3x Full-duplex flow control Jumbo frame support (9,000 byte frames)

Certyfikaty bezpieczeństwa

 • C-Tick, CE Mark

Emisja

 • FCC Class B and VCCI Class B, MIC

Gwarancja

 • Dwuletnia gwarancja

Zawartość pudełka

 • 8-portowy 10/100/1000 Mbps

 • Zasilacz

Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. • Gwarancja : min. 2 lata


Zadanie nr 3


Lp

Ilość

1 szt.

Przedmiot zamówienia :

Serwer


1.


Obudowa

 • maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Procesor

 • minimum dwa procesory minimum sześciordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel E5-2620 v2 lub równoważne procesory minimum sześciordzeniowe, osiągające w testach SPECint_rate2006 wynik nie gorszy niż 410 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być publikowany na stronie www.spec.org
  Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyników w/w testów.

Liczba procesorów

 • minimum 1

Pamięć operacyjna

 • minimum 32 GB pamięci RDIMM DDR3 niskonapięciowej („low voltage”), z możliwością rozbudowy do minimum 768GB. Minimum 24 sloty na pamięć.

Sloty rozszerzeń

 • minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3, w tym jeden slot x16 (prędkość slotu – bus width) oraz minimum jedno gniazdo pełnej wysokości.

Dysk twardy

 • 4x dysk 600GB typu Hot Swap, SAS, 10 000 obr./min., wielkość 2,5”.

Kontroler

 • kontroler macierzowy SAS, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SATA/SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5 z pamięcią CACHE min 1 GB z podtrzymaniem bateryjnym lub typu flash

Karty sieciowe

 • minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s, RJ-45, z obłsugą PXE i Jumbo frames.

Karta graficzna

 • zintegrowana karta graficzna

Porty

 • 1 x szeregowy

 • 7 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny).

 • VGA

 • wewnętrzny slot na kartę SD lub port uSSD.

Zasilacz

 • minimum 2 szt., typ Hot-plug, redundantne o mocy minimum 460W każdy i wydajności minimum 90%.

Chłodzenie

 • zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug

DVD

 • wewnętrzny napęd DVD.

Zarządzanie i obsługa techniczna

 • serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej i graficznej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI.

Wsparcie techniczne

 • 3 lata gwarancji producenta z naprawą u klienta, czas reakcji na zgłoszenie to następny dzień roboczy, zgłaszanie awarii w dni robocze w godzinach 8:00 – 17:00. Dyski pozostają u zamawiającego

Oprogramowanie

 • wraz z serwerem ma być dostarczone oprogramowanie Windows Server 2012 R2 Standard

Inne wymagania

Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia zawierająca m.in. nazwę producenta, symbol płyty głównej, obudowy oraz wyszczególnione parametry wymagane przez zamawiającego.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy (wszystkie urządzania oraz podzespoły) jest nowy tj. nieużywany oraz że pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski.


 • Gwarancja : min. 3 lataLp

Ilość

1 szt.

Przedmiot zamówienia :
Microsoft Windows Server Standard 2012 PL R2 64-bit z nośnikiem DVD.2.
Lp

Ilość

1 szt.

Przedmiot zamówienia :

Macierz dyskowa

3.

Pamięć masowa obsługująca posiadane przez zamawiającego dyski:

HP Model: 300G 10K SAS 2,5” (EG0300FBVFL)

HP Internal P/N: 507127-B21


Obudowa:

2U rack Small Form Factor mieszcząca 24 HDD 2,5”Kontroler:

Liczba kontrolerów RAID : min. 2 szt.Zasilanie:

2x PSU nadmiarowe 


Urządzenie musi pochodzić z legalnego źródła, zakupione w autoryzowanym kanale sprzedaży producenta w Polsce i objęte standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia. • Gwarancja : min. 3 lata


  1. Kody wspólnego słownika Zamówień (CPV)


30200000-1Urządzenia komputerowe, 30231300-0 – Monitory ekranowe, 32413100-2 Routery sieciowe, 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków, 30234100-9 – Dysk magnetyczny, 48820000-2 – Serwery, 48000000-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30232110-8 – Drukarki laserowe


 1. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – jako kryterium wyboru oferty – maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje dłuższy termin realizacji zamówienia niż 14 dni zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.


 1. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców.
 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w ramach dynamicznego systemu zakupów.
 1. Zamawiający przewiduje złożenie ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 3 zadania.
 1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp.
 1. Zamawiający nie przewiduje zawierać umowy ramowej.
 1. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
 1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 2. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
  1. Niepodlegający wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  2. Spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

   2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

   3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

   4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

  3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o prawidłowość złożonych dokumentów i oświadczeń wg formuły: „spełnia” – „nie spełnia”

  4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie
   o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego składa każdy z wykonawców ODDZIELNIE.

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców wymienionych w art. 24 ustawy pzp.
 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy:


Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:


  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, wykonawcy wraz z ofertą składają:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do SIWZ

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   5. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
    z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy się do grupy kapitałowej – wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do SIWZ
  1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
   o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca składa wraz z ofertą:


   1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

  2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

   1. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów (Deklaracja CE, Certyfikat 80Plus Gold, Certyfikat Microsoft – wydruk ze strony, Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, Certyfikat Energy Star 5.0 – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, Specyfikację techniczną oferowanego urządzenia zgodnie z opisem w pkt 4.1. zadanie 3 poz. 1 – Serwer oraz pkt. 4.1 zad. 1 poz. 5 – komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem, Zamawiający dopuszcza złożenie ww. certyfikatów w języku polskim lub angielskim) wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - pkt. 4.1 SIWZ

   2. Pełnomocnictwo w przypadku złożenia oferty wspólnej wykonawców lub podpisaniu oferty przez osoby nie ujawnione w rejestrze sądowym lub ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej

   3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
    o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  3. Niezależnie od dokumentu określonego w pkt. 18.3.2 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jedną ofertę przy czym:

   1. Oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 18.1 SIWZ każdy z wykonawców składa oddzielnie.

   2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, składa w imieniu wykonawców ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania ich w tym postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.

  4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają dokumenty równoważne potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz że nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 1. Wymagana forma dokumentów dołączonych do oferty:
  1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  2. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę na skutek wezwania zamawiającego dokonanego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp uznaje się za złożone w terminie, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy je w wyznaczonym terminie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski z zastrzeżeniem pkt. 18.3.1 SIWZ.

  4. W przypadku gdy kopie złożonych dokumentów będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii notarialnie poświadczonej.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:

- Anna Masternak, pok. 131, tel.: 041/367-16-30, e-mail: anna.m@pupkielce.pl

- Cezary Kupis, pok. 132, tel.: 041/367-11-20, e-mail: cezary.k@pupkielce.pl  1. Wyjaśnienia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przesyłać lub składać w siedzibie zamawiającego, w pokoju 131.

  2. Pisma, o których mowa wyżej można przekazywać: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  3. Wykonawca każdorazowo bez wezwania Zamawiającego potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu otrzymanego faksem bądź drogą elektroniczną i jego odesłanie na e-mail wskazany w pkt. 20.1 SIWZ lub nr faksu: 041/ 367 16 83. W sytuacji gdy wykonawca nie dokona przedmiotowego potwierdzenia Zamawiający uzna, iż określony dokument, wysłany faksem lub drogą elektroniczną na adres lub numer wskazany przez Wykonawcę w ofercie, został mu doręczony w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z treścią dokumentu.

  4. Wykonawca może zwrócić się pisemnie ( faksem, drogą elektroniczną) do Zamawiającego
   o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o którym mowa w pkt. 20.5

  6. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wykonawcom oraz nie wskazując źródła zapytania zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej www.pupkielce.pl w zakładce zamówienia publiczne.

  7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający niezwłocznie udostępnia na stronie www.pupkielce.pl, www.bip.pupkielce.pl oraz www.uzp.gov.pl

  8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
   w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie www.pupkielce.pl oraz www.uzp.gov.pl
 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

  1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i zostać sporządzona wg formularza ofertowego stanowiącego złącznik nr 1 do niniejszego SIWZ

  2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , którą zaleca się oznaczyć w następujący sposób:
Nazwa, adres Wykonawcy

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

ul. Kolberga 4

25-620 Kielce
Oferta w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego
znak: KK.KOP.261.10.2015


na „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach


Nie otwierać przed dniem 16.10.2015r., godz. 09:30


UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.


  1. Oferta ma być złożona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

  3. Oferta musi być podpisana. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę(y) upoważnioną(e)do reprezentowania wykonawcy. Oferty niepodpisane zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

  4. Wszelkie miejsca w ofercie, w których oferent naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

  5. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć informacje zastrzeżone oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje.

  6. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej warianty alternatywne skutkuje odrzuceniem oferty wykonawcy.

  7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i złożeniem oferty. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez wykonawcę oraz nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 1. Informacja o miejscu, terminie składania i otwarcia ofert.
  1. Zamknięta kopertę zawierającą ofertę należy złożyć lub przesłać na adres Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce do pokoju nr 131 do dnia 16.10.2015 r., do godziny 09:00

  2. Oferty złożone po terminie określonym w pkt. 22.1 SIWZ zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

  3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.10.2015 r., o godzinie 09:30 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4 w pokoju nr 105.

  4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

  6. Na pisemny wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, zamawiający przekazuje im niezwłocznie informację z otwarcia ofert.
 1. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 ustawy pzp.
 1. Zmiana i wycofanie oferty.

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofanie oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w SIWZ dla złożenia oferty z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności:

  1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

  2. Cena musi być podana cyfrowo i słownie

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczenia z wykonawcą w walucie obcej a jedynie
   w złotych polskich.

  4. Płatność zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury
 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

  1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych
   w postępowaniu.

  2. W przypadku stwierdzenia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich lub oczywistych omyłek rachunkowych, zamawiający poprawia je w tekście oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W ten sam sposób zamawiający poprawia inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.

  3. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp zostanie odrzucona.

  4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert w odniesieniu do każdej części zamówienia:l.p

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena ( C )

90 %

2.

Termin realizacji (T )


10 %Ocena punktowa w ramach kryterium cena ( C ) zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
C = Cn /Cb x 90

gdzie:
C – Liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium cena (brutto)

Cn – najniższa cena oferty brutto spośród ofert podlegających ocenie,

Cb – cena brutto w ofercie badanej
Ocena punktowa w ramach kryterium Termin realizacji ( T ) zostanie dokonana zgodnie zasadą:

Wykonawca otrzyma odpowiednio następującą liczbę punktów w ramach kryterium Termin realizacji (T ):

- do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 10 pkt.

- do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 5 pkt

- do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy – 0 pkt.
Łączna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów dla kryterium cena oraz liczbie punktów dla kryterium Termin realizacji:
W= C + T
gdzie:

W – Łączna liczba punktów jakie otrzyma oferta Wykonawcy

C – liczba punktów w kryterium cena

T – liczba punktów w kryterium Termin realizacji
  1. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie realizacji, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 1. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów po zsumowaniu liczby punktów w obu kryteriach dla każdego zadania osobno.

  2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o zamówienie, podając nazwę(firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i łączną punktację; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy pzp

  4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp albo 10 dni jeżeli zostało w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 183 ustawy pzp. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

  5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy, w terminie przez niego wyznaczonym, umowę regulującą ich współpracę. W tym przypadku nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

  6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

  7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceniania, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

  1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych – odwołanie i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy pzp. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- wykluczenia odwołującego się z postępowania o udzielenie zamówienia

- odrzucenia oferty odwołującego


  1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust 2 ustawy pzp.
 1. Zasady udostępniania dokumentów.

  1. Zamawiający przesyła wykonawcy kopię protokołu pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem zamawiającego.

  2. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  3. Zamawiający udostępnia wykonawcy dokumenty na pisemny wniosek

  4. Udostępnienie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego w godzinach jego urzędowania po wcześniejszym wyznaczeniu terminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja przepisy ustawy prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.Lista załączników do SIWZ

Poniższe załączniki stanowią integralną część SIWZ 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór)

 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

 4. Załącznik nr 4 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (wzór)

 5. Załącznik nr 5 – Wzór umowy


Kielce, dnia 07.10.2015 r.

………………………………………………..Podpis kierownik Zamawiającego

Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć wykonawcy)FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Fax: na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………………………………………………………………
Email: na który zamawiający ma przesłać korespondencję …………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.” znak: KK.KOP.261.10.2015

Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na poniższych warunkach cenowych:


Zadanie 1
Wartość brutto ………………………………zł.
słownie ………………………………………………………………. zł.
w tym podatek VAT w wysokości ………..%
Termin realizacji zamówienia ……………………….. dni

Lp

Ilość:

4 sztuki


Security Firewall

1.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukęLp

Ilość:

8 sztuk


Drukujące urządzenie wielofunkcyjne laserowe (mono)
Fax/Drukarka/ Kopiarka/Skaner


2.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

20 sztuk


Drukarka A4 laserowa mono

3.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

14 sztuk


Zasilacz awaryjny UPS

4.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

36 sztuk


Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem

5.

Wykonawca zobowiązany jest podać poniższe dane zaoferowanego serwera:


Producent: ………………………………..
Typ: ………………………………………….
Model: ………………………………………
Producent i symbol płyty głównej: ………………………………


Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

36 sztuk


Monitor 22” LCD

6.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę


Lp

Ilość:

36 sztuk


Microsoft Office 2013 PL PKC dla Użytkowników Domowych i Małych Firm

7.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukęZadanie 2
Wartość brutto ………………………………zł.
słownie ………………………………………………………………. zł.
w tym podatek VAT w wysokości ………..%
Termin realizacji zamówienia ……………………….. dni


Lp

Ilość:

10 sztuk


Listwa zasilająca

1.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

9 sztuk


Dysk 3,5 cala

2.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę


Lp

Ilość:

4 sztuki


Drukujące urządzenie wielofunkcyjne laserowe (kolor)
Fax/Drukarka/ Kopiarka/Skaner


3.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

5 sztuk


Switch 8 portowy

4.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę
Zadanie 3
Wartość brutto ………………………………zł.
słownie ………………………………………………………………. zł.
w tym podatek VAT w wysokości ………..%
Termin realizacji zamówienia ……………………….. dniLp

Ilość:

1 sztuka


Serwer

1.

Wykonawca zobowiązany jest podać poniższe dane zaoferowanego serwera:
Producent: ………………………………..
Typ: ………………………………………….
Model: ………………………………………
Producent i symbol obudowy: ………………………………….
Producent i symbol płyty głównej: ………………………………


Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

1 sztuka


Microsoft Windows Server Standard 2012 PL R2 64-bit z nośnikiem DVD.

2.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

Lp

Ilość:

1 sztuka


Macierz dyskowa

3.

Producent ………………………………..Typ ………………………………….Model………………………………………
Cena brutto za 1 sztukę

 1. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie poniesie zamawiający
  w przypadku wyboru niniejszej oferty.

 2. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik nr 5 do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z wyjątkiem informacji zawartych na stronach ………… Tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowią następujące dokumenty dołączone do oferty:

 1. ……………………………………………………...

 2. ………………………………………………………
 1. Oświadczamy, że powierzamy podwykonawcy następującą część zamówienia*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*wypełnić w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawcy wskazując część zamówienia mu powierzoną


 1. Wraz z oferta składamy następujące dokumenty:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………..……..……………………………………………………………………………………….( data, pieczątka i podpis wykonawcy/upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

Z

(pieczęć wykonawcy)

ałącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.”

Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / t.j: Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm./ spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia,

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

…………………., dn. …………………….. ………………………………………………………………………

/Pieczątka i podpis wykonawcy/upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla
Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.”

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych


/ t.j: Dz. U z 2013 poz. 907 z późn. zm./

…………………., dn. …………………….. ………………………………………………………………………

/Pieczątka i podpis wykonawcy/upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ
(pieczęć wykonawcy)

INFORMACJA*

O NIE NALEŻENIU DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.”


Oświadczamy, że na dzień składania ofert nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

………………………………., dn. ……………………………… ………………………………………………………….(miejscowość) (data) / Pieczątka i podpis wykonawcy/upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

LUB

INFORMACJA*
Informujemy, że należymy do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty

(wymienić na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 poz. 907


z późn. zm.):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………., dn. ……………………………… ………………………………………………………….

(miejscowość) (data) / Pieczątka i podpis wykonawcy/upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR …./ZP-10/2015
Zawarta w dniu ……………….. w Kielcach pomiędzy:

Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, posiadającym REGON: 291149104, NIP: 959-08-29-453, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Małgorzatę Stanioch – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

a

…………………………………………………………………………….................................................................................. z siedzibą w …………………………… ul. ……………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………….


Wpisaną do rejestru/ewidencji ……………………………………. prowadzonego przez ……………………………………

pod numerem…………………………., posiadającym REGON: …………………….., NIP: ……………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup sprzętu komputerowego, podzespołów i oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.” znak: KK.KOP.261.10.2015

1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna