Specyfikacja technicznaPobieranie 15.48 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar15.48 Kb.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Spirometr diagnostyczny

Wyszczególnienie

Spirometr diagnostyczny

Oprogramowanie: napisane w języku polskim pracujące w środowisku Windows

Wyposażenie w jednorazowe akcesoria

 • pneumotachograf [100 szt.]

 • ustnik [100 szt.]

 • ustnik dla dzieci [100 szt.]

 • filtr do badania spirometrycznego [1 szt.]

Wyposażenie w akcesoria wielokrotnego użytku:

 • klips na nos [10 szt.]

 • przewód do pneumotachografu [1 szt.]

Wyposażenie w komputer PC z systemem operacyjnym Windows, monitorem LCD, drukarką laserową

Możliwość zastosowania filtrów do badań spirometrycznych

Możliwość rejestracji danych pacjenta:

 • imię nazwisko, płeć, data urodzenia, waga, wzrost, wskaźnik BMI, Nr PESEL, identyfikator, rozpoznanie, imię i nazwisko lekarza kierującego

Możliwość rejestracji informacji dotyczących:

Wartości należne według ATS ERS 2005 [ERS 93], z możliwością wyboru i wprowadzania zmian

Wymagany zakres pomiarów:

 1. Spirometria spoczynkowa – z możliwością wykonania pomiaru: VC lub IVC

FEV 1/VC, IC, ERV, TV, MV, BF z możliwością automatycznego wyboru wartości maksymalnej z co najmniej 3 pomiarów.

 1. Spirometria dynamiczna w zakresie pomiaru:

 • Krzywej przepływ – objętość. – z możliwością pomiarów: FEV 0.5, FEV 1, FEV 2, FEV 6, FVC IFVC, MEF 25, MEF 50, MEF 75, PEF, MEF 50% FVC, FEV 1/IVC, MEF 25/75, MEF 75/85, FEV1/FVC, PIF, MIF 50, TC 25/50, MTT, TPEF, FET, VPEF, VPIF, AEX oraz prezentacji zapisu i wydruku krzywej w fazie natężonego wdechu i wydechu,

 • Krzywej objętość – czas i przepływ – czas – z możliwością prezentacji, zapisu i wydruku krzywych w fazie natężonego wdechu i wydechu.

 • Maksymalnej wentylacji dowolnej – z możliwością pomiarów MVV, TV, BF, BR

Zapewnienie automatycznej oceny jakości pomiarów w zakresie:

 • Zgodności z kryteriami ATS ERS 2005

 • Powtarzalności zgodnie ze skalą oceny A-D F

Zapewnienie automatycznej oceny wykonanych badań w zakresie:

 • Porównania z wartościami należnymi

 • Prezentacji dolnej granicy normy [wyrażonej w percentylach oraz ilości standardowych reszt]

Wydruki zawierające

 • Nazwę instytucji, imię i nazwisko kierownika,

 • Imię i nazwisko osoby wykonującej badania,

 • Imię i nazwisko lekarza kierującego,

 • Datę i godzinę badania, warunki otoczenia w zakresie temperatury, wilgotności i ciśnienia, datę przeglądu / kalibracji spirometru,

 • Dane pacjenta - imię, nazwisko, wiek, wzrost, wagę, BMI, płeć, PESEL, identyfikator

 • Informacje o przyjmowanych lekach, paleniu tytoniu z wyliczeniem paczkolat,

 • Wyniki pomiarów w formie wartości uzyskanych, należnych, porównania wartości uzyskanych i należnych, wyrażonego w % oraz SR (ilości standaryzowanych reszt) i P (percentylach)

 • Graficzną prezentację wyników pomiarów w zakresie wdechu i wydechu, z możliwością prezentacji porównania 2 pomiarów oraz do 40 pomiarów pacjenta wybranych z bazy danych

 • Opis pomiaru i ocenę badania

 • Informacje dotyczące oceny jakości pomiarów [TPEF, FET, EV]

 • Informacje dotyczące powtarzalności [AD-F] dla wykonanych pomiarów FEV1 i FVC/VC

Zapewnienie możliwości rejestracji, przeglądania, porównywania, prezentacji i edycji wykonanych pomiarów

Zapewnienie oceny i porównania pomiarów spirometrycznych (spirometrii lub krzywej przepływ-objętość) wykonanych przed oraz po podaniu leku rozkurczowego

Zapewnienie instalacji, dostawy i szkolenia personelu medycznego

Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

Zapewnienie okresowych przeglądów technicznych

Zapewnienie dostaw jednorazowych akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych

Udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy

Zapewnienie możliwości rozbudowy spirometru o: :

 • Program i przystawkę do podawania leków metodą pneumatyczną, dozymetryczną oraz metodą sterowanego oddychaniem podawania aerozoli z wodnych roztworów leków i opakowań pMDI

 • Program i komorę inhalacyjną zintegrowaną ze spirometrem do sterowanego oddychaniem podawania leków z opakowania pMDI

Zapewnienie możliwości opcjonalnego wyposażenia spirometru w:

 • Pompę 3 L do kontroli liniowości i codziennej kontroli kalibracji spirometru

 • Wózek medyczny
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna