Spis publikacji prof dra hab. Witolda CiesielskiegoPobieranie 62.31 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar62.31 Kb.

Spis publikacji prof. dra hab. Witolda Ciesielskiego
I. Do czasu uzyskania stopnia doktora

1. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE MIARECZKOWANIE TIOMOCZNIKA I TIOCYJANIANU

Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI UTLENIANIA AZYDKU

SODOWEGO ANODOWO WYTWORZONYM JODEM";

Chem. Anal., 23, 781 (1978).


2. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE WSPÓŁOZNACZANIE TIOMOCZNIKA I TIOCYJANIANU

Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI UTLENIANIA AZYDKU

SODOWEGO ANODOWO WYTWORZONYM JODEM";

Chem. Anal., 24, 861 (1979).
3. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"REAKCJE KATALIZOWANE W KULOMETRII. KINETYCZNO-AMPERO-

STATYCZNE OZNACZANIE JODKU I OSMU";

Chem. Anal., 26, 437 (1981).


4. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE MIARECZKOWANIE SIARCZKU I TIOSIARCZANU

Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI UTLENIANIA AZYDKU

SODOWEGO ANODOWO WYTWORZONYM JODEM";

Chem. Anal., 26, 743 (1981).

II. Po uzyskaniu stopnia doktora

5. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE MIARECZKOWANIE CYSTEINY I GLUTATIONU

W INDUKOWANEJ REAKCJI UTLENIANIA AZYDKU

SODOWEGO ANODOWO WYTWORZONYM JODEM";

Chem. Anal., 29, 85 (1984).


6. W. Jędrzejewski, W. Ciesielski,

"COULOMETRIC TITRATION OF DITHIOOXAMIDE AND CYSTINE BY THE

INDUCED REACTION OF OXIDATION OF SODIUM AZIDE WITH ANODIC

GENERATED IODINE";

Chem. Anal., 29, 563 (1984).
7. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"COULOMETRIC DETERMINATION OF SODIUM DIETHYLDITHIOCARBAMATE

AND MERCURY WITH THE USE OF THE INDUCED IODINE-AZIDE

REACTION";

Microchim. Acta, 1984 III, 177.
8. W. Ciesielski,

"SPEKTROFOTOMETRYCZNE RÓWNOCZESNE OZNACZANIE CYSTEINY,

GLUTATIONU I KWASU ASKORBINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ

REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 31, 99 (1986).
9. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"COULOMETRIC DETERMINATION OF NANOGRAMME AMOUNTS OF PALLADIUM

USING THE IODINE-AZIDE REACTION INDUCED BY SODIUM

DIETHYLDITHIOCARBAMATE";

Chem. Anal., 31, 397 (1986).
10. W. Ciesielski,

"SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE WITAMINY B1 Z WYKORZYSTANIEM

INDUKOWANEJ REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 31, 469 (1986).


11. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"KULOMETRYCZNE OZNACZANIE PAR RTĘCI W POWIETRZU

Z WYKORZYSTANIEM REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ INDUKOWANEJ

DIETYLODITIOKARBAMINIANEM SODOWYM";

Chem. Anal., 31, 869 (1986).
12. W. Ciesielski,

"KINETYCZNE OZNACZANIE CYSTYNY Z WYKORZYSTANIEM REAKCJI

JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 32, 169 (1987).


13. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"KULOMETRYCZNE OZNACZANIE SREBRA I ZŁOTA Z WYKORZYSTANIEM

REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ INDUKOWANEJ DIETYLODITIOKARBAMINIANEM

SODOWYM";

Chem. Anal., 32, 387 (1987).
14. W. Ciesielski,

"SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE METYLOTIOURACYLU I 1-METYLO-

2-TIOIMIDAZOLU Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI

JODO-AZYDKOWEJ";

Acta Polon. Pharm. XLIV, 202 (1987).
15. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"KULOMETRYCZNE OZNACZANIE NANOGRAMOWYCH ILOŚCI ZWIĄZKÓW

SIARKI Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 32, 853 (1987).


16. W. Ciesielski,

"ZASTOSOWANIE ELEKTRODOWEGO WYTWARZANIA SUBSTRATU DO

KINETYCZNYCH OZNACZEŃ KATALIZATORÓW W UKŁADZIE OTWARTYM.

OZNACZANIE CYSTYNY I JONÓW JODKOWYCH";

Chem. Anal., 32, 913 (1987).
17. W. Ciesielski,

"KINETYCZNE OZNACZANIE WITAMINY B1 I CYSTYNY W UKŁADZIE

OTWARTYM";

Chem. Anal., 33, 987 (1988).


18. E. Bald, W. Ciesielski,

"UV-SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SULPHIDE BASED ON THE

REACTION WITH 2-IODO-1-METHYLPYRIDINIUM IODIDE";

Chem. Anal., 33, 925 (1988).


19. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski, Z. H. Kudzin,

Skowroński R., Drabowicz J.,

"A NEW METHOD FOR THE IODOMETRIC DETERMINATION OF

SULPHOXIDES";

Talanta, 35, 969 (1988).
20. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski, Z. H. Kudzin, J. Drabowicz,

"HIGHLY SENSITIVE SPECTROPHOTOMETRIC MICRODETERMINATION

OF SULPHOXIDES";

Talanta, 37, 435 (1990).


21. W. Ciesielski, Z. H. Kudzin, M. Tasz, J. Drabowicz,

"THE APPLICATION OF TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE-SODIUM IODIDE

(TFAA-I) SYSTEM FOR QUANTITATIVE DETERMINATION OF NITRONES";

Can. J. Chem., 68, 679 (1990).


22. W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE MIARECZKOWANIE 6-MERKAPTOPURYNY, METYLOTIO-

IMIDAZOLU I METYLOTIOURACYLU JODEM W ŚRODOWISKU ZASADOWYM ";

Chem. Anal., 36, 555 (1991).


23. W. Ciesielski,

"SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE DITIOFOSFORANÓW I SIARCZKU

TRIFENYLOFOSFINY Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI

JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 36, 565 (1991).
24. W. Ciesielski, E. Bald,

"SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE CYSTEINY I ZWIĄZKÓW

POKREWNYCH NA PODSTAWIE REAKCJI Z JODKIEM 2-CHLORO- 1-METYLO-

PIRYDYNIOWYM";

Chem. Anal., 36, 607 (1991).
25. W. Ciesielski,

"KULOMETRYCZNE I SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE TIOGUANINY

Z WYKORZYSTANIEM INDUKOWANEJ REAKCJI JODO-AZYDKOWEJ";

Chem. Anal., 36, 613 (1991).


26. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski, Z. H. Kudzin,

Kiełbasiński P., Mikołajczyk M.,

"THIOPHOSPHORYL COMPOUNDS AS NOVEL INDUCING AGENTS IN THE

IODINE-AZIDE REACTION";

Analyst, 116, 85 (1991).


III. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

27. W. Ciesielski, C. M. Kinart,

"STUDIES ON THE IODINE-AZIDE REACTION INDUCED BY VITAMIN B1

IN METHANOL-WATER SYSTEMS IN TERMS OF MIXED SOLVENT

STRUCTURE";

Polish J.Chem., 67, 59 (1993).


28. W. Ciesielski, W. Jędrzejewski,

"COULOMETRIC DETERMINATION OF DITHIOPHOSPHATES WITH THE USE

OF THE INDUCED IODINE-AZIDE REACTION";

Acta Univ. Lodz., Folia Chimica, 10, 37 (1993).http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/stpr/dtp.htm
29. W. Ciesielski, Z. H. Kudzin, P. Kiełbasiński,

"ORGANOTHIOPHOSPHORUS COMPOUNDS AS INDUCTORS OF THE IODINE-

-AZIDE REACTION. ANALYTICAL APPLICATION";

Talanta, 41, 1493 (1994).


30. W. Ciesielski, Z. H. Kudzin, G. Grabowski,

"TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE - SODIUM IODIDE SYSTEM AS REAGENT

FOR DETERMINATION AND MICRODETERMINATION OF NITROXIDE

RADICALS";

Talanta, 42, 519 (1995).
31. W. Ciesielski, J. Kowalska, R. Zakrzewski,

"POTENTIOMETRIC AND COULOMETRIC TITRATION OF 2-THIOBARBITURIC

ACID";

Talanta, 42, 733 (1995).


32. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

"IODOMETRIC DETERMINATION OF 2-THIOCYTOSINE";

Chem. Anal., 41, 399 (1996).
33. W. Ciesielski, R. Zakrzewski, K. Kasprzak,

"APPLICATION OF IODOMETRIC REACTION IN AN ALKALINE MEDIUM TO

DETERMINATION OF 2-MERCAPTO-4(3H)-QUINAZOLINONE";

Chem. Anal., 41, 1083 (1996).


34. Z. H. Kudzin, S. Skrzypek, R. Skowroński, W. Ciesielski, H. J. Cristau, F. Plenat,

"POLAROGRAPHIC INVESTIGATIONS OF FUNCTIONALIZED

ALKANEPHOSPHONIC ACIDS. PART II";

Phosphorus, Sulfur and Silicon, 119, 201 (1996).


35. W. Ciesielski, S. Skrzypek,

"THE ADSORPTIVE DIFFERENTIAL PULSE POLAROGRAPHIC PEAK FOR THE

LANTHANUM-ARSENAZO I - TEA COMPLEX";

Chem. Anal., 42, 267 (1997).


36. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

"POTENTIOMETRIC AND COULOMETRIC TITRATION OF 6-PROPYL-

-2-THIOURACIL";

Analyst, 122, 491 (1997).


37. W. Ciesielski, S. Skrzypek, M. Kasprzak,

"PULSE POLAROGRAPHIC STUDIES OF THE BERYLLIUM-CALCONE

COMPLEX";

Chem. Anal., 43, 9 (1998).


38. A. Kotyński, W. Ciesielski, Z. H. Kudzin, A. Okruszek, W. Krajewska, P. Lipka,

"IODINE-AZIDE REAGENT FOR THE DETECTION OF BIOLOGICALLY

ORIENTED THIOPHOSPHORYL COMPOUNDS IN THIN-LAYER

CHROMATOGRAPHY SYSTEMS";

J. Chromatogr. A, 813, 135 (1998).
39. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

"POTENTIOMETRIC TITRATION OF 2-THIOURACILS";

Arch. Pharm., 331, 371 (1998).
40. W. Ciesielski, A. Krenc,

"POTENTIOMETRIC AND COULOMETRIC DETERMINATION OF

6-THIOGUANINE";

Die Pharmazie, 53, 801 (1998).


41. W. Ciesielski, R. Zakrzewski, A. Krenc, J. Zielińska,

"IODIMETRIC DETERMINATION OF 2-MERCAPTOPYRIMIDINES";

Talanta, 47, 745 (1998).
42. A. Kotyński, Z. H. Kudzin, W. Ciesielski, J. Drabowicz,

"UNUSUAL INDUCTION IN THE IODINE-AZIDE INDUCED REACTION

EXHIBITED BY ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS ON THIN-LAYER

CHROMATOGRAPHY PLATES",

J. Chromatogr. A, 831, 321 (1999).
43. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

"IODIMETRIC DETERMINATION OF 2-MERCAPTOPYRIDINES",

Chem. Anal., 44, 1055 (1999).
44. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

"IODIMETRIC DETERMINATION OF 2-THIOURACILS",

Chem. Anal., 45, 135 (2000).
45. W. Ciesielski, A. Krenc,

"POTENTIOMETRIC AND COULOMETRIC DETERMINATION OF CARBIMAZOLE",

Anal. Lett., 33(8), 1545 (2000).
46. Z.H. Kudzin, M. Saganiak, A. Kotyński, W. Ciesielski,

"COMPARISON OF THE THIN-LAYER CHROMATOGRAPHIC PROPERTIES OF    SULFUR-CONTAINING AMINO ACIDS AND THEIR AMINOPHOSPHONIC

ANALOGUES",

J. Chromatogr.A, 888, 335 (2000).


47. W. Ciesielski, S. Skrzypek,

„A POLAROGRAPHIC METHOD FOR ELUCIDATING THE POSITION OF COMPLEXING    IN METAL ION – AZO – DYESTUFFS COMPLEXES”,

Russ. J. Coord. Chem., 26, 556 (2000).
48. W. Ciesielski, M. Kasprzak,

„PULSEPOLAROGRAPHIC DETERMINATION OF 6-BENZYL-2-THIOURACIL”,

Acta Polon. Pharm., 57, 337 (2000).
49. W. Ciesielski, U. Żłobińska, A. Krenc,

„IODIMETRIC DETERMINATION OF TETRATHIONATE AND SIMULTANEOUS       DETERMINATION OF THIOSULFATE AND TETRATHIONATE”,

Chem. Anal., 46, 397 (2001).
50. W. Ciesielski, R. Zakrzewski, M. Skowron,

„DETERMINATION OF CARBIMAZOLE WITH THE USE OF THE IODINE-AZIDE       REACTION”,

Chem. Anal., 46, 873 (2001).
51. W. Ciesielski, A. Krenc,

„POTENTIOMETRIC TITRATION OF MERCAPTOTRIAZOLES AND      MERCAPTOTETRAZOLES WITH IODINE IN AN ALKALINE MEDIUM”,

Collect. Czech. Chem. Commun., 67, 1193 (2002).
52. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, D. Kaźmierczak,

„APPLICATION OF IODINE-AZIDE PROCEDURE FOR THE DETECTION OF GLYCINE,       ALANINE AND ASPARTIC ACID IN PLANAR CHROMATOGRAPHY”,

J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 25, 1599 (2002).

53. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„APPLICATION OF IMPROVED IODINE-AZIDE PROCEDURE FOR THE DETECTION OF THIOURACILS IN BLOOD SERUM AND URINE WITH PLANAR CHROMATOGRAPHY”,

J. Chromatogr. B, 784, 283 (2003).


54. B. Waśkowski, Z. H. Kudzin, W. Ciesielski, J. P. Kowalski,

„DETERMINATION OF NITROGEN IN ORGANIC COMPOUNDS AND BIOLOGICAL SAMPLES BY GAS CHROMATOGRAPHY AFTER PRIOR DEGRADATION INTO MOLECULAR NITROGEN WITH USE OF SOLID OXIDANTS",

Chem. Anal., 48, 223 (2003).

55. W. Ciesielski, M. Skowron, P. Bałczewski, A. Szadowiak,

„DETERMINATION OF SOME THIOPHOSPHORUS INSECTICIDES BASED ON COULOMETRIC TITRATION WITH THE ANODICALLY GENERATED CHLORINE:
A FURTHER INSIGHT IN THE REACTION MECHANISM IN AQUEOUS MEDIUM",

Talanta, 60, 725 (2003).

56. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, D. Kaźmierczak,

"DETECTION OF PROLINE, ARGININE AND LYSINE USING IODINE-AZIDE REACTION IN TLC AND HPTLC",

J. Sep. Sci., 26, 1063 (2003).
57. W. Ciesielski, A. Krenc,

„UNUSUAL POTENTIOMETRIC TITRATION CURVES OF 2,8-DIMERCAPTO-


-6-HYDROXYPURINE AND 4,4-DIMETHYLOXAZOLIDINE-2-THIONE WITH IODINE”,

Chem. Anal., 48, 939 (2003).


58. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„APPLICATION OF IODINE-AZIDE REACTION AS POSTCOLUMN REACTION IN HPLC FOR DETERMINATION OF 2-THIOBARBITURIC ACID”,

Chromatographia 59, 683 (2004).
59. W. Ciesielski, A. Krenc,

„IODIMETRIC DETERMINATION OF 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOLES


AND 2-MERCAPTOBENZOTIAZOLES",

Chem. Anal., 49, 577 (2004)


60. S. Skrzypek, A. Michałek, W. Ciesielski, M. Kasprzak,

„CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY OF 5-PHENYL-1, 3, 4-OXADIAZOLE


-2-THIOL IN THE PRESENCE OF NICKEL(II) AND COBALT(II) IONS”,

Collect. Czech. Chem. Commun. 69, 1600 (2004).


61. D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, R. Zakrzewski, M. Żuber,

„APPLICATION OF IODINE-AZIDE REACTION FOR DETECTION OF


AMINO ACIDS IN THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY”,

J. Chromatogr. A, 1059, 171 (2004).


62. W. Ciesielski., M. Skowron,

„COULOMETRIC TITRATION OF THIOLS WITH ELECTROGENERATED CHLORINE”,

Chem. Anal. (Warsaw), 49, 619 (2004).
63. A. Kotyński, Z. H. Kudzin, W. Ciesielski,

„ANALYSIS OF ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS.


1. APPLICATION OF IODINE-AZIDE REACTION FOR DETECTION OF THIOPHOSPHOROORGANIC COMPOUNDS IN THIN LAYER CHROMATORGAPHY”,

Acta Univ. Lodz., Folia Chimica , 13, 135 (2004).http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/stpr/KKC-2.doc Publikacja przeglądowa
64. W. Ciesielski,

„COULOMETRIC DETERMINATION OF SULPHUR COMPOUNDS USING THE INDUCED IODINE-AZIDE REACTION”,

Acta Univ. Lodz., Folia Chimica, 13, 171 (2004).

http://www.chemia.uni.lodz.pl/kai/podstrony/pol/stpr/64.pdf Publikacja przeglądowa
65. W. Ciesielski, R. Zakrzewski, U. Żłobińska,

„COULOMETRIC TITRATION OF KETOTIFEN IN TABLETS”,


Pharmazie, 60, 237 (2005).
66. W. Ciesielski, M. Skowron,

„COULOMETRIC TITRATION OF DISULFIDES WITH ELECTRO-


GENERATED CHLORINE”,

Chem. Anal. (Warsaw), 50, 47 (2005).


67. S. Skrzypek, W. Ciesielski, A. Sokołowski, S. Yilmaz, D. Kaźmierczak,

„SQUARE WAVE ADSORPTIVE STRIPPING VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF FAMOTIDINE IN URINE”,

Talanta, 66, 1146 (2005).
68. M. Kasprzak, W. Ciesielski, S. Skrzypek,

„CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY OF 2-THIOURACILS”,


Collect. Czech. Chem. Commun., 70 188 (2005).
69. W. Ciesielski, A. Krenc, U. Żłobińska,

„POTENTIOMETRIC TITRATION OF THIOAMIDES AND MERCAPTOACIDS


WITH IODINE IN ALKALINE MEDIUM”,
Chem. Anal. (Warsaw) 50, 397 (2005).
70. D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

„DETECTION AND SEPARATION OF AMINO ACIDS AS BUTYLTHIOCARBAMYL DERIVATIVES BY THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY WITH THE IODINE-AZIDE DETECTION SYSTEM”,

J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 28, 2261 (2005).

71. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„DETECTION OF MERCAPTOPYRIDINES AND MERCAPTOPYRIMIDYNES IN PLANAR CHROMATOGRAPHY WITH IODINE-AZIDE REACTION AS A DETECTION SYSTEM”,

J. Chromatogr. B, 824, 222 (2005) .


72. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„DETERMINATION OF THIOPENTAL IN URINE WITH HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY USING IODINE-AZIDE REACTION AS A POSTCOLUMN DETECTION SYSTEM”,

J. Chromatogr. B, 824, 327 (2005) .
73. W. Ciesielski, A. Krenc,

„POTENTIOMETRIC AND COULOMETRIC DETERMINATION OF 5-PHENYL-


-1, 3, 4-OXADIAZOLE-2-THIOL”,

J. Anal. Chem., 60, 974 (2005) .


74. S. Skrzypek, M. Kasprzak, W. Ciesielski,
„CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY OF 2-MERKAPTO-5-METHYL­-1, 3, 4-THIADIAZOL AND 2, 5-DIMERKAPTO-1, 3, 4-THIADIAZOL AT A CONTROLLED GROWTH MERCURY DROP ELECTRODE",
J. Anal. Chem., 60, 978 (2005) .
75. V. Mirčeski, S. Skrzypek, W. Ciesielski, A. Sokołowski,
“THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE CATALYTIC HYDROGEN EVOLUTION REACTION IN THE PRESENCE OF AN ADSORBED CATALYST BY MEANS OF SQUARE-WAVE VOLTAMMETRY”,
J. Electroanal. Chem., 585, 97 (2005)
76. D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

„SEPARATION OF AMINO ACIDS AS PHENYL THIOCARBAMYL DERIVATIVES BY NORMAL- AND REVERSED-PHASE THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY”,

JPC-J. Planar Chromat., 18, 427 (2005)
77. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, D. Kaźmierczak,

"IODINE-AZIDE REACTION AS A DETECTION SYSTEM IN THIN LAYER

CHROMATOGRAPHY";
In Encyclopedia of Chromatography , 2nd Ed.; Cazes J.
Ed. Taylor and Francis Group: New York (2005). Publikacja przeglądowa
78. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„DETECTION OF HETEROCYCLIC TIOLS IN PLANAR CHROMATOGRAPHY WITH IODINE –AZIDE REACTION AS A DETECTION SYSTEM”,

JPC-J. Planar Chromat. , 19, 4 (2006)
[79] W. Ciesielski, R. Zakrzewski, U. Żłobińska,
"IODIMETRIC DETERMINATION OF 2-MERCAPTOTHIAZOLINE, 2,5-DIMERCAPTO-

1,3,4-THIADIAZOLE AND 2- MERCAPTO-4-METHYL-5-THIAZOLEACETIC ACID",

Asian J.Chem.,18,1377 (2006)
80. D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

„APPLICATION OF IODINE-AZIDE PROCEDURE FOR DETECTION OF


BIOGENIC AMINES IN THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY”,

J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 29, 1 (2006)


81. W. Ciesielski, R. Zakrzewski,

„IODIMETRIC TITRATION OF SULPHUR COMPOUNDS IN AN ALKALINE

MEDIUM”,

Chem. Anal. (Warsaw), 51, 653 (2006) Publikacja przeglądowa


82. F.G. Banica, B. Kafar, S. Skrzypek, W. Ciesielski,

„SELENOMETHIONINE-CATALYZED NICKEL ION REDUCTION AT A MERCURY

ELECTRODE: APPLICATIONS IN THE ANALYSIS OF NUTRITIONAL SUPPLEMENTS”

Electroanalysis, 18, 2269 (2006)IV. Po uzyskaniu tytułu profesora
83. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, D. Kaźmierczak;

"IODINE-AZIDE REACTION, APPLICATION IN HPLC ANALYSIS" In Encyclopedia of Chromatography; Cazes J. Ed. Taylor and Francis Group: New York (2007)Publikacja przeglądowa

84. A. Zakrzewska, A. Parczewski, D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, J. Kochana

„VISUALIZATION OF AMPHETAMINE AND ITS ANALOGUES IN TLC”

Acta Chim. Slov. , 54, 106 (2007)

85. S. Skrzypek, V. Mirčeski, W. Ciesielski, A. Sokołowski, R. Zakrzewski,

„DIRECT DETERMINATION OF METFORMIN IN URINE BY ADSORPTIVE

CATALYTIC SQUARE - WAVE VOLTAMMETRY”

J.Pharmaceut. Biomed. Anal., 45, 275 (2007)

86. S. Skrzypek, W. Ciesielski, S. Yilmaz,

„VOLTAMMETRIC STUDY OF ACICLOVIR USING CONTROLED GROW MERCURY

DROP ELEKTRODE”

Chem. Anal. (Warsaw), 52, 1071 (2007)


87. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„IODINE-AZIDE DETECTION SYSTEM IN PLANAR CHROMATOGRAPHY”

Trends in Chromatography, 3, 1 (2007) Publikacja przeglądowa

88. D. Kaźmierczak, W. Ciesielski, K. Dyńska, R. Zakrzewski,

„ IODINE-AZIDE DETECTION SYSTEM FOR DIPEPTIDES IN THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY”,

J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 31, 752 (2008)


89. M. Skowron, W. Ciesielski,

„DETERMINATION OF THIOPHANATE METHYL USING IODINE-AZIDE REACTION”

Chem. Anal. (Warsaw), 53, 133 (2008)
90. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

„THIN LAYER CHROMATOGRAPHY WITH POST-CHROMATOGRAPHIC IODINE-

AZIDE REACTION FOR THIURAM ANALYSIS IN FOOD SAMPLES”

J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol., 31, 2657 (2008)


91. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, A. Ulanowska, R. Martinez-Manez
"2,4,6-Triphenylpyrylium Cations as Derivatization Reagents for Sulfide Ions Detection in TLC" Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 184, 1139 (2009)
92. F.G. Banica, D.Guziejewski, S. Skrzypek, W. Ciesielski, D. Kaźmierczak,

„EFECT OF AMINO ACIDS ON NIKIEL ION REDUCTION AT A MERCURY

ELECTRODE” Electroanalysis, 21, 1711 (2009)
93. M. Skowron, W. Ciesielski,

“SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF THIOLS IN PURE SUBSTANCES AND

PHARMACEUTICAL PREPARATIONS”

Chem. Anal. (Warsaw) 54, 743 (2009)


94. S. Skrzypek, A. Nosal-Wiercińska, W. Ciesielski,

„ELECTROCHEMICAL STUDIES OF GANCYCLOVIR AS THE ADSORBED CATALYST

ON MERCURY ELECTRODE”

Collect. Czech. Chem. Commun.,74, 1455 (2009)


95. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, ,

"IODINE-AZIDE REACTION AS A DETECTION SYSTEM IN TLC ";


In Encyclopedia of Chromatography p.1226 ,

3rd Ed.; Cazes J. Ed. Taylor and Francis Group: New York (2010).


96. R. Zakrzewski, W. Ciesielski,

"IODINE-AZIDE REACTION: HPLC ANALYSIS"

In Encyclopedia of Chromatography p.1234;

3rd Ed.; Cazes J. Ed. Taylor and Francis Group: New York (2010)


97. W. Ciesielski, K. Dyńska-Kukulska, R. Zakrzewski, A Hekner

„ANALYSIS OF SULFIDE IONS BY DENSITOMETRIC THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY AND USE OF TLSEE SOFTWARE”

JPC-J. Planar Chromat., 23, 343 (2010)
98. V. Mirceski, D. Guziejewski, S. Skrzypek, W. Ciesielski,
"ELECTROCHEMICAL STUDY OF THE PESTICIDE METHIDATHION AT A MERCURY ELECTRODE UNDER CATHODIC STRIPPING MODE"; Croat. Chem. Acta, 83,121 (2010)
99. D. Guziejewski, S. Skrzypek, A. Łuczak , W. Ciesielski,

.CATHODIC STRIPPING VOLTAMMETRY OF CLOTHIANIDIN:

APPLICATION TO ENVIRONMENTAL STUDIES”

Collect. Czech. Chem. Commun.,76, 131 (2011)100. D. Guziejewski, V. Mirceski, W. Ciesielski;
"Theoretical Treatment of a Cathodic Stripping Mechanism of an Insoluble Salt Coupled with a Chemical Reaction in Conditions of Square Wave Voltammetry. Application to 6-Mercaptopurine-9-D-Riboside in the Presence of Ni(II)";
Electroanalysis, 23 (6), 1365-1375 (2011)
101. S. Smarzewska, S. Skrzypek, B. Bachowska, P. Bałczewski, W. Ciesielski;
"Electrochemical oxidation of methylthiomethyleneisoquinolinium chloride - the first water soluble alkylthiomethylene substituted ammonium salt";
Central European Journal of Chemistry, 9 (5), 840, (2011)
102. R. Zakrzewski, W. Ciesielski, A. Chrebelska, A. Łuczak;
"Determination of Thiouracils in High-Performance Thin-Layer Chromatography with Combination of Iodine-Azide Reaction";
Journal of Planar Chromatography 24 (5), 428, (2011).
103. M. Skowron, W. Ciesielski;
"Spectrophotometric determination of methimazole, D-penicillamine, captopril, and disulfiram in pure form and drug formulations";
Journal of Analytical Chemistry, 66 (8), 714, (2011).
104. S. Skrzypek, V. Mirceski, S. Smarzewska, D. Guziejewski, W. Ciesielski;
"Voltammetric Study of 2-Guanidinobenzimidazole: Electrode Mechanism and Determination at Mercury Electrode";
Collect. Czech. Chem. Commun., 76 (12), 1699-1715 (2011)
105. D. Guziejewski, S. Skrzypek, W. Ciesielski;
"Application of Catalytic Hydrogen Evolution in the Presence of Neonicotinoid Insecticide Clothianidin"; Food Anal. Methods, 5, 373 (2012)
106. S. Skrzypek, S. Smarzewska, W. Ciesielski;
"Determination of blasticidin S in spiked rice using SW voltammetry with a renewable silver amalgam film electrode";
Electroanalysis, 24, 1153 (2012).
107. K. Dyńska-Kukulska, W. Ciesielski;
"Methods of extraction and thin-layer chromatography determination of phospholipids in biological samples", Rev. Anal. Chem., 31(1), 43 (2012)
108 S. Smarzewska, S. Skrzypek, W. Ciesielski;
"Renewable silver amalgam film electrode for the determination of dinotefuran in spiked carrot juice samples using SW voltammetry";
Electroanalysis, 24 (7), 1591-1596, (2012)
109. S. Smarzewska, S. Skrzypek, W. Ciesielski;
"Voltammetric determination of proguanil in Malarone and spiked urine with a renewable silver amalgam film electrode";
Electroanalysis, 24 (10), 1966-1972, (2012)

110. D. Guziejewski, S. Skrzypek, W. Ciesielski;


"Square Wave Adsorptive Stripping Voltammetric Determination of Diazinon in its Insecticidal Formulations";

Environ. Monit. Assess., 184 (11), 6575-6582, (2012)


111. D. Guziejewski, M. Brycht, S. Skrzypek, A. Nosal-Wiercińska, W. Ciesielski;
"Voltammetric Determination of Acibenzolar S-Methyl Using a Renewable Silver Amalgam Film Electrode";
Electroanalysis,24(12), 2303-2308, (2012)
112. K. Dyńska-Kukulska, W. Ciesielski, R. Zakrzewski;
"The use of a new, modified Dittmer-Lester spray reagent for phospholipid determination by the TLC image analysis technique",
Biomedical Chromatography,27(4), 458-465, (2013)
113. R. Zakrzewski, Ż. Rembisz, W. Ciesielski, G. Celichowski;

Quantification of Metal Dithiocarbamates by Thin-Layer Chromatography

Journal of Planar Chromatography, 26,502-507 (2013)
114. R. Zakrzewski, M. Skowron, Ż. Rembisz, W. Ciesielski;
"Application of Purpald for determination of 3-cyclohexene-1-carboxaldehyde and hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde";
Journal of Cosmetic Science, 64 (5), 391-400, (2013)
115. M. Skowron, R. Zakrzewski, W. Ciesielski, Ż. Rembisz;
"Quantitative Method of Disulfiram Determination Using a TLC Image Analysis Technique";
Journal of Planar Chromatography 27 (2), 107-112, (2014)
116. S. Smarzewska, R. Metelka, D. Guziejewski, M. Skowron, S. Skrzypek, M. Brycht, W. Ciesielski;
"Voltammetric behaviour and quantitative determination of pesticide iminoctadine";

Anal. Methods, 6, 1884 - 1889, (2014)


117. M. Brycht, S. Skrzypek, A. Nosal-Wiercińska, S. Smarzewska, D. Guziejewski, W. Ciesielski, B. Burnat, A. Leniart;
"The new application of renewable silver amalgam film electrode for the electrochemical reduction of nitrile, cyazofamid, and its voltammetric determination in the real samples and in a commercial formulation";
Electrochimica Acta, 134, 302-308 (2014)

118. S. Smarzewska, D. Guziejewski, M. Skowron, S. Skrzypek, W. Ciesielski;


"Voltammetric behavior and quantitative determination of ambazone in urine and a pharmaceutical formulation";
Central European Journal of Chemistry, 12(12), 1239-1245 (2014)

119. D. Guziejewski, M. Brycht, A. Nosal-Wiercińska, S. Smarzewska, W. Ciesielski, S. Skrzypek;


"Electrochemical study of the fungicide acibenzolar-s-methyl and its voltammetric determination in environmental samples";
J. Environ. Sci. Health B, 49(8), 550-556 (2014)

120. S. Smarzewska, W. Ciesielski;


"Electroanalytical behaviour of pindolol on GC electrode modified with reduced graphene oxide";
Anal. Methods, 6 (14), 5038-5046 (2014)

121. S. Smarzewska, R. Metelka, D. Guziejewski, M. Skowron, S. Skrzypek, M. Brycht, W. Ciesielski; "Woltamperometryczne badania iminoktadyny";


w "Problemy współczesnej elektrochemii" (red. W.W. Kubiak, B. Baś); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2014; ISBN 978-83-63663-43-8 str. 179-183

122. Ż. Rembisz; R. Zakrzewski, W. Ciesielski, M. Skowron, R. Martinez-Manez;


"Thin-layer chromatographic image analysis for the determination of sulfide ions using pyrylium cations";
Journal of Planar Chromatography 27 (4), 240-244, (2014)

123. S. Smarzewska, W. Ciesielski;


"Application of a graphene oxide-carbon paste electrode for the determination of lead in rainbow trout from Central Europe";
Food Anal. Methods, 8 (3), 635-642 (2015)

124. P. Bałczewski, J. Skalik, P. Uznański, D. Guziejewski, W. Ciesielski;


"Use of Isomeric, Aromatic Dialdehydes in Synthesis of Photoactive, Positional Isomers of Higher Analogs of o-Bromo(hetero)acenaldehydes";
RSC Advances, 5 (31), 24700-24704 (2015)

125. S. Smarzewska, J. Pokora, A. Leniart, D. Guziejewski, R. Metelka, M. Skowron, W. Ciesielski;


"Wpływ pochodnych grafenu na właściwości strukturalne i elektrochemiczne elektrod pastowych";
w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 77

126. D. Guziejewski, S. Smarzewska, M. Skowron, S. Skrzypek, W. Ciesielski;


"Woltamperometryczne badanie i oznaczanie flumetralinu";
w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 163

127. S. Smarzewska, A. Leniart, D. Guziejewski, M. Skowron, W. Ciesielski;


"Woltamperometryczne badania pindololu";
w "Elektrochemia stosowana" (red. B. Baś, M. Jakubowska, W.W. Kubiak); Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2015; ISBN 978-83-63663-58-2, str. 229

128. R. Zakrzewski, M. Skowron, W. Ciesielski, Ż. Rembisz; „Spectrophotometric Determination of 6-Propyl-2-thiouracil in Pharmaceutical Formulations Based on Prussian Blue Complex Formation: An Undergraduate Instrumental Analysis Laboratory Experiment”; J. Chem.Educ DOI:10.1021/ed400845q


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna