Spis treści pg nr 10/2010 mgr Jerzy Klemens: „Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do wsparcia procesów mierniczo-geologicznych w Kompanii Węglowej S. A”Pobieranie 17.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar17.67 Kb.
Spis treści PG nr 10/2010
mgr Jerzy Klemens:

„Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych do wsparcia procesów mierniczo-geologicznych w Kompanii Węglowej S.A”.


dr hab. inż. Marek Pozzi prof. Pol. Śl., dr inż. Tadeusz Mzyk:

„Badanie anomalii grawimetrycznych na terenie KWK „Szczygłowice” za pomocą sondowania CPTU”.


dr inż. Jolanta Kowalska-Kwiatek:

„Wpływ wybiegu frontu ścianowego na zmienność parametru promienia rozproszenia wpływów”.


mgr inż. Krzysztof Anders, mgr inż. Jerzy Nowicki, dr inż. Marian Poniewiera:

„Zastosowanie Normatywnego Systemu do Zarządzania Informacją i Dokumentacją Górniczą”.


prof. dr hab. inż. Aleksander Wodyński, dr inż. Karol Firek, dr inż. Janusz Rusek:

„Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkopłytowych na terenach górniczych”.


dr inż. Krzysztof Gromysz:

„Analiza częstotliwości drgań odbieranych przez obiekty budowlane wywołanych wstrząsem pochodzenia górniczego i drganiami wywołanymi pracami geotechnicznymi i ruchem pojazdów szynowych”.


dr hab.inż. Zygmunt Niedojadło, dr inż. Paweł Sopata, inż. Grzegorz Patykowski:

„Porównanie wyników obserwacji wysokościowych z pomiarem szerokości szczelin pikotażowych w szybie L-IV O/ZG „Lubin”.


doc. dr hab.inż. Andrzej Kowalski:

„Radca Tomasz Klenczar – autor pierwszej polskiej książki pt: „Szkody Górnicze”.


doc. dr hab. Irena Pluta, prof. dr hab. inż. Franciszek Plewa, prof. dr hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa:

„Analiza procesu oczyszczania z baru wód dopływających do kopalni „Staszic”.


dr inż. Kajetan d Obyrn:

„Likwidacja pustek poeksploatacyjnych w otworowej kopalni soli, jako metoda ochrony powierzchni terenu”.


doc. dr hab. Irena Pluta, mgr Adam Marcol, mgr inż. Wojciech Szymiczek, mgr Franciszek Dziendziel:

„Koncepcja składowania z rozkładem dwutlenku węgla w południowo-zachodniej części Górnosląskiego Zagłębia Węglowego”.


prof. dr hab. inż. Jan Białek, dr inż. Ryszard Mielimąka:

„Zmiana kształtu profilu podłużnego niecki obniżeniowej po zakończeniu eksploatacji ścianowej w świetle obserwacji geodezyjnych”.


dr inż. Zbigniew Szczerbowski, mgr inż. Mateusz Boruchowski:

„Propozycja wykorzystania systemu Gemcom Surpac w dokumentowaniu i analizie geodanych na przykładzie KS „Wieliczka’


mgr Anna Śliwińska:

„Ocena oddziaływania na środowisko technologii wychwytu dwutlenku węgla w procesie wytwarzania energii elektrycznej”


dr inż. Jarosław Chećko, dr inż. Magdalena Głogowska:

„Ocena lokalizacji składowisk CO2 w warstwach solankowych i pokładach węgla w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego”.


dr inż. Marcin A. Lutyński, dr Karl- Heinz A.A Wolf:

„Podziemne składowanie i monitoring CO2 – aktualne kierunki rozwoju”.


dr inż. Paweł Olszewski, prof. dr hab. inż. Jacek Łączny:

„Sukcesja roślinna w rekultywacji terenów poprzemysłowych”.


dr inż. Jerzy Wójcik, prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski:

„Metody rekultywacji leśnej terenów bezglebowych w górnictwie odkrywkowym”.


dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński:

„Klasyfikacja gleb rekultywowanych terenów górniczych”.


dr Jan Dulewski, dr inż. Roman Uzarowicz, mgr inż. Bogusław Madej, mgr inż. Adrian Walter:

„Wpływ górnictwa na wybrane elementy środowiska z perspektywy ostatniej dekady”.


dr inż. Tomasz Stoch:

„Metody geodezyjne w przestrzennym opisie deformacji na terenach górniczych”.


mgr inż. Paweł Sikora:

„Wykorzystanie deterministycznego automatu skończonego do wyznaczania profilu obniżeń terenu spowodowanych podziemną eksploatacją”.


dr inż. Marian Grygierek:

„Ocena warstwy kruszywowej nawierzchni drogowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej”.


dr inż. Artur Krawczyk, dr inż. Zbigniew Perski:

„Doświadczenia wykorzystania technologii Permanent Scatters InSAR do monitoringu deformacji terenów górniczych”.


dr Iwona Jelonek, dr Zbigniew Mirkowski, mgr Przemysław Iwanek:

„Analiza własności fizykochemicznych i petrograficznych mułów węglowych w aspekcie ich wykorzystania jako paliwa na przykładzie wybranego obiektu PKE S.A”.


dr inż. Jadwiga Maciaszek, mgr inż. Krzysztof Musz:

„Znaczenie archiwalnych map dla bezpiecznego zagospodarowania terenów pogórniczych”.


dr inż. Krzysztof Karsznia, mgr Leopold Czarnecki, mgr inż. Zbigniew Skalski:

„System ciągłego monitoringu deformacji odkrywkowych wyrobisk górniczych a bezpieczeństwo prowadzenia robót górniczych”.


inż. Grzegorz Patykowski, mgr inż. Krzysztof Kądziołka:

„analiza wpływu eksploatacji w uwolnionej części filara ochronnego szybów L-IV i L_V na powierzchnię terenu”.


dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz prof. nzw AGH, mgr Miranda Ptak:

Czy górnictwo ma przyszłość-wybrane problemy zabezpieczania złóż dla bezpieczeństwa surowcowego Polski”.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna