Spis treśCI: Wstęp s. 3 Przebieg procesu planowania strategicznego w Powiecie Mławskim s. 6 Metodyka procesu planowania strategicznego w Powiecie Mławskim s. 8 Wizja rozwoju Powiatu Mławskiego s. 16 Misja (model Ashridge) – opis sPobieranie 448.43 Kb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar448.43 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9SPIS TREŚCI:

Wstęp s. 3Przebieg procesu planowania strategicznego

w Powiecie Mławskim s. 6
Metodyka procesu planowania strategicznego

w Powiecie Mławskim s. 8
Wizja rozwoju Powiatu Mławskiego s. 16
Misja (model Ashridge) – opis s. 17
Analiza stanu powiatu w aspekcie mocnych i słabych

stron, jak również zewnętrznych szans i zagrożeń

(przeprowadzona techniką SWOT) – wyniki s. 25

Plan operacyjny dla Strategii Rozwoju – opis s. 34
Misja Powiatu Mławskiego s. 36Plany operacyjne dla Strategii
Rozwoju Powiatu Mławskiego - zapis s. 37

WSTĘP
Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego rozpoczęto w sierpniu 2000 roku, zgodnie z umową z dnia 1 sierpnia 2000 r. podpisaną pomiędzy Powiatem Mławskim, reprezentowanym przez Andrzeja Grzymkowskiego – Starostę Powiatu oraz Wojciecha Krajewskiego – członka Zarządu Powiatu, a Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego – Dyrektora Instytutu.

Kierownikiem projektu był Janusz Krzyżak.

Zespół konsultantów tworzyli pracownicy Wydziału Programów i Projektów MISTiA:

Janusz Krzyżak

Wojciech Odzimek

Beata Nowak

Michał Matuszewski

Jacek Kwiatkowski

Przed rozpoczęciem procesu planowania strategicznego w powiecie mławskim powołano Konwent Strategiczny, w skład którego weszli przedstawiciele władz powiatu i dziesięciu gmin wchodzących w jego skład, kluczowi radni i urzędnicy samorządowi, przedstawiciele mławskich organizacji zawodowych, banków i szkół, reprezentanci przedsiębiorców z terenu powiatu oraz lokalnych organizacji pozarządowych.Zespół konsultantów MISTiA pragnie złożyć gorące podziękowania wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego”. Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Staroście Powiatu – Panu Andrzejowi Grzymkowskiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu – Panu Witoldowi Okumskiemu oraz Panu Zbigniewowi Kowalskiemu – pracownikowi Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Komunikacji Starostwa Powiatowego.

Konwent strategiczny w Mławie – uczestnicy warsztatów:Lp.

Imię

Nazwisko

Funkcja

Instytucja

1

Adam

Chmieliński

Kierownik

Wydział Rozwoju Gosp. i Komunikacji Starostwa Powiatowego

2

Zbigniew

Kowalski

Inspektor

Wydział Rozwoju Gosp. i Komunikacji Starostwa Powiatowego

3

Wojciech

Kocęba

Dyrektor

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

4

Wojciech

Krajewski

Członek Zarządu

Starostwo Powiatowe

5

Anna

Pałuba

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Strzegowie

6

Barbara

Piasecka

Przedstawiciel

Sojusz Lewicy Demokratycznej

7

Barbara

Piliszek

Kierownik

Powiatowy Urząd Pracy

8

Mieczysław

Asztemborski

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

9

Kazimierz

Froch

Naczelnik

Urząd Skarbowy w Mławie

10

Krzysztof

Jaros

Naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji

Urząd Miasta w Mławie

11

Jerzy

Kącki

Sekretarz

Starostwo Powiatowe

12

Roman

Kuciński

Przewodniczący

Rada Powiatowa OPZZ

13

Marek

Linkowski

Przedstawiciel

Polskie Stronnictwo Ludowe

14

Danuta

Stefańska

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Wiśniewie

15

Wojciech

Szymborski

Przedstawiciel

Mazowiecka Izba Rolnicza - Oddział Ciechanów

16

Ryszard

Zasina

Kierownik

RCDRRiOW Poświetne w Płońsku - Zespół Doradców w Powiecie Mławskim

17

Danuta

Antczak

Radna

Rada Powiatu Mławskiego

18

Michał

Danielewicz

Wójt

Urząd Gminy w Lipowcu Kościelnym

19

Andrzej

Grzymkowski

Starosta Powiatu

Starostwo Powiatowe

20

Tadeusz

Grzywiński

Przedstawiciel

Związek Nauczycielstwa Polskiego

21

Janina

Jaśkiewicz

Dyrektor

Miejski Dom Kultury w Mławie

22

Ryszard

Murawski

Wójt

Urząd Gminy w Szydłowie

23

Leszek

Pętlicki

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

24

Maria

Prusinowska

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Wieczfni Kościelnej

25

Jerzy

Rakowski

Z-ca Burmistrza

Urząd Miasta w Mławie

26

Jan

Grono

Prezes

Związek Solidarności Polskich Kombatantów, Koło w Mławie

27

Stanisław

Grześ

Przedstawiciel

Akcja Wyborcza Solidarność

28

Henryk

Kocot

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

29

Jakub

Kołakowski

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

30

Lech

Łabecki

Dyrektor

Powiatowy Ośrodek Politechniczny

31

Krzysztof

Ługowski

Kierownik

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego

32

Jan

Łukasik

Przewodniczący

NZSS ,,Solidarność'' Region Mazowsze

33

Dariusz

Makowski

Kierownik

Wydział Architektoniczno - Budowlany Starostwa Powiatowego

34

Przemysław

Miecznik

Przedstawiciel

Unia Wolności

35

Włodzimierz

Muszyński

Właściciel

Firma Rem-Max

36

Witold

Okumski

Przewodniczący

Rada Powiatu Mławskiego

37

Mirosław

Rutecki

Komendant

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

38

Marek

Smycz

Dyrektor

Powszechny Bank Kredytowy S.A.

39

Jerzy

Wierzbowski

Przedstawiciel

St. Katolicko – Społeczne Ziemi Mławskiej

40

Urszula

Bernaś

Kierownik

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego

41

Mirosław

Choroś

Przewodniczący

Towarzystwo Rozwoju Strzegowa

42

Józef

Florczak

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Dzierzgowie

43

Katarzyna

Gieszczyńska

Przedstawiciel

Zakład Curtis Electronics

44

Piotr

Goszczycki

Prezes

Zakład Energetyczny Płock-R.E. Mława

45

Alfred

Jóźwiak

Dyrektor

PPHU ASPAN

46

Elżbieta

Kowalska

Skarbnik

Starostwo Powiatowe

47

Włodzimierz

Kubarski

Przedstawiciel

Polskie Stronnictwo Ludowe

48

Stanisław

Kuciński

Prezes

Zakład Mleczarski Mława Sp. z o.o.

49

Witold

Ludwiński

Przedstawiciel

Unia Wolności

50

Zbigniew

Markiewicz

Wicestarosta

Starostwo Powiatowe

51

Stanisław

Michaluk

Kierownik

Wydział Geodezji, Katastru i Gosp. Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

52

Kazimierz

Tański

Prezes

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej

53

Maria

Wiloch

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Stupsku

54

Witold

Lemański

Z-ca Komendanta

Komenda Powiatowa Policji

55

Arkadiusz

Muszyński

Z-ca Komendanta

Komenda Powiatowa Policji

56

Janusz

Arent

Prezes

Hurtownia Paliw ARTIM S.A.

57

Robert

Besser

Dyrektor

Zakład Utylizacyjny - Robert Besser

58

Janusz

Błyskal

Właściciel

Zakład Kamieniarski

59

Jan

Chodziutko

Wójt

Urząd Gminy w Stupsku

60

Zbigniew

Choroś

Właściciel

PPHU ,,FAST OIL''

61

Ryszard

Dobrosielski

Dyrektor

Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

62

Jacek

Dusza

Prezes

Stow. Rozwoju Wiedzy i Umiejętności

63

Bogdan

Gadomski

Prezes

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A.

64

Dariusz

Golian

Kierownik

PPUP Poczta Polska S.A.

65

Andrzej

Grochowski

Kierownik

Archiwum Państwowe

66

Stanisław

Gutkowski

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

67

Adam

Krzemiński

Komendant

Komenda Powiatowa Policji

68

Wojciech

Kurzynka

Przedstawiciel

Sojusz Lewicy Demokratycznej

69

Jan

Miszkowski

Prezes

Przedsiębiorstwo Produkcji Urządzeń Dźwigowych ,,DŹWIGPOL'' S.A.

70

Ewa

Panasiuk

Prezes

Polski Klub Ekologiczny

71

Marek

Polak

Prezes

Stow. Katolicko – Społeczne Ziemi Mławskiej

72

Mirosław

Pudlak

Dyrektor

Telekomunikacja Polska S.A., Rejon Obsługi Klienta

73

Tadeusz

Rogowski

Dyrektor

Spółka Cywilna ,,TABAK''

74

Włodzimerz

Wojnarowski

Wójt

Urząd Gminy w Szreńsku

75

Krystyna

Woźniak

Kierownik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

76

Andrzej

Wójcik

Wójt

Urząd Gminy w Radzanowie

77

Stanisław

Zalewski

Przedstawiciel

Urząd Gminy w Szreńsku

78

Elżbieta

Zembrzuska

Kierownik

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Mławie

79

Krzysztof

Besser

Radny

Rada Powiatu Mławskiego

80

Jan

Ilczak

Właściciel

Przedsiębiorstwo Uboju i Przetwórstwa Drobiu

81

Katarzyna

Miłobędzka

Kierownik

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego


PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

W POWIECIE MŁAWSKIM

Zadanie 1. 24 lipca 2000 r.

 • Spotkanie wstępne konsultantów MISTiA z władzami powiatu mławskiego

 • Prezentacja metodologii budowania strategicznego planu rozwoju

 • Ustalenie listy uczestników spotkań warsztatowych – powołanie Konwentu Strategicznego


Zadanie 2. sierpień – wrzesień 2000 r.

 • Kwerenda materiałów w Starostwie Powiatowym, Urzędach Gmin z terenu powiatu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie – opracowanie profilu społeczno – gospodarczego Powiatu Mławskiego


Zadanie 3. wrzesień – październik 2000 r.


Zadanie 4. 19 – 20 września 2000 r. – warsztaty strategiczne

 • Określenie wizji rozwoju powiatu mławskiego

 • Opracowanie czteroelementowej misji powiatu (model Ashridge)

 • Określenie domen strategicznych (kluczowych zagadnień strategicznych) dla rozwoju powiatu mławskiego


Zadanie 5. 3 – 4 października 2000 r. – warsztaty strategiczne

 • Opracowanie analizy zasobów powiatu (silnych i słabych stron) oraz szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego – (analiza SWOT, analiza PESTER)

 • Określenie możliwości rozwoju powiatu w trzech podstawowych domenach strategicznych wyłonionych na podstawie przeprowadzonych analiz

Zadanie 6. 17 – 18 października 2000 r. – warsztaty strategiczne

 • Skonstruowanie planów działań (planów operacyjnych) dla trzech domen strategicznych – zapis w układzie celów strategicznych, celów operacyjnych i zadań do realizacji. Praca Konwentu Strategicznego w grupach zadaniowych wraz z zaproszonymi ekspertami lokalnymi.


Zadanie 7. 15 listopada 2000 r. – warsztaty strategiczne

 • Scalenie planów operacyjnych w kompletny dokument strategii rozwoju powiatu


Zadanie 8. 16 listopada 2000 r. – warsztaty strategiczne

 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych – zasady aplikowania, pisanie wniosków grantowych, źródła środków pozabudżetowych


Zadanie 9. 28 listopada 2000 r.

 • Spotkanie konsultantów MISTiA z radnymi powiatu mławskiego oraz członkami Konwentu Strategicznego, podsumowujące prace na strategią – prezentacja głównych zapisów Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego oraz tendencji wynikających z prac analitycznych (profil społeczno – gospodarczy powiatu, badanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie).


Zadanie 10. styczeń 2001 r.

 • Prezentacja Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego oraz dokumentów towarzyszących na forum Rady Powiatu.METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W POWIECIE MŁAWSKIM

Przyjęta metodyka realizacji strategii rozwoju dla powiatu mławskiego oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych organizacji wspomagających rozwój jednostek samorządowych w Polsce. Metodyka MISTiA uwzględniała ponadto dotychczasowe doświadczenia powiatu i gmin wchodzących w jego skład w wypracowywaniu koncepcji rozwojowych.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna