Spisy treści zeszytóW 1-16 „rocznika mińskomazowieckiego”Pobieranie 95.98 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar95.98 Kb.
SPISY TREŚCI ZESZYTÓW 1-16

ROCZNIKA MIŃSKOMAZOWIECKIEGO”Zeszyt nr 1 (1992-1993)

Władysław Rudziński, Właściciele Mińska w świetle dokumentów, s. 7-21

Krzysztof Szczypiorski, Poczet herbów właścicieli Mińska Mazowieckiego w latach

1421-1944, s.22-28Krzysztof Szczypiorski, Historia Kościoła pod wezwaniem N.N.M.P., s.29-32

Janusz Kuligowski, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej w Mińsku Mazowieckim,

s.33-36


Stanisław Gelo, ps. ”Samouk”, „Robert”, Relacja z walk w okresie okupacji (Akcja na Arbeitsamt w Mińsku Maz. i zamach na Schmidta), s.37-42

Janusz Kuligowski, Stanisław Gelo (1922-1977) żołnierz AK, pseudonim „Samouk”, „Robert” – nota biograficzna, s.43

Tadeusz Chróścielewski, O Towarzystwie Przyjaciół Mińska i nie tylko, s.44-52

Leontyna Sprzątczak, Marek Nowicki, Kronika działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1985-1991, s.53-55

IN MEMORIAMKrzysztof Szczypiorski – Wacław Pieńkowski (1909-1992), s.56

Krzysztof Szczypiorski – Stanisława Sażyńska (1895-1992), s.56

Zeszyt nr 2 (1994)

Krzysztof Szczypiorski, Pałac w Mińsku Mazowieckim – studium historyczne, s.7-11

Wanda Więch-Tchórzewska, Dwory w Stanisławowie, s.12-14

Janusz Kuligowski, O Andriollim i Stasinowie, s.15-27

Tadeusz Chróścielewski, O dawnych lekarzach w moim rodzinnym mieście, s.28-38

Jerzy Garbaczewski, 5 Pułk Ułanów Zasławskich – szkic historyczny do 1921 r., s.39-45

Krzysztof Szczypiorski, Zarys dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, s.46-72

Jerzy Garbaczewski, Janusz Kuligowski, Spis żołnierzy rezerwy z terenu Powiatowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim odznaczonych „Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921” w okresie 1929-1938, s.73-81

Janusz Kuligowski, Rozbiórka cerkwi w Mińsku Mazowieckim, s.82-86

Ks. Jan Sikora „Przemysław”, Wspomnienia podchorążego, s.87-124

Tadeusz Chróścielewski, O Sadziu i Tadziu opowieść, bohaterskiej pamięci Czesława Sażyńskiego s.125-142

Stanisław Maciejewski „Promień”, Miron Kubicki „Priam”, Harcerze w Mińsku Mazowieckim i w byłym powiecie mińsko-mazowieckim w latach 1939-1945, s.143-156

Tadeusz i Władysław Wójcik, Tajne nauczanie w Mińsku Mazowieckim i powiecie w latach 1939-1944, s.157-180

Tadeusz Chróścielewski, Antygona, s.181-185

Stanisław Madrak, Akcja BURZA w obwodzie „Mewa-Kamień” Armii Krajowej,

s.186-217Krzysztof Szczypiorski, Poezja rodem z Mińska Mazowieckiego, Wiersze, s.218-235

Janusz Kuligowski, In memoriam, Marian Benko (1907-1993), architekt, planista przestrzenny, pedagog, s.236-242

Franciszek Zwierzyński, In memoriam, Zofia Halina Kalinowska (1921-1993), s.243-244

Statut Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, s.245-250Zeszyt nr 3 (1995-1996)

Janusz Kuligowski, Krzysztof Szczypiorski, Kalendarium miasta Mińsk Mazowiecki,

s.5-15


Janusz Kuligowski, Herb miasta Mińska Mazowieckiego, s.16-27

Krzysztof Szczypiorski, O dwóch drewnianych zabytkach miasta, s.28-30

Mieczysława Kuligowska, Mińsk – od kiedy Mazowiecki?, s.31-32

Jerzy Garbaczewski, Polska Organizacja Wojskowa w powiecie mińskomazowieckim, s.33

Janusz Kuligowski, Pod okupacją sowiecką (Mińsk w sierpniu 1920 r.), s.34-39

Mariusz Robert Dzienio, Mińska wiktoria 1920 roku, s.40-55

Stanisław Maciejewski „Promień”, ”Kożuszek”, Nie wszystko zatarło się w pamięci (Wspomnienia z lat 1939-1944), s.56-105

Janusz Kuligowski, Stanisław Maciejewski „Promień”, ”Kożuszek” (1920-1988) harcerz Szarych Szeregów, żołnierz Armii Krajowej obwodu „Mewa-Jamnik-Kamień”, s.106-109

Zofia Bajska-Pełka, Była taka szkoła w Mińsku Mazowieckim..., s.110-121


Stanisława Nowakowska, Krótki zarys dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1

im. M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim do 1972 r., s.122-123Władysław Wójcik, Placówki oświatowe w gminie Mińsk Mazowiecki, s.124-163

Stanisław Czajka, Dzieje Seminarium Nauczycielskiego w Siennicy w latach 1866-1936, s.164-171

Marianna Górska, Janina Przyłucka, 90-lecie ZNP w Oddziale Mińsk Mazowiecki, s.172-183

Franciszek Zwierzyński, Historia Kościoła i Parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Mińsku Mazowieckim, s.184-199

Bożena Szczęsna, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Historia i Teraźniejszość, s.200-210

Maria Dauksza, Dobre- dawne miasteczko w ziemi liwskiej, s.211-221

Tadeusz Wójcik, Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, s. 222-231

Danuta Sadowska, Z dziejów wsi Mrozy s.232-237

Zygmunt Piłatkowski, Historia wsi Wielgolas, s.238-249

Tadeusz Chróścielewski, Kazimierz Gliński – bard „Królewskiej pieśni”, s.250-256

Marianna Górska, Tadeusz Garliński (1893-1987) - życie i działalność, s.257-263

Marianna Górska, Wacław Pieńkowski (1909-1992) działalność zawodowa, związkowa i społeczna, s.264-266

Krzysztof Szczypiorski, In memoriam – Julia Osińska z d. Chyczewska (1901-1995), pedagog, działacz społeczny s.267

Krzysztof Szczypiorski, In memoriam – Stanisława Chróścielewska – Szajkowska (1911-1996), pedagog, bibliotekarz, działacz kulturalno-oświatowy, s.268

Errata do zeszytu 2, s.270


Zeszyt nr 4 cz. I i II (1997-1998)

Janusz Kuligowski, Walki pod Mińskiem Mazowieckim w Powstaniu Listopadowym,

s.7-14


Rafał Dmowski, Zarys historii kolei w Mińsku Mazowieckim w latach 1866-1941, s.15-32

Władysław Wójcik, Fabryka Wyrobów Metalowych w Stojadłach w latach 1928-1988, s.33-51

Jerzy Garbaczewski, 5 Pułk Ułanów Zasławskich, szkic historyczny do 1921 r. Uzupełnienie, s. 52-58

Tadeusz Chróścielewski, Wspominki wielkanocne sprzed lat, s.59-61

Henryk vel Bolesław Chojnowski, Koloniści niemieccy i wrzesień 1939 roku, s.62-65

Sławomir Kuligowski, ZWZ-AK w powiecie mińskomazowieckim w latach 1940-1944 (Zarys struktury organizacyjnej), s.66-86


Bolesław Sadowski „Bitny”, Wspomnienia z III Ośrodka AK Obwodu „Mewa-Kamień”, s.87-100

Czesław Sienkowski „Czechar”, Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej (Akcja w Porębach Leśnych 23 IV 1944 r.), s.101-107

Tadeusz Chróścielewski, O rodzinie Klimaszewskich, s.108-117

Tadeusz Chróścielewski, Ja i Austriak, s.118-120

Henryk Napieralski „Bohun”, Porucznik „Wichura” Edward Wailewski (Z dziejów AK Obwodu „Mewa-Jamnik-Kamień”), s.121-134

Barbara Buczek, Szczepan Reda (1902-1944), s.135-136

Barbara Buczek, Stanisława Nowakowska, Tadeusz Smoleński (1908-1944) życie i działalność, s.137-138

Wiesław Raczyński „Colt”, Uzupełnienie nazwisk żołnierzy Armii Krajowej wykazanych w „Roczniku Mińskomazowieckim”, zeszyt nr 3, strona 101-105, s.139-141

Stanisław Gnoiński, Wyzwolenie (Wspomnienia - lipiec 1944 – wrzesień 1945 r.), s.142-217

Janusz Kuligowski, Stanisław Gnoiński (1923-1989), s.218

Henryk Konowrocki „Cygan”, Wspomnienia deportowanego żołnierza Szarych Szeregów Obwodu AK, s.219-240

Jerzy Garbaczewski, Szkolnictwo w Mińsku Mazowieckim i powiecie do 1939 roku, s.241-245

Roman Luśnia, Dzieje oświaty i szkolnictwa podstawowego w powiecie Mińsk Mazowiecki w latach 1945-1975, s.246-282

Zbigniew Grzesiak, I kadencja samorządu terytorialnego miasta Mińsk Mazowiecki (1990-1994), s.283-303


Janusz Kuligowski, Leontyna Sprzątczak, Kronika działalności Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 1991-1997, s.304-309

Danuta Sadowska, Życie społeczno-kulturalne w Mrozach w latach 1918-1991, s.310-319

Tadeusz Kulma, Zarys historii Stanisławowa (W 475-lecie lokacji miasta), s.320-326

Stanisław Całka, Franciszek Zwierzyński, Myśląc o Starogrodzie (W 500-lecie miejscowości), s.327-332

Władysław Wójcik, Tadeusz Wójcik, Jest taka miejscowość - Transbór, s.333-366

Andrzej Karlikowski, Historia Wiśniewa, s.367-376

Edmund Rajńsz, Wybór wierszy, s.377-389

Zbigniew Grzesiak, Stanisław Zienkiewicz (1903-1997), s.390-391

Krzysztof Szczypiorski, Piotr Skrzynecki (1930-1997) najbarwniejsza postać Krakowa, s.392-393

Krzysztof Szczypiorski, Józef Skrzynecki (1927-1997), s.393

Errata do zeszytu 2 i 3, s.395Zeszyt nr 5 (1999)

Jerzy Garbaczewski, Kalendarium dziejów Mińska Mazowieckiego i powiatu – uzupełnienie 1834-1950, s.4-9

Krzysztof Szczypiorski, Historia kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny,

s.10-15


Andrzej Wocial, Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławowskim, s.16-28

Jerzy Garbaczewski, Polska Organizacja Wojskowa w powiecie mińskomazowieckim

cz. II, s.29-30Jerzy Garbaczewski, Szkolnictwo w Mińsku Mazowieckim i powiecie, cz. II uzupełnienie, s.31-37

Tadeusz Chróścielewski, Halina Wieczorkiewiczówna – ostatnia „paniutka” w Mińsku

- i nie tylko, s.38-52Tadeusz Chróścielewski, O mojej pierwszej spowiedzi i „głupiej Zawadzkiej”, s.53-55

Janusz Kuligowski, Zarządy Miejskie Mińska Mazowieckiego i Siedlec w pierwszych miesiącach okupacji niemieckiej (w 60 rocznicę wybuchu II wojny światowej), s.56-64

Edmund Rajńsz, Wydarzenia 1939-1944 r., s.65-71

Edmund Rajńsz, W szponach (Aneks I), s.72-73

Edmund Rajńsz, Getto - Zagłada (Aneks II), s.74-75

Edmund Rajńsz, Wiersze (Aneks III), s.76-85

(Marian Kielak), Z kroniki wojennej Mariana Kielaka (wspomnienia z lat 1939-1945), s.86-91

Janusz Kuligowski, Dzieci z Zamojszczyzny w Mińsku Mazowieckim i okolicach (publikacja źródła), s.92-93

Stanisław Głowacki, Dzieci z Zamojszczyzny, s.94-95

Janusz Kuligowski, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mińsku Mazowieckim 1950-1973, s.96-105

Franciszek Zwierzyński, Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, s.106-112

Władysław Wójcik, Karlshof - Królewiec i jego mieszkańcy, s.113-145

Zygmunt Piłatkowski, Tadeusz Wójcik, Z dziejów Parafii i Sanktuarium Maryjnego w Wielgolesie, s.146-161

Tadeusz Gnoiński, Historia szkół żakowskich, s.162-169

Marianna Górska, Nie zmarnował życia... Stanisław Świątek – biografia (1906-1996), s.170-174

Marianna Górska, Jerzy Semsch, Stanisława Nowakowska (1924-1997) Nauczycielka z powołania, była wśród nas..., s.175-178

Schola Domańska, Pożegnanie (wiersz), s.179

Marianna Górska, Władysław Pielasa (1912-1998) zasłużony nauczyciel, animator nowatorskich działań w oświacie i ZNP, s.180-187

Tadeusz Wójcik, Marian Ślusarczyk (1914-1998) zasłużony działacz oświatowy i związkowy – biografia, s.188-190

Janusz Kuligowski, Wanda Hryniewiecka z d.Wojewódzka (1911-1999), s.191

Errata do zeszytu 4, s.192


Zeszyt nr 6 (2000)

Tadeusz Rawski, Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 r., s.7-16

Janusz Odziemkowski, Walka na przedmościu warszawskim i ofensywa znad Wieprza 1920 r., s.17-28

Joanna Cygan, Duszpasterstwo wojskowe w wojnie polsko-bolszewickiej, s.29-32

Janusz Szczepański, Społeczeństwo Mazowsza w wojnie 1920 r., s.33-42

Janusz Kuligowski, Mińsk Mazowiecki i okolice podczas Bitwy Warszawskiej 1920 r., s.43-48

Mariusz Robert Dzienio, Działania wojenne na terenie powiatu mińskiego w dniach

16-17.VIII.1920 r., s.49-61Stanisław Czajka, Udział sienniczan w czynie niepodległościowym 1914-1920, s.62-78

Krzysztof Szczypiorski, 7 Pułk Ułanów Lubelskich w wojnie 1920 roku, s.79-81

Załączniki: 1. Skład osobowy Społecznego Komitetu Obchodów 80. Rocznicy „Bitwy Warszawskiej” w Mińsku Mazowieckim, s.82

 2. Akt erekcyjny wmurowany w postument Pomnika Niepodległości w dniu 30 lipca 2000 r. w 56 rocznicę wyzwolenia Mińska Mazowieckiego przez Armię Krajową, s.83

 3. Plakat wzywający do obrony ojczyzny. Na pierwszym planie gen. Haller, w tle ochotnicy w marszu na front, s.84


Zeszyt nr 7 (2001)

Płk mgr Tadeusz Krząstek, Koncepcje i plany kontrofensywy polskiej przeciwko frontowi zachodniemu Michaiła Tuchaczewskiego w 1920 r., s.9-31

Ppłk dr Dariusz Radziwiłłowicz, Powrót do kraju „Błękitnej Armii” i jej wkład w walkę o granice państwa. Armia gen. Hallera –bilans wysiłku organizacyjnego i szkoleniowo-wychowawczego, s.32-57

Ppłk mgr Jan Bańbor, Manewr znad Wieprza, s.58-80

Teresa Garbacz, Lotnictwo Polskie w wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920, s.81-131

Ppłk dr Aleksander Garbacz, Bohater dwóch wojen. Generał brygady pilot Stefan Pawlikowski, patron 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa“, s.132-148

Zbigniew Grzesiak, Rzeczywistość przerosła marzenia, s.149-158

Józef Kardynał Glemp Prymas Polski, Służba życiu i wolności. Homilia podczas koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej Mińsk Mazowiecki przy ołtarzu polowym 17 sierpnia 2000 r., s.159-162

Przemówienie Przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Franciszka Zwierzyńskiego, podczas odsłonięcia w dniu 17.08.2000 r., s.163-164

Apel poległych – opr. Sławomir Kuligowski, s.165-167

Errata do zeszytu nr 6, s.168

Foto-kronika z uroczystości, s.169-194

Zeszyt nr 8 (2001)

Janusz Kuligowski, Najkrótsza historia Mińska Mazowieckiego, s.9-26

Jerzy Garbaczewski, Uzupełnienie do kalendarium Mińska Mazowieckiego i powiatu mińskiego, s.27-29

Danuta Konieczna, Mińscy kombatanci 205 pp., s.30-31

Tadeusz Chróścielewski, Etos ulicy Karczewskiej i skweru, s.32-45

Tadeusz Chróścielewski, Za torem, s.46-56

Apolonia Sienkiewicz, Wspomnienie – Komplet u Głowackich, s.57-60

Eligiusz Z. Gałęzewski, Armia Krajowa Obwodu „Mewa-Kamień” w czasie „Burzy” i po upadku powstania warszawskiego, s.61-78

Eligiusz Z. Gałęzewski, ps. Młot/Grom (1923-1996) – zarys biografii żołnierza Szarych Szeregów, ZWZ/AK (autobiografia), s.79-85Stefan Mielnik, Katyń – fakty i dokumenty, s.86-111

Daria Kłos, Katyń – Golgota Wschodu, s.112-119

Michał Klukowski, Przez syberyjskie gułagi, Wspomnienia z zesłania (fragmenty),

s.120-132Michał Klukowski, (1908-1998) biografia, s.133-137

Bolesław Chwaściński, Aureliusz Chróścielewski (1875-1950), s.138-140

Marianna Górska, Sytuacja oświaty i szkolnictwa w powiecie mińskim w latach 1944-1948, s.141-151

Franciszek Zwierzyński, Co widziała Czarna Madonna, s.152-158

Adam Gibała, Kalendarium NSZZ „Solidarność” w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim, s.159-163

Andrzej Wocial, Z wojennej przeszłości Kałuszyna, s.164-183

Władysław Wójcik, Zamienie – miejscowość w gminie Mińsk Mazowiecki, s.184-264

Bogdan Kuć, Zarys historii Szkoły Podstawowej w Cygance, s.265-270

Wiktor Jastrzębski, Uczniowie Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy w harcerskim batalionie „Zośka”, s.271-280

Henryk Samulik, Życiorys pisany walką i pracą (Wspomnienia z okresu nauki w seminarium siennickim, przeżyć wojennych i pracy zawodowej), s.281-290

Janusz Kuligowski, Sprawozdanie Zarządu TPMM za rok 2000 (okres XII 1999

– II 2001), s.291-296

In Memoriam

Bożena Ziemicka, Bronisław Mazowiecki (1907-1997), (Wrócił do Polski), s.297-298

Tadeusz Wójcik, Zygmunt Piłatkowski (1928-2000), s.299-300

Aneks Zygmunta Piłatkowskiego, Stanisław Święch (1917-1943), s.301-302

Franciszek Zwierzyński, Ppłk Bolesław Sadowski (1923-2000), s.303-306

Errata do zeszytu 5, s.6
Zeszyt nr 9 (2002)

Małgorzata Żelazowska, Charakterystyka problematyki konserwatorskiej centrum miasta Mińska Mazowieckiego, s.5-17

Małgorzata Kuligowska, Spojrzenie na zabytki Mińska Mazowieckiego, s.18-19

Mariusz Robert Dzienio, Listy niepodległe, s.20-45

Lilla Kłos, Obraz społeczno-gospodarczy wsi mińskiej w latach 1918-1921, s.46-56

Janusz Kuligowski, Prasa Mińska Mazowieckiego do 1989 roku, s.57-74

Piotr Szczepankowski, Poetka z Mazowsza – „Mińska Konopnicka” – żyła wśród ludu i dla ludu (biografia Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej 1885-1953), s.75-88

Tadeusz Chróścielewski, Spacery z Ojcem, s.89-90

Franciszek Zwierzyński, Walczyli do ofiary życia, s.91-100

Ks. Jan Sikora, Wspomnienie o Pani Stanisławie z Chróścielewskich Szajkowskiej – Nauczycielce języka polskiego w Gimnazjum i Liceum w Mińsku Mazowieckim,

s.101-103Jadwiga Czajka, Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim 1945-2000, s.104-121

Bożena Szczęsna, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – historia i teraźniejszość, s.122-142

Anna Popławska, Regionalia w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, s. 143-150

Anna Popławska, Edukacja regionalna, s.151-152

Władysław Wójcik, Gmina Mińsk Mazowiecki. Wreszcie we własnym domu, s.153-188

Elżbieta Alina Kłos, Z dziejów Siennicy, s.189-194

Tadeusz Wójcik, Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński a parafia Wielgolas, s.195-203

Sylwester Wocial, Mistów – dzieje wsi i nazwy (zarys), s.204-205

Zbigniew Kresowaty, Okruchy z ciekawego życia, s.206-208

Edmund Rajńsz, Wiersze, s.209-216

Zeszyt nr 10 (2003)

Wiktor Cygan, Mińsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r. (cz. I), s.7-10

Sławomir Kuligowski, Kedyw Obwodu „Mewa-Kamień” AK (zarys akcji dywersyjno-sabotażowych na trenie powiatu mińskiego w latach 1942-1944), s.11-47

Mirosław Lissowski, Oddział partyzancki i działalność dywersyjna w obwodzie „Mewa-Kamień” (miasto i powiat Mińsk Mazowiecki), s.48-52

Janusz Kuligowski, Akcja na Arbeitsamt w Mińsku Mazowieckim – w 60. rocznicę wydarzeń, s.53-56

Franciszek Zwierzyński, Rybacki i inni, s.57-61

Stanisław Madrak, Akcja „Burza” w obwodzie „Mewa-Kamień” Armii Krajowej, s.62-65

Jarosław Orliński, Epilog działalności zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego – Armii Krajowej – na terenie powiatu mińskomazowieckiego, s.66-81

Sławomir Kuligowski, Ujawnienie Armii Krajowej w powiecie mińskim, s.82-135

Jan Miłkowski, Mińscy Sybiracy, s.136-146

Czesław Olczak ps. ”Junak”, „Opatrzność pozwoliła mi przeżyć”, Wspomnienia Sybiraka, s.147-218

Franciszek Zwierzyński, Epitafium dla „Groma” kpt. Edmunda Jarosława Maciejewskiego, s.219-220

Zeszyt nr 11 (2003/2004)

Janusz Kuligowski, Rejestr pomiarowy placów i ogrodów Miasta Mińska Mazowieckiego z 1867 roku, s.7-40

Tadeusz Chróścielewski, Ulica Warszawska w Mińsku - jak ją pamiętam, s.41-54

Jerzy Garbaczewski, Uzupełnienie do kalendarium Mińska Mazowieckiego (wiek XX), s.55-57Tadeusz Chróścielewski, Za moich młodych lat, s.58-60

Tomasz Adamczak, Komunalna Kasa Oszczędności powiatu Mińsk Mazowiecki w latach okupacji niemieckiej (1939-1944), s.61-66

Sławomir Kuligowski, Sanatorium Rudka w latach 1908-1950, s.67-75

Franciszek Zwierzyński, Zginęli w piekle ognia, s.76-78

Jarosław Orliński, Operacja „Burza” w obwodzie mińskomazowieckim, s.79-97

Marian Raczyński „Radek”, Odbicie więźniów z obozu w Rembertowie , s.98-103

Jerzy Garbaczewski, Sport w Mińsku Mazowieckim (1924-1979), s.104-105

Ewa Kopka, Wydawnictwa międzywojenne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej filii w Mińsku Mazowieckim, s.106-114

Elżbieta Alina Kłos, Koło Sienniczan, s.115-120

Władysław Wójcik, Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, s.121-153

Janusz Sadoch, Powstanie i działalność Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, s.154-160

Zygfryd Rekosz, Regionalizm mazowiecki, s.161-166

Sławomir Kuligowski, W trosce o polską tożsamość kulturową, s.167-189

Marianna Górska, Wśród przyjaciół naszego miasta – o Leokadii Bronisławie Sadomskiej, s.190-199

Aneks: O Leokadii Sadomskiej – wspomnienie - Ireny Knap uczennicy i nauczycielki

w Mińsku Mazowieckim, s.200-202

Marianna Górska, Anna Danuta Kochanowska (1918-2001), s.203-206

Urszula Bartnicka, Jan Miłkowski (1930-2002), s.207-209

Elżbieta Zaręba, Stanisława Rumak (1940-2002), s.210-213

Franciszek Zwierzyński, Epitafium dla Komendantowej (o Halinie Wolańskiej 1910-2003), s.214-217

Leontyna Sprzątczak, Ludwika Kędzierska (1910-2003). Zasłużony działacz w organach rad narodowych, s.218-219

40-lecie Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego w obiektywie, s.220-229

Sprostowania do zeszytu 10, s.230

Zeszyt nr 12 (2004)

Janusz Kuligowski, Sławomir Kuligowski, Powiat miński (rys historyczny), s.7-14

Lilla Kłos, Mariawici ziemi mińskiej w czasach Drugiej Rzeczypospolitej, s.15-30

Urszula Grabowska, Żydzi w Jędrzejowie, s.31-37

Tadeusz Chróścielewski, Pradawni nowi nauczyciele ze starej „Budy”, s.38-47

Janusz Kuligowski, Nazwy mińskich ulic, s.48-54

Wiktor Krzysztof Cygan, Mińsk Mazowiecki we wrześniu 1939 r. cz. II, s.55-72

Andrzej Karlikowski i Koło Badaczy Historii Naszego Regionu Gimnazjum w Jakubowie, Wrzesień 1939 r. w powiecie mińskim i gminie Jakubów, s.73-101

Stanisław Chojnowski „Janusz” , 60 lat minęło...(W rocznicę „wielkiej wsypy”),

s.102-107Marian Raczyński „Radek”, „Burza” w warszawskim podokręgu wschodnim AK „Białowieża” na przykładzie obwodu Mińsk Mazowiecki - „Mewa”, „Jamnik”, „Kamień”, s.108-113

Edyta Chrzanowska, Jest taka willa..., s.114-119

Władysław Wójcik, Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku Mazowieckim, s.120-148

Tadeusz Chróścielewski, Moja matka – paniutka, s.149-152

Kazimierz Barcikowski, Z mazowieckiej wsi. Część pierwsza – dojrzewanie (fragment wspomnień), s.153-175

Stanisław Kazikowski, Wspomnienia mińsko-mazowieckie (część I do jesieni 1936 r.), s.176-187

Stanisław Kazikowski, Mińskie rody. Rodzina Kazikowskich – biogramy:

 • Józefa Kazikowskiego (1880-1951), s.188-196

 • Zygmunta Kazikowskiego (1887-1906), s.197-201

 • Adama Kazikowskiego (1882-1937), s.202-204

 • Jana Zygmunta Kazikowskiego (1907-1988), s.205

 • Mariana Antoniego Kazikowskiego (1914-1991), s.206-209

Krystyna Boguc, Ewa Niedziółka, Antoni Lewandowski (1885-1960) Burmistrz,

s.210-216Maria Urbanowicz, Władysław Urbanowicz (1927-1970), s.217-220

Marianna Górska, Stanisław Pamuła (1904-1984), s.221-224

Marianna Górska, Bogusław Tauzowski (1905-1987), s.225-237

Zbigniew Parol, Wspomnienie o dyr. Bogusławie Tauzowskim, s.238

Barbara Kamińska „Krystyna”, Pelagia Jagodzińska z domu Maciejewska, ps. Krystyna – harcerz i żołnierz AK, s.239

Pelagia Jagodzińska „Krystyna”, Wspomnienia, s.240-243

Franciszek Zwierzyński, Pro memoria – Pela Jagodzińska (1923-2003), s.244-245

Krzysztof Szczypiorski, Ppłk Witold Szaniawski (1917-2003), s.246-247

Franciszek Zwierzyński, Starogrodzkie memorabilia, s.248-253

Listy do redakcji: Wiktor Krzysztof Cygan, O oddziale GL ppr. Alfreda Ryngiera, s.254Tadeusz Chróścielewski, Szanowna Redakcjo, s.255-257

Stanisław Kazikowski, List Otwarty do Pana Tadeusza Chróścielewskiego, s.258-259

Sprostowania i uzupełnienia do zeszytu 10 i 11, s.260-262
Zeszyt nr 13 (2005)

Janusz Kuligowski, Goździk , s.7-12

Wiktor Krzysztof Cygan, Garnizon Polskiej Siły Zbrojnej w Mińsku Mazowieckim

1917-1918, s.13-16Lilla Kłos, Zdrowie i opieka społeczna w powiecie mińskim w międzywojniu, s.17-23

Józef Orliński, Budowa dróg w powiecie mińskim w latach trzydziestych, s.24-26

Elżbieta Alina Kłos, Historia i tradycje siennickich szkół pedagogicznych, s.27-47

Janusz Kuligowski, Pałac Łubieńskiej przy ul. Okrzei, s.48-53

Stanisław Madrak, Uwagi i refleksje na temat - Wsypa w lutym 1944 r. w Obwodzie „Mewa”, Armii Krajowej, s.54-59

Artur Wróblewski, Walki niemiecko-radzieckie na terenie powiatu mińskiego w lecie 1944 roku, s.60-63

Tomasz Adamczak, Działalność Oddziału Powiatowego Towarzystwa Burs i Stypendiów Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku Mazowieckim, s.64-67

Tadeusz Chróścielewski, Jawor i iskiereczka, s.68-69

Tadeusz Chróścielewski, Matka stawiała pasjanse, s.70-74

Tadeusz Chróścielewski, Te i tamte migawki o przypadkach różnej koegzystencji stolika nauczycielskiego z ławkami uczniowskimi, s.75-78

Stanisław Kazikowski, Wspomnienia Mińskomazowieckie (cz. II 1937-31.08.1939 r.),

s.79-118


Kazimierz Barcikowski, Z mazowieckiej wsi. Część II a. Trudny egzamin (fragment wspomnień), s.119-133

Czesław Dzienio, Wojenne wspomnienia, s.134-149

Józef Orliński, Moje tułacze, mińskie szkoły, s.150-154

Stanisław Kazikowski, Mińskie rody cd. Rodzina Kazikowskich i Osetowskich - biogramy:

 • Teodozja Stanisława z Różyckich Kazikowska (1887-1975), s.155-163

 • Tadeusz Zdzisław Kazikowski (1923-1947), s.164-169

 • Julian Feliks Osetowski (1886-1967), s.170

 • Julian Feliks Osetowski we wspomnieniach Stanisława Kazikowskiego, s.171-182

Arkadiusz Ćmoch, Między C i Z, s.183-217

Martyna Kłos, Na zesłaniu w Republice Kazachskiej. Wspomnienia babci Krystyny Łukasiak z domu Chmielewskiej, s.218-222

Aleksandra Kuć, Z życia mojego dziadka, s.223-229

Henryk Gąsowski, „Lubicz” w mojej pamięci, s.230-231

Bogdan Kuć, Kpt. Walenty Suda „Dąb”, „Młot” (1916-1998), s.232-234

Franciszek Zwierzyński, Epitafium dla „Kruka” Tadeusza Polkowskiego (1917-2003), s.235-236

Krzysztof Szczypiorski, In memoriam Tadeusz Chróścielewski (1920-2005), s.237-238

Tadeusz Chróścielewski, O nowym przewodniku po gminie Mrozy, s.239-240

Czesław Dzienio, Sprostowanie do zeszytu 10, s.241

Statut Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego (ostatnia zmiana 16 kwietnia 2005 r.), s.242-246

Władze TPMM XII kadencji, s.247

Zeszyt nr 14 (2006)

Bogdan Kuć, Kalendarium Stanisławowa cz. I, s.6-15

Wiktor Cygan, 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich w Mińsku Mazowieckim (1916-1917), s.16-22

Paweł Popiel, Ruch ludowy i ludowcy w powiecie Mińsk Mazowiecki, s.23-39

Krystyna Boguc, Mińskie szkoły handlowe w okresie międzywojennym, s.40-74

Emil Noiński, Likwidacja getta żydowskiego w Mińsku Mazowieckim w świetle relacji i wspomnień naocznych świadków, s.75-83

Franciszek Zwierzyński, Spisana tragedia, s.84-93

Krzysztof Szczypiorski, Mieczysław Kościelniak i mińsko-mazowiecka Grupa Plastyków BLIK 83, s.94-100

Stanisława Chróścielewska – Szajkowska, Wspomnienia, s.101-111

Stanisław Kazikowski, Wspomnienia mińskomazowieckie (cz. III 1.09.1939 – 30.07.1944), s.112-155

Kazimierz Barcikowski, Z mazowieckich wsi, część II b - trudny egzamin (zakończenie fragmentu wspomnień), s.156-190

Mirosław Lissowski, Wspominam mińskie tajne nauczanie, s.191-196

Mirosław Lissowski, Wspominam Tadeusza Chróścielewskiego, s.197-203

Arkadiusz Kołodziejczyk, Tymoteusz Łuniewski (1847-1905) – ziemianin, pisarz rolniczy, historyk i archeolog, publicysta, s.204-238

Krzysztof Oktabiński, Michał Elwiro Andriolli – artysta południowo-wschodniego Mazowsza, s.239-242

Zdzisław Ćmoch, Wyleżyńscy – ziemianie i obrońcy Rzeczpospolitej, s.243-248

Zofia Wróblewska, Cudze chwalicie, swego nie znacie... Zbiory Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem, s.249-261

Jadwiga Grzenda, Konstanty Laszczka – chluba ziemi dobrzyńskiej, s.262-263

Janusz Kuligowski, Marian Benko (1907-1993) – odkrywca Sendomierza, s.264-269

Lilla Kłos, Jan Himilsbach, s.270-272

Edyta Chrzanowska, Stanisław Jachowicz – portret “miłującego bajkopisarza”, s.273-278

Stanisław Kazikowski, Mińskie Rody c.d. Rodzina Kazikowskich:


 • Stefan Kazikowski (1916-1988), s.279-280

 • Ryszard Leszek Kazikowski (1919-2003), s.281-286

 • Grzegorz Janusz Kazikowski (1920-1989), s.286-289

Krystyna Boguc, Władysława Tatara-Hoszowska /Tatarzanka/ (1893-1970) pedagog, zasłużony działacz ZNP, s.290-296

Teresa Orłowska, Przerwana pieśń. Janeczka ze Świątków Ciemniewska, s.297-300

Bogdan Kuć, Marian Skuza „SAMBORA”, „SYNEK”, s.301-304

Franciszek Zwierzyński, Epitafium dla „Junaka” (Czesława Olczaka), s.305-307

Janusz Kuligowski, Leontyna Sprzątczak, Kronika TPMM za okres

1998-2006, s.308-316

Listy do redakcji: Sławomir Gołębiowski sprostowania dot. biskupa Wawrzyńca Rostworowskiego (mariawickie imię zakonne Maryja Franciszek), s.317-319

FOTO-KRONIKA – Wybrane widoki Mińska z połowy XX w., s.321-324Zeszyt nr 15 (2007)

I.ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY


Janusz Ostrowski, Regionalizm mazowiecki, s.8-11

Arkadiusz Kołodziejczyk, O potrzebie badań nad prasą regionalną (na przykładzie wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia), s.12-28

Janusz Kuligowski, „Rocznik Mińskomazowiecki” – Pismo regionalne powiatu mińskiego, 1992-2007, s.29-45

Lilla Kłos, Bezrobocie w Mińsku i powiecie w międzywojniu, s.46-52

Alicja Gontarek, Żydzi Mińska Mazowieckiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, s.53-62

Tomasz Kazimierz Żurawski, Kapliczki i krzyże na terenie Sulejówka i okolic jako element kultury, sztuki oraz miejsca kultu religijnego, s.63-114

Bogdan Kuć, Kalendarium ośrodka VI ZWZ/AK (Stanisławów, Pustelnik, Dębe Wielkie), s.115-122

Janusz Kuligowski, Był taki zakład. Z dziejów Państwowego Ośrodka Maszynowego w Mińsku Mazowieckim, s.123-131

II.ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA


Stanisław Kazikowski, Wspomnienia mińsko-mazowieckie, część IV – ostatnia: 31.07.1944-31.08.1947, s.133-160

Czesław Lazanowicz, Byłem jeńcem w Starobielsku, s.161-178

Por. w st. sp. Kazimierz Nejman „Zawisza”, Moje wspomnienia z lat okupacji, s.179-183

Mjr rez. Marian Ratyński „Budzisz”, Epilog /Druga konspiracja/, s.184-186

III.BIOGRAFIE


Krystyna Boguc, Władysław i Jan Kuciowie, s.188-196

Jerzy Garbaczewski, Wybitni ludzie Kałuszyna, s.197-198

Stanisław Kazikowski, Himilsbachowa pompka, czyli mokre „tajemnice” mińskiego lumpenproletariatu, ale nie tylko, s.199-202

Marianna Górska, Janusz Kuligowski, In memoriam – Kazimierz Barcikowski

(1927-2007), s.203-206


IV.VARIA


Mirosław Lissowski, Jeszcze raz o wielkiej „wsypie”, s.208-210

Stanisław Buczek, Geneza Związku Kombatantów Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień” w Mińsku Mazowieckim, s.211-214

Sara Obfire, Stowarzyszenie Mińszczan w Izraelu. Jego początki i działalność, s.215-218

Errata do zeszytu 14, s.219Zeszyt nr 16 (2008)

I.ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY


Janusz Kuligowski, Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych w Mińsku Mazowieckim (Z dziejów organizacji rolniczych do 1939 roku), s.7-15

Alicja Gontarek, Kultura i sport ludności żydowskiej w Mińsku Mazowieckim w okresie międzywojennym, s.16-32

Urszula Dzido, Nauczycielski ruch związkowy w powiecie mińskim przed rokiem 1939, s.33-42

Emil Noiński, Bitwa pod Kałuszynem 11-12 września 1939 roku – karta chwały oręża polskiego w Kampanii Wrześniowej, s.43-56

Artur Piętka, Zamach na Freudenthala, s.57-65

Franciszek Zwierzyński, Zbrodnia komunistyczna (o braciach Kuryłkach i Bolesławie Duszczyku), s.66-72

Stanisław Chojnowski „Janusz”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu „Mewa-Kamień” w Mińsku Mazowieckim, s.73-102

II.ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA


Marian Paruzel „Sęp”, Najmłodsi harcerze Szarych Szeregów z Mińska Mazowieckiego, s.104-114

Stanisław Madrak „Vis”, Okoliczności śmierci komendanta obwodu „Lubicza”,

s.115-120Marian Araszkiewicz „Wyrwa”, Utworzenie i działalność oddziału partyzanckiego „Wichury”- Wspomnienia uczestnika wydarzeń, s.121-126

Stanisław Madrak „Vis”, Bitwa pod Antoniną – relacja, s.127-134

KONKURS: JESTEM DUMNY Z MOICH PRZODKÓW. SZUKAMY SWOICH KORZENI... (PRACE NAGRODZONE I MIEJSCEM)Dominika Michałowska (kl. IV, Szk. Podst. Nr 2 im. S. Czarnieckiego w Sulejówku), Konrad Charczuk (kl. VI Szk. Podst. im. 7 Puł. w Wiśniewie), ...Ocalić od zapomnienia... Losy rodziny Turków, s.136-141

Sylwia i Katarzyna Broda (kl. I b, Gimn. im. A. Mickiewicza w Mrozach), Ryzykowny dziadek, s.142-148

Natalia Czerwińska (kl. II a Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim), Historia prawdziwa, s.149-153

III.BIOGRAFIE


Janusz Kuligowski, Mińskie siłaczki (rola kobiet w dziejach miasta do 1939 r.), s.155-159

Lilla Kłos, Stanisław Kasperlik i jego działalność na ziemi mińskiej, s.160-164

Marianna Górska, Zygmunt Dzięciołowski, Franciszek i Antonina Lorensowie – zasłużeni nauczyciele, animatorzy wielu działań społecznych w powiatach Mińsk Mazowiecki i Gostynin, s.165-176

Marianna Górska, In Memoriam – Jan Wilk (1913-2008), s.177-179

Miron Krajewski, Zbigniew Dobrowolski (1920-2005), s.180-183

Janusz Kuligowski, Jan Mizikowski (1931-1999) adwokat, poseł na Sejm RP I kadencji, działacz opozycyjny, s.184-186

Apolonia Sienkiewicz, Franciszek Zwierzyński, Pro Memoria – Henryk Adamiec ps. Vis (1926-2008), s.187-188

Krzysztof Szczypiorski, Kpt. Henryk Nowosielski (1915-2008), s.189-191

IV.VARIA


Teresa Wargocka, Zbigniew Szubiński, Janusz Kuligowski, Pierwsze mińskie obchody zbrodni katyńskiej w dniu 13.04.2008 r. Przemówienia i referaty, s.193-201

Franciszek Zwierzyński, Pamięć o „Ostoi”, s.202-203

Kolekcja fotograficzna Piotra Podareckiego, s.204-206

Nota Wydawnicza – Arkadiusz Kołodziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007 – Janusz Kuligowski, s.207-209

V.KRONIKA


Janusz Kuligowski, Sprawozdanie z działalności statutowej TPMM za okres

IV 2007 - III 2008, oraz okres XII kadencji 2004-2008, s. 211-217

Władze TPMM XIII kadencji, s.218
Zeszyt nr 17 (2009)

Przedmowa

I. ARTYKUŁY, STUDIA,ROZPRAWY

dr hab. Zbigniew Gnat Wieteska, Wawer – Dębe Wielkie, s.7 – 30

Piotr Wojdyga, Herby miejscowości powiatu mińskiego (nowomińskiego) z okresu imperium rosyjskiego, s.30 – 32

Piotr Wojdyga, 13 Włodzimierski Pułk Ułanów, s.32 – 49

Arkadiusz Łukasiak, Była taka fabryka – historia zakładów „Rudzki i S-ka”, s.49 – 63

Piotr Wojdyga, Mosty firmy K. Rudzki i S – ka, s.63 – 75

Joanna Cygan, Z dziejów ruchu niepodległościowego na ziemi mińskiej 1904 – 1918, s.75 – 78

Krystyna Boguc, Dzieci z Szarleja, s.78 – 85

Alicja Gontarek, Stan szkolnictwa żydowskiego w Mińsku Mazowieckim w dwudziestoleciu międzywojennym, s.85 – 114

dr hab Zbigniew Gnat – Wieteska, Z dziejów konspiracyjnego harcerstwa – kompania Szarych Szeregów Obwodu Armii Krajowej „Mewa” – Mińsk Mazowiecki, s.114 – 133

Janusz Kuligowski, Mińska prasa szkolna i młodzieżowa do 2005 r., s.133 – 149

II. ŹRÓDŁA, MATERIAŁY, WSPOMNIENIA


N. Kakurin, Odwrót spod Warszawy, walki w rejonie Mińska Mazowieckiego, s.149 – 160

Bolesław Bronisz, Działanie zgrupowania saperów kolejowych kpt. Bronisza i samodzielnej grupy operacyjnej płk. Mikołaja Więckowskiego we wrześniu 1939r, s.160 – 183

Stanisław Głowacki, Osiem dni część I, s.183 – 245

Marian Paruzel „Sęp”, Nareszcie pod bronią, s.245 – 250

Miron Krajewski, Kartki z pamiętnika, s.250 – 252

Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Mińsku Mazowieckim, Osiągnięcia powiatu mińsko – mazowieckiego w IV kadencji Rad Narodowych i perspektywa rozwoju w latach 1966 – 1970, s.252 – 268
 1. BIOGRAFIE

Lilla Kłos, Tajemniczy grobowiec, s.268 – 270

Damian Sitkiewicz, Julian Cegliński i jego potomkowie na przestrzeni XIX i XX wieku, s.270 – 295

Tomasz Adamczak, Konrad Mieczysław Drzewiecki, s.295 – 298

Marianna Górska, Kpt. pilot myśliwski Franciszek Jastrzębski, zapomniany bohater II wojny światowej, s.298 – 308

Franciszek Zwierzyński, Represyjne wyroki, s.308 – 312

Franciszek Zwierzyński, „Budzisz” – żołnierz i partyzant, s.312 – 329

IV. RECENZJE I NOTY WYDAWNICZE

Dorota Mączka, Powiat siedlecki w latach 1918 – 1939, Arkadiusz Kołodziejczyk, s.329 – 336


Franciszek Gryciuk, Siedlce 1944 – 1956, Muzeum Ruchu Ludowego – Mariusz Szczupak, s.336 - 340

Mińsk Mazowiecki i okolice na dawnej fotografii – Janusz Kuligowski, s.340 – 343


V. VARIA


Piotr Wojdyga, Pierwszy ogólny spis ludności powiatu nowomińskiego oraz miast Nowomińska i Kałuszyna w 1897 r., s.343 – 345

Tomasz Adamczak, Spod ciemnej gwiazdy, s.345 – 348

Ester Goldberg, Fabryczka bawełny w domu Rebe, s.348 – 352

Marcin Królik, Wybraniec, s.352 – 385

VI. KRONIKA


Tomasz Adamczak, Sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej TPMM za okres IV 2008 – IV 2009, s. 385 – 387

Statut TPMM – wg stanu na dzień 25 IV 2009, s.387 – 394XV Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich – 30 maja 2009, s.394 – 407

Emil Noiński, Początkowy okres działalności społeczno – kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej w świetle źródeł archiwalnych, s.407 – 416

Fotokronika, s.416 - 422
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna