Sposoby przekazywania sygnału między komórkamiPobieranie 7.46 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar7.46 Kb.

SYLABUS – SEMINARIUM 10

 1. Sposoby przekazywania sygnału między komórkami:

 • Poziomy sygnalizacji komórkowej (przekształcanie sygnału – transdukcja; autokrynia, jukstakrynia, parakrynia, endokrynia), pojęcia: ligand, receptor, szlak sygnalizacyjny, kaskady sygnalizacyjne, pierwotne i wtórne przekaźniki (ang. second messengers);

 1. Receptory komórkowe w szlakach przekazywania sygnału

 • Receptory błonowe (jonotropowe, metabotropowe – współpracujące z białkami G, receptory o właściwościach enzymatycznych);

 • Receptory wewnątrzkomórkowe (InsP3R, pojęcie przekaźnika wtórnego);

 • Receptory jądrowe (członowy charakter budowy, znane ligandy, podstawowe klasy receptorów jądrowych). Dla mocno zainteresowanych tematem poleca się odwiedzić stronę NucleaRDB http://www.receptors.org/nucleardb/

 1. Przekaźniki pierwszo- i drugo-rzędowe w sygnalizacji komórkowej

 1. Adhezja komórkowa

 • Połączenia międzykomórkowe: zamykające (ścisłe), zwierające (przylegania), desmosomy, hemidesmosomy, komunikacyjne typu neksus (szczelinowe);

 • Cząsteczki związane z adhezją: kadheryny, kateniny, desmoplakiny, integryny, CAM (np. N-CAM, I-CAM), selektyny, klaudyny, koneksyny

 • Rola cytoszkieletu i jonów wapnia w adhezji komórek

 1. Oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową

 • Struktura i funkcja składników macierzy zewnątrzkomórkowej (proteoglikany, laminina, fibronektyna, kolageny. Enzymy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs, TIMPs)

 1. Związek macierzy zewnątrzkomórkowej z procesami patologicznymi


Z czego można się uczyć?

„Podstawy Biologii Komórki” Alberts – rozdział 8, 15, 16, 17, 21„Cytobiochemia” Kłyszejko-Stefanowicz – rozdział 3, 7

„Biologia” Campbell – rozdział 7, 11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna