Spotkaniu rodzin szkóŁ im. Jana pawłA na Jasnej Górze w CzęstochowiePobieranie 39.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar39.73 Kb.
W Y D A R Z E N I A Z Ż Y C I A S Z K O Ł Y


 • Udział uczniów w spotkaniu RODZIN SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA na Jasnej Górze w Częstochowie – opieka: panie A. Olszewska B. Jastrzębska-Bańdo, M. Tyrała

 • Sprzątanie świata- odpowiedzialna- pani Magdalena Tyrała

 • Próbny EGZAMIN GIMNAZJALNY, próbny sprawdzian w klasie VI- dwa razy

 • KONCERT BAŚNIOWEJ KAPELI– impreza dla klas 0-3 SP

 • Zajęcia umuzykalniające prowadzone przez muzyków FILHARMONII KRAKOWSKIEJ

 • Spotkanie z policją –pogadanka na temat odpowiedzialności karnej

 • W każdym miesiącu: wspólna MODLITWA uczniów i nauczycieli w intencji Jana Pawła II – prowadzenie- pani L. Zabagło

 • Zajęcia otwarte w klasie”0” z udziałem zaproszonych gości: Naukowców Akademii Pedagogicznej, Przedstawiciela Kuratorium, Władz Gminy, Nauczycieli- prowadzenie: pani Jolanta Katra

 • Cotygodniowe wyjazdy na basen do Piekar uczniów klasy IV SP – w ramach wych. fiz.

 • Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne „Kajaki” finansowane przez Urząd Gminy- chętni uczniowie gimnazjum –opiekun: pan Rachwał Paweł

 • Uczestnictwo uczniów W GMINNYCH OBCHODACH ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI-opiekunowie: pan Piotr Kazimierczak, pani Katarzyna Zabagło

 • MIKOŁAJKI w szkole – przygotowanie: Samorząd Gimnazjum oraz klasa III a, III b

 • Udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 • Ślubowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki – przygotowanie: pani E. Siwek

 • Spotkanie z psychologiem, specjalistą do spraw profilaktyki i uzależnień

 • Prezentacja dyscypliny sportowej rugby- dla klas 4-6 SP oraz I-III Gimnazjum

 • WIGILIA w klasach i OPŁATEK dla nauczycieli

 • Prezentacja jasełek w wykonaniu kl. 4 i 3 SP, w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie-przygotowanie- pani Lucyna Zabagło, opiekun -Katarzyna Zabagło

 • Udział w III Gminnym Przeglądzie Przedstawień Bożonarodzeniowych dla Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów Szkoły Podstawowej

 • WIZYTA DUSZPASTERSKA ks. PROBOSZCZA A. FAMUŁKI

 • DZIEŃ SENIORA, DZIADKA I BABCI, JASEŁKA – impreza środowiskowa – przygotowanie: panie: Barbara Pluszyńska, Katarzyna Zabagło, Lucyna Zabagło, Jolanta Katra, Edyta Boroń, Urszula Wojtyto

Marek Śnieżek, Agnieszka Marzęcka

 • Bezpłatne badanie wad postawy– dla uczniów kl. I Gimnazjum

 • DYSKOTEKI dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 • Zabawa karnawałowa klas I-III


A P E L E I A K A D E M I E:


 • Rozpoczęcie roku szkolnego – akademia

 • Dzień Nauczyciela – apel

 • Uroczysta MSZA ŚW. W INTENCJI JANA PAWŁA-Obchody Dnia Patrona Szkoły

 • Ślubowanie klasy I Szkoły Podstawowej – akademia

 • Ślubowanie klasy I Gimnazjum i otrzęsiny – akademia

 • Święto Odzyskania Niepodległości – akademia

 • Dzień Chłopaka – apel

 • Akademia świąteczna, jasełka


P O P R A W A F U N K C J O N O W A N I A S Z K O Ł Y


 • Remont sali nr.12, urządzenie i wyposażenie klasy dla oddziału przedszkolnego

 • Malowanie klas- 5,7,8,10

 • Zakup rolet i żaluzji do klas

 • Zakup lektur dla uczniów SP, Gimn.

 • Zakup pomocy dydaktycznych do biologii, historii, geografii

 • Montaż bramek do piłki nożnej

 • PRENUMERATA czasopism dla uczniów i nauczycieli: Victor, Wychowawca, Życie szkoły, Poradnik bibliotekarza, Wychowanie muzyczne, Katecheta, Wychowanie fizyczne Wiadomości historyczne, Nauczycielka przedszkola


K O N K U R S Y


 • Małopolski Konkurs Geograficzny –Anna Tekieli kl. III a Gimn. awans do etapu rejonowego, opiekun: pani B. Jastrzębska- Bańdo

 • Małopolski Konkurs Biologiczny-Mateusz Suchan kl. III a, Dorota Tyrała kl. III b- awans do etapu rejonowego, opiekun- pani Magdalena Tyrała

 • Małopolski Konkurs Humanistyczny dla Szkoły Podstawowej - Choczyńska Agnieszka kl. VI awans do etapu rejonowego- opiekun- pani Agnieszka Olszewska

 • Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej- Przebinda Andrzej KL. IIb- I miejsce, Wędzicha Oliwia kl. V- I miejsce, opiekun: pani Barbara Pluszyńska, pani Agnieszka Olszewska

 • Konkurs na najpiękniejszą salę lekcyjną-zwycięzcy: klasa III b, III a

 • Konkurs Kartek świątecznych-uczestnicy: Janusz Maria kl. I b, Choczyńska Katarzyna kl. I b, Mysza Natalia kl. VI, Choczyńska Agnieszka kl. VI

 • Plastyczno-Literacki Konkurs Ekologiczny dla Szkoły Podstawowej- uczestnicy: Kadula Dagmara kl. V, Wędzicha Oliwia kl. V,- opiekunowie: pani Pluszyńska Barbara, pani Jastrzębska-Bańdo Barbara

 • IX Konkurs Kolęd i Pastorałek w Zabierzowie- udział klasy „O’- II miejsce w kategorii wiekowej do 6 lat, opiekun: pani Jolanta Katra

 • Udział w konkursie na plakat VIII Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II pod hasłem „ Jan Paweł II Wychowawca Młodych”-wyróżnienie dla Agnieszki Choczyńskiej z klasy VI SPN A S Z E Ż Y C I E S P O R T O W E:


 • Gminny Turniej Unihokeja- dziewczęta- I miejsce, chłopcy- I miejsce, awans do zawodów powiatowych

 • Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej-Szkoła Podstawowa- chłopcy- III miejsce

 • Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej- gimnazjum chłopcy-I miejsce, awans do zawodów powiatowych

 • Gminny Turniej Unihokeja- SP- I miejsce, awans do zawodów powiatowych,(chł. dziew.)

 • Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców- dziewczęta IV miejsce, chłopcy-III miejsce

 • Gminny Turniej Tenisa Stołowego Chłopców i Dziewcząt – Szkoła Podstawowa

 • Turniej indywidualny - Anna Trojan II m., Patrycja Ochmańska III m., Karina Korta IV m., Adrian Bierzało III m.

 • Drużynowo- chłopcy i dziewczęta- II m

 • Gimnazjum- turniej indywidualny- Kinga Suska II m., Sylwia Pietruszka IV m., Krystian Przebinda I m., Eryk Ochmański IV m.,

 • Drużynowo dziewczęta: II miejsce, chłopcy I m.

 • Gminny Turniej Unihokeja SP-dziewczęta I miejsce, chłopcy I m.

 • Powiatowy Turniej Unihokeja-Michałowice-dziewczęta V m.

 • Powiatowy Turniej Tenisa Stolowego-Skawina

 • Kinga Suska IX m., Krystian Przebinda V m.,awans do zawodów rejonowych.

Opiekunowie uczniów: pani: G. Lelek, pan Tomasz

Celej, pan Damian Sternal
W Y C I E C Z K I:


 • Zielona Szkoła – pobyt uczniów klasy V w Dźwirzynie (nad morzem)

 • Łączany- zwiedzanie elektrowni- klasy.III a, b G, II a, b Gimnazjum

 • Szlakiem Jana Pawła II – wycieczka „Pociągiem Papieskim” do Wadowic- kl. 1 ,2, 3, 4 SP

 • Pielgrzymka uczniów klasy VI oraz klas III gimnazjum do Częstochowy – VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

 • Wyjazd do kina- Plaza klasy- I a, b G, II a, b oraz na film „Piorun” kl. II a, b, III a, b, G., VI SP

 • Obserwatorium Astronomiczne - kl. V SP

 • Kopalnia Soli Wieliczka - kl. 2 i 3 SP

 • Muzeum Przyrodnicze- kl. I a, b G

 • Muzeum Historyczne-uczestnicy Edukacji Regionalnej

 • Teatr Groteska -kl. 0,1- oglądanie sztuki teatralnej ”Amelka, Bóbr i Król na dachu”N A S I P R Y M U S I

GIMNAZJUM:

Klasa I a- Lusina Dorota

Klasa Ib: Bernacik Anna, Choczyńska Katarzyna

Klasa II a - Kuc Kinga

Klasa IIb - Przebinda Andrzej

Klasa III b - Bańdo Mariusz
SZKOŁA PODSTAWOWA:
klasa IV: Biczak Emilia, Janas Magdalena,

Kapusta Kornelia, Kozioł Justyna, KuśAleksandra, Skrzpoń Katarzyna, Trojan Aleksandra
klasa V: Konderak Angelika, Wędzicha Oliwia
klasa VI: Choczyńska Agnieszka, Trojan Anna
Z A J Ę C I A P O Z A L E K C Y J N E:


 • Chór Szkolny  oprawa muzyczna akademii szkolnych, pani B.  Jastrzębska- Bańdo, pan Marek Śnieżek

 • Edukacja Regionalna realizowanie programu „Bocian” dekoracje, wystawki tematyczne w szkole - pani B. Jastrzębska - Bańdo

 • Kółko Informatyczne  korzystanie z zasobów Internetu, poznawanie różnych programów komputerowych, nauka redagowania gazetki - pani K. Zabagło

 • Kółko Biologiczne –> ukwiecenie szkoły i otoczenia - pani M. Tyrała

 • SKS  rozgrywki międzyklasowe dziewcząt i chłopców, udział w zawodach sportowych - pan: Tomasz Celej, Damian Sternal, pani Grażyna Lelek
 • Zajęcia Świetlicowe SPkl. 0-3
 • Zajęcia wyrównawcze  pomoc uczniom w nauce
 • Kółko Matematyczne dla kl.VI - opiekun: pan Paweł Kapusta
 • Zdw. z matematyki dla kl. III a, III b G.-opiekun: pani S. Kapusta
 • Zdw. z geografii dla kl. III a, III b G.-opiekun: pani B. Jastrzebska-Bańdo
 • Edukacja Ekologiczna  ochrona przyrody i środowiska – pani M. Tyrała


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

Gimnazjum w Wołowicach
B I U L E T Y N

I N F O R M A C Y J N Y

dla Rodziców


WRZESIEŃ 2008r. – LUTY 2009r.P O D Z I Ę K O W A N I A:

RADZIE RODZICÓW ZPO w Wołowicach– za zorganizowanie DNIA NAUCZYCIELA oraz DNIA SENIORA
K a l e n d a r z 2 0 0 8 / 2 0 0 9


 • Rozpoczęcie roku szkolnego- 01.09.2008r.

 • Zimowa przerwa świąteczna-21-31.12.08

 • Ferie zimowe – 16.02 – 01.03 2009r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna – 09-14.04 2009r.

 • Sprawdzian klasy VI – 02.04 2009r.

 • Egzamin gimnazjalny – 22,23,24. 04 2009r.

 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych – 12.06 2009r.

 • Zakończenie roku szkolnego – 19.06 2009r.

 • Wakacje – 20.06 – 31.08 2009r.


tel./fax 012 280 22 06

e-mail: wolowicesp@wp.pl

www.szkolawolowice.czernichow.pl
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna