Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu gutw z działalności Gminnego Uniwersytetu „Seniorzy xxi” w GołuchowiePobieranie 20.94 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.94 Kb.
27. 06. 2012r.
Sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu GUTW z działalności Gminnego Uniwersytetu „Seniorzy XXI” w Gołuchowie

Drodzy Państwo!Gminny Uniwersytet Trzeciego Wieku Seniorzy XXI w Gołuchowie kończy z dniem dzisiejszym I semestr. Naszą działalność realizujemy pod hasłem: „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Skupiliśmy się na szerzeniu wiedzy o swojej małej ojczyźnie, tj. Gołuchowie, powiecie pleszewskim i byłym mieście wojewódzkim Kaliszu.
Mówiliśmy o historii, kulturze i sławnych ludziach, którzy się zasłużyli dla naszego środowiska. Poznaliśmy życie i działalność księżnej Izabeli Czartoryskiej z Działyńskich oraz twórcy pięknego gołuchowskiego parku – Adama Kubaszewskiego – ogrodnika, krzewiciela oświaty i architekta terenów zielonych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z żyjących nam współcześnie poznaliśmy życie i działalność artystyczną Józefa Witkowskiego - malarza, ilustratora i rzeźbiarza, poety, projektanta pomników.
Interesowaliśmy się ludźmi, którzy zasłużyli się dla oświaty. Z historii XIX wieku
w Gołuchowie wiemy już, że byli to: pan Włodarski – nauczyciel w szkole parafialnej, który jako powstaniec przybyły z Litwy, schronił się proboszcza parafii gołuchowskiej. Mówiliśmy o Klemensie Borowskim, który za to, że chciał uczyć dzieci gołuchowskie po polsku, został zwolniony z posady nauczyciela i od tej pory zajął się rzemiosłem artystycznym – budował bramy i przęsła ogrodzenia przy zamku. Nasi uczestnicy GUTW znają zasługi dla oświaty zmarłych swoich nauczycieli: Edwarda Szcześniewskiego, Władysława Mielcarka i Wiktora Grodzkiego. Aby uczcić ich pamięć, postanowiliśmy dzisiaj zapalić na ich grobach znicze. Poszerzając krąg znanych i zasłużonych Wielkopolan, spotkaliśmy się z Markiem Fiedlerem, synem znanego podróżnika i pisarza Arkadego Fiedlera.
Nasza Perła Wielkopolski – Zamek Gołuchowski cieszy nas i jesteśmy z niej dumni, że żyjemy tutaj. Z wielkim zachwytem słuchaliśmy wykładu o historii naszego zamku i ludziach, którzy pracowali przy kolejnych jego przebudowach i rekonstrukcjach.
Jedynym tego rodzaju funkcjonującym w Polsce pięknym, kwitnącym i szerzącym oświatę jest Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Podczas wykładów poznaliśmy jego historię, rozwój, osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Ośrodek ten nie tylko krzewi kulturę lasu, ale jest też prężnym zakładem pracy, tak bardzo potrzebnym w Gołuchowie.
Realizując nasz program Uniwersytetu wysłuchaliśmy 17 wykładów, które odbyły się
w Urzędzie Gminy (2), w Muzeum Narodowym (3), w sali wykładowej „OBORA” (5),
w Powozowni i Oficynie (2), w Sali Stowarzyszeń (2). Ponadto odbyły się cztery wykłady na wyjeździe: w Russowie (Muzeum Marii Dąbrowskiej), Kaliszu (Zawodzie), Pleszewie (Muzeum Piekarstwa) i Dobrzycy (Muzeum Ziemiaństwa Polskiego). Uczestniczyliśmy również w wernisażach organizowanych przez OKL (2), w Konkursie Bajarzy, koncercie orkiestry leśników (2). Zwiedzaliśmy wystawy plenerowe. Odbyliśmy spotkanie w Gminnej Bibliotece z podróżnikiem Markiem Fiedlerem.
Nasi słuchacze są wdzięczni za wygłoszone społecznie wykłady. Ich kwotowa wartość to 1 600 zł. Jest to cenny wkład wykładowców na rzecz Uniwersytetu. Pragnę przy tym zaznaczyć, że dla uczestników te spotkania mają znaczenie wielowymiarowe. Stanowią dla seniorów nie tylko źródło wiedzy, stwarzają możliwość rozwoju a także podnoszą poczucie ich własnej wartości.
Celem naszych zajęć było nie tylko szerzenie wiedzy i umiejętności seniorów z zakresu historii i kultury, ale również zdobycie wiedzy psychologicznej o ludziach w wieku starszym, sposobach odżywiania, opieki nad chorymi oraz rehabilitacji na terenie naszej gminy. W tym zakresie odbyły się 4 wykłady i 3 warsztaty Nordic Walking.
Nasi słuchacze chętnie uczestniczyli w lekcjach języka niemieckiego. Choć nauka języka obcego w tym wieku nie jest łatwa, to uczestnicy zajęć (38 osób) chcieli się jak najwięcej nauczyć. Wiedzę zdobytą na lekcjach pragną wykorzystać podczas wycieczek, wyjazdów wolontariackich do naszych sąsiadów oraz goszcząc turystów niemieckich w hotelach
i agroturystyce.
Seniorzy – studenci pragnęli poznać nowoczesne środki komunikacji międzyludzkiej, więc uczyli się obsługiwać komputer, korzystać z Internetu oraz pisać e -maile. Ta dziedzina życia współczesnego człowieka zmobilizowała do udziału w zajęciach sekcji komputerowej aż
18 osób. Wielu seniorów interesuje się książkami, dlatego też podczas kilku spotkań odbyły się bogate dyskusje na temat ciekawych książek, miały miejsce spotkania z pisarzami oraz podróżnikami.
Studenci pracowali w 4 sekcjach:

- Historia Regionu Wielkopolskiego – 59 osób;

- Praca z komputerem i dobrą książką - 30 osób (zajęcia w bibliotece);

- Kultura i język niemiecki – 38 osób (zajęcia w szkole);

- Zdrowie, opieka, rekreacja – 21 osób (Sala Stowarzyszeń i park).
Spośród 59 studentów:

- 11 osób uczestniczyło we wszystkich 4 sekcjach;

- 17 osób uczestniczyło w 3 sekcjach;

- 15 osób - w 2 sekcjach;

- 11 osób - w 1 sekcji.
Pracą GUTW kierował Zarząd w składzie:


 • Halina Krzyżak – przewodnicząca,

 • Irena Darowna – członek,

 • Wacław Majchrzak – członek,

 • Irena Skowrońska – członek.

Zarząd odbył 5 posiedzeń.
Program GUTW realizowany był pod nadzorem Rady Programowej w składzie:

 • Wacław Majchrzak – przewodniczący

 • Irena Darowna

 • Marcin Ferenc

 • Mirosława Grzymska /postan.RP z dn.29.05.12/

 • Elżbieta Kłakulak

 • Halina Krzyżak

 • Mirosław Maruszewski

 • Irena Skowrońska

Rada programowa odbyła 3 posiedzenia. Na ostatnim dyskutowana była sprawa powołania Rady Konsultacyjnej, do której zaproszeni będą pracownicy wyższych uczelni.

W dniu 21.03.2012 r. na spotkaniu słuchaczy GUTW wybrano następujący skład członków samorządu: 1. Mirosława Grzymska – starosta roku i starosta sekcji „Historia Regionu Wielkopolskiego”

 2. Julian Krawczyk – wicestarosta

 3. Zofia Gulczewska – starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa I

 4. Żywisław Jackowski – starosta sekcji „Kultura i język nieniecki” grupa II

 5. Maria Kłakulak – starosta sekcji „Praca z komputerem i książką”

 6. Janina Razik – starosta sekcji „Zdrowie, opieka i rekreacja”

Samorząd wypełnia swoją rolę znakomicie i jest rzecznikiem słuchaczy oraz władz statutowych GUTW.

Słuchacze sumiennie uczestniczyli w zajęciach. Najwięcej obecności mają:


Bogumiła Pawlak, Henryk Galczewski, Wanda Kania, Kazimierz Strumiński, Julianna Krawczyk, Maria Kłakulak.

Nieobecności studentów związane były tylko z chorobą lub z wyjazdami na wycieczki (Norwegia – 10 osób) i sanatoria (2 osoby).

Największą frekwencją cieszyły się zajęcia w sekcji komputerowej i języka niemieckiego.

Liczba studentów początkowo wynosiła 52 osoby, pod koniec semestru mieliśmy już wypełnionych 68 deklaracji członków GUTW. W tym czasie zrezygnowało 9 osób. Byli to ludzie, którzy nie uiścili „wpisowego”, co było obowiązkiem słuchacza GUTW. Pomimo tych rezygnacji (z powodu choroby czy też sytuacji rodzinnych) zapał pozostałych studentów GUTW do nauki nadal był bardzo duży. Słuchacze byli bardzo zadowoleni z zajęć i bardziej zaangażowali się w życie naszego środowiska.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękuję. Dziękuję także naszym wykładowcom i wszystkim osobom, które pomogły nam przy organizacji, dziękuję także za założenie strony internetowej i jej obsługę oraz redagowanie artykułów.

Strona internetowa odegrała bardzo ważną rolę w komunikowaniu się słuchaczy. Są tam umieszczane informacje o tym, co było na wykładach i jakie zajęcia miały się odbyć w najbliższym czasie. Jest to także miejsce, gdzie można podzielić się swoimi pasjami. Ten nowoczesny środek komunikacji bardzo się nam sprawdza. Całkowicie zda swoją funkcję, gdy sami nauczymy się korzystać z Internetu.

Dziękujemy za udzielenie nam pomieszczeń na zajęcia Panu Wójtowi Markowi Zdunkowi, Panu Dyrektorowi OKL Benedyktowi Roźmiarkowi, Pani Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Zofii Stawickiej, Pani Dyrektor Biblioteki Elżbiecie Kłakulak oraz Pani Dyrektor Danucie Marek.

Panu Wójtowi Markowi Zdunkowi dziękuję z całego serca za patronat nad naszym GUTW


i wspieranie naszych inicjatyw.
Lista wykładowców

pracujących na rzecz GUTW w Gołuchowie „Seniorzy XXI”

 1. Marek Zdunek

 2. Tatiana Stefaniak

 3. Paulina Vogt -Wawrzyniak

 4. Piotr Chwaliński

 5. Gizela Szarpak

 6. Marcin Ferenc

 7. Elżbieta Kłakulak

 8. Barbara Czołnik

 9. Stanisław Czołnik

 10. Benedykt Roźmiarek

 11. Konrad Bul

 12. Mirosław Maruszewski

 13. Danuta Marek

 14. Elżbieta Mizerkiewicz

 15. Anna Darowna

 16. Władysław Stawicki

 17. Joanna Zalejska-Niczyporuk

 18. Mirosława Grzymska

 19. Wacław Majchrzak

 20. Katarzyna MarcinkowskaPrzewodnicząca Zarządu GUTW

Halina Krzyżak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna