Sprawozdanie z działalności za rok 2015 klubu shdk rp „nadzieja” przy osp hartaPobieranie 29.04 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.04 Kb.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 KLUBU SHDK RP „NADZIEJA” PRZY OSP HARTA

  1. ZEBRANIE RADY GŁÓWNEJ I RADY PREZESÓW SHDK.

W dniu 14 marca 2015 roku odbyło się w Dąbrowie Górniczej spotkanie wszystkich klubów należących do SHDK RP. Nasz klub reprezentował Prezes klubu SHDK „Nadzieja” Jacek Stochmal, Vice Prezes klubu Krzysztof Pilch oraz Prezes OSP Harta Artur Szczutek.

  1. VII ZBIÓRKA KRWI W HARCIE „Ratuj życie – żyj bezpiecznie”

W dniu 28 czerwca 2015 r. w Harcie odbyła się VII edycja akcji „Ratuj życie- żyj bezpiecznie”, podczas której została przeprowadzona zbiórka krwi, na której zarejestrowano 71 dawców, pobrano krew od 57 dawców i zebrano 25, 650 ml krwi. Do akcji włączyli się mieszkańcy Harty oraz okolicznych miejscowości, jak również strażacy z powiatu rzeszowskiego, przeworskiego, leżajskiego a były to jednostki:

OSP Sietesz,, OSP Ulanica, OSP Bartkówka, OSP Wola Zarczycka, OSP Górno, OSP Wola Rafałowska, OSP Hyżne, OSP Dynów, OSP Wierzawice, OSP Dylągówka, OSP Brzezówka, OSP Wólka Hyżneńska, OSP Laskówka, OSP Łubno, OSP Dynów Przedmieście, OSP Łubno.

Została również przeprowadzona pogadanka profilaktyczna dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne wakacje” zakończona konkursem plastycznym dla dzieci oraz ćwiczeniami literackimi w formie rozprawki bądź wywiadu dla młodzieży. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Po raz kolejny Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w pokazie „Strefa zadymienia”.

Pokaz ten wzbudził duże zainteresowanie, a zarazem podziw dla małych strażaków, którzy wykazali się sporymi umiejętnościami. Dzięki dobrej współpracy z Panem Starostą Rzeszowskim J. Jodłowskim swoją obecnością zaszczycili nas strażacy ze Słowacji z Vice Burmistrzem miasta Świdnik oraz delegacja strażaków z Węgier, z zaprzyjaźnionego miasta Ujfeherto, na czele z komendantem Imre Aranyos.

Tegoroczna Akcja połączona była z uroczystością nadania i poświęcenia sztandaru dla SHDK RP Klubu HDK „Nadzieja” przy OSP Harta. Uroczystą Mszę św. w Kościele Parafialnym w Harcie odprawił i dokonał poświęcenia sztandaru Kapelan Powiatowy ks. J. Książek w asyście Proboszcza Parafii ks. M. Rybki.
Po Mszy św. na placu Remizy na maszt została wciągnięta flaga polska i Orkiestra Dęta pod batutą E. Laski zagrała Hymn Narodowy. Dowódcą uroczystości był Prezes OSP Harta Artur Szczutek. Kolejnym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru. Poczet sztandarowy w składzie: Starosta Powiatu Rzeszowskiego J. Jodłowski, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego S. Kruczek oraz Sołtys wsi Harta M.Pałac, przekazali sztandar Prezesowi SHDK RP T. Ogrodnik i kolejno prezesowi Klubu SHDK Nadzieja przy OSP Harta J.Stochmalowi.
Z tej okazji został wykonany medal okolicznościowy z logiem klubu i Herbem Powiatu Rzeszowskiego.

Glazurnicy, jak co roku, wykonywali prace glazurnicze. Z okazji wstąpienia klubu w nowe struktury wykonali z płytek logo Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Całość imprezy uświetniała Orkiestra Dęta OSP Harta oraz Kapela Ludowa Dynowianie z Dynowa.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim dawcom krwi, osobom prywatnym i strażakom oraz tym, którzy nas wspierają finansowo , duchowo i modlitewnie.

Za wspieranie naszych działań składam podziękowanie Urzędowi Marszałkowskiemu, Staroście Powiatu Rzeszowskiego Europosłowi S. Ożogowi, Gminie Dynów , Prezesowi M. Miazdze EKO SMAK Górno, Przewodniczącemu Sejmiku B. Romaniukowi, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gmine Dynów, PGE SA Obrót Rzeszów, Kołu Łowieckiemu „Sarenka” w Harcie, Piekarni i Cukierni E. W. Domin w Bachórzu, K. W. Gudyka- Agropol Dynów, W. i A. Domin ,Towarzystwu Kultury i Rozwoju Wsi Harta oraz Prezesowi dh. A. Szczutek za prowadzenie części oficjalnej uroczystości.

Za pobór krwi dziękuję RCiKK w Rzeszowie oraz całej obsłudze za dobrą i sprawną zbiórkę.
3. VIII ZBIÓRKA KRWI W HARCIE „RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE”

Składam podziękowania dla wszystkich dawców krwi którzy włączyli się w akcję poboru krwi przy Remizie OSP Harta, gdzie odbyła VIII Zbiórka krwi w dniu 22 sierpnia 2015. Dziękuję również RCiKK w Rzeszowie oraz całej obsłudze za dobrą i sprawną zbiórkę poboru krwi.


Na nasz apel odpowiedziały jednostki z:

  • OSP Brzezówka II

  • OSP Borek Stary

  • OSP Dubiecko (Klub Kropla Nadziei)

  • OSP Hyżne

  • OSP Harta

  • OSP Futoma

  • OSP Bartkówka

oraz mieszkańcy Harty i okolicznych miejscowości.
Zarejestrowano 42 osoby oddało 30 dawców co daje 13,50 litrów bezcennego Daru Życia.

4. ZBIÓRKA KRWI W SIETESZY

W dniu 23 sierpnia delegacja pięcio-osobowa z OSP Harta wzięła udział w zbiórce krwi w zaprzyjaźnionej jednostce OSP Sietesz.

5.XIV PODKARPACKA PIELGRZYMKA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI DO KALWARII PACŁAWSKIEJ 03.09. 2015

„Dzięki Ci o Matko”

W te słowa widniejące pod Obrazem Matki Bożej Słuchającej w Kalwarii Pacławskiej wpatrywali się uczestnicy XIV Podkarpackiej Pielgrzymki Honorowych Dawców Krwi. Uczestniczyli w niej również pątnicy z Harty na czele z Pocztem Sztandarowym klubu SHDK RP „Nadzieja”. Strażacy, honorowi dawcy krwi, ich rodziny i sympatycy już w godzinach porannych wyruszyli autokarem na pielgrzymi szlak.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Msza świętą koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa Adama Szala. Po jej zakończeniu, mimo niesprzyjającej aury, pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, którą prowadził Ks. dr Witold Burda. W komentarzach i rozważaniach męki Jezusa odwoływał się do problemów egzystencjalnych i zagrożeń współczesnej rodziny. Po tak bogatej strawie duchowej zmęczenie pielgrzymi udali na posiłek, aby wzmocnić ciało.

Uczestnicy pielgrzymki wyrażają wdzięczność Pani Wójt Gminy Dynów Krystynie Sówce za bezpłatne udostępnienie autokaru.

6. ZEBRANIE RADY GÓWNEJ I RADY PREZESÓW SHDK RP 12 WRZESIENIA 2015 R.

W dniu 12 września 2015 roku w sali Domu Strażaka w Harcie odbyło się spotkanie Rady Prezesów oraz Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Dla naszej miejscowości było to wyjątkowe wydarzenie – przedstawiciele 22 klubów odwiedziło nasze piękne Podkarpacie, Pogórze Dynowskie, Hartę. Goście przybyli z różnych stron Polski.

W Stowarzyszeniu HDK RP takie spotkania odbywają się cyklicznie, raz na kwartał. Jest to okazja do podejmowania uchwał, przedstawienia przez poszczególne kluby swojej działalności, podejmowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami oraz propozycji rozwiązań w celu lepszego funkcjonowania naszego stowarzyszenia.

Z okazji 25 – lecia SHDK RP zostały wręczone okolicznościowe statuetki. Osoby, które je otrzymały to: Zdzisław Wójcik, vice prezes  Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu i jednocześnie Prezes klubu HDK PCK – KM PSP  „Płomyk „w Przemyślu, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Beata Skiba, Radny Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie Mariola Kaczor oraz Rafał Kucaj przedstawiciel Prezesa Powiatowego ZOSP RP w Rzeszowie. Natomiast Jan Bem Prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP Klubu KWK „Pokój” odznaką „Zasłużony dla klubu” odznaczył Prezesa klubu SHDK RP „Nadzieja” przy OSP Harta dh Jacka Stochmala oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Harcie dh. Artura Szczutka.7. JUBILEUSZ 40-LECIA SHDK RP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


          W dniu 23 października  2015 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 40-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi   im. dr A. Bilika przy ArcelorMital Poland S.A. Uroczystość swą obecnością zaszczycili przedstawiciele różnych środowisk, honorowi dawcy krwi, jak również Poczty Sztandarowe z klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród pocztów sztandarowych był również sztandar z naszego klubu oraz delegacja w osobach Jacek Stochmal, Artur Szczutek, Tomasz Gudyka.

8. IX ZBIÓRKA KRWI POD HASŁEM „RATUJ ŻYCIE – ŻYJ BEZPIECZNIE”

W dniu 28 października 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie została zorganizowana zbiórka krwi. Organizatorami byli : Klub SHDK RP „Nadzieja „ przy OSP Harta, Liceum Ogólnokształcące w Dynowie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa W Rzeszowie . W akcję zaangażowali się uczniowie , strażacy z OSP Harta oraz sympatycy. Zarejestrowało się 43 , krew oddało 38 co daje 17, 100 ml. Dzień wcześniej 25 października 2015 została przeprowadzana pogadanka na temat oddawania krwi, szpiku kostnego przez Zdzisława Wójcika przy asyście Jacka Stochmala Prezesa Klubu SHDK RP przy OSP Harta.

9. SPOTKANIE W NIEPOKALANOWIE 08 LISTOPAD 2015 r

W dniu 8 listopada 2015 roku w Niepokalanowie odbyło się, po raz pierwszy, spotkanie Honorowych Dawców Krwi jako współorganizatorów Ogólnopolskiego Spotkania wszystkich środowisk , których Patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe pod hasłem MAKSYMILIANALIA–NIEPOKALANÓW 2016 planowanego na 8 października 2016 r.

W spotkaniu nasz Klub oraz Podkarpacie reprezentował Prezes Klubu SHDK Nadzieja Jacek Stochmal, a PCK Zdzisław Wójcik Prezes Klubu HDK PCK „Płomyk„ w Przemyślu.

Na spotkaniu omawiano organizację obchodów oraz ustalono osoby odpowiedzialne za poszczególne działania. W udziale naszego kluba przypada: uświetnienie uroczystości przez naszą Orkiestrę Dętą OSP Harta , prowadzącym uroczystość jako Dowódca Uroczystości został dh. Prezes OSP Harta Artur Szczutek oraz przekazanie Daru Ołtarza wizerunek św. Maksymiliana Maria Kolbego wykonanego z glazury przez Glazurników na zbiórce krwi w roku 2014 r.

10. SPOTKANIE W OSP GOGOŁÓW


Dnia 28 listopada 2015r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie został utworzony Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Gogołowie.


W spotkaniu założycielskim, uczestniczyli:
 druhowie z OSP Gogołów, OSP Męcinka, radni gminy Frysztak, sołtys Gogołowa, dyrektor Zespołu Szkół w Gogołowie, przewodniczący komisji ds. młodzieży i sportu OSP RP Jedlicze, mieszkańcy, oraz Prezes Rady Głównej SHDK RP Tomasz Ogrodnik, dh. Jacek Stochmal Prezes Klubu HDK Nadzieja przy OSP Harta i dh. Artur Szczutek Prezes OSP Harta.

11. SPOTKANIE RADY GŁÓWNEJ I RADY PREZESÓW SHDK RP W GDYNI


W dniu 12 grudnia 2015 r. w Gdyni  odbyło się czwarte spotkanie  Rady Głównej  i Rady Prezesów  Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz klub reprezentowali Jacek Stochmal , Artur Szczutek, Pilch Krzysztof, Pilch Maciej.

Po części oficjalnej zostały odczytane podziękowania  i listy gratulacyjne przez Prezesa T. Ogrodnik, dla osób i instytucji działających  na rzecz promocji SHDK RP. Dla sponsorów naszego Stowarzyszenia zostały ufundowane statuetki jubileuszowe. W czasie obrad zostały ustalone na rok 2016 cztery spotkania Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP. Kolejnym punktem spotkania było przyjęcie uchwałą Rady Głównej i Rady Prezesów SHDK RP trzech nowych klubów HDK, które wstąpiły w nasze szeregi, a są to:

Akademicki Klub przy Akademii  Hutniczo – Górniczej w Krakowie

Strażacki Klub HDK w Gdyni

Dobrski Klub HDK przy Centrum Kultury w Dobrnej

W roku 2015 klub SHDK RP „Nadzieja” zorganizował trzy zbiórki krwi wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Harcie , Towarzystwem Kultury i Rozwoju Wsi Harta i Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie.

W roku 2015 zostały przeprowadzone zostały dwie akcje w Harcie, i jedna w Dynowie, na których łącznie zarejestrowano 156 chętnych do oddania , a oddało natomiast 125 dawców co daje 56,20 ml krwi.

W roku 2014 w akcjach zbiórki krwi w Harcie wzięło udział wzięło 94 strażaków z 18 jednostek, w sumie zarejestrowało się 100 chętnych do oddania krwi , oddało 56 co dało 29,5 litra krwi

Od roku 2009 do 2013 zebrano od 270 dawców 125,45 litrów krwi. Poszczególne lata ilości są opisane w biuletynie wydanym z okazji V lecia klubu.Nasz klub HDK „Nadzieja„ przy OSP Harta w okresie od 2009 do 2015 roku w czasie zbiórek i przez oddawanie krwi w RCKiK w Rzeszowie zebrał 211,15 litrów krwi, potencjalnych dawców którzy oddali krew było 451 osób.

Tak się przedstawia krótka i skromna nasza działalność za rok 2015.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna