Sprawozdanie z działalnośCIPobieranie 51.38 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar51.38 Kb.
Lublin, dn. 12.01.2013 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI


AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

W ROKU 2012
Zarząd V kadencji Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, w trzecim roku działalności realizował zadania statutowe ujęte w planach Zarządu Instytutu i POAK-ów.

Zarząd pracował w następującym składzie: • Małgorzata Stacharska – prezes

 • Kazimierz Czerwiński – wiceprezes

 • Marek Jakubowski – wiceprezes

 • Maria Gajowiak – skarbnik

 • Anna Ruszniak – sekretarz

 • Andrzej Filus – członek

 • Edward Gorajewski – członek

 • Tadeusz Nowak – członek

 • Piotr Skiba – członek

W Radzie Krajowej Instytut AKAL reprezentował z urzędu prezes mgr Małgorzata Stacharska i z wyboru Halina Orzeł oraz Stanisław Zwolan.

Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:


 • Cezary Caboń - przewodniczący

 • Jadwiga Cichosz - członek

 • Kazimierz Golik - członek

 • Jadwiga Leleń - członek

 • Małgorzata Mazur - członek

Stanowisko Asystenta Kościelnego sprawował do 15 marca 2012 r. ks. dr Marek Szymański. Następnie stanowisko to objął jego dotychczasowy zastępca ks. dr Maciej Staszak.

Na zebraniu Zarządu IAKAL w dniu 12 kwietnia 2012 r. poznaliśmy nowego Zastępcę Asystenta Kościelnego IAKAL ks. dr Michała Głowackiego.

Akcja Katolicka w Archidiecezji Lubelskiej działa w 64 parafiach na prawach oddziału. Według aktualnych danych z 43 POAK-ów, co stanowi 67,19 % ogółu, w roku 2012 było 460 członków zwyczajnych, 49 kandydatów i 83 sympatyków wspierających dzieła Akcji Katolickiej.

Praca formacyjna skupiała się wokół tematu „Kościół naszym domem”. Materiały formacyjne opracowane przez KIAK, zawierające konspekty spotkań: modlitwy i rozważania, umożliwiły wszystkim członkom Akcji Katolickiej w całym kraju realizację tej samej tematyki zalecanej przez Konferencję Episkopatu Polski. Ponadto wiele POAK-ów na spotkaniach formacyjnych porusza aktualne problemy społeczne.

Działalność Akcji Katolickiej to przede wszystkim formacja chrześcijańska oraz działania społeczno-organizacyjne.
 1. Formacja chrześcijańska.

Działalność formacyjna Akcji Katolickiej, będąca podstawowym zakresem jej działania skupiała się głównie na pogłębianiu życia religijnego poprzez działania formacyjne w Oddziałach Parafialnych AK.1.1. Praca formacyjna członków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej skupiała się wokół materiałów opracowanych przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej pt. „Kościół naszym domem”. Comiesięczne lub częstsze (2 razy w miesiącu lub nawet cotygodniowe) spotkania członków Akcji Katolickiej poprzedzała zazwyczaj Msza św., modlitwa różańcowa, czytanie Pisma Św., modlitwa brewiarzowa lub inna forma modlitwy. Tradycyjnie oddziały aktywnie włączały się w życie liturgiczne parafii m. in. poprzez:

 • adoracje Najświętszego Sakramentu,

 • czuwanie przy Grobie Pańskim,

 • czuwania modlitewne związane z innymi uroczystościami kościelnymi,

 • modlitwę różańcową,

 • prowadzenie Drogi Krzyżowej,

 • prowadzenie Apelu Jasnogórskiego,

 • prowadzenie nabożeństw pierwszopiątkowych ku czci Najświętszego Serca Jezusowego oraz pierwszosobotnich ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny,

 • prowadzenie Nowenny do Miłosierdzia Bożego oraz koronki do Miłosierdzia Bożego,

 • prowadzenie Koronki do Świętej Rodziny,

 • przygotowanie liturgiczne i muzyczne Mszy Świętej, komentarze do czytań, teksty modlitwy wiernych,

 • modlitwę za kapłanów,

 • organizację uroczystości kościelnych,

 • organizację dnia skupienia dla członków AK w parafii i ich rodzin,

 • organizację rekolekcji dekanalnych dla członków AK,

 • dekorację świątyni lub ołtarzy na Boże Ciało i oktawę Bożego Ciała,

 • sprzątanie świątyni oraz okolicznych kapliczek.
  1. Uczestnictwo w rekolekcjach i dniach skupienia

W dniach 20-22 stycznia 2012 r. odbyły się trzydniowe rekolekcje dla członków i sympatyków AK w Domu Spotkania w Dąbrowicy prowadzone przez ks. prof. Janusza Lekana (KUL). Tematem przewodnim rekolekcji było hasło „Czy praca może nas zbawić?”. Uczestnicy rekolekcji brali udział we wspólnych konferencjach, spotkaniach dyskusyjnych, modlitwach i liturgii, rozważając pojęcie pracy z pozycji chrześcijanina. W rekolekcjach tych wzięło udział ponad 30 członków Akcji Katolickiej.

● W dniu 3 marca 2012 r. członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej spotkali się na Wielkopostnym Dniu Skupienia w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Świdniku. Mszę Świętą na rozpoczęcie dnia skupienia odprawił ks. bp Mieczysław Cisło. Rozważania wielkopostne na temat „Prawo i duszpasterstwo – konflikt czy więź” poprowadził ks. prof. Leszek Adamowicz (KUL). Wygłosił on dwie konferencje o zależnościach między prawem Bożym, prawem naturalnym i prawem stanowionym przez ludzi. Prelegent podkreślił, że gdyby człowiek był istotą idealną, wtedy układałby stosunki z Bogiem i ludźmi w sposób idealny, czyli zgodnie z przykazaniem miłości. Tak jednak nie jest. W człowieku istnieje skażenie grzechem pierworodnym i pokusami, by układać sobie życie po swojemu. Najgorzej jest wtedy, gdy ludzie chcą sami decydować, co jest dobre, a co złe. Jednak żadne prawo ludzkie nie może stawiać się ponad prawem Bożym, gdyż to Bóg jest źródłem prawa, także prawa naturalnego przynależnego każdej istocie ludzkiej bez względu na wyznawaną religię czy światopogląd. Z tego spotkania został napisany artykuł pt. „Okulary wiary”, do lubelskiej edycji tygodnika „Niedziela”. Po rozważaniach uczestnicy spotkania udali się do Doliny Krzyży w Krzesimowie.

Zorganizowano także Adwentowy Dzień Skupienia dla członków Akcji Katolickiej w parafii pw. św. Józefa w Lublinie w dniu 1 grudnia 2012 r. Uczestniczyło w nim ok.120 osób. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. Tematem rozważań, w związku z ogłoszonym przez Ojca Świętego Rokiem Wiary, było sięganie do źródeł naszej wiary, a zwłaszcza Pisma Świętego. W drugiej konferencji prelegent, którym był ks. prof. Jarosław Popławski (KUL), przedstawił uczestnikom spotkania współczesnych świadków wiary takich jak m. in. Matka Teresa z Kalkuty, bł. Jan Paweł II, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, S.B. Marta Robin. Rozważania zakończyły się Adoracją Najświętszego Sakramentu.1.2. Uroczystość Zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Matce Bożej Kębelskiej.

Uroczystość zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Matce Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy miała miejsce w dniu 27 maja 2012 r. W uroczystości uczestniczyło ok. 150 członków AK oraz ich rodzin. Uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia MNP przy kapliczce w Kęble a następnie przeszli procesyjnie, odmawiając Różaniec św., do Sanktuarium NMP w Wąwolnicy. Konferencję formacyjną wygłosił Zastępca Asystenta Kościelnego AKAL ks. dr Michał Głowacki. Dziesięciu nowych członków wstąpiło w szeregi Akcji Katolickiej, składając uroczyste ślubowanie oraz otrzymało znaczki i legitymacje członkowskie Akcji Katolickiej, a 2 kandydatów przyjęło uroczyste błogosławieństwo. Honorowymi srebrnymi i złotymi odznakami AKAL uhonorowanych zostało 20 osób. Po odmówieniu modlitwy zawierzenia Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej Matce Bożej Kębelskiej uczestnicy pielgrzymki wzięli udział we Mszy św. sprawowanej w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha BM w Wąwolnicy. Na zakończenie dorocznej pielgrzymki Akcji Katolickiej do Wąwolnicy tradycyjnie odbyła się wspólna agapa w Domu Pielgrzyma.  1. Uczestnictwo w pielgrzymkach.

● Bardzo ważnym wydarzeniem w roku 2012 była doroczna ogólnopolska pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniach 15-16 czerwca 2012 r. W tej pielgrzymce wzięło udział więcej niż zwykle członków, bo ok. 5 tysięcy. Z naszej Archidiecezji Lubelskiej były m. in. pielgrzymki z Milejowa, Niemiec, Kraśnika, Świdnika, Lubartowa, Trawnik, parafii pw. św. Maksymiliana w Lublinie, parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Byli z nami obecni także księża Asystenci Kościelni Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, ks. Maciej Staszak oraz ks. Michał Głowacki. Poczet sztandarowy wystawił POAK z Niemiec. Wśród sztandarów Akcji Katolickiej był przedwojenny sztandar AK z Brzeźnicy k. Bychawy. Nawet ojcowie paulini byli zaskoczeni tak dużą ilością księży na pielgrzymce Akcji Katolickiej. Podczas przemarszu akcjonariuszy z placu przed Katedrą na Jasną Górę odmawiano Różaniec św. Uroczystą Mszę Świętą celebrowało bardzo wielu kapłanów – asystentów kościelnych Akcji Katolickiej.

W dniu 23 września 2012r. odbyła się pielgrzymka członków AK do sanktuarium Matki Bożej i św. Łukasza w Surhowie. Część formacyjno-modlitewną poprowadził ks. dr Antoni Nadbrzeżny. Części integracyjnej przewodniczyła głównie p. Teresa Szabla – Prezes POAK przy parafii pw. Św. Józefa w Świdniku. Po raz pierwszy ta pielgrzymka odbyła się w niedzielę, aby mogli w niej wziąć udział także parafianie z Surhowa.

Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej często były inicjatorem i organizatorem różnych pielgrzymek do sanktuariów w kraju i za granicą, m. in. do Ziemi Świętej, Rzymu i sanktuariów we Włoszech, sanktuariów Hiszpanii i Francji, Lwowa, Medjugorie, Pragi, Warszawy, Góry Kalwarii, Lichenia, Gniezna, Niepokalanowa, Świniar Warckich, Kodnia, Gietrzwałdu, Świętej Lipki, Krakowa, Zakopanego, Ludźmierza, Białegostoku, Różanego Stoku, Hajnówki, Sokółki, Świętej Wody, Wambierzyc, Kałkowa Godowa, Zabawy oraz innych sanktuariów.  1. Uczestnictwo we wspólnotowych spotkaniach Akcji Katolickiej

Spotkania opłatkowe

Archidiecezjalne spotkanie opłatkowe uświetnił koncert zespołu „Scholares Minores Pro Musica Antiqua” z Poniatowej pod kierunkiem pp. Danielewiczów. Koncert odbył się w auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego na KUL w sobotę 14 stycznia 2012 r. o godzinie 16.30. Po koncercie odbyło się spotkanie opłatkowe zgromadzonych członków i sympatyków Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej na holu przed aulą im. Stefana kard. Wyszyńskiego z poczęstunkiem w postaci kawy, herbaty i ciasteczek. Szkoda tylko, że ten koncert, który stał na wysokim poziomie artystycznym, nie cieszył się zbyt dużą frekwencją. Być może wynikało to ze zmiany programu spotkania z przyczyn niezależnych od Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.
● Poszczególne dekanaty organizowały okolicznościowe spotkania dekanalne członków AK, zawsze połączone ze wspólną modlitwą liturgiczną, udziałem we Mszy św., wykładami formacyjnymi oraz agapą.

Dzień Papieski.

Zarówno rocznicę wyboru bł. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, jak i rocznicę jego śmierci, czy dzień beatyfikacji wiele oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej uczciło czuwaniem modlitewnym, koncertami okolicznościowymi, wystawami tematycznymi czy prezentacją filmów poświęconych osobie bł. Jana Pawła II i jego nauczaniu. Jeden z parafialnych oddziałów AK (POAK przy parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie) czuwa przez cały rok nad Ogrodem im. Jana Pawła II, prowadząc w nim prace pielęgnacyjno-ogrodnicze. Parafialny Oddział AK przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku już od 10 lat organizuje z wielkim rozmachem Papieskie Dni Rodziny i Godności Człowieka, gdzie prócz propagowania nauczania Jana Pawła II, odbywają się koncerty, wystawy, konkursy rodzinne w trakcie miejskiego festynu. POAK przy parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy uczcił Dzień Papieski kiermaszem kremówek, z którego dochód przeznaczono na paczki z okazji św. Mikołaja dla dzieci z ubogich rodzin.


  1. Uroczystość Chrystusa Króla

25 listopada 2012 r. w Archikatedrze Lubelskiej członkowie Akcji Katolickiej wraz z młodzieżą zrzeszoną w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży uroczyście obchodzili Święto Patronalne – Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystą Mszę św. celebrował J.E. Bp Artur Miziński. Przedstawiciele AK oraz z KSM-u przygotowali liturgię Mszy Św.

Poszczególne POAK-i uroczystość Chrystusa Króla obchodziły we własnych parafiach, czynnie włączając się liturgię Mszy św. w intencji Akcji Katolickiej.

Podczas uroczystości w parafii pw. św. Antoniego w Kraśniku Prezes Zarządu IAKAL p. Małgorzata Stacharska wraz z Asystentem Kościelnym ks. dr Maciejem Staszakiem IAKAL wręczyli tamtejszemu POAK-owi Puchar dla Najlepszego POAK-u Roku.

2. Zagadnienia społeczno-organizacyjne
Zarówno Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej, jak i poszczególne POAK-i swoją działalność organizacyjną prowadziły w oparciu o przyjęty program działania.


  1. Oddziały Akcji Katolickiej w roku 2012 działały w 64 parafiach Archidiecezji Lubelskiej. Niektóre z nich są bardzo aktywne i prowadzą wiele dzieł o charakterze charytatywnym na rzecz osób potrzebujących oraz dzieci i młodzieży .
  1. Bardzo ważnym dziełem AK są świetlice opiekuńczo-wychowawcze prowadzone na terenie następujących POAK-ów:

 • św. Antoniego Padewskiego w Lublinie,

 • św. Michała Archanioła w Lublinie,

 • św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie,

 • św. Rodziny w Lublinie,

 • św. Józefa w Kraśniku z placówkami filialnymi w Zakrzówku i Stróży.

Świetlice lubelskie sprawują opieką nad 100 dzieci i młodzieży, a placówki terenowe nad ok.90 wychowankami. W ciągu roku niektórzy wychowankowie rezygnują z uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, a inni zajmują ich miejsce, więc w rzeczywistości z opieki świetlicowej skorzystało znacznie więcej wychowanków. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze IAKAL zapewniają dzieciom kilkugodzinną opiekę doświadczonych pedagogów, pomoc w odrabianiu pracy domowej, posiłek a także możliwość ciekawego i pożytecznego spędzenia czasu wolnego. Wszystkie świetlice Akcji Katolickiej realizują programy socjoterapeutyczne. Środki na prowadzenie świetlic pozyskiwane są z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, z Urzędów Miast, Gmin, Starostwa Powiatowego, dotacji pozyskiwanych od parafii, firm, osób prywatnych oraz z funduszy uzyskiwanych przez POAK-i z loterii, kiermaszy, festynów czy kwesty.

Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej sprawuje nadzór nad świetlicami AK poprzez p. Marka Jakubowskiego, który pełni funkcję Dyrektora Programu Świetlice AK. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze działają już od kilkunastu lat, a od ponad czterech lat w oparciu o nowy Regulamin Świetlic AK. W roku 2012 opracowane zostały nowe statuty dla każdej z tych świetlic. Dokumentację kadrowo-księgową świetlic prowadzi z wielką pieczołowitością zatrudniona do tego celu księgowa – p. Anna Kusy.

Ciekawą inicjatywą POAK-u przy parafii pw. św. Józefa w Kawęczynie jest prowadzenie świetlicy sobotniej dla dzieci i młodzieży z parafii.

Zarząd Instytutu Akcji Katolickiej wyraża wielką wdzięczność i uznanie zarówno dla członków POAK-ów, jak i osób prowadzących świetlice opiekuńczo-wychowawcze za trud włożony w to jakże trudne a zarazem ważne dzieło.
  1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Drugim ważnym dziełem Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej jest organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Wypoczynek letni na szczeblu ogólno diecezjalnym organizował IAKAL pod przewodnictwem Prezesa Zarządu IAKALp. Małgorzaty Stacharskiej. W roku 2012 r. Instytut AKAL zaoferował dzieciom i młodzieży następujące turnusy:

 • Czarnogóra – 1 turnus: 30 miejsc,

 • Mrągowo – 2 turnusy: 90 miejsc,

 • Hel – 1 turnus: 36 miejsc (w szkole),

 • Firlej – „non stop” z przeznaczeniem dla młodszych dzieci (dzieci mogły być przywożone i zabierane przez rodziców w trakcie turnusu).

W związku z tym, że wypoczynek letni organizuje nie tylko Instytut, ale i Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej oraz z tym, że wiele zakładów pracy nie dofinansowuje już wypoczynku letniego dzieci pracowników, małe było zainteresowanie ofertą kolonijną. Z wypoczynku letniego organizowanego przez IAKAL skorzystało 71 osób na trzech turnusach. Dwa turnusy zorganizowano w Mrągowie (po 23 osoby na każdym) oraz jeden w Czarnogórze (25 osób) z udziałem ks. Adama Bresia.
Część dzieci i młodzieży skorzystała z wypoczynku organizowanego przez świetlice IAKAL i POAK-i. Oprócz akcji letniej organizowanej centralnie przez IAKAL wiele oddziałów parafialnych organizowało samodzielnie lub we współpracy z innymi stowarzyszeniami religijnymi lub społecznymi wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji i zimowiska w czasie ferii zimowych. Wśród POAK-ów organizujących tego typu działalność wymienić należy:

 • POAK przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach (zimowiska i obozy narciarskie w górach oraz kolonie nad morzem i w górach – skorzystało z nich 165 uczestników),

 • POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy we współpracy z Fundacją „Szkoła Przyszłości” (kolonie letnie w Tyliczu k. Krynicy Zdrój – skorzystało z nich 45 dzieci),

 • POAK przy parafii pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku we współpracy z Towarzystwem św. Brata Alberta półkolonie dla dzieci ze szkół podstawowych,

 • POAK przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku (zimowisko dla 40 uczniów klas I-III szkół podstawowych na ternie miasta, z wycieczkami, kuligami, konkursami i innymi atrakcjami ),

 • POAK przy parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy (zimowisko w Dąbrowicy z bogatym programem wyjazdów i imprez).

Oddziały parafialne pozyskiwały na ten cel środki poprzez organizację kiermaszy, loterii, kwest oraz od sponsorów indywidualnych lub firm. Niektóre parafialne oddziały AK, wprawdzie nie organizowały same wypoczynku dzieci i młodzieży, ale udzielały pomocy finansowej dzieciom uboższym w skorzystaniu z takiego wypoczynku (POAK przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, POAK przy parafii pw. św. Józefa w Kawęczynie).
Niektóre Oddziały Parafialne Akcji Katolickiej organizują dla dzieci i młodzieży imprezy takie jak wycieczki, rozgrywki sportowe, konkursy z nagrodami, przeglądy jasełek i grup kolędniczych dziecięcych i młodzieżowych z poczęstunkiem dla uczestników (POAK przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach, POAK przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, POAK przy parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie), konkurs kolęd (POAK przy parafii pw. MB Częstochowskiej w Borzechowie), festiwale piosenki religijnej (POAK przy parafii pw. św. Dominika w Turobinie, POAK przy parafii pw. św. Antoniego w Kraśniku, POAK przy parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie), festyny parafialne (POAK przy parafii pw. św. Józefa w Świdniku, POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy), pikniki rodzinne (POAK przy parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach) czy parafiady dla całych rodzin (POAK przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, POAK przy parafii pw. św. Brata Alberta w Puławach).

Za te i inne dzieła wszystkim organizatorom oraz wolontariuszom Instytut Akcji Katolickiej składa gorące podziękowanie.
  1. Obchody Święta Niepodległości.

Tradycyjnie już, jak co roku, Instytut AKAL zorganizował w dniu 9 listopada 2012 r. uroczyste obchody Święta Niepodległości w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W uroczystej Akademii udział wzięło ponad 120 osób, a uświetnił ją okolicznościowy wykład prof. Witolda Matwiejczyka z Instytutu Historii KUL. Po wykładzie uczestnicy Wieczornicy Niepodległościowej obejrzeli i wysłuchali pięknego koncertu pieśni patriotycznych i tańców narodowych w wykonaniu Zespołu Ludowego UMCS pod dyrekcją Stanisława i Lecha Leszczyńskich. Przy flagach narodowych została zaciągnięta warta honorowa przez studentów Wydziału Historii KUL w historycznych strojach wojskowych. Poczet sztandarowy na uroczystość wystawił POAK przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. W dniu 11 listopada 2012 r. przedstawiciele IAKAL uczestniczyli w obchodach Święta Niepodległości w Archikatedrze Lubelskiej oraz na pl. Litewskim, składając wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
2.5. Działalność charytatywna.

POAK-i czynnie włączają się w charytatywną działalność parafii, organizując kiermasze okolicznościowe ciast, palm, kartek świątecznych, dewocjonaliów, zniczy, kwiatów, loterie fantowe, zbierając makulaturę czy prowadząc kwesty, by w ten sposób pozyskać środki na zakup paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących pomocy, paczki z okazji św. Mikołaja dla dzieci czy organizację spotkań okolicznościowych, zakup leków lub sfinansowanie rehabilitacji dla osób chorych i niepełnosprawnych, „adopcję serca” czyli pokrycie kosztów utrzymania i nauki dzieci w krajach misyjnych, wsparcie innych dzieł misyjnych, pokrycie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych dzieci z rodzin ubogich (POAK przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie, POAK przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy), zakup książek, zeszytów i pomocy szkolnych dla uczniów (POAK przy parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli, POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy), finansowanie pielgrzymek i wycieczek szkolnych dla uczniów czy realizacji innych dzieł charytatywnych prowadzonych przez parafialne oddziały Akcji Katolickiej. Szczególną ofiarność w organizacji akcji przygotowania i wręczania paczek od św. Mikołaja dla ubogich dzieci oraz paczek świątecznych dla rodzin potrzebujących takiej pomocy wykazują następujące POAK-i: POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, POAK przy parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie, POAK przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim, POAK przy parafii pw. MB Różańcowej w Lublinie, POAK przy parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach, POAK przy parafii pw. Narodzenia NMP w Dąbrowicy, POAK przy parafii pw. św. Teodora w Wojciechowie, POAK przy parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, POAK przy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie, POAK przy parafii pw. św. Marcina w Zembrzycach, POAK przy parafii pw. Chrystusa Króla w Trawnikach, POAK przy parafii pw. św. Józefa w Świdniku oraz POAK przy parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie, POAK przy parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Końskowoli, POAK przy parafii pw. św. Antoniego w Kraśniku, POAK przy parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach, POAK przy parafii pw. MB Częstochowskiej w Borzechowie). Nie brak też takich inicjatyw POAK-ów jak organizowanie kwesty na rzecz potrzebujących, zbiórki żywności na paczki świąteczne, udział w akcji „Polacy – Rodakom na Wschodzie” (POAK przy parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie), sprzedaż świec Caritas w okresie Adwentu czy „chleba dobroci” w okresie Wielkiego Postu. Niektóre oddziały parafialne AK biorą udział w rozprowadzaniu paczek żywnościowych nadsyłanych przez Caritas Lubelską czy w ramach programu „Żywność dla najuboższych regionów UE”. Nie brak też takich inicjatyw, jak stałe wspieranie konkretnych rodzin w parafii.


  1. III Festiwal Piosenki Religijnej „Soli Deo” dzieci i młodzieży.

Zarząd IAKAL w dniu 12 maja 2012 r. zorganizował III edycję Festiwalu Piosenki Religijnej „Soli Deo” w Muzeum Wsi Lubelskiej. Rozpoczął się on Mszą św. o godz. 9.30. Honorowy patronat nad festiwalem objęli Metropolita Lubelski Arcybiskup Stanisław Budzik oraz Poseł RP Gabriela Masłowska, która na potrzeby organizacji festiwalu przekazała kwotę 2 tys. zł. W tym roku nie udało się pozyskać żadnych pieniędzy z Urzędu Miasta Lublin na organizację festiwalu piosenki religijnej. Festiwal został zauważony przez media regionalne, m. in. Telewizję Lublin. Trzeci festiwal miał bardzo liczne grono uczestników. Wzięło w nim udział 25 wykonawców (zespołów i solistów), choć chętnych było znacznie więcej. Nagrodzono pucharami oraz nagrodami książkowymi wiele zespołów dziecięcych i młodzieżowych oraz solistów. Współorganizatorem festiwalu była Schola „Aniołki” z parafii pw. św. Mikołaja w Lublinie.
2.7. I Rajd Rowerowy lubelskiej Akcji Katolickiej.

I rajd rowerowy AKAL odbył się w dniach od 30 czerwca do 2 lipca 2012 r. Trasa rajdu liczyła ponad125 km. Rajd rozpoczął się na stacji kolejowej w Szastarce, gdzie uczestnicy dotarli pociągiem relacji Lublin – Stalowa Wola. Następnie prowadził lokalnymi drogami asfaltowymi przez Brzozówkę, Błażek, Batorz, Zdziłowice, Otrocz, Chrzanów, Dzwolę do Janowa Lubelskiego, gdzie uczestnicy zatrzymali się w Sanktuarium Matki Bożej. Po niedzielnej Mszy Św. zwiedzili Sanktuarium, Janów Lubelski oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Szklarnię. Ostatni dzień rajdu prowadził szlakiem historyczno-patriotyczno-religijnym przez Janów L. – Kruczek – Porytowe Wzgórze – Janów L. Do Lublina wrócili busem, a rowery wozem technicznym rajdu. Organizatorem rajdu był POAK przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Milejowie we współpracy z Zarządem IAKAL.  

  1. Inne dzieła AKAL.

Wśród innych dzieł POAK-ów na wyróżnienie zasługują między innymi:

 • Organizacja „X Papieskich Dni Rodziny i Godności Człowieka” dla mieszkańców miasta Świdnik w dniu 27.05.2012 r. z bogatym programem artystycznym, koncertami i pokazami, rodzinnymi konkursami wiedzy i sprawności oraz licznymi innymi atrakcjami takimi jak wystawy czy wspólne zabawy (POAK przy parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku we współpracy ze wszystkimi POAK-ami w Świdniku oraz z władzami miasta i Starostwa Powiatowego w Świdniku),

 • Przegląd chórów parafialnych (POAK przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie),

 • Opracowanie i realizacja projektu „Wsparcie edukacyjne rodziców i dzieci z Gminy Bełżyce” (POAK przy parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Bełżycach),

 • Wystawienie „Misterium Męki Pańskiej” przez POAK przy parafii św. Teodora w Wojciechowie,

 • Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi – autorami książek, politykami, artystami itp. (POAK przy parafii pw. Krzyża Świętego w Lublinie),

 • Organizacja 1-dniowego rajdu rowerowego połączonego z piknikiem (POAK przy parafii pw. św. Antoniego w Kraśniku),

 • Prowadzenie bibliotek, księgarenek i sklepików parafialnych,

 • Kiermasze ciast, kartek świątecznych, palm wielkanocnych, zniczy

 • Kwesty na cele dobroczynne w parafii,

 • Przygotowywanie posiłku dla grup pieszej pielgrzymki na Jasną Górę (POAK przy parafii pw. św. Jozafata w Rejowcu),

 • Organizowanie spotkań z misjonarzami oraz udzielanie pomocy materialnej Kościołowi w krajach misyjnych (POAK przy parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie),

 • Sprzedaż świec Caritas oraz „chlebów dobroci” na wsparcie diecezjalnej Caritas,

 • Opieka nad ludźmi starszymi (prowadzenie „Klubu Seniora” - POAK przy parafii pw. św. Dominika w Turobinie), samotnymi, chorymi, bezrobotnymi,

 • Paczki mikołajkowe dla dzieci i paczki świąteczne dla rodzin ubogich,

 • Współpraca ze szkołami (dożywianie dzieci, dofinansowanie do zakupu podręczników, zeszytów, wycieczek szkolnych i pielgrzymek),

 • Redagowanie gazetek parafialnych („Ignacjański Szlak” - POAK przy parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach, „Jesteśmy” - POAK przy parafii pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie, „Dominik Turobiński” - POAK przy parafii pw. św. Dominika w Turobinie),

 • Aktualizacja gablot informacyjnych w parafii,

 • Wystrój świątyń i dekoracja ołtarzy na Boże Ciało,

 • Troska o kapliczki i inne miejsca kultu religijnego (POAK przy parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie),

 • „Adopcja serca”, czyli pomoc finansowa na rzecz dzieci w krajach misyjnych (POAK przy parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie),

 • Roznoszenie opłatka do domów parafian,

 • Przygotowanie liturgii Mszy św.,

 • Prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca św., Adoracji Najświętszego Sakramentu i innych nabożeństw oraz czuwań modlitewnych,

 • Organizowanie wystaw okolicznościowych,

 • Ogniska, spotkania okolicznościowe dla dzieci i rodzin, spotkania integrujące środowisko lokalne,

 • Organizacja spotkań o charakterze społeczno-patriotycznym z odczytami, prelekcjami, programem słowno-muzycznym, pokazem dobrych filmów itp.,

 • Inicjowanie uroczystych obchodów świąt narodowych 3 Maja i 11 listopada w środowiskach lokalnych, przy czym POAK w Milejowie tradycyjnie już zorganizował obchody 149 Rocznicy Powstania Styczniowego przy mogile powstańców w Klarowie dla wszystkich chętnych członków AK, z uroczystą Mszą św., z udziałem pocztów sztandarowych i przedstawicieli lokalnych władz, koncertem pieśni patriotycznych i gorącym posiłkiem dla uczestników spotkania w dniu 22 stycznia 2012 r. POAK przy parafii Świętego Krzyża w Lublinie był organizatorem spotkań poświęconych świadkom wiary z okresu II wojny światowej i współczesnym. Do udziału w tych spotkaniach zapraszana była młodzież z okolicznych szkół.
  1. Spotkania Zarządu IAKAL.

W roku 2012 posiedzenia Zarządu IAKAL odbywały się regularnie co miesiąc z wyjątkiem lipca, a w grudniu odbyły się 2 spotkania Zarządu. Ogółem Zarząd V kadencji odbył w roku 2012 w sumie 12 spotkań, na których omawiane były sprawy bieżące i organizacyjne.

W roku 2012 Rada Instytutu AKAL zebrała się 1 raz w dniu 21 kwietnia 2012 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Lublinie. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele pw. św. Maksymiliana, a dalsza część miała charakter zebrania sprawozdawczego, na którym podsumowano pracę Zarządu Instytutu Akcji Katolickiej za rok 2011 i udzielono Zarządowi absolutorium. Na zebraniu tym przedstawiona została zaktualizowana wersja Kalendarium IAKAL na rok 2012.

Działania podejmowane przez Zarząd i poszczególne POAK-i ujęte w tym sprawozdaniu nie przedstawiają pełnego obrazu zaangażowania członków Akcji Katolickiej na rzecz Kościoła i środowiska lokalnego.Doceniając wielki dar modlitwy, pracy i aktywności wszystkich członków naszego stowarzyszenia Zarząd IAKAL składa wyrazy wdzięczności za wkład w apostolskie dzieła Lubelskiej Akcji Katolickiej.
Sekretarz Zarządu IAKAL Prezes Zarządu IAKAL
Anna Ruszniak Małgorzata Stacharska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna