Stanisław KonopkaPobieranie 17.57 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.57 Kb.

Stanisław Konopka


 • 24 maja 1896 – Pilzno, syn Karola i Izydory z Tyszyńskich

 • 1906-1914 – gimnazjum filologiczne (klasyczne) w Rzeszowie z maturą

 • wstępuje do Związku Strzeleckiego.

 • sierpień 1914 – wstąpił do Legionów Polskich, 6-tygodniowe szkolenie w Krakowie

 • 1916 – chorąży, podoficer sanitarny

 • 1917 – podporucznik

 • jesień 1918 – rozpad armii, urlop w Krakowie, studia na Wydziale Lekarskim UJ

  • Dzwon Zygmunta po powrocie do Krakowa

 • 2 listopada 1918 – wstąpił do Legii Oficerskiej, wojna polsko-ukraińska

 • 29 grudnia 1919 – porucznik podlekarz, kontynuacja studiów

 • 1920-1921 – wojna polsko-bolszewicka

 • 1922-1923 – kursy doskonalenia wojskowego

 • 28 lutego 1925 Ujazdów (do ’39): kierownik referatu biblioteki i wydawnictw w Wojskowym Instytucie Sanitarnym w Warszawie; potem Biblioteki i Muzeum Oficerskiej Szkoły Sanitarnej  Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

 • 2 stycznia 1931 – stopień doktora medycyny (Lwów) (przeniesienia do lekarzy; awans na majora). Wcześniej miał absolutorium w Krakowie

 • 1 lipca 1932 – redaktor Lekarza Wojskowego

 • 6 marca 1936 – kierownictwo Oddziału Historii Medycyny w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego

 • 1937 – delegat na IV Międzynarodowy Kongres Medycyny i Farmacji w Bukareszcie

 • 1939 – komendant Szpitala Polowego nr 14; komendant szpitala w Jarosławiu

  • do wybuchu wojny: wydał 98 pozycji, w tym PBLek: 1925/26, 1926/27.

  • Stan bibl. Wyszkolenia Sanitarnego: 127 tys. wol., 5 tys. starodruk., tysiąc tek rkps.

  • Prywatny księgozbiór: 16 tys. tomów (dużo archiwaliów); katalogi, ekslibris

 • Po walkach: Lekarz w Szpitalu Ujazdowskim

 • 8 stycznia 1943 – aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu w Majdanku, Groß-Rosen, w Litomierzycach; wrócił 29 maja 1945

 • 8 czerwca 1945 - Organizacja Głównej Biblioteki Lekarskiej (prawnie: 1949)

  • zbieranie dzieł różnych polskich i zagranicznych bibliotek (też zbiorów poniemieckich)

  • w miesiąc po powstaniu: 26 tys. tomów

  • sale Państw. Zakł. Higieny  remont dwóch budynków – na bibliotekę i magazyn

 • 12 stycznia 1946 – habilitacja jako docent historii i filozofii medycyny

 • 1954 – stopień profesora nadzwyczajnego, kierownictwo Katedry i Zakładu Historii Medycyny w Akademii Medycznej w Warszawie (do 1966)

 • 31 grudnia 1970 – przejście na formalną emeryturę (39 lat kierowniczego stanowiska)

  • GBL: ponad pół miliona woluminów, 1. 10-tka bibliotek lekarskich świata

  • Następcy: Feliks Widy-Wirski, Janusz Kapuścik

 • 3 września 1982 – Warszawa. Do ostatnich chwil żywo interesował się GBL i bibliografią lekarską – z XI tomem bibliografii XIX w. został pochowany – dotarła do niego już po zgonie i nie zdążył jej obejrzeć.


Wspomnienia Wiesława Stembrowicza – o domu Konopki-bibliofila z wielką liczbą książek.

Janusz Kapuścik, kolejny dyrektor GBL, o Konopce: „Człowiek instytucja”; pisał o lekarzach, że „niektórych talent wiecznością obdarzył, | A wszystkich innych Konopka uwiecznił”. Kapuścik: Stanisław Konopka. Estreicher polskiej medycyny (1896-1982) na łamach Roczników Bibliotecznych ’84.

Lubił prace fizyczną, z pasji uprawiał przydomowy ogórek, „gustował w drwinie, a dowcip miał ostry i kolczasty”. Pracował od samego rana, a podwładnych obdarzał drobiazgami. Żona Jadwiga. Był kolekcjonerem, wygłosił nawet gawędę o lekarzach kolekcjonerach w 1965: Gawęda o zbiorach lekarskich i muzeach lekarskich.

Interesował się też: historią medycyny, nielekarską twórczością lekarzy, lekarskimi listami i rycinami, drukami o Polsce i Polakach wydanymi za granicą, varsavianami, drukami ulotnymi i bibliofilskimi


Cała naukowa twórczość Konopki to ponad 300 pozycji – w tym:

 • Polska Bibliografia Lekarska za lata 1945-1965 (bieżąca) (21 roczników, 41 tomów) – w zasadzie od 1925/26; był też tom w ’28, potem regularnie od ’38 (wyszły 3 tomy do wojny). w ’83 ukazała się Polska Bibliografia lekarska za okres WŚ w l. ’39-’45.

  • Kontekst: Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego (wobec niepewności konty­nuacji Przeglądu K. wydał PBLek 1925/26 – 122 s., 1513 poz.; ukł. krzyżowy)

  • O bibliografii lekarskiej i analizie bibliograficznej – wystąpienie we Lwowie, Omawiające potrzebę rocznej bibliografii lekarskiej, obliczenia o stratach czasu

 • Polska Bibliografia Lekarska XIX wieku (retrospektywna) (14 tomów)

  • Pierwowzór: Słownik lekarzów polskich Stanisława Kośmińskiego

 • Materiały do Polskiej Bibliografii Lekarskiej za lata 1901-1930.

 • Bibliografia pediatrii polskiej i opieki nad dziećmi (zniszczona w ’44)

 • Monografia o Karolu Kaczkowskim (zniszczona w ’44)

 • Bibliografie osobowe: Karola Kaczkowskiego, Józefa Piłsudskiego (’25), Władysława Osmólskiego i innych

 • Bibliografie tematyczne:

  • Służba zdrowia w legionach polskich (’36)

  • Polskie piśmiennictwo z zakresu medycyny lotniczej (’38)

  • Bibliografia prac polskich z zakresu gruźlicy (’26-’28)

 • Redakcja czasopism

  • Od 1920 – codzienny 4-stronicowy Komunikat Sytuacji Sanitarnej.

  • Lekarz wojskowy. W tym: Służba zdrowia i medycyna wojskowa. Komunikat bibliograficznyKomunikat Biblioteki Podręcznej i Muzeum Historycznego Oficerskiej Szkoły Sanitarnej (załącznik do Lekarza Wojskowego)

  • Pamiętniki Zjazdów Naukowych (’35), Tętno medycyny (’33) 2-tyg też bibliografia med.

  • Revue de la Presse Medicale Polonaise 1932-1933 dead – streszcz. dla obcokrajowców

  • Archiwum Wojskowej Służby Zdrowia, od 1939

  • Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej (’52-’71)

  • Archiwum Historii Medycyny

 • Medycyna i medycy w starych anegdotach i fraszkach. Warszawa ’31, ’37.

 • Karabin i nosze. Wspomnienia lekarzy i farmaceutów z lat 1914-1920. T. 1 (brak kontynuacji).

 • Polski słownik medyczny (’81); współpraca z Witoldem Doroszewskim nad SJP.

 • Praca w redakcji Polskiego Słownika Bibliograficznego


Źródła:

 • Janusz Kapuścik: Twórca Głównej Biblioteki Lekarskiej i bibliograf – Stanisław Konopka (1896-1982). W: Bibliotekarze polscy we współczesnych wspomnieniach : Z warsztatu bibliografa. Warszawa 1991.

 • Tadeusz Marcinkowski: Profesor Stanisław Konopka (1896-1982) : założyciel i pierwszy dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz autor wielotomowej Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Szczecin 2000.

 • Halina Dusińska: Stanisław Konopka 1896-1982 : zarys monograficzny. Warszawa 1995.

 • Stanisław Konopka: Polska Bibliografia Lekarska XIX wieku. Tom 1: A-B. Warszawa 1974.

 • Wikipedia, Internet.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna