Stanowisko lub insttucjaPobieranie 128.4 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar128.4 Kb.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1721/65/V/2015 z dnia 15 września 2015r.

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO LUB INSTTUCJA

FUNKCJA PEŁNIONA W KM RPO WSL

STRONA SAMORZĄDOWA (17 PRZEDSTAWICIELI)

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WSL (4 PRZEDSTAWICIELI)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Aleksandra Skowronek

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

przewodnicząca KM RPO WSL

Małgorzata Staś

Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego

zastępca przewodniczącej KM RPO WSL

Aleksandra Kalafarska

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego

przedstawiciel

Barbara Szafir

Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego

stały zastępca

Jerzy Solecki

Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

przedstawiciel

Małgorzata Noga

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

stały zastępca

Jarosław Wesołowski

Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

przedstawiciel

Anna Cekiera

Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

stały zastępca

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WSL (2 PRZEDSTAWICIELI)

Wojewódzki Urząd Pracy

Grzegorz Sikorski

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

przedstawiciel

Jacek Kudzior

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

stały zastępca

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Bartosz Rozpondek

Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

przedstawiciel

Anna Formejster

Zastępca Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

stały zastępca

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ZIT/RIT (4 PRZEDSTAWICIELI)

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Paweł Silbert

Prezydent Miasta Jaworzno

przedstawiciel

Mariusz Śpiewok

Dyrektor Biura Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

stały zastępca

Regionalne Inwestycje Terytorialne - Subregion Północny

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent Miasta Częstochowa

przedstawiciel

Piotr Grzybowski

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy

stały zastępca

Regionalne Inwestycje Terytorialne - Subregion Południowy

Jacek Krywult

Prezydent Miasta Bielska - Białej

przedstawiciel

Izabela Kania

Naczelnik Biura Funduszy Europejskich

stały zastępca

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Mieczysław Kieca

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Związku Subregionu Zachodniego

przedstawiciel

Adam Wawoczny

Dyrektor Biura

stały zastępca

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (1 PRZEDSTAWICIEL)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Terenów Wiejskich

Jerzy Motłoch

Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich

przedstawiciel

Robert Karpeta

Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich

stały zastępca

OGÓLNOPOLSKIE ORGANIZACJE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (5 PRZEDSTAWICIELI)

Unia Metropolii Polskich

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

przedstawiciel

Marzena Szuba

Wiceprezydent Miasta Katowice

stały zastępca

Związek Miast Polskich

Andrzej Dziuba

Prezydent Tychów

przedstawiciel

Marian Błachut

Burmistrz Czechowic- Dziedzic

stały zastępca

Związek Gmin Wiejskich RP

Bogdan Taranowski

Wójt Gminy Miedźna

przedstawiciel

Robert Nowak

Wójt Gminy Przyrów

stały zastępca

Związek Powiatów Polskich

Bernard Bednorz

Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

przedstawiciel

Paweł Sadza

Starosta Powiatu Pszczyńskiego

stały zastępca

Związek Województw Polskich

Grzegorz Wolnik

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

przedstawiciel

Stanisław Gmitruk

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

stały zastępca

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW (1 PRZEDSTAWICIEL)

Śląski Związek Gmin i Powiatów

Antonii Szlagor

Burmistrz Miasta Żywiec, Członek Zarządu Związku

przedstawiciel

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Członek Zarządu Związku

stały zastępca

STRONA RZĄDOWA (12 PRZEDSTAWICIELI)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Piotr Zygadło

Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

przedstawiciel

Kinga Nowopolska

Główny Specjalista w Departamencie Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju

stały zastępca

Aleksandra Dmitruk

Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

przedstawiciel

Renata Piecyk

Główny Specjalista w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

stały zastępca

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Joanna Boćkowska

Główny specjalista w Departamencie Koordynacji Funduszy Europejskich

przedstawiciel

Monika Metlerska- Drabik

Naczelnik Wydziału finansowego 7 i 8 Osi Priorytetowej POIG w MAC

stały zastępca

Ministerstwo Środowiska

Rafał Miland

Dyrektor Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznej, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

przedstawiciel

Adam Liwochowski

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

stały zastępca

Ministerstwo Zdrowia

Dariusz Juszczyński

Starszy Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich

przedstawiciel

Justyna Wajrach

Główny Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich

stały zastępca

Ministerstwo Gospodarki

Natalia Załużna

Starszy Specjalista w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych

przedstawiciel

Marta Mioduszewska

Naczelnik Wydziału w Departamencie Wdrażania Programów Operacyjnych

stały zastępca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krzysztof Adamczyk

Starszy Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich

przedstawiciel

Łukasz Kęcik

Starszy Specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich

stały zastępca

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Barbara Woszczyk - Kępińska

Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

przedstawiciel

Monika Stolarzewicz

Główny Specjalista w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

stały zastępca

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Katarzyna Jarzębowska

Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych

przedstawiciel

Stanisław Faber

Śląski Kurator Oświaty

stały zastępca

Ministerstwo Finansów

Krzysztof Rodzik

Naczelnik Wydziału Koordynacji Monitoringu i Analiz w Departamencie Instytucji Płatniczej

przedstawiciel

Adam Rędziński

Główny Specjalista w Wydziale Koordynacji Monitoringu i Analiz w Departamencie Instytucji Płatniczej

stały zastępca

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Marzena Bobrowicz

Główny Specjalista w biurze Pełnomocnika Rządu ds.osób niepełnosprawnych

przedstawiciel

Gerard Głogowski

Starszy Specjalista w biurze Pełnomocnika Rządu ds.osób niepełnosprawnych

stały zastępca

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania

Katarzyna Błaszczyk - Domańska

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania

przedstawiciel

Robert Wośko

Biuro Wojewody
stały zastępca

PARTNERZY SPOŁECZNI I GOSPODARCZY (15 PRZEDSTAWICIELI)

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Tadeusz Donocik

Prezes Izby Gospodarczej

przedstawiciel

Aleksandra Wanat

Dyrektor ds. Rozwoju Izby

stały zastępca

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Leszek Żabiński

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

przedstawiciel

prof. Andrzej Kowalczyk

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego

stały zastępca

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

Piotr Bańczyk

Członek Zarządu oraz Wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

przedstawiciel

Ewa Muszczak

Członek Stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

stały zastępca

Ośrodek Kształcenia samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

Ewa Pytasz

Konsultant w Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

przedstawiciel

Marcin Smala

Dyrektor Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

stały zastępca

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS" w Katowicach

Anna Kruczek

Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych "KAFOS"

przedstawiciel

Arkadiusz Skowron

Dyrektor Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO w Rybniku

stały zastępca

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Małgorzata Tkacz- Janik

Członek Rady Fundacji Przestrzenie Dialogu Gdańsk, Członek Organu Nadzoru w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu

przedstawiciel

Paweł Grzybowski

Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Klub Gaja w Wilkowicach

stały zastępca

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach

Stanisław Górny

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach, Komendant Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w gminie Buczkowice, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Bielsku Białej

przedstawiciel

Małgorzata Lasek

Członek i Skarbnik Ochotniczej Straży Pożarnej Kozy

stały zastępca

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Norbert Galla

Prezes Zarządu Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

przedstawiciel

Krystyna Gwizdoń

Kierownik Specjalistycznego Punktu Wczesnej Rewalidacji - Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

stały zastępca

Konfederacja Lewiatan

Jan Szczucki

Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych

przedstawiciel

Piotr Brągiel

Przewodniczący Rady Ekspertów Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie

stały zastępca

NSZZ Solidarność

Agnieszka Lenartowicz-Łysik

Region Śląski - Dąbrowski

przedstawiciel

Michał Marek

Region Podbeskidzie

stały zastępca

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Marek Fabryczny

Rada Województwa Śląskiego

przedstawiciel

Helena Ziółkowska

Rada Województwa Śląskiego

stały zastępca

Związek Rzemiosła Polskiego

Michał Wójcik

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

przedstawiciel

Agnieszka Stolarczyk

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

stały zastępca

Pracodawcy RP

Stefan Dzienniak

Prezes Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo - Handlowej

przedstawiciel

Mirosław Motyka

Członek Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, Dyrektor Biura Współpracy z Instytucjami Państwowymi ArcelorMittal Poland S.A.

stały zastępca

Forum Związków Zawodowych

Krzysztof Stefanek

Forum Związków Zawodowych Bydgoszcz

przedstawiciel

Grzegorz Trefon

Forum Związków Zawodowych Bydgoszcz

stały zastępca

Business Centre Club

Jolanta Rabsztyn

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe "Proinstal" Sp. z o.o.

przedstawiciel

Marek Proczek

Loża Katowicka

stały zastępca

OBSERWATORZY ( 11 PRZEDSTAWICIELI)

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bożena Borowiec

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

obserwator

Instytucja Audytowa - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów.

Iwona Włodarczyk- Zagórska

Naczelnik wydziału audytu środków UE i Innych Źródeł Zagranicznych w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach

obserwator

Wojewoda Śląski

Dorota Wójtowicz

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju

obserwator

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Przedstawiciel Ministra Właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie procesu Desygnacji

Sylwester Zając

Dyrektor Departamentu Certyfikacji i Desygnacji

obserwator

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz równych szans

Joanna Stepień

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

obserwator

Pełnomocnik Marszałka
ds. osób niepełnosprawnych


Jan Zieliński

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

obserwator

Związek Banków Polskich

Arkadiusz Lewicki

Dyrektor Zespołu Związku Banków Polskich do spraw Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

obserwator

Regionalna Konferencja Rektorów Uczelni Akademickich (RKRUA)

Agnieszka Maj

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego Uniwersytetu Śląskiego

obserwator

Sejmik Województwa

Martyna Starc-Jażdżyk

Sejmik Województwa Śląskiego

obserwator

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Strategii, Analiz i Rozwoju

Paweł Ściański

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich

obserwator

PRZEDSTAWICIEL KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska

Paweł Olechnowicz

Komisja Europejska

obserwator

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna