Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Wielkopolski w PoznaniuPobieranie 14.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.76 Kb.Stowarzyszenie Inżynierów

i Techników Pożarnictwa
Oddział Wielkopolski w PoznaniuKOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Pożarnictwa, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., organizują w dniach
24-25 listopada 2010 Konferencję Techniczną pod patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska p. n.:
PRZECIWDZIAŁANIE

POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
Miejsce konferencji: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15 –sala kongresowa

Konferencja adresowana do szerokiego grona odbiorców: dyrekcji i kadry technicznej zakładów dużego i zwiększonego ryzyka powstania awarii przemysłowych, organów administracji państwowej nadzorujących i kontrolujących te zakłady (Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Pracy, Urzędy Dozoru Technicznego), rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i wszystkich innych osób zainteresowanych tą problematyką.


Ramowy program konferencji:
DZIEŃ I - ŚRODA - 24.11.2010 godzina 1200 (pawilon 15, sala kongresowa)


 1. Przyczyny oraz skutki poważnych awarii przemysłowych - prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik, mgr Agnieszka Gajek Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 2. Ocena ryzyka procesowego w instalacjach dużego i zwiększonego ryzyka - prof. Adam Markowski Politechnika Łódzka

 3. Dokumenty bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - dr Paweł Janik - Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 4. Zagrożenia poważną awarią przemysłową w zakładach niesevesowskich w Polsce - mgr Agnieszka Gajek, prof. dr hab. inż. Jerzy S. Michalik Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 5. Zakres nadzoru PSP nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka. Wnioski z działań w woj. wielkopolskim - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu

 6. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska w zapobieganiu poważnym awariom przemysłowym - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

 7. Środki funduszy ochrony środowiska wspomagające działania prewencyjne i ratownicze w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


DZIEŃ II - CZWARTEK - 25.11.2010 godzina 1000 (pawilon 15, sala kongresowa)


 1. Podsumowanie projektu „Wzmocnienie zintegrowanego chemiczno-ekologicznego systemu bezpieczeństwa województwa wielkopolskiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” – przedstawiciele KW PSP w Poznaniu i WIOŚ w Poznaniu.

 2. Studium przypadku - omówienie akcji ratowniczej w Rafinerii Trzebinia – nadbryg. Janusz Skulich – Z-ca Komendanta Głównego PSP.

 3. Realizacja zadań ochrony środowiska w bazach paliw płynnych na przykładzie szkody ubezpieczeniowejMarek Gryniuk Dyrektor Operacyjny Claim Consulting a Crawford Company Sp. z o.o. i dr. inż. Antoni Janicki były pracownik wydziału ochrony środowiska MON, były członek komitetu sterującego ustawę prawa ochrony środowiska.

 4. Organizacja działań ratowniczych podczas poważnych awarii i katastrof przemysłowych - st. bryg. Dariusz Marczyński – Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP.

 5. Dekontaminacja w działaniach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - st. kpt. Michał Langner Komenda Główna PSP, st. kpt. Zdzisław Salomonowicz Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 6. Pokaz pojazdów i sprzętu do rozpoznawania i analizowania zagrożeń oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Król 513 096 949Tomasz Wiśniewski 601 939 974
Kontakt e-mail: sitp@onet.pl
Szczegóły dotyczące konferencji wraz z drukami zgłoszeń oraz informacji o hotelach dostępne na stronie www.sitp.poznan.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna