Stowarzyszenie Kulturalno-TurystycznePobieranie 40.35 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar40.35 Kb.Stowarzyszenie

Kulturalno-Turystyczne

SEKSTANT”


Regulamin

I Ogólnopolski Rajd Rowerowego Energetyków

Suwalszczyzna - 2013
Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Kulturalno – Turystyczne „ SEKSTANT”,

Przy wsparciu i pomocy:

 • Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego - Oddział w Suwałkach

Cel imprezy:

 • Popularyzowanie idei aktywnego wypoczynku i czynnego spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki rowerowej;

 • Zapoznanie uczestników z walorami turystycznymi północno wschodniej Polski.

 • Popularyzacja szlaków rowerowych Mazur Garbatych, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, jako jednego z najpiękniejszych regionów w Polsce.

 • Integracja rodzin poprzez uprawianie turystyki kwalifikowanej.

 • Obcowanie z przyrodą przy dobrej zabawie dla przeciętnie wysportowanego turysty.

Termin:

 • 12.05 - 18. 05. 2013 r.Komitet Organuizacyjny:

Wyżywienie – organizatorzy zapewniają:


 • Śniadanie, obiadokolację w dniu 13.05.

 • Śniadanie, obiadokolację w dniu 14.05.

 • Śniadanie, obiadokolację ognisko w dniu 15.05.

 • Śniadanie, obiadokolację w dniu 16.05.

 • Śniadanie, obiadokolację ognisko w dniu 17.05

 • Śniadanie w dniu 18.05.

 • Pozostałe posiłki uczestnicy we własnym zakresie.

Zakwaterowanie: Baza turystyczna Szeszupka


 • Baza noclegowa wyposażona w zaplecze kuchenne a pokoje w łazienki z prysznicami.

 • Pokoje 3, 4, osobowe .

 • Każdy uczestnik powinien posiadać śpiwór

 • Jest możliwość noclegu z 18/19 05. po informacji w druku zgłoszenia.


Opłata za uczestnictwo: wynosi 680 zł (słownie sześćset osiemdziesiąt zł)

Wpłaty dokonuje zgłaszający drużynę z zaznaczeniem jednostki organizacyjnej na konto bankowe:Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne "Sekstant", ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34, 40-086 Katowicenr konta: 18 1050 1025 1000 0090 3014 7350 z dopiskiem:

"I Rajd Rowerowy Suwalszczyzna – 2013 "

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują:


 1. Ubezpieczenie NNW na czas imprezy

 2. Opłaty za noclegi

 3. Częściowe wyżywienie j.w

 4. Kartę wstępu na obiekty zwiedzane

 5. Mapy krajoznawcze

 6. Pamiątkę z rajdu

 7. Ogniska z kiełbaskami w trakcje i na zakończenie imprezy


Rowery:

- uczestnikom, którzy przyjadą bez własnych rowerów, organizator umożliwia odpłatne wypożyczenie roweru z wypożyczalni Dyrekcji Suwalskiego Parku Krajobrazowego Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.


Program rajdu:

12.05
Przyjazd do Szeszupki do godz. 21.00 Przygotowanie sprzętu.
13.05

I etap

9.00


Szeszupka – Przerośl – Stańczyki- Maciejowęta -Wesela, Hańcza – Błaskowizna – Bachanowo- Szeszupka

40 km

14.05

II etap

Szeszupka – Jeleniewo – Udryn – Becejły - Rybalnia, Fornetka – Wołownia – Jeleniewo - Szeszupka

35 km

15.05

III etap

Szeszupka, – Wodziłki – Łopuchowo- Cisówek, Dzierwany –Dziadówek – Smolniki - Udziejek, Gulbieniszki - Sidorówek, jez. Jeglewek, Szurpiły, Kluczysko –Wodziłki-Szeszupka

38 km

16.05

IV etap

Szeszupka – Melasowizna –Podwysokie Jeleniewskie –Czerwone Bagno – Żywa Woda – Potasznia – Czarnakowizna – St, Pawłówka – Melasowizna - Szeszupka

28 km

17.05

V etap

Szeszupka – Olszanka – Łanowicze Małe, Jemieliste – Agrafinówka – St.Turówka – Czarnakowizna - Krzemieniucha – Rutka - Szeszupka

36 km

18.05

VI etap

Wyjazd uczestnikówUczestnicy winni zgłosić się do sekretariatu Rajdu W ośrodku SZESZUPKA na trasie Jeleniewo Błaskowizna 1. Zalecane jest wcześniejsze zgłoszenie w dniu 12.05. do godz. 21.00

 2. W przypadku nie zgłoszenia się drużyny lub członka drużyny na Rajd wniesione opłaty nie będą zwracane i nie będą przysługiwały żadne świadczenia rajdowe.

 3. W przypadkach losowych zgłoszonych do dnia 01.04 2013 r. opłata za rajd może być zwrócona decyzją Zarządu SKT po potrąceniu kosztów własnych poniesionych do czasu zgłoszenia.

Warunki uczestnictwa:

 1. I Ogólnopolski Rodzinny Rajd Rowerowy Energetyków jest imprezą otwartą, środowiskową, o charakterze rekreacyjnym;

 2. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie corocznej imprezy rowerowej, organizowanej na najmniej uczęszczanych szlakach turystycznych, a które posiadają wiele ciekawych zabytków historii i piękne walory krajoznawcze.

 3. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

 4. W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, których stan zdrowia pozwala na udział w nim. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w Rajdzie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, za pisemną zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.

 5. Uczestnicy Rajdu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. Potwierdzenie własnoręcznym podpisem „Karty Zgłoszenia” jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości postanowień mniejszego regulaminu.

 6. Od uczestników Rajdu wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki rowerowej.

 7. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:

  1. przestrzegania postanowień regulaminu oraz podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa Rajdu,

  2. przestrzegania zasad zachowania obowiązujących na terenie stanicy oraz pól namiotowych i innych miejsc zakwaterowania na trasie Rajdu,

  3. przestrzegania postanowień „Karty Turysty”, przepisów prawa drogowego, zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, poruszania się prawą stroną drogi w odległości 30 - 50 cm od jej krawędzi,

  4. każdy uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę, linkę do przypięcia roweru itp.),

  5. w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania,

  6. podczas jazdy nie należy wypuszczać kierownicy z rąk i zdejmować stóp
   z pedałów,

  7. każdą zmianę kierunku jazdy należy sygnalizować ruchem ręki, zwłaszcza podczas przejazdu przez skrzyżowanie,

  8. w trakcie postoju nie wolno tarasować drogi,

  9. jadąc rzędem należy zachować minimum 3 - 5 m odległości między rowerami a przy zjazdach od 15 do 30 m,

  10. w kolumnie należy zachować 50 - 100 m odległości między poszczególnymi grupami,

  11. każdy uczestnik wycieczki powinien posiadać okulary chroniące oczy przed słońcem, wiatrem i kurzem, kask, ubranie dostosowane do aury, napoje chłodzące, wysokokaloryczną żywność,

  12. Wskazane jest posiadanie:

   • telefonu komórkowego,

   • aparatu fotograficznego,

   • posiadania apteczki lub podstawowych środków opatrunkowych i przeciwbólowych, reperaturki oraz niezbędnego wyposażenia osobistego.

Uczestnicy są zobowiązani do:

  1. udzielania pomocy innym uczestnikom, którzy jej potrzebują,

  2. zabezpieczenia rowerów na etapach zgodnie z poleceniami kierownictwa,

  3. bezwarunkowego zachowania trzeźwości podczas trwania imprezy,

  4. pokrycia wszelkich strat materialnych spowodowanych przez uczestnika na rzecz organizatora lub osób trzecich,


Organizatorzy zastrzegają sobie:

   • w razie konieczności, prawo dokonania niezbędnych zmian na trasie Rajdu oraz w jego programie,

   • organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów i szkód w mieniu powstałych w czasie trwania imprezy,

   • w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania się na trasie Rajdu lub
    w miejscu zakwaterowania, kierownictwo zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika z imprezy,

   • rajd odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne,

   • ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu pozostaje
    w wyłącznych kompetencjach kierownictwa Rajdu.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia drużyn na Rajd należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 03. 2013 roku na adres: Elzbieta Mroczek PGNiG Termika S.A. – elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl

ul. Modlinska 15, 03-216 Warszawa z dopiskiem

" I Rajd Rowerowy Energetyków - SUWALSZCZYZNA-2013"


 • po w/w terminie zgłoszenie może być przyjęte po sprawdzeniu możliwości w miejscu zakwaterowania uczestników.

 • Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać listownie lub w formie elektronicznej na "KARCIE ZGŁOSZENIA" załączonej do niniejszego Regulaminu.

 • Uwaga: ilość miejsc ograniczona.

 • Minimalna liczba uczestników 30 osób


Szczegółowych informacji udzielają:

1. Marek Wardziak tel. 508 019 723 e- mail:rodwar@op.pl3. Mroczek Elżbieta tel. 508 005 447 e- mail:elzbieta.mroczek@termika.pgnig.pl


 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna