Stowarzyszenie Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”Pobieranie 24.35 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.35 Kb.
Stowarzyszenie

Ruch Kultury Chrześcijańskiej

Odrodzenie”


35-303 Rzeszów, ul. Lipcowa 16 tel. (017) 85 78 610

Asystent Kościelny O. Władysław Waśko OFM, Klasztor OO Bernardynów w Rzeszowie
Historia i współczesność – Nova et Vetera
Współczesny Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ Odrodzenie” jest spadkobiercą i konty-nuatorem idei działającego w międzywojennym dwudziestoleciu
Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”.
U podstaw powstania w 1919 roku „ Odrodzenia” leżały idee różnych grup i kółek etycznych, działających jawnie lub w ukryciu w okresie zaborów, zarówno romantycznych jak i pozytywistycznych oraz mających na celu religijne, moralne i intelektualne odrodzenie młodzieży. Duży wpływ na powstanie „Odrodzenia” miało działające w latach 1906 - 1915 Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży założone przez Cecylię Plater - Zyberkównę oraz środowisko miesięcznika „Prąd”. Na rozwój „Odrodzenia” wywarły wpływ takie charyzmatyczne osobowości jak
ks. Władysław Lawandowicz,

biskup wileński Jerzy Matulewicz - dzisiejszy błogosławiony,
O. Jacek Woroniecki, wielki uczony i były rektor KUL
Sługa Boży ks. Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia,
prof. Karol Górski,
prof. Władysław Świeżawski,
błogosławiony O. Michał Czartoryski,
O. Tadeusz Fedorowicz i inni.

Podstawowym hasłem „Odrodzenia” było

Oddać naród Chrystusowi”,

celem pracy było formowanie typu katolika trwającego pośród życia i wywierającego nań bezpośredni wpływ w oparciu o przekonanie, że


nie ma odrodzenia narodu bez odrodzenia jednostki.
„Odrodzenie” prekursorsko wprowadziło Msze Święte recytowane i kładło wielki nacisk na wspólnotowe przeżywanie Eucharystii, co roku organizowało Tygodnie Społeczne (przeważnie w KUL), które były miejscem poważnej refleksji naukowej i wspólnotowej modlitwy. „Odrodzenie” międzywojenne utrzymywało ścisłe związki z hierarchią Kościoła i z Akcja Katolicką.

Odrodzenie” współczesne

System komunistyczny w PRL nie pozwolił na powrót do form organizacyjnych „Odrodzenia” istniejących przed 1939r.
Począwszy od 1957r. rozpoczęły się spotkania odrodzeniowców z kardynałem Prymasem Stefanem Wyszyńskim na Jasnej Górze, nazwane Dniami Modlitw, które przebiegały podobnie, jak przedwojenne Tygodnie Społeczne.

Obudziły się nadzieje i wola działania na rzecz „Odrodzenia”. Kardynał Stefan Wyszyński pragnął idee odrodzeniowe zaszczepić następnym pokoleniom, młodzieży. Brał udział w spotkaniach młodych na Jasnej Górze, słuchał dyskusji, podsumowywał i wyciągał wnioski. Dostrzegał niedostatki wiedzy religijnej, zapraszał do rzetelnego studiowania -„czego Kościół uczy, a czego nie uczy”.

W końcu marca 1979 roku Prymas Tysiąclecia spotkał się z przedstawicielami „Odrodzenia”

i zaproponował nazwę dla przyszłej działalności –


Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”.
Nie chciał zamiany działania ruchu na formę duszpasterstwa inteligencji. Mówił z naciskiem: „ zachowajcie swój wymiar świeckości...”. Ta koncepcja sprawdza się w praktyce po dzień dzisiejszy. Upadek komunizmu i ównocześnie ujawnienie się silnych prądów laicystycznych wrogich religii i Kościołowi spowodowały konieczność utworzenia - w ramach ruchu -stowarzyszenia katolickiego, które zachowało nazwę nadaną przez Prymasa Tysiąclecia.
W 1992 roku został opracowany statut Stowarzyszenia „Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie” i zatwierdzony przez 256 Konferencję Episkopatu Polski obradującą w dniach 19 i 20 czerwca 1992r. w Przemyślu.
Józef Kardynał Glemp Prymas Polski mianował Ojca Leona Knabita OSB Asystentem Kościelnym „Odrodzenia”.
Kierując się zasadnicza ideą „oddania Polski Chrystusowi” i odbudowy całego życia w Chrystusie -

Instaurare omnia in Christo”,rzeszowskie Koło „Odrodzenia”, prowadzi pracę formacyjną i społeczną w następujących formach:
- comiesięczne spotkania formacyjne( druga niedziela miesiąca w kościele OO Bernardynów o godzinie 15.00) rozpoczynające się Mszą Św. z odpowiednia nauką

i poświęcone zaplanowanemu tematowi studyjnemu (referat i dyskusja) z zakresu społecznego nauczania Kościoła, teologii, filozofii, etyki i aktualnych zagadnień życia Kościoła i Narodu - obecnie głównie nauczanie Sługi Bożego Jana Pawła II i Ojca Świętego Benedykta XVI w Trzecim Tysiącleciem Chrześcijaństwa wg dokumentów Stolicy Apostolskiej: Katechizmu Kościoła Katolickiego, encyklik papieskich i adhortacji.


- rekolekcje zamknięte pod duchowym przewodnictwem JE Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka - Ojca „Odrodzenia” i Honorowego Członka Stowarzyszenia, w terminie przy końcu czerwca obejmującym dzień Patrona „Odrodzenia” - św. Pawła w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Anny Jenke w Jarosławiu (Opactwo SS Benedyktynek, ul. Benedyktyńska 1), w Dębowcu i w Niechobrzu.

- sesje synodalne dla nauczycieli i rodziców poświęcone problematyce wychowania dzieci i młodzieży organizowane przy współpracy następujących stowarzyszeń nauczycielskich i prorodzinnych działających w Rzeszowie: Polskie Towarzystwo Nauczycieli, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Stowarzyszenie „Tak Życiu”, Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, Fundacja S.O.S. Obrony Życia Poczętego, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke,


- dni skupienia w okresie Adwentu lub Wielkiego Postu,
- pielgrzymki do sanktuariów w okresie wakacyjnym. Odrodzeniowcy podejmują różne zadania na rzecz swoich parafii: liturgiczne, charytatywne, formacyjne, pracują w różnych grupach Starają się czynnie uczestniczyć w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym swojego środowiska życia i pracy. Każdego roku członkowie Koła uczestniczą i biorą udział w organizacji
- ogólnopolskich Dni Skupienia na Jasnej Górze w pierwszej połowie września pod protektoratem J EM Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski - Honorowego Członka „Odrodzenia”. Rzeszowskie Koło „Odrodzenia”
- opiekuje się od 1995r. Kołami Młodzieżowymi w szkołach średnich Rzeszowa: w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Zespole Szkół Gospodarczych, w Zespole Szkół Energetycznych, w I i II Liceum Ogólnokształcącym, w Zespole Szkół Samochodowych, w Zespole Szkół Spożywczych i w Zespole Szkół Nr 3 Od 2003r. działa Koło Akademickie SRKCh „Odrodzenie” przy Klasztorze OO. OO. Dominikanów w Rzeszowie - w ten sposób „Odrodzenie” powróciło do swoich korzeni, do działalności w środowisku akademickim. Od poczatku swej działalności Koło Akademickie podjęło studium filozofii tomistycznej.
Bardzo serdecznie zapraszamy Panie i Panów Dyrektorów do współpracy z nami, a szczególnie do zakładania Szkolnych Kół „Odrodzenia” zarówno wśród nauczycieli jak również wśród młodzieży

Historia Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”w Rzeszowie”
Bibliografia


 1. Konstanty Turowski, „Odrodzenie” – Historia Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Warszawa 1987, ODiSS,

 2. Stefan Kardynał Wyszyński, Źródła Odrodzenia, Warszawa 1993r., Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”,

 3. Abp Ignacy Tokarczuk, Z przemyskiej „twierdzy” t. 1 i t. 2, Michalineum 1999,

 4. Księga Jubileuszowa – 25 lat posługiwania Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego F. Adamskiego i Małgorzaty Rudnickiej, Brzozów – Stalowa Wola 1991r.,

 5. ks. Witold Jedynak, Apostolstwo ludzi świeckich w Kościele i świecie w ujęciu biskupa Ignacego Tokarczuka ( 1965 – 1993), Łańcut 1998r.,

 6. Materiały z Dni Modlitw Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” na Jasnej Górze, nr. 1 od 1982r. do nr. 12 z 1993r.,

 7. Statut i Deklaracja Ideowo Programowa Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”, Poznań 1998r.,

 8. Głos „Odrodzenia” Nova et Vetera – Pismo Ruchu Kultury Chrześcijańskiej ODRODZENIE od nr.1 ( styczeń 1988r. ) do nr. 125 ( 1 listopad 2004r. ),

 9. Kronika Koła im. Św. Jana z Dukli Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Rzeszowie prowadzona od 1980r. – trzy tomy,

 10. Rooczne sprawozdania rzeszowskiego Koła „Odrodzenie” pracują cego jako Stowarzyszenie od 1992r.,

 11. Artykuły relacjonujące bieżącą pracę rzeszowskiego Odrodzenia zamieszczane w „Niedzieli”, „Źródle”, „Słonecznej Skale”, „Naszym Dzienniku”, „Naszej Polsce”, „Głosie Polskim”

 12. Programy, zaproszenia oraz plakaty ze zjazdów, sesji, Dni Kultury Chrześcijańskiej i innych imprez organizowanych samodzielnie przez Koło „Odrodzenie” w Rzeszowie lub wspólnie z innymi stowarzyszeniami katolickimi,

 13. Materiały z pracy Kół Młodzieżowych Stowarzyszenia „Odrodzenie” działających od 1995r. w szkołach ponadgimnazjalnych Rzeszowa i nadzorowanych przez Koło im. Świętego Jana z Dukli w Rzeszowie,©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna