Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko Dynowskiego Obszaru WsparciaPobieranie 0.57 Mb.
Strona1/14
Data08.05.2016
Rozmiar0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Strategia Rozwoju Gospodarczego

Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia”

(PROJEKT)Gmina Adamówka, Gmina Dynów, Miasto Dynów, Gmina Gać, Gmina Hyżne,
Gmina Jawornik Polski, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Miejska Przeworsk, Powiat Przeworski, Gmina Przeworsk, Miasto i Gmina Sieniawa, Gmina Tryńcza, Gmina Zarzecze


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
„Strategia Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” została wykonana w ramach projektu „Zintegrowany Rozwój Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Opracowanie zostało wykonane w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie:

Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zespół Redakcyjny:


dr Anna Miarecka, dr Adam Tittinger, Monika Pudło, Andrzej Sawicki

Rzeszów, sierpień 2014Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Spis treści
Spis treści 4

1.Wstęp 5

2.Charakterystyka Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia 7

3.Wnioski z analizy społeczno – gospodarczej Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia 10

4.Uwarunkowania zewnętrzne strategii Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia 14

5.Analiza SWOT 22

6.Wizja rozwoju PDOW 31

7.Cele strategiczne i szczegółowe PDOW 33

7.1.Oś priorytetowa 1. Rozwój konkurencyjnej gospodarki w oparciu o nowoczesne technologie oraz wzrost kapitału ludzkiego i społecznego 34

7.2.Oś priorytetowa 2. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju 35

8.Odniesienie do dokumentów strategicznych i programowych 38

8.1.Strategia Europa 2020 39

8.2.Umowa Partnerstwa 2014-2020 41

8.3.Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 48

8.4.Strategia Rozwoju Kraju 2020 49

8.5.Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 53

8.6.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 54

8.7.Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 56

8.8.Strategia Rozwoju Województwa - Podkarpackie 2020 58

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął 5.09.2013 „STRATEGIĘ ROZWOJU WOJEWÓDZTWA – PODKARPACKIE 2020" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 58

8.9. Programy operacyjne na szczeblu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (a do czasu ich zatwierdzenia projekty programów). 68

9.Monitoring i ewaluacja strategii rozwoju PDOW 82
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna