Streszczenie opisu przedsiębiorstwa -3 Charakterystyka przyjętej metody projektowej -6Pobieranie 188.18 Kb.
Strona1/3
Data05.05.2016
Rozmiar188.18 Kb.
  1   2   3


SPIS TREŚCI

Wstęp -2-


 1. Streszczenie opisu przedsiębiorstwa -3-

 2. Charakterystyka przyjętej metody projektowej -6-

 3. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

3.1. Dostawcy -7-

3.2. Odbiorcy -8-

3.3. Konkurenci -9-


 1. Wewnętrzne uwarunkowania struktury organizacyjnej

4.1. Proces podstawowy

4.1.1. Drzewo celów i zadań -11-

4.1.2. Komórki organizacyjne -13-

4.1.3. Hierarchia komórek -14-

4.2. Proces zarządzania

4.2.1. Drzewo celów i zadań -15-

4.2.2. Komórki organizacyjne -17-

4.2.3. Hierarchia komórek -19- 1. Schemat struktury organizacyjnej -20-

 2. Zakres obowiązków i odpowiedzialności -21-

 3. Podsumowanie i wnioski -31-

Wstęp


Tematem projektu jest zbudowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa zapewniającej efektywną realizację celów. Głównym celem przedsiębiorstwa jest wyrób urządzeń sanitarnych wyposażenia łazienek w 6 asortymentach. W projekcie skoncentrowano się na zarządzaniu produkcją, czyli procesem materialnej transformacji surowców, półfabrykatów, energii, pracy ludzkiej i techniki w konkretne dobra.

Określenie struktury polega na formalnym podziale zadań, władzy, informacji i odpowiedzialności oraz na sprecyzowaniu zasad współpracy w organizacji.

Struktura organizacyjna została zbudowana w oparciu o metodę prognostyczną, gdzie punktem wyjścia jest poszukiwanie idealnego rozwiązania, pozwalającego na jak najsprawniejszą realizację celów w danych warunkach. Ten typ struktury organizacyjnej jest używany we współczesnych, szybko zmieniających się warunkach systemu gospodarczego za najbardziej efektywny.

Autorzy
Rozdział I

Streszczenie opisu przedsiębiorstwa
Firma AQUAFORM sp. z o.o., zlokalizowana przy ulicy Prądzyńskiego 24a w Środzie Wielkopolskiej, zwróciła się do Biura Doradczego ABBA z propozycją zaprojektowania dla niej struktury organizacyjnej. W związku z rozwojem przedsiębiorstwa obecna jego struktura stała się niewystarczająca do sprawnego nim zarządzania.

Opisywane przedsiębiorstwo jest firmą prywatną, w której 100% kapitału jest własnością prezesa. Zajmuje się ono produkcją: • kabin prysznicowych;

 • wanien akrylowych;

 • brodzików akrylowych;

 • wanien z hydromasażem.

Struktura sprzedaży wyrobów firmy Aquaform przedstawia się następująco:
Przedsiębiorstwo zaopatruje głównie sieci marketów budowlanych, a także hurtownie ogólnobudowlane i instalacyjne. Najważniejszymi rynkami zbytu są rynek polski oraz niemiecki, istotną rolę pełnią również rynek włoski i francuski, co obrazuje poniższy wykres.

Aquaform jest właścicielem następującego potencjału produkcyjnego:

hala produkcyjna;

biurowiec;

samochody służbowe;

plac manewrowy.

Przedsiębiorstwo nie posiada własnego transportu dostawczego jak również bocznic kolejowych.

Aquaform ściśle współpracuje z producentami sprzętu do hydromasażu, wykonawcami elementów łącznikowych oraz hurtownią w Niemczech należącą do firmy.

W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 30 pracowników biurowych oraz 98 fizycznych. Firma nie przewiduje w najbliższym czasie zmiany stanu zatrudnienia.


Ogólna charakterystyka procesu produkcyjnego.
Produkcja kabin prysznicowych opiera się na surowcach wysokoprzetworznych i sprowadza się w zasadzie do ich montażu. Proces produkcyjny wanien i brodzików jest dużo bardziej skomplikowany. Polega na tłoczeniu na linii produkcyjnej płyt akrylowych, laminowaniu, suszeniu, obróbce mechanicznej i polerowaniu wyrobu. Część gotowych wanien akrylowych poddawana jest dalszej obróbce tj. nawiercaniu otworów, montażu systemu oraz wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. W wyniku tego procesu powstają wanny z hydromasażem. Gotowe wyroby są następnie pakowane i przewożone do magazynu.

Większość surowców i materiałów niezbędnych do produkcji jest łatwo dostępna aczkolwiek są też takie, których uzyskanie wymaga kontaktów z przedsiębiorstwami specjalistycznymi np.: profile aluminiowe malowane proszkowo czy szyby polistyrenowe lub hartowane bezpiecznie.Wanna AkrylowaBrodziki Akrylowe

Wanna z hydromasażemKabina prysznicowa


ROZDZIAŁ II

CHARAKTERYSTYKA PRZYJĘTEJ METODY PROJEKTOWEJ
U podstaw metody prognostycznej leży zaprojektowany przez G. Nadlera model systemu idealnego, który stanowiłby wzorzec przyświecający projektom nowej organizacji.

„. systematyczne, jednoczesne badania systemów wyobrażonych i istniejących w taki sposób, aby z nieosiągalnego, możliwie najlepszego systemu przejść do systemu możliwie najprostszego, najłatwiejszego, najbardziej skutecznego. Musi to być jednak system dający się realizować w praktyce”.

Etapy projektowania struktury metodą prognostyczną:


 1. określenie zadań i funkcji projektowanego systemu;

 2. opracowanie koncepcji systemu idealnego;

 3. zbieranie informacji o warunkach rzeczywistych i ograniczeniach uniemożliwiających wdrożenie systemu idealnego;

 4. projektowanie różnych wariantów rozwiązań poprzez eliminację, modyfikację i wymianę elementów nierealnych, tkwiących w systemie idealnym na elementy realne;

 5. wybór optymalnego wariantu;

 6. szczegółowe zaprojektowanie systemu;

 7. analiza składników zaprojektowanego systemu oraz ich weryfikacja, korekta;

 8. sprawdzenie systemu;

 9. wdrożenie systemu;

10) ustalenie efektów i kontrola funkcjonowania systemu.
Przedstawione wyżej elementy można zewrzeć w formule, którą prezentuje rycina:


Informacje

wejścia
System idealny


SYNTEZA

(1)

ANALIZA

(2)
OCENA (3)


Poszukiwany i wdrażany system projektowany


RozdziaŁ III

Analiza otoczenia przedsiĘbiorstwa

3.1. Dostawcy

a) Podstawowym elementem do produkcji kabin prysznicowych są profile aluminiowe malowane proszkowo, które są dostarczane w zależności od zapotrzebowania raz w miesiącu przez firmę:

„SAPAPOLAND”

42-200 Kalisz

ul. Zamojskiego 1

Producent dowozi ten surowiec własnym transportem, co miesiąc. Po odbiorze od dostawcy towar jest przechowywany w magazynach przedsiębiorstwa.

b) Elementy łącznikowe plastikowe oraz uszczelki gumowe i silikonowe są dostarczane przez firmę: „AQUA” SP. ZO.O.

Gorzów Wielkopolski

ul. Fabryczna 23

Towar dostarczany jest transportem producenta w cyklu cotygodniowym w ilości pokrywającej w całości potrzeby firmy.

c) Dostawcą szyb polistyrenowych oraz włókna szklanego – surowców wykorzystywanych do produkcji kabin prysznicowych jest:

„CZĘSTOCHOWSKIE HUTY SZKŁA”

Częstochowa

ul. Spokojna 4

Huta ta posiada certyfikat ISO 9001 wytwarzanych produktów co sprawia, że jest wiarygodnym dostawcą.

d) Płyty akrylowe – główny surowiec wykorzystywany do produkcji wanien i brodzików są dostarczane przez firmę:

„PARTNER” SP. ZO.O.

Poznań


ul. Grodzka 68

e) Płyty wiórowe wodoodporne są dostarczane raz w miesiącu przez firmę:

„CENTROPŁYT” SP. ZO.O.

Swarzędz


ul. Unicka 4

f) Żywica jest dostarczana raz na pół roku przez poznańską firmę:

„JOVAT POLSKA” SP. ZO.O.

28-516 Poznań

ul. Morawska 19

g) Osprzęt elektryczny i hydrauliczny niezbędny do produkcji wanien z hydromasażem dostarcza firma:

„HYDRO – POLAND”

Płock


ul. A. Mickiewicza 53

Towar jest dostarczany w cyklu miesięcznym transportem producenta.

h) Firma:

„CODOGNI” Zakład Pracy Chronionej

20-456 Chełmno

ul. Bursaki 18

jest dostawcą opakowań tekturowych niezbędnych przy pakowaniu produktów. Kartony odbieramy zapewniając transport raz na dwa tygodnie.

i) Etykiety niezbędne do prawidłowego oznakowania produkowanych wyrobów są drukowane w:

„POZNAŃSKICH ZAKŁADACH GRAFICZNYCH”

Poznań


ul. T. Kościuszki 98

Są one odbierane w drukarni raz na miesiąc przez pracownika działu zaopatrzenia transportem przedsiębiorstwa.


3.2. Odbiorcy

Z powodu braku własnego transportu dostawczego firma zawiera umowę na świadczenie usług transportowych z :

„TRANSIP” SP. ZO.O.

Poznań


ul. Budowlana 28

Firmie tej zlecamy również wywóz towaru eksportowego .


Aquaform swoje produkty kieruje do osób między 25 a 50 rokiem życia, które budują, kupiły bądź remontują dom lub mieszkanie. Są to bezpośredni konsumenci wyrobów firmy. Przedsiębiorstwo nie prowadzi jednak sprzedaży bezpośredniej. Swoją ofertę kieruje do dużych markerów i hurtowni budowlanych. Struktura odbiorców przedstawia się następująco:

Podstawowe grupy odbiorców:

 1. „OBI” z siedzibą w Warszawie

ul. Al. Jerozolimskie 184 Towar dostarczany jest do magazynu głównego w Łodzi.


 1. „Praktiker” z siedzibą w Krakowie

ul. Nałęczowska 45 Towar dostarczany do magazynu głównego w Krakowie.


 1. „Castorama” z siedzibą w Warszawie

ul. Puławska 271 Towar dostarczany do magazynu głównego w Łodzi.
3.3. Konkurenci

Segment rynku, na jakim funkcjonuje Aquaform jest segmentem dosyć młodym, ale zauważa się na nim silną konkurencję. Do najważniejszych konkurentów należą: 1. „SANPLAST”

ul. Gen. Stanisława Maczka 1 35-951 Rzeszów

 1. „KOŁO”

ul. Łaska 53 98-220 Zduńska Wola

 1. „ANPLAST”

ul. Zielona 16 11-015 Olsztynek

 1. „POOL-SPA“

ul. Parkowa 2 80-516 Radom

Struktura udziałów w rynku przedstawia poszczególnych konkurentów się następująco:

Konkurencja ma duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i budowę struktury organizacyjnej. Wymaga to, od przedsiębiorstwa rozbudowanego działu handlowego a w szczególności komórek zajmujących się marketingiem.

Na podstawie powyższych obserwacji możemy przeprowadzić analizę słabych i mocnych stron firmy oraz wynikających z nich zagrożeń i szans (analiza SWOT).
Mocne strony:

Słabe strony:

 • Stosunkowo niskie ceny

 • Nowoczesna technologia produkcji

 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 • Zróżnicowane formy sprzedaży

 • Wysoka jakość produktów

 • Kierowanie oferty do jednego segmentu rynku (do tych, którzy budują lub remontują)

 • Mała oferta asortymentowa

 • Wysokie koszty produkcji

 • Niedostateczne działania marketingowe

Szanse:

Zagrożenia:

 • Rozwój budownictwa

 • Wyższy poziom jakości w stosunku do konkurentów

 • Rosnący udział w rynku

 • Pozyskiwanie zagranicznych rynków zbytu

 • Rosnące zubożenie społeczeństwa

 • Możliwość pojawienia się nowych konkurentów

 • Załamanie rozwoju budownictwa

Po przeanalizowaniu sytuacji firmy zalecaną strategią jej rozwoju jest strategia konserwatywna polegająca na upatrywaniu powodzenia głównie we własnych siłach przedsiębiorstwa poprzez unikanie lub zmniejszanie zagrożeń.
RozdziaŁ IV

WewnĘtrzne uwarunkowania struktury organizacyjnej


4.1. proces podstawowy
4.1.1. DRZEWO CELÓW I ZADAŃ

Celem w obranym przez nas przedsiębiorstwie w procesie podstawowym jest wyrób produktu. Cel ten uzyskujemy poprzez zaopatrzenie, magazynowanie, wytwarzanie, zaopatrzenie odbiorców, kontrolę jakości, Każdy z celów pośrednich dzieli się na zadania i funkcje, które przedstawiają poniższe ryciny.


Wyrób produktu

  1. zaopatrzenie

  2. magazynowanie

  3. wytwarzanie

  4. zaopatrzenie odbiorców

  5. kontrola jakości

1.1. Zaopatrzenie 1.2. Magazynowanie1.12 przyjęcia 1.21. surowce

dowóz do magazynów

sprawdzenie zgodności ustawienie w magazynie

z zamówieniem kontrola warunkówprzechowywania

rozładunek

1.22. opakowaniazłożenie do magazynu dowóz do magazynów

ułożenie w magazynie

1.23. wyroby gotowe

dowóz do magazynów

ustawienie w magazynie

zapewnienie odpowied-

nich warunków przecho-

wywania

1.3. WYTWARZANIE
1.31 produkcja kabin 1.32 produkcja wanien 1.33 produkcjaprysznicowych i brodzików akrylowych wanien z hydro-

 • kompletacja (montaż - tłoczenie płyt na linii masażem

 • oznakowanie produkcyjnej - nawiercanie

 • kontrola jakości - laminowanie otworów w

 • pakowanie - suszenie wannach akryl.

 • zdanie do magaznu - obcinanie końcówek - montaż systemu

- polerowanie - montaż wypo-

- oznakowanie sażenia elektrycz.

- kontrola jakości i elektrniczn.

- pakowanie - oznakowanie

- zdanie do magazynu - kontrola jakości

- pakowanie

- zdanie do

magazynu
1.4. ZAOPATRZENIE ODBIORCÓW


1.41. załadunek 1.41. transport

dowóz z magazynów wynajęcie firmy

ustawienie taboru transportowejsamochodowego

ustawienie palet

w samochodach


1.5. KONTROLA JAKOŚCIodbiór jakościowy dostaw surowców, materiałów

i elementów kooperacyjnychdozór produkcyjny

szkolenie pracowników pracujących bezpośrednio

podczas produkcjikontrola gotowych produktów

kontrola urządzeń produkcyjnych
4.1.2. KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
Przy procesie podstawowym wyróżnimy kilka komórek organizacyjnych, które połączone razem zhierarchizowane utworzą pion produkcji.

a) komórka działu przyjęć – zatrudnia 10 osóbInspektor ds. przyjęć
 • 1.12

b) komórka magazynowa – zatrudnia 12 osób


Kierownik gospodarki magazynowej

 • 1.21.

 • 1.22.

 • 1.23.

c) komórka wytwarzania – zatrudnia 61 osób


Kierownik ds. wytwarzania

- 1.31


- 1.32

- 1.33
d) komórka kontroli jakości – zatrudnia 7 osób


Kierownik ds. kontroli jakości


 • technicy jakości

4.3. HIERARCHIA KOMÓREK


Komórki organizacyjne układają się w hierarchię, którą przedstawia rycina:
DYREKTOR DS. PRODUKCJI
KIEROWNIK DS.

ZAOPATRZENIA

KIEROWNIK GOSP.

MAGAZYNOWEJKIEROWNIK DS.

WYTWARZANIA
- 1.21.Inspektor ds. przyjęć

- 1.22.


KIEROWNIK

DS. KONTROLI

JAKOŚCI

1.12 - 1.23.


1.5
4.2. Proces zarzĄdzania
4.2.1.DRZEWO CELÓW I ZADAŃ
Zarządzanie w organizacji jest dążeniem do postawionego sobie celu głównego poprzez realizację celów pośrednich, funkcji i zadań. Celem głównym przedsiębiorstwa produkcyjnego jest zarządzanie procesem wytwarzania i dystrybucji. Podział na cele pośrednie i zadania przedstawiają poniższe ryciny.
Zarządzanie procesem wytwarzania i dystrybucji
2.1. zasoby ludzkie

2.2. zasoby materialne

2.3. zasoby finansowe

2.4. handel
2.1. ZASOBY LUDZKIE2.11kadry 2.12 administracja 2.13.doradztwo prawne

rekrutacja, selekcja odnowa mienia czuwanie nad prze-

pracowników i własności firmy strzeganiem prawaprowadzenie akt zapewnienie porządku formułowanie

osobowych praca biurowa kontraktów, umów

zatrudnianie no- bezpieczeństwo reprezentacja firmy

wych pracowników przepływ informacji

fundusz socjalny

szkolenia i ocena

pracowników

2.2. ZASOBY MATERIALNE
2.21. Urządzenia 2.22. Surowce

2.21A mechanika - 2.22A gromadzenie surowców

-kontrola maszyn - zawarcie umów z dostawcami

-konserwacja maszyn - koordynowanie zapotrzebo-

-naprawa maszyn wań materiałowych

-składanie zamówień

2.21B energetyka u dostawców

-kontrola urz.elektrycz. - technologiczne przygotowa-

-naprawa urz.elektrycz. nie i wydanie surowców

-konserwacja urządzeń i materiałów do produkcji


2.21C B.H.P.

-regulamin przeds.

-bezpieczeństwo

-pracy


-przepisy p.poż.

-ochrona środowiska


2.3. ZASOBY FINANSOWE


2.31. Płace 2.32.Księgowość- podliczanie ilości 2.32A Koszty 2.32C Przychody

roboczogodzin -księgowania - rozliczanie

- ustalenie wys. premii -podliczanie wpływów do

- ustalenie wysokości -wypłacanie przedsiębiorstwa

obowiązujących składek- wypłacanie pensji 2.32B Obrót

- polityka płacowa - prowadzenie

bilansów przycho-

dów i rozchodów
2.4. HANDEL
2.41.Eksport 2.42.Handel i marketing 2.43. Dystrybucja i zdo-

- poszukiwanie odbior- - poszukiwanie odbior- bywanie nowych

ców zagranicznych ców krajowych rynków

- zawieranie umów - zawarcie umów - badanie rynków za-

- dostarczanie towaru - dostarczenie towarów opatrzeń

- reklama, promocja - badanie rynków zbytu

- reprezentowanie - szukanie nowych

produktów na targach odbiorców

budowlanych - zakładanie filii

4.2.2.KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna