Studia humanistycznePobieranie 17.9 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar17.9 Kb.
STUDIA HUMANISTYCZNE Adres Redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie

31-571 Kraków, al. Jana Pawła II 78

Instytut Nauk Społecznych, ZSGD – pok. 214;

e-mail: sh.redakcja@awf.krakow.pl;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
………………………………………………………………….. ............................………….........…………....

(imię i nazwisko autora) (miejscowość, data)


…………………………………………………………………..

(adres)
…………………………………………………………..………

(telefon)
…………………………………………………………..………

(email)


OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH
Niniejszym oświadczam, że jestem autorem (ką) artykułu pt: ……………………………………………………..….............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
i dysponuję prawami autorskimi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku nr 90, poz. 631 z późn. zm.), zarówno do tekstu, tabel, jak i materiału ilustracyjnego (fotografii, schematów, wykresów) zamieszczonego w niniejszym artykule oraz przenoszę na Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie prawa autorskie w zakresie opublikowania tego artykułu w czasopiśmie STUDIA HUMANISTYCZNE (w formie drukowanej i elektronicznej), wydawanym przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Oświadczam, że:

1) artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych zapożyczeń z innego dzieła, które mogłyby

spowodować odpowiedzialność wydawcy;

2) artykuł nigdy wcześniej nie był w całości publikowany, ani nie jest rozważana jego publikacja w innym czasopiśmie;

3) prawa autorskie do tego artykułu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem;

4) wydawca ma prawo do dokonania w artykule koniecznych zmian, wynikających z opracowania redakcyjnego.
………….……………………………………..

(podpis autora)

(Strona 1/2)

OŚWIADCZENIE O UDZIALE W PRACACH TWÓRCZYCH ARTYKUŁU
Udział w pracach twórczych artykułu pt:

…………………………………………………..........................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

jest następujący:

Imię i nazwisko: …………………….………………………………………. afiliacja…………………………………………………

% udział …………. podpis ……………………………………….………..
Imię i nazwisko: …………………….………………………………………. afiliacja…………………………………………………

% udział …………. podpis ……………………………………….………..


Imię i nazwisko: …………………….………………………………………. afiliacja…………………………………………………

% udział …………. podpis ……………………………………….………..


Imię i nazwisko: …………………….………………………………………. afiliacja…………………………………………………

% udział …………. podpis ……………………………………….………..(Strona 2/2)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna