Success StoryPobieranie 24.43 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.43 Kb.

Success Story
Nowa jakość zarządzania finansami w ADe Line SA

ADe Line SA, właściciel ponad 60 salonów wyposażenia wnętrz AlmiDecor i FLO, wybrał system klasy Business Intelligence - PROPHIX Enterprise jako narzędzie wspomagające budżetowanie i pozwalające na bardziej precyzyjne planowanie oraz analizowanie wszystkich elementów wpływających na wynik finansowy prowadzonej działalności oraz umożliwiający precyzyjne dostosowanie oferty firmy do różnych gustów i potrzeb klientów w różnych regionach Polski.

Implementacji systemu dokonała wrocławska firma Infosynergia, partner handlowy i wdrożeniowy firmy Solemis Group SA, przedstawiciela kanadyjskiego producenta systemu PROPHIX w Polsce.

Wdrożenie systemu PROPHIX i wykorzystanie jego możliwości usprawnienia budżetowania w połączeniu z automatycznym, bieżącym monitorowaniem wykonania budżetu, są dla nas podstawą sukcesu zmian w zarządzaniu firmą ” – mówi Zbigniew Mrozek, Prezes Zarządu i główny udziałowiec ADe Line SA.

Dziś, w pół roku po implementacji, widać konkretne efekty i wymierne korzyści z precyzyjnego planowania i oparcia decyzji na realnych danych, a nie wyczuciu menedżerów i zarządu. Dostosowaliśmy ofertę do różnych upodobań klientów w różnych regionach. Zmniejszyliśmy zapasy magazynowe i przyspieszyliśmy rotację produktów – co w przypadku handlu jest sprawą kluczową” - dodaje Rafał Gawędzki, Kierownik działu controllingu ADe Line SA „Spokojnie mogę powiedzieć, że inwestycja w PROPHIX już się nam zwróciła.”

AlmiDecor - inspirowanie jest naszą misją

Inspiracją do założenia w 1989 roku firmy, stały się dla właścicieli przytulne, rozświetlone wnętrza Skandynawii oraz egzotyczne kolory i zapachy Orientu.

Od pierwszej chwili działania misją firmy jest tworzenie pięknych wnętrz i inspirowanie innych do kreowania pięknej przestrzeni wokół siebie.

 Misję tę firma realizuje za pomocą ponad 500 pracowników w 40 sklepach AlmiDecor (w tym po dwa w Czechach i na Litwie) i 20 sklepach pod marką FLO (w tym 1 na Litwie). Sklepy oferują pełną gamę mebli i drobiazgów do wyposażenia wnętrz.


Realne dane do podejmowania decyzji

Bogata oferta (30 głównych grup asortymentowych – m. in. meble, tekstylia, oświetlenie, nakrycie stołu oraz upominkowy koncept FLO) w połączeniu z lokalnymi gustami odbiorców to ogromne wyzwanie dla kadry kierowniczej związane ze sprawnym oraz efektywnym planowaniem i zarządzaniem.

Powodem sięgnięcia przez zarząd ADe Line SA po narzędzia klasy Business Intelligence (BI) była chęć podniesienia sprawności i jakości zarządzania, m.in. przez:


 • szybsze uzyskiwanie bardziej dokładnej informacji o bieżącym stanie firmy

 • lepszą kontrolę i analizę kosztów oraz możliwość ich racjonalizacji

 • większą precyzję planowania potrzeb zakupowych

 • przyspieszenie procesu budżetowania i możliwość bieżącej kontroli jego realizacji

 • możliwość szybszego uzyskiwania przez zarząd niestandardowych raportów i analiz

 • możliwość kwartalnej weryfikacji budżetu

 • możliwość wielowymiarowych analiz i budżetowania

 • budżetowanie i controlling wielowalutowy

 • zapewnienie możliwości elastycznego rozwoju systemu


Wybór rozwiązania

Podobnie jak w przytłaczającej większości firm, przed implementacją systemu PROPHIX planowanie, budżetowanie i analizy prowadzone były w niezliczonych arkuszach kalkulacyjnych,


a całościowa weryfikacja budżetu odbywała się praktycznie tylko raz, w trakcie roku finansowego.

Decyzję o implementacji systemu BI podjęto jednocześnie z wprowadzaniem zmian organizacyjnych w firmie i wprowadzaniem nowego układu rachunku wyników firmy.

O wyborze PROPHIX zdecydowały trzy elementy:


 • funkcjonalność

 • elastyczność w dostosowaniu do potrzeb ADe Line SA i bardzo łatwa integracja z istniejącą w firmie hurtownią danych

 • silne wsparcie ze strony firmy wdrażającej Infosynergia, sprawdzonego już od lat partnera firmy ADe Line SA w obsłudze rozwiązań Business IntelligenceOstatecznie podjęto decyzję o wdrożeniu systemu PROPHIX Enterprise 7 w dziale finansowym i controllingu. Głównymi użytkownikami systemu są dyrektor finansowy i pracownicy działu controllingu. Generowane automatycznie raporty otrzymują regularnie kierownicy poszczególnych działów oraz zarząd firmy.
Całość wdrożenia w 3 miesiące

Zarząd ADe Line SA miał bardzo klarowną koncepcję potrzeb biznesowych i nowego układu rachunku wyników firmy. Dzięki temu, kierowany przez dyrektora finansowego ADe Line SA, wspólny zespół wdrażający - składający się ze specjalistów z Infosynergii oraz pracowników działu controllingu ADe Line SA – w zaledwie 3 miesiące poradził sobie z całym wdrożeniem układów budżetowych.

Zdecydowano, że zaimplementowane zostaną od razu wszystkie funkcjonalności oraz dokonana zostanie pełna integracja z eksploatowaną w firmie od wielu lat, opartą na platformie Microsoft SQL Server hurtownią danych, również dostarczoną, rozwijaną i administrowaną przez specjalistów z Infosynergii. Zaprojektowany został od razu cały dostęp do dokumentów i zdefiniowano podstawowe raporty.

Najistotniejszą częścią - z punktu widzenia użytkowników systemu – było szkolenie z tworzenia własnych raportów i pełnego wykorzystania możliwości analitycznych systemu. Wykształcenie użytkowników sprawnie posługujących się systemem, jest gwarancją, że system przyniesie wymierne korzyści biznesowe – wszystkie pomysły „a gdyby tak …” można będzie sprawdzić bazując na realnych danych.

PROPHIX umożliwił także precyzyjne powiązanie – dla celów planowania i controllingu – różnych okresów rozliczeniowych. Kalendarzowych dla potrzeb zakupowych i zgodnych z rokiem finansowym (zaczyna się od kwietnia) – dla potrzeb budżetowania.

Implementację wykonaliśmy w trakcie roku finansowego” – mówi Rafał Gawędzki. „Zdecydowaliśmy więc – bardziej dla świętego spokoju – korzystać równolegle z dwóch rozwiązań, ale tylko do zamknięcia roku obrachunkowego”.Uzyskane efekty biznesowe

Wdrożenie systemu PROPHIX było jednym z elementów zmiany biznesowego działania w Polsce i krajach ościennych – przejścia na precyzyjne planowanie i dogłębne analizy – zarówno w sprzedaży jak i marketingu.

Najważniejsze korzyści z implementacji systemu PROPHIX w ADe Line SA to:


 • uzyskanie szybkiego dostępu do bieżących, precyzyjnych danych dotyczących firmy

 • możliwość szybkiego sprawdzenia różnych scenariuszy przed podjęciem decyzji

 • lepsza kontrola kosztów – możliwość różnego ich grupowania i wiązania z innymi danymi

 • większa precyzja planowania potrzeb zakupowych – w podziale na sklepy w różnych regionach

 • możliwość automatycznego monitorowania bieżącego wykonania budżetu

 • szybciej przebiegający proces budżetowania

 • usprawnienie procesu budżetowania – włączenie dodatkowych, zainteresowanych osób, które poprzednio nie mogły aktywnie uczestniczyć z braku narzędzi (arkusze na to nie pozwalały)

 • szybsze reagowanie na wymagania informacyjne zarządu – przygotowywanie raportów i analiz ad hoc

Wdrożenie nowego narzędzia do budżetowania oraz możliwość automatycznego monitorowania jego wykonania i szybkiego korygowania w razie potrzeby, jest dla nas podstawą zmian w zarządzaniu firmą” - mówi Rafał Gawędzki.


Rozwój systemu

Zarząd i obecni użytkownicy systemu odczuli już korzystne zmiany w codziennej pracy po wdrożeniu systemu PROPHIX. Zauważono nowe możliwości i oczywiście, pojawiły się nowe potrzeby.

Zdecydowano już, że kolejnym krokiem będzie zwiększenie liczby użytkowników – dostęp do systemu dostaną menedżerowie poszczególnych działów firmy. Planowana jest również zmiana architektury systemu – przejście na platformę klient-serwer.
ADe Line SA (dawniej Almi Decor) www.almi-decor.com

ADe Line SA (dawniej Almi Decor) to założona w 1989 roku firma specjalizująca się w dostarczaniu mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz. Od początku misją firmy jest tworzenie wyjątkowych wnętrz i inspirowanie innych do kreowania pięknej przestrzeni wokół siebie. W skład Grupy ADe Line SA wchodzą sklepy AlmiDecor i FLO a także Almi Design i Almi Cafe.

 ADe Line SA to dziś 500 pracowników, 40 sklepów AlmiDecor (w tym po dwa w Czechach i na Litwie) i 20 sklepów FLO (w tym 1 na Litwie).
Infosynergia www.infosynergia.eu

Infosynergia jest wrocławską firmą doradczo-wdrożeniową w obszarach controllingu i budżetowania. W swojej ofercie firma zwłaszcza podkreśla połączenie przemyślanych koncepcji merytorycznych z doborem odpowiednich narzędzi informatycznych. Przedmiotem jej działalności w szczególności są: • opracowywanie i wdrażanie systemów budżetowania i controllingu, rachunkowości zarządczej,

 • wdrażanie systemów Business Intelligence, hurtowni danych, specjalistycznego oprogramowania do budżetowania i controllingu,

 • doradztwo przy wyborze i wdrażaniu systemów informatycznych klasy ERP/CRM/BI, analizy przedwdrożeniowe, prowadzenie procedury wyboru systemu informatycznego,

 • audyty systemów controllingu, budżetowania oraz systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,

 • szkolenia w zakresie controllingu i zastosowań informatyki w zarządzaniu.

Infosynergia to od 2006 roku certyfikowany partner handlowy i wdrożeniowy firmy Solemis Group SA.
Solemis Group S.A. www.solemis.com

Solemis Group SA. jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań biznesowych obecnym w Polsce od 1986 roku.

Ofertę firmy stanowią specjalistyczne produkty uzupełniające istotne luki w klasycznych systemach  ERP/CRM. Aktualnie w ofercie firmy znajdują się dwa światowej klasy produkty należące do tej klasy rozwiązań: PROPHIX i TARGIT. Kanadyjski system PROPHIX jest aplikacją  finansową używaną przez tysiące osób na całym świecie do budżetowania, prognozowania, raportowania i analiz. Duńskie oprogramowanie TARGIT to rozwiązanie z obszaru Business Intelligence umożliwiające decydentom na wszystkich szczeblach zarządzania wielowymiarową analizę danych i uzyskanie natychmiast całościowego obrazu sytuacji w firmie.

Solemis Group jako jedyna firma w Polsce świadczy outsourcing usług IT dla Microsoft w zakresie oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics GP (Business Solutions Great Plains). W ofercie firmy znajdują się także rozszerzenia funkcjonalne do systemu Microsoft Dynamics GP (MBS Great Plains) oraz system finansowo-księgowy dla małych firm SM-BOSS.Realizując konsekwentnie swoją misję: „Współpracować z Partnerami i Klientami w osiąganiu sukcesów”
Solemis Group SA planuje sukcesywnie wprowadzać na rynek nowe, coraz bardziej zaawansowane produkty, spełniające wysokie wymagania klientów, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo wąskich, wysokospecjalizowanych rynków.

Solemis Group SA., 81-533 Gdynia, ul. Kłajpedzka 7F, tel. (58) 661 22 22, fax: (58) 661 22 20, www.solemis.com

kontakt dla prasy – Małgorzata Winiarczyk, e-mail: mwiniarczyk@solemis.com

/©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna