Swiss Capital Holding: To nieprawda, że Air Poland złożyło wniosek o ogłoszenie upadłościPobieranie 8.52 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar8.52 Kb.

Swiss Capital Holding: To nieprawda, że Air Poland złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości


Przedstawiciel SCH Swiss Capital Holding AG radca prawny Tomasz Michalski poinformował, że ustaleń dokonanych przez jego kancelarię wynika, iż nie jest prowadzone postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości Air Poland Sp. z o.o.

Sprawa dotyczy oświadczenia wydanego 26 kwietnia przez prezesa zarządu Air Poland Mariusza Szpikowskiego, informującego o upadłości spółki, czego przyczyną miało być niewywiązanie się Swiss Capital Holding ze zobowiązań wobec Air Poland. Przedstawiciel SCH Swiss Capital Holding AG zapewnia, że, wniosek o upadłość we właściwym sądzie nie został zgłoszony i – jak informuje Beata Klepadło z Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nie toczy się postępowanie upadłościowe.


– Rozpowszechnianie przez prezesa zarządu Mariusz Szpikowskiego nieprawdziwej informacji o postępowaniu upadłościowym zarządzanej przez siebie Spółki jest dla nas jako dla podmiotu zaangażowanego w jej działalność niezrozumiałe i wyraźnie godzi w dobre imię, renomę i wiarygodność spółki – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Jana Erika J Jungufaella, SCH Swiss Capital Holding AG.
Z oświadczenia wydanego przez SCH Swiss Capital Holding AG wynika również, iż w związku z faktem, że SCH Swiss Capital Holding AG nie otrzymał zapłaty należnej ceny za sprzedane na rzecz Dariusza Paszke udziały w kapitale zakładowym Air Poland holding podjął działania zmierzające do odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów celem ich odzyskania. Działania Mariusza Szpikowskiego Jan Erik J Jungufaell tłumaczy natomiast faktem, że prezes Air Poland zakupił swoje udziały za symboliczną kwotę, z czego może wynikać jego brak troski o dobre imię spółki.

Treść całego oświadczenia SCH Swiss Capital Holding AG w sprawie upadłości Air Poland

Informujemy, że publikowane w ostatnim czasie informacje o rzekomym postępowaniu upadłościowym Spółki Air Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie są nieprawdziwe.


Zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez reprezentującą SCH Swiss Capital Holding AG Kancelarią prawną wynika, że wobec Spółki Air Poland Spółka z o.o. nie toczy się postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, a co więcej nie został złożony żaden wniosek o wszczęcie takiego postępowania. Zatem cytowana wypowiedź Pana Mariusza Szpikowskiego informująca o złożeniu przez niego w dniu 26 kwietnia 2012 r. wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki Air Poland Spółka z o.o. jest niezgodna z prawdą.
Uzyskane informacje pochodzą z właściwego miejscowo i rzeczowo dla Spółki sądu powszechnego – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy – Biuro Obsługi Interesantów – starszego inspektora Pani Beaty Klepadło.
Rozpowszechnianie przez prezesa zarządu Mariusz Szpikowskiego nieprawdziwej informacji o postępowaniu upadłościowym zarządzanej przez siebie Spółki jest dla nas jako dla podmiotu zaangażowanego w jej działalność niezrozumiałe i wyraźnie godzi w dobre imię, renomę i wiarygodność Spółki.
Pragniemy zauważyć, iż Pan Mariusz Szpikowski stał się wspólnikiem Air Poland Spółki z o.o., nabywając jej udziały za symboliczną kwotę, co może tłumaczyć jego obecne działania, tj. brak troski o dobre imię Spółki.
Równocześnie inne publikowane przez Pana Mariusz Szpikowskiego nieprawdziwe informacje zawarte w wydanym przez niego oświadczeniu naruszają dobra Spółki SCH Swiss Capital Holding AG przez co zdecydowaliśmy o podjęciu działań prawnych dla ochrony dóbr osobistych oraz wypracowanej przez wiele lat renomy i pozycji na rynku.
Ponadto chcemy poinformować, iż w związku z faktem, że SCH Swiss Capital Holding AG nie otrzymał zapłaty należnej ceny za sprzedane na rzecz Pana Dariusza Paszke udziały w kapitale zakładowym Air Poland Spółki z o.o. podjęliśmy działania zmierzające do odstąpienia od umowy sprzedaży udziałów na jego rzecz, celem ich odzyskania.
Podpisano
Jan Erik J Jungufaell, SCH Swiss Capital Holding AG

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna