Sylabus przedmiotPobieranie 27.96 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.96 Kb.
SYLABUS

Przedmiot

Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej

Prowadzący zajęcia

mgr Magdalena Kucza-Kuczyńska

Kierunek

WSA - Kostium i rekwizyt, Malarstwo w technikach scenograficznych, Obraz multimedialny

Specjalność

ASPTTF – Charakteryzacja i perukarstwo

Tok studiów/semestr

Rok II/ niestacjonarne/ 4 semestr

Forma zajęć

wykłady

Rygor

Zaliczenie z oceną

Liczba godzin/punktów ECTS

18 godzin/ 2 ECTS

1) Założenia i cele przedmiotu

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najważniejszymi tendencjami w sztuce XX wieku. Celem jest przedstawienie najistotniejszych faktów dotyczących architektury, rzeźby i malarstwa, a także innych sztuk wizualnych. Poza ogólną orientacją w faktografii przedstawione będą podstawowe założenia teoretyczne poszczególnych kierunków. Omówione zostaną: główne kierunki w malarstwie, rzeźbie oraz wzornictwie; sylwetki najwybitniejszych artystów; wzajemne relacje między środowiskami artystycznymi Europy.2) Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne.

Brak wymagań wstępnych.3) Zamierzony efekt kształcenia:
Orientacja w faktografii w sztuce XX wieku i opanowanie podstawowych założeń teoretycznych poszczególnych kierunków. Znajomość najważniejszych dzieł sztuki XX wieku i umiejętność ich opisu.

Cel wykładów:

wiedza +++,

umiejętności ++,

kształtowanie postaw +
4) Treści programoweNr i forma

zajęć

Temat zajęć/ literatura podstawowa

Wykład 1

Wykład stanowi przegląd nowych kierunków w sztuce początku XX wieku - futuryzm i fascynacja techniką (Marinnetii, Balla, Boccioni);dadaizm i odrzucenie racjonalizmu (Arp, Duchamp, Picabia).

Literatura: Hans Richter, Dadaizm Warszawa1986; Jon Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne, Universitas 2006

Kubizm. Picasso i Braque – wspólna droga i rywalizacja w sztuce.

Literatura: Daniele Boone, Picasso, Warszawa 1994; Hans Richter, Dadaizm Warszawa1986; Jon Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne, Universitas 2006


Wykład 2


Omówienie sztuki abstrakcyjnej. Prezentowane będą różne podejście do sztuki nieprzedstawiającej; - suprematyzm Malewicza, neoplastycyzm grupy skupionej wokół pisma „Der Stijl". Bauhaus i jego ideologia: funkcja, konstrukcja, forma (Gropius, Mies van der Rohe, Kandinsky) , a także dokonania wielkich postaci architektury XX wieku - Le Corbusier i jego "maszyna do mieszkania";

Literatura: Jürgen Tietz, Historia architektury XX wieku, Könemann 1998, Sztuka świata, Arkady; Gillian Naylor, Bauhaus, Warszawa 1979

Wykład 3

Sztuka 2 poł. XX wieku – abstrakcjonizm .

Prezentacja twórczości najwybitniejszych artystów nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego (szkoła nowojorska) i abstrakcjonizmu geometrycznego (optical-art., sztuka kinetyczna i minimal art.) .

Kolejne wykłady omawiające sztukę 2 poł. XX wieku poświecone będą przybliżeniu twórczości artystów działających w ramach hiperrealizmu, pop-artu i konceptualizmu .

Literatura: Ewa Kuryluk, Hiperrealizm – nowy realizm, Warszawa 1979

Sztuka świata, Arkady


Wykład 4

Wykład obejmuje taszyzm, spacjalizm i informel, Arte povera, Land-art. Happening i performance, body art, sztuka video i instalacje. Fotografia w sztuce (przegląd całości).

Literatura: Sztuka świata, ArkadyWykład 5

Wykład stanowi przegląd nowych kierunków w sztuce XX wieku w artystycznej działalności artystów polskich –abstrakcjonizm Strzemińskiego, kubizm Formistów, kubistyczny ekspresjonizm Grupy Krakowskiej , surrealizm i symbolizm Witkacego.

Literatura: Andrzej Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warzsawa 1988, Wojciech Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, ArkadyWykład 6

Realizm socjalistyczny. Grupa Arsenał. Awangardowe poszukiwania wychodzące poza granice obrazu – environment, happening, konceptualizm

Literatura: Andrzej Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warzsawa 1988; Wojciech Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, ArkadyWykład 7

Malarstwo Jerzego Nowosielskiego jako ewolucja od abstrakcji do sacrum. Fenomen polskiej szkoły grafiki i plakatu.

Literatura: Andrzej Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warzsawa 1988, Wojciech Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, ArkadyWykład 8

Wykład monograficzny: Hasior, Beksiński, Nikifor.

Literatura: Piotr Dmochowski, Beksiński, W-wa 1989, Film w reż. Krzysztofa Krauze, Mój Nikifor; Andrzej Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warzsawa 1988Wykład 9

Sztuka użytkowa i design XX w.

Funkcjonalizm i Art Deco, wzornictwo organiczne, pop-art i post-modernizm, funkcjonalizm skandynawski.

Hirst, Rauch, Freud i inne nazwiska charakterystyczne dla sztuki współczesnej.

Literatura: Sztuka świata, Warszawa – Arkady

Literatura: Best of graphis design, Berlin 1993; Czesława Frejlich. Out of the ordinary, Warszawa 2011


5) Literatura uzupełniająca:

Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1987

E.H. Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997

Sztuka świata, Warszawa – Arkady, poszczególne tomy

Wilfried Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996

Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Warszawa – Arkady 1989

Matilde Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa – Arkady 2005

Umberto Eco, Historia piękna, Poznań 2005

Słownik terminów plastycznych, Warszawa1993

Klemens Krajewski, Mała encyklopedia architektury i wnętrz, Warszawa 1974


6) Metody dydaktyczne:

Większość zajęć ma charakter konwersatorium ilustrowanego przeźroczami i filmami., uzupełniany dyskusją


ze studentami, pracą grupową.

7) Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

egzamin ustny

30 stycznia 2012 r.Magdalena Kucza-Kuczyńska

Data i podpis wykładowcy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna