Systemu transportowego warszawy



Pobieranie 2.71 Mb.
Strona30/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

Zakłada się możliwość uzupełnienia listy projektów o przedsięwzięcia, które zostaną zidentyfikowane w trakcie dalszych prac, a które będą wpisywać się w sposób realizacji postawionych celów Strategii. W polu dyskusji, jako działania drugoplanowe, pojawiają się następujące projekty:


 • przedłużenie linii WKD do Janek i udział Warszawy w zakupach taboru do obsługi zwiększonych zadań;

 • doposażenie SKM Sp. z o.o. w tabor z przeznaczeniem do obsługi połączeń kolejowych miejsko – aglomeracyjnych na sieci kolejowej wybiegającej do Modlina, Nowego Dworu Mazowieckiego, Grodziska Mazowieckiego, Tłuszcza, Zalesia Górnego, Mińska Mazowieckiego.

 • budowa odcinków nowych tras tramwajowych: do os. Ruda od pętli Marymont, na Targówek do pętli Czynszowa do ul. Gilarskiej, do obsługi os. Gocław komunikacją tramwajową, do obsługi os. przy ul. Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława (połączenie z Powstańców Śląskich), na Gocławiu związane z ewentualną likwidacją pętli Wiatraczna, w ul. Człuchowskiej (Chrzanów – ul. Powstańców Śląskich), Radiowa - Boernerowo

Ewentualne uzupełnienie programu inwestycyjnego będzie mogło nastąpić po opracowaniu studiów wykonalności ww. projektów i tym samym uzyskaniu potwierdzenia ich zasadności I efektywności z punktu widzenia kosztów i korzyści społecznych.
Wymieniane są także projekty, które mogłyby wpisywać się system transportu publicznego, ale powinny być realizowane ze środków spoza budżetu m.st. Warszawy (np. z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego)

 • budowa przystani rzecznych dla żeglugi pasażerskiej – tramwaj wodny;

 • budowa tras szybkiego tramwaju do Marek, Łomianek, Janek, Piaseczna.


5.5Prognozy funkcjonowania systemu transportowego i priorytety realizacyjne


Konsekwentna realizacja Polityki Transportowej m.st. Warszawy i Strategii Rozwoju Systemu Transportowego będzie oznaczać przełamanie dotychczasowych niekorzystnych trendów. Stworzona zostanie szansa na ograniczenie niekontrolowanego wzrostu motoryzacji indywidualnej i utrzymanie, a nawet zwiększenie roli transportu publicznego w przewozach pasażerskich.

Przewiduje się, że podejmowane działania doprowadzą do:



 1. Znacznego usprawnienia systemu transportu publicznego, poprzez działania obejmujące: modernizację systemu tramwajowego, kontynuację rozbudowy sieci tramwajowej i linii metra, modernizację sieci kolei podmiejskiej, usprawnienie komunikacji autobusowej i usprawnienie przesiadek pomiędzy różnymi podsystemami transportu publicznego;

 2. Selektywnej poprawy standardu układu drogowego, obejmującą: wybudowanie systemu miejskich tras obwodowych oraz usprawnienie warunków ruchu na trasach o układzie promienistym poza centrum miasta doprowadzających ruch do tras obwodowych;

 3. Zwiększenia udziału transportu ekologicznego w przewozach pasażerskich i towarowych;

 4. Ograniczenia korzystania z samochodów w centrum Warszawy, poprzez: budowę parkingów strategicznych w systemie „Parkuj i Jedź”, rozszerzanie obszaru płatnego parkowania., rozszerzanie obszarów centrum z ograniczeniami dla ruchu samochodowego, zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego;

 5. Promowania ruchu rowerowego, poprzez budowę dróg rowerowych i parkingów oraz stworzenie mody na korzystanie z roweru,

 6. Promowania ruchu pieszego w centrum miasta,

 7. Zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa osobistego użytkowników systemu,

 8. Zintegrowania systemu transportowego, poprzez: działania organizacyjne (np. powołanie instytucji zarządzającej transportem w skali aglomeracji), wprowadzanie na szerszą skalę systemów zarządzania (np. ruchem drogowym, transportem publicznym), wykształcenie węzłów przesiadkowych, skoordynowanie rozkładów jazdy, wspólne taryfy.

Projekty przewidywane do realizacji w okresie 2007-2013 i później, a w szczególności projekty zgłaszane do finansowania ze środków Unii Europejskiej, będą istotnymi elementami w procesie dochodzenia do postawionych celów. Poniżej na rys. 26 i 27 przedstawiono oszacowanie prognoz przewozów w komunikacji szynowej i natężeń ruchu na sieci drogowej, wykonane dla roku 2025.
Rys. 26. Prognoza przewozów pasażerskich w transporcie szynowym w Warszawie – rok 2025 , godzina szczytu porannego

Rys. 27. Prognoza natężenia ruchu na sieci drogowej w Warszawie – rok 2025 , godzina szczytu porannego


5.6Zadania priorytetowe


W ramach „Planu Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego na lata 2007-2013 i dalsze” wskazuje się następujące 54 zadania priorytetowe:

Inwestycje w zakresie transportu publicznego:

 1. Dokończenie budowy I linii metra.

 2. Budowa II linii metra.

 3. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku pętla Gocławek - pętla Banacha”.

 4. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski”.

 5. Modernizacja trasy tramwajowej WZ na odcinku Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński.

 6. Budowa trasy tramwajowej pętla Winnica – Tarchomin – Młociny.

 7. Budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa.

 8. Budowa trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego.

 9. Modernizacja i pozyskanie nowego taboru dla komunikacji publicznej.

Inwestycje w zakresie sieci drogowej:

 1. Budowa Trasy Mostu Północnego na odcinku od węzła z ul. Modlińską do węzła przesiadkowego „Młociny”.

 2. Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym.

 3. Budowa Trasy na Zaporze, ul. Nowo Zwoleńskiej odc. Zawodzie – Zwoleńska

 4. Budowa trasy NS na odcinku od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK.

 5. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do węzła Żaba.

 6. Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich.

 7. Rozbudowa ul. Modlińskiej na odc. ul. Aluzyjna – granica miasta.

 8. Budowa ulicy Czerniakowskiej – bis.

 9. Budowa ul. Krzyżanowskiego od Al. Jerozolimskich do ul. Kasprzaka.

 10. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską wraz z odcinkiem ul. Marsa od Płowieckiej do Żołnierskiej.

 11. Przebudowa układu komunikacyjnego Pl. Zawiszy.

 12. Przebudowa skrzyżowania Wawelska/Żwirki i Wigury (przy Pomniku Lotników).

 13. Budowa Alei Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej-bis oraz od ul. Płaskowickiej-bis do ul. Przyczółkowej.

 14. Budowa drugiej jezdni ul. Wilanowskiej na odc. Sobieskiego – Dolinka Służewiecka.

 15. Budowa ulicy Tysiąclecia na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej.

 16. Budowa ul. Mehoffera Bis na odcinku ul. Światowida – ul. Marywilska.

 17. Przebudowa ul. Andersa wraz z budową nowych wiaduktów nad torami PKP.

 18. Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich – Łopuszańska.

 19. Budowa Trasy Siekierkowskiej odc. Bora Komorowskiego – Płowiecka.

 20. Budowa ciągu ulic: 17 Stycznia – Cybernetyki.

 21. Modernizacja ul. Wołoskiej odc. Rostafińskich – Cybernetyki.

 22. Modernizacja Ronda Starzyńskiego.

 23. Przebudowa ul. Poleczki odc. Puławska – Osmańska.

 24. Modernizacja ul. Górczewskiej odc. Młynarska – granica miasta.

 25. Budowa ciągu ulic: Zabraniecka – Strażacka odc. ZUSOK – Cyrulików.

 26. Budowa ciągu ulic: ZUSOK – Radzymińska.

 27. Przebudowa estakad bielańskich.

 28. Budowa połączenia Rosoła – Przyczółkowa (ul. Nowo-Kabacka).

 29. Budowa ulicy Nowa Aleja KEN odc. Domaniewska – Wilanowska i odc. Dolinka Służewiecka – Wałbrzyska.

 30. Budowa ul. NowoWirażowej.

Inne działania:

 1. Stworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Transportem Publicznym w Warszawie

 2. Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – etap I i II

 3. Rozwój systemu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) – II etap

 4. Realizacja programu poprawy BRD w Warszawie

 5. Modernizacja i budowa dróg rowerowych w Warszawie

 6. Budowa miejsko-akademickiego systemu komunikacji rowerowej w Warszawie

 7. Program integracji transportu rowerowego i transportu publicznego w Warszawie

 8. Rozwój systemu wydzielonych pasów autobusowych,

 9. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Młociny,

 10. Integracja węzła przesiadkowego Dw. Centralny/Dw. Śródmieście/Metro Centrum

 11. Integracja węzła przesiadkowego Warszawa Gdańska

 12. Integracja węzła przesiadkowego Dw. Zachodni

 13. Integracja węzła przesiadkowego Dw. Wschodni

 14. Rozwój strefy ograniczonego ruchu samochodowego w Śródmieściu Warszawy,

 15. Rozwój strefy płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna