Systemu transportowego warszawyPobieranie 2.71 Mb.
Strona31/34
Data27.04.2016
Rozmiar2.71 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34

5.7Projekty m.st. Warszawy przewidziane do zgłoszenia do finansowania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013


Zgodnie z Polityką Transportową m.st. Warszawy oraz Strategią Rozwoju Systemu Transportowego przewiduje się szereg działań zmierzających do usprawnienia systemu transportowego. Działania te dotyczą zadań związanych z modernizacją i rozwojem systemu drogowego, transportu publicznego, ruchu rowerowego i pieszego. Istotne znaczenie bedą mieć działania podwyższające sprawność zarządzania system transportowym oraz poziom bezpieczeństwa komunikacyjnego i osobistego mieszkańców Warszawy i aglomeracji.

Długoterminowy program rozwoju systemu transportowego w powiązaniu z możliwością uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w okresie 2007-2013, stwarza możliwość realizacji projektów najbardziej pilnych i przynoszących największe efekty,, z uwzględnieniem z jednej strony potrzeb transportowych Warszawy a z drugiej możliwości finansowych miasta.Z listy projektów priorytetowych Miasta Stołecznego Warszawy wytypowano 23 projekty przeznaczonych do współfinansowania ze środków UE. Ich przygotowanie jest na zaawansowanym etapie i przebiega zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Pozwoli na realizację inwestycji w latach 2007-2013;

 1. Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny".

 2. Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK.

 3. Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek (etap I).

 4. Budowa „Trasy Krasińskiego" na odcinku Plac Wilsona - Budowlana wraz z przeprawą mostową

 5. Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich

 6. Budowa ul. Czerniakowskiej-bis

 7. Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

 8. Budowa Alei Rzeczpospolitej od Al. Wilanowskiej do Płaskowickiej - bis

 9. Budowa ulicy Tysiąclecia klasy zbiorczej na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej

 10. Program poprawy BRD w Warszawie

 11. Rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem - etap II

 12. Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” (wraz z zakupem taboru)

 13. Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Dworzec Wileński” do Bródna (wraz zakupem taboru)

 14. Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do Chrzanowa, oraz stacji techniczno-postojowej (wraz z zakupem taboru)

 15. Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap.

 16. Budowa trasy tramwajowej pętla Winnica – Tarchomin – Młociny.

 17. Modernizacja trasy tramwajowej W-Z od pętli Cmentarz Wolski do Dworca Wileńskiego.

 18. Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski.

 19. Budowa trasy tramwajowej od Dworca Zachodniego do Wilanowa

 20. Budowa trasy tramwajowej w ciągu „Trasy Krasińskiego” na odcinku Pl. Wilsona - Budowlana

 21. Zakup taboru kolejowego na trasę Lotnisko Okęcie - Warszawa Wschodnia

 22. Rozwój systemu dróg rowerowych w Warszawie

Na podstawie dotychczasowych oszacowań kosztów zgłaszanych projektów łączny ich koszt oszacowano na ok. 14 mld, a struktura zaangażowania poszczególnych jednostek realizujących projekty przedstawia się następująco:

 • Zarząd Transportu Miejskiego: ponad 8 mld zł,

  • w tym budowa metra, wraz z zakupem 240 wagonów – 7 mld 52 mln zł,

  • budowa systemu P+R (II etap) - 52 mln zł

 • Zarząd Dróg Miejskich – około 4,8 mld zł,

 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. – ok. 1,9 mld zł, (w tym zakup 147 wozów tramwajowych)

 • SKM Sp. z o.o: - 160 mln zł.

Zestawienie kosztów projektów priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 przedstawiono w Tabl. 41.

Tabl. 41. Zestawienie kosztów projektów priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 (cenny brutto z VAT)
Nr

Nazwa projektu

Nazwa jednostki realizującej projekt

Rodzaj projektu

Okres realizacji

Szacunkowa wartość inwestycji netto*


1

Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego Młociny

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2007 - 2010

800 000 000

2

Budowa Trasy NS na odcinku od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2008 - 2013

2 165 084 000

3

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do połączenia z dzielnicą Targówek – etap I

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2008 - 2011

291 000 000

4

Budowa trasy „Krasińskiego” na odcinku Plac Wilsona – Budowlana wraz z przeprawą mostową

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2007 - 2010

360 000 000

5

Budowa ulicy Nowo-Lazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2008 - 2010

550 000 000

6

Budowa ul. Czerniakowskiej-bis

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2008 - 2010

140 000 000

7

Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2008 - 2010

138 947 000

8

Budowa Alei Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2007 - 2009

32 500 000

9

Budowa ul. Tysiąclecia klasy zbiorczej na odcinku od węzła Żaba do ul. Grochowskiej

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2009 - 2011

150 000 000

10

Program poprawy BRD w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich

Drogi

2007 - 2010

35 000 000

11

Zintegrowany system zarządzania ruchem – etap II

Zarząd Dróg Miejskich

Systemy zarządzania

2009 - 2011

80 000 000

12

Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński” (wraz z zakupem taboru).

Zarząd Transportu Miejskiego

Transport zbiorowy

2008 - 2013

2 860 000 000

13

Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Dworzec Wileński” do Bródna (wraz z zakupem taboru)

Zarząd Transportu Miejskiego

Transport zbiorowy

2008 – 2013

1 740 000 000

14

Budowa II linii metra, odcinek od stacji „Rondo Daszyńskiego” do Chrzanowa, oraz stacji techniczno-postojowej (wraz z zakupem taboru)

Zarząd Transportu Miejskiego

Transport zbiorowy

2009 - 2013

2 900 000 000

15

Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) – II etap

Zarząd Transportu Miejskiego

Transport zbiorowy i indywidualny

2008 - 2009

52 000 000

16

Budowa trasy tramwajowej pętla Winnica – Tarchomin – Młociny

Tramwaje Warszawskie

Sp. z o. o.Transport zbiorowy

2007 - 2011

587 396 000

17

Modernizacja trasy tramwajowej W-Z od pętli Cmentarz Wolski do Dworca Wileńskiego

Tramwaje Warszawskie

Sp. z o. o.Transport zbiorowy

2007 - 2010

276 113 000

18

Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski (w tym koszt zakupu 25 tramwajów)

Tramwaje Warszawskie

Sp. z o. o.Transport zbiorowy

2008 - 2010

250 340 000

19

Budowa trasy tramwajowej od Dworca Zachodniego do Wilanowa

Tramwaje Warszawskie

Sp. z o. o.Transport zbiorowy

2007 - 2015

627 000 000

20

Budowa trasy tramwajowej w ciągu Trasy Krasińskiego na odcinku pl. Wilsona - Budowlana

Tramwaje Warszawskie

Sp. z o. o.Transport zbiorowy

2007 – 2010

160 000 000

21

Zakup taboru na trasę kolejową Lotnisko Okęcie – Warszawa Wschodnia.

SKM Sp. z o.o

Transport zbiorowy

2007 – 2008

160 000 000

22

Realizacja systemu dróg rowerowych w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich/ Zarząd Terenów Publicznych

Transport

2007 – 2010

15 000 000

* Powyższe informacje mają charakter szacunkowy. Przewidywane nakłady na inwestycje planowane do realizacji, w tym przy udziale środków z Unii Europejskiej, są szczegółowo przedstawione w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym m.st. Warszawy (WPI) wraz z harmonogramem ich realizacji w kolejnych latach oraz w planach finansowych właściwych spółek miejskich.

PROJEKT 1

BUDOWA TRASY MOSTU PÓŁNOCNEGO OD WĘZLA Z UL. PUŁKOWĄ DO WĘZŁA Z UL. MODLIŃSKĄ ORAZ OD WĘZŁA Z Ul. PUŁKOWĄ DO WĘZŁA PRZESIADKOWEGO „MŁOCINY”

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Droga klasy GP – droga główna ruchu przyspieszonego. Długość odcinka objętego prezentowanym projektem wyniesie 4,1 km; odcinek od węzła Pułkowa do węzła Modlińska o długości 3,1km (kategoria - droga krajowa nr 61 znajdującą się w sieci TEN-T.), odcinek węzeł przesiadkowy „Młociny” (ze stacją metra) do węzła Pułkowa - ciąg drogi wojewódzkiej o długości 1km.

Przekrój 2x3 pasy ruchu (szerokość pasa: 3,5m); z trasą tramwajową umożliwiającą sprawne powiązanie osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. Wzdłuż trasy przewiduje się także prowadzenie komunikacji autobusowej, oraz ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. Prędkość projektowa trasy – 70 km/h.

Trasa Mostu Północnego stanowi północną cześć Obwodnicy Miejskiej, na którą składają się: Trasa Mostu Północnego, Trasa Olszynki Grochowskiej, Trasa Siekierkowska, ciąg ulic Witosa – Sikorskiego – Dolina Służewiecka – Rzymowskiego – Marynarska i Trasa NS. Jako bardzo istotny element układu komunikacyjnego miasta służyć będzie integracji funkcjonalnej i społecznej północnego obszaru Warszawy, szczególnie dzielnic Bielany i Białołęka - z centrum miasta i przylegającymi obszarami aglomeracji warszawskiej. Trasa ułatwi przejazd i wyjazd z miasta w kierunku wschodnich i północnych regionów kraju.

Korytarz trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

PROJEKT 2:

BUDOWA TRASY NS NA ODCINKU OD WĘZŁA MARYNARSKA DO WĘZŁA Z TRASĄ AK

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projektowana klasa drogi: GP - droga główna ruchu przyspieszonego. Długość: 10km. Zakładany przekrój: 2 x 3 pasy ruchu. Węzły bezkolizyjne z ulicami klas GP i G. Prognozowane obciążenie ruchem: 4000 Pu/h

Projektowany odcinek przebiega w zachodniej części lewobrzeżnej Warszawy, przez grunty pięciu dzielnic: Włochy, Mokotów, Ochota, Wola i Bemowo.

Trasa połączy odcinki dróg krajowych o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta - Trasy AK i trasy Południowej Obwodnicy Warszawy. Będzie stanowiła zachodni odcinek Obwodnicy Miejskiej, na którą składają się: Trasa Mostu Północnego, Trasa Olszynki Grochowskiej, Trasa Siekierkowska, ciąg ulic Witosa – Sikorskiego – Dolina Służewiecka – Rzymowskiego – Marynarska i Trasa NS. Jednocześnie będzie to droga dojazdowa do ogólnodostępnego przejścia granicznego – Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

Korytarz tej trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

Trasa poprawi obsługę połączeń międzyregionalnych, usprawniając połączenia w obszarze aglomeracji, pozwoli na wyprowadzenie ruchu krajowego z centrum miasta, zmniejszy utrudnienia dla mieszkańców, poprawi stan bezpieczeństwa w układzie komunikacyjnym miasta jak również wyeliminuje utrudnienia jakie stwarzał ruch tranzytowy.PROJEKT 3:

BUDOWA OBWODNICY ŚRÓDMIEJSKIEJ NA ODCINKU OD RONDA WIATRACZNA DO POŁĄCZENIA Z DZIELNICĄ TARGÓWEK – ETAP I

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Projektowana klasa drogi: GP - droga główna ruchu przyspieszonego.

Pierwszy etap budowy Obwodnicy Śródmiejskiej obejmuje realizację odcinka trasy dwujezdniowej o szerokości jezdni 10,5 m każda (2x3 pasy ruchu) wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, oraz dwupoziomowego skrzyżowania z węzłem komunikacyjnym „Rondo Wiatraczna”, a następnie przejścia bezkolizyjnego nad linią kolejową.

Długość I etapu - 2 km (odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Zabranieckiej).

Obecnie brak jest dogodnych połączeń pomiędzy obszarem Targówka Przemysłowego z dzielnicami miasta położonymi po praskiej stronie Warszawy. Targówek jest otoczony siecią linii kolejowych ograniczających liczbę połączeń drogowych prowadzonych przez jednopoziomowe przejazdy, co nie sprzyja rozwojowi obszaru, który zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” poddany będzie przekształceniom i rewitalizacji, a także utrudnia połączenia z miejscowościami położonymi poza wschodnią granicą miasta, ograniczając dostęp mieszkańcom tych ośrodków do centrum regionu.

Realizacja wschodniej części Obwodnicy Śródmiejskie pozwoli na połączenie dwóch ważnych węzłów komunikacyjnych: ronda „Wiatraczna” i węzła „Żaba”. Umożliwi to prowadzenie ruchu północ – południe we wschodniej części miasta z pominięciem Śródmieścia. Celem projektu jest usprawnienie ruchu we wschodniej części miasta oraz stworzenie dogodnego powiązania międzydzielnicowego.

Realizacja omawianego projektu stanowi pierwszy etap tego działania i stworzy przedłużenie ciągu Alei Stanów Zjednoczonych, poprzez rondo Wiatraczna do ulicy Zabranieckiej. Przekroczenie ważnego węzła komunikacyjnego jakim jest rondo Wiatraczna wymaga zastosowania dwupoziomowego rozwiązania technicznego, które musi być skoordynowane z rozwiązaniami planowanej stacji i tuneli linii metra (odcinek linii na Gocław).

Korytarz tej trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.PROJEKT 4:

BUDOWA TRASY KRASIŃSKIEGO NA ODCINKU PLAC WILSONA – BUDOWLANA WRAZ Z PRZEPRAWĄ MOSTOWĄ i TOROWISKIEM TRAMWAJOWYM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Droga klasy G – główna, dł. 1,6 km, umożliwiająca powiązanie Targówka z Żoliborzem- dwie dzielnice położone po przeciwległych stronach Wisły, pozbawione obecnie bezpośredniego połączenia komunikacyjnego. Komunikacja pomiędzy tymi dzielnicami odbywa się przez istniejące przeprawy mostowe (Most Grota-Roweckiego, Most Gdański), obciążone ruchem na granicy przepustowości. Brak dogodnych bezpośrednich połączeń nie sprzyja komunikacji zbiorowej. Duża ilość przesiadek skłania do wyboru indywidualnego środka transportu w podróżach. Czas przejazdu wydłuża się w miarę wzrostu natężeń ruchu.

Planowana trasa, zgodnie z przyjętymi założeniami będzie ulicą dwujezdniową z torowiskiem tramwajowym usytuowanym w pasie dzielącym oraz z chodnikami i drogami rowerowymi usytuowanymi po jej obu stronach. Łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża – Wysockiego - Budowlana. Stanowić będzie połączenie o charakterze lokalnym, z jednej strony ułatwiając powiązania międzydzielnicowe, z drugiej przejmując część ruchu na bliskie odległości i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych – trasy AK i Starzyńskiego – Słomińskiego, stanowiących elementy układu obwodnic miasta (Obwodnicy Ekspresowej i Obwodnicy Śródmiejskiej).

Projekt zakłada:Korytarz trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

PROJEKT 5:

BUDOWA ULICY NOWO-LAZUROWEJ NA ODCINKU OD TRASY AK DO AL. JEROZOLIMSKICH

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projektowana klasa drogi: G – droga główna. Zakładany przekrój: 2 x 2 pasy ruchu.

Trasa ulicy Nowo-Lazurowej będzie przebiegała przez dzielnice: Bemowo, Włochy, Ursus. Jej realizacja pozwoli na bezpośrednie połączenie pomiędzy tymi dzielnicami, które obecnie odbywa się poprzez jedyny przejazd pod linią kolejową w ciągu ul. Dźwigowej. Utrudnione są również dojazdy do Centrum oraz połączenia z drogami wylotowymi z miasta. Wywołuje to dodatkowe obciążenia ruchem dzielnicowym trasy podstawowego układu komunikacyjnego skierowanego na obsługę ruchu tranzytowego jak i dojazdów do centrum.

Ulica połączy Węzeł „Salomea” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich trasy ekspresowej Salomea – Wolica z węzłem „Lazurowa” na przedłużeniu ekspresowej Trasy AK w kierunku węzła „Konotopa”.

Projekt przewiduje realizację:


 • ulicy dwujezdniowej o długości około 6,4 km. wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

 • budowę estakad nad linią kolejową Warszawa – Katowice długości 213 m oraz nad stacją techniczno – postojową Odolany długości 396m.

Bezkolizyjne połączenie pomiędzy dzielnicami poprzez tory PKP pozwoli na: skrócenie czasu przejazdów na kierunku północ-południe oraz przeprowadzenie ruchu na kierunku północ-południe co pozwoli na odciążenie ciągu Prymasa Tysiąclecia – Aleje Jerozolimskie – Łopuszańska.

Skrzyżowania z trasami drogowymi w ciągu ulicy sterowane będą sygnalizacją świetlną.

Korytarz tej trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

PROJEKT 6:

BUDOWA UL. CZERNIAKOWSKIEJ-BIS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projektowana doga klasy G – droga główna. Długość – ok. 3 km. Zakładany przekrój – 2 x 2 pasy ruchu.

Trasa będzie biegła od skrzyżowania z ul. Czerniakowską i ul. Gagarina poprzez węzeł z Trasą Siekierkowską (istniejący węzeł) do ul. Augustówka.

Trasa pozwoli na obsługę obszarów Siekierek, Augustówki, a w dalszej perspektywie, po budowie dalszych odcinków trasy, utworzone zostanie nowe połączenie z Wawrem za pośrednictwem mostu na Zaporze, oraz Konstancinem-Jeziorną dzięki skrzyżowaniu z obwodnicą Konstancina.

Prezentowany projekt, tj. realizacja pierwszego odcinka Czerniakowskiej – bis, umożliwi stworzenie dojazdu do terenów Warszawskiego Parku Technologicznego.

Budowa drogi przyczyni się do aktywizacji zdegradowanych terenów miejskich. Wpłynie na wzrost atrakcyjności terenu dla lokalizowania tu inwestycji, zarówno mieszkaniowych jak też na rozwój przedsiębiorczości.

Wśród bezpośrednich celów projektu należy wymienić:


 • Zwiększenie zasięgu systemu komunikacji tramwajowej i obsługę terenów rozwijającego się zagospodarowania przestrzennego Mokotowa (Siekierek), a tym samym pozyskanie pasażerów dla komunikacji tramwajowej umożliwiając im korzystanie z nowo wybudowanej trasy tramwajowej i miejskiej komunikacji tramwajowej w ogóle.

 • Skrócenie czasu podróży (przejazdu) pasażerów do i z centrum miasta, a tym samym ograniczenie społecznych kosztów czasu w systemie transportowym miasta.

 • Podniesienie komfortu podróżowania poprzez udostępnienie zwiększonej oferty połączeń w komunikacji tramwajowej z zastosowaniem nowoczesnego taboru tramwajowego, nowoczesnej infrastruktury torowej oraz poprzez wprowadzenie systemu dynamicznej informacji w tramwajach i na przystankach.

 • Zwiększenie niezawodności funkcjonowania systemu transportowego miasta.

 • Podniesienie stanu bezpieczeństwa osobistego pasażerów komunikacji tramwajowej poprzez wprowadzenie nowoczesnego, taboru jednoprzestrzennego.

 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania systemu komunikacyjnego na otoczenie miejskie, głównie dzięki związanemu z budową trasy tramwajowej zmniejszeniu emisji hałasu pochodzącego od autobusów miejskich i samochodów oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 • Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb osób niepełnosprawnych m.in. poprzez stosownie taboru niskopodłogowego, dostosowanie przytyków (pochylnie dla wózków, wymiary geometryczne, systemy informacyjne), zapewnienie dogodnych dojść do przystanków

 • Poprawienie stopnia zintegrowania różnych form transportu zbiorowego poprzez ułatwienie dokonywania przesiadek w węzłach przesiadkowych – także dzięki wykorzystaniu systemu dynamicznego informowania pasażerów.

Korytarz trasy uwzględniany był w kolejnych edycjach planów zagospodarowania przestrzennego miasta i w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

PROJEKT 7:

BUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI KRAJOWEJ NR 2 Z TRASĄ SIEKIERKOWSKĄ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projektowany jest węzeł drogowy na przecięciu dwóch tras wylotowych stanowiących połączenie aglomeracji warszawskiej ze wschodnim regionami kraju. Proponowane rozwiązanie poprawi przepustowość skrzyżowania, upłynni ruch przez co zmniejszy uciążliwość komunikacyjną w tym rejonie miasta. Projektowana droga klasy GP – droga ruchu przyspieszonego. Kategoria drogi: wojewódzka.

Inwestycja planowana jest w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej Nr 2 – ul. Płowiecka z ul. Marsa, ul. Ostrobramską i ul. Grochowską. Skrzyżowanie to obciążone jest ruchem ok. 84000 poj./dobę co w godzinach szczytu przekracza przepustowość skrzyżowania. Obserwowane są bardzo częste zatrzymania pojazdów i korki. Wzrasta liczba zdarzeń drogowych i wypadków z udziałem pieszych. Uciążliwość dla mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkaniowej wzrasta.

PROJEKT 8

BUDOWA ALEI RZECZYPOSPOLITEJ (PRZEDŁUŻENIA UL. SOBIESKIEGO) OD Al. WILANOWSKIEJ DO UL. PŁASKOWICKIEJ-BIS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projektowana droga klasy G – droga główna. Długość: 1,5 km. Zakładany przekrój: 2 x 2 pasy ruchu z rezerwą terenu dla trasy tramwajowej. Ulica będzie obsługiwać obszar dzielnicy mieszkaniowej i będzie zapewniać powiązanie nowych terenów rozwojowych z innymi dzielnicami i centrum miasta.PROJEKT 9

BUDOWA ULICY TYSIĄCLECIA NA ODCINKU OD WĘZŁA ŻABA DO UL. GROCHOWSKIEJ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Droga klasy Z - zbiorcza, 2x2 pasy ruchu, dł. 3,2km. Projekt zakłada budowę skrzyżowań jednopoziomowych z sygnalizacją świetlną. Przewiduje się realizację przejścia tunelowego pod dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia.

Trasa będzie zlokalizowana w obszarze starych, zdegradowanych dzielnic miasta - Pragi Północ i Pragi Południe. Obecnie komunikacja w tych dzielnicach opiera się na ciągu ulic Grochowska – Targowa, stanowiącym podstawową oś komunikacyjną w obszarze. Ulice te w szczycie obciążone są ruchem na granicy przepustowości. Istniejący układ ulic, których siatkę założono jeszcze w XIX wieku, w obecnych warunkach staje się niewydolny i nieprzystosowany do prowadzenia współczesnej komunikacji zbiorowej. Realizowana obecnie rewitalizacja obszaru Starej Pragi wymaga zapewnienia sprawnego połączenia komunikacyjnego, stwarzającego możliwości rozwoju gospodarczego.

Realizacja projektu pozwoli na usprawnienie połączeń międzydzielnicowych jak również pozwoli na odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego. Wpłynie korzystnie na rozwój gospodarczy zdegradowanego rejonu miasta podlegającego obecnie rewitalizacji oraz pozytywnie wpłynie na społeczność lokalną.

Budowa dotyczy realizacji:


 • dwujezdniowego odcinka ulicy o szerokości jezdni 7,0 m długości 3,2km,

 • ścieżek rowerowych i chodników.

 • ulica będzie prowadziła komunikację zbiorową co pozwoli na usprawnienie dostępności do innych środków komunikacji publicznej, tramwaju oraz planowanej II linii metra.

Korytarz ulicy przewidziany jest w obowiązującym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.

PROJEKT 10

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (BRD) W WARSZAWIE

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Celem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie poprzez wdrożenie skutecznych, efektywnych, i społecznie akceptowanych rozwiązań redukujących liczbę zabitych i ciężko rannych w wypadkach drogowych w Warszawie. Działania będą przyczyniać się także do przemian miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i do poprawy jakości życia mieszkańców.

W ramach projektu przewiduje się:


 • Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania prędkością w mieście, programu różnicującego dopuszczalną prędkość w zależności od klasy drogi (S, GP i G poza obszarami zabudowy) i jej parametrów technicznych, w tym ograniczającego prędkość na drogach głównych i zbiorczych do 50 km/h, a na wybranych drogach lokalnych i dojazdowych do 40 i 30 km/h. Elementem programu będzie wdrożenie systemu kontroli przestrzegania prędkości.

 • Opracowanie programu kontroli przestrzegania innych, poza kontrolą przestrzegania ograniczeń prędkości, przepisów ruchu drogowego, najistotniejszych z punktu widzenia BRD, z uwzględnieniem niezgodnych z przepisami wjazdów na skrzyżowania na czerwonym świetle.

 • Opracowanie programu eliminowania zagrożenia na ulicach miasta niechronionych użytkowników dróg, w tym przede wszystkim pieszych.

 • Modyfikacja Warszawskiej Bazy Danych o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz budowa systemu monitorowania i oceny efektów realizowanych przedsięwzięć; usprawni to zbieranie danych o wypadkach i umożliwi m.in. zintegrowanie bazy danych o wypadkach (zbieranych przez policję, służby miejskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, służby medyczne), a także umożliwi włączenie miasta w system zbierania danych na poziomie centralnym i unijnym.

 • Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz upowszechnienia stosowania urządzeń ochronnych w samochodach (pasów bezpieczeństwa, fotelików dla dzieci).

 • Wykonanie pilotowych projektów kompleksowej poprawy BRD na wybranych ciągach ulic w obszarze Śródmieścia Warszawy z zastosowaniem środków inżynierii ruchu i drobnych działań modernizacyjnych.

PROJEKT 11:

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM – ETAP II

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu będzie rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w mieście stołecznym Warszawie.

Projekt stanowi II etap realizowanego obecnie I etapu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem obejmującego obszary: Powiśle, Śródmieście, Praga Północ i Południe i Targówek. Etap II projektu obejmuje dzielnice Mokotów, Żoliborz, Ochota, Wola oraz ciągi komunikacyjne tras wylotowych.

W projekcie przewiduje się przebudowę 59 skrzyżowań oraz wymianę i modernizację 25 sterowników.

Celem systemu zarządzania ruchem będzie zapewnienie optymalnego przepływu osób i towarów (ze szczególnym uwzględnieniem transportu zbiorowego – komunikacji tramwajowej) na obszarze jego oddziaływania. System taki składał się będzie z podsystemów o różnym stopniu oddziaływania na ruch i pozyskiwania informacji.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem będzie wdrażany w Warszawie stopniowo w dwóch płaszczyznach, tzn. w płaszczyźnie rozbudowy terytorialnej (wdrażanie poszczególnych obszarów) jak i w płaszczyźnie funkcjonalnej. Pod pojęciem płaszczyzny funkcjonalnej należy rozumieć uruchamianie poszczególnych podsystemów w kolejnych latach budowy systemu. Struktura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem powinna posiadać charakter wielopoziomowy – modułowy. Przewiduje się wprowadzenie najnowszych rozwiązań technologicznych, zakładających, że sterowanie odbywać się będzie w sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym z jednoczesną możliwością ingerencji operatora w prace systemu. Sytuację taką umożliwił rozwój techniczny sprzętu, jak również wprowadzenie nowych strategii obszarowego sterowania ruchem w miastach z uwzględnieniem priorytetów w korytarzach transportowych.

Planowane efekty projektu to:


 • zapewnienie poprawy funkcjonowania transportu publicznego w korytarzach transportowych aglomeracji warszawskiej,

 • poprawa mobilności i warunków podróżowania,

 • polepszenie jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego,

poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych ruchem ulicznym.

PROJEKT 12

BUDOWA II LINII METRA, ODCINEK OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO STACJI DWORZEC WILEŃSKI” (WRAZ Z DOSTAWĄ TABORU)

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu MiejskiegoOgólna charakterystyka projektu

Projektowana II linia metra stanowić będzie główną oś komunikacji zbiorowej w aglomeracji warszawskiej na kierunku wschód-zachód. Przebiegać będzie przez obszary o intensywnym i ukształtowanym zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane na terenach dzielnic Bemowo, Wola, Śródmieście, Praga Pn., Targówek i Gocław. W większości są to tereny o zwartej zabudowie.

Długość całej II linii metra wyniesie około 29 km, na linii zlokalizowanych będzie minimum 26 stacji. W założeniach przyjęto przejście linii pod dnem Wisły. Przewiduje się wykonanie tuneli przy zastosowaniu nowoczesnej tarczy zmechanizowanej. Rozwiązanie to umożliwi prowadzenie robót bez wstępnego odwodnienia, co ma decydujący pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Zastosowanie metody podziemnej budowy pozwoli na zminimalizowanie skutków negatywnego oddziaływania na środowisko w tym m.in. podczas przejścia II linii metra przez Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu i obszar Natura 2000.

Odcinek centralny

Projektowany centralny odcinek II linii metra od Ronda Daszyńskiego do Dworca PKP Warszawa Wileńska – przebiegać będzie od skrzyżowania ul. Prostej z ul. Towarową, wzdłuż ulic Prostej, Świętokrzyskiej, Zajęczej, Mostu Świętokrzyskiego, w pobliżu stacji PKP Warszawa Stadion, ul. Targowej do stacji PKP Dworzec Wileński (ul. Targowa/Al. Solidarności).

Na odcinku tym przewiduje się lokalizację 7 stacji: „Rondo Daszyńskiego”, „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy Świat”, „Powiśle”, „Stadion”, „Dworzec Wileński”. Planowana długość tego odcinka wynosi około 6 km.

Stacja „Stadion” będzie posiadać takie rozwiązanie konstrukcyjne, które umożliwi pasażerom bezpośrednie, bezprzesiadkowe podróże w relacjach Śródmieście – Bródno i Śródmieście – Gocław. W przyszłości przewiduje się, że stacja ta będzie również stacją przesiadkową na III linię metra.

Stacja „Świętokrzyska”, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z ul. Świętokrzyską będzie stacją przesiadkową na I linię.

Przewiduje się wykonanie tuneli szlakowych za pomocą nowoczesnej tarczy zmechanizowanej. Zakłada się odkrywkową metodę budowy stacji z zastosowaniem ścian szczelinowych jako obudowy wykopu w czasie ich realizacji oraz jako element konstrukcji w okresie eksploatacji.

W ramach projektu (opcjonalnie) przewidywany jest zakup nowoczesnych pojazdów trakcyjnych dla obsługi II linii metra; dla obsługi odcinka Rondo Daszyńskiego – Dw. Wileński – niezbędne jest 12 pociągów 6 wagonowych.

PROJEKT 13

BUDOWA II LINII METRA, ODCINEK OD STACJI „DWORZEC WILEŃSKI” DO BRÓDNA (WRAZ Z DOSTAWĄ TABORU)

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu MiejskiegoOgólna charakterystyka projektu

Projektowany odcinek II linii metra stanowi przedłużenie centralnego odcinka II linii metra w kierunku Targówka i Bródna (odcinek wschodnio – północny). Przebiegać będzie od stacji PKP „Dworzec Wileński” (po południowej stronie skrzyżowania ul. Targowej z Al. Solidarności), do skrzyżowania ul. Strzeleckiej z proj. Al. Tysiąclecia, następnie w kierunku osiedla Targówek, osiedla Zacisze skąd skieruje się na zachód w kierunku ul. Kondratowicza, pod którą zlokalizowane będą dwie ostatnie stacje metra. Na tym odcinku przewiduje się lokalizację co najmniej 5 stacji, a mianowicie: „Szwedzka”, „Targówek”, „Zacisze”, „Kondratowicza”, „Bródno”. Planowana długość tego odcinka wynosi ok. 7,5 km.

Przewiduje się wykonanie tuneli szlakowych za pomocą nowoczesnej tarczy zmechanizowanej. Zakłada się odkrywkową metodę budowy stacji z zastosowaniem ścian szczelinowych jako obudowy wykopu w czasie ich realizacji oraz jako element konstrukcji w okresie eksploatacji.

W ramach realizacje opisanego odcinka metra przewidywany jest zakup nowoczesnych 14 pociągów 6 wagonowychPROJEKT 14

BUDOWA II LINII METRA, ODCINEK OD STACJI „RONDO DASZYŃSKIEGO” DO CHRZANOWA ORAZ STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ (WRAZ Z ZAKUPEM TABORU)

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu MiejskiegoOgólna charakterystyka projektu

Projektowany odcinek II linii metra od „Rondo Daszyńskiego” do stacji techniczno postojowej zlokalizowanej w rejonie Chrzanowa (odcinek zachodni) – stanowić będzie przedłużenie odcinka centralnego i przebiegać będzie od Ronda Daszyńskiego na zachód w kierunku ul. Górczewskiej, wzdłuż ul. Górczewskiej do skrzyżowania z ul. Lazurową, następnie w kierunku Chrzanowa. Na omawianym odcinku linii metra przewiduje się lokalizację co najmniej 8 stacji osobowych, a mianowicie: „Wolska”, „Płocka”, „Moczydło”, „Księcia Janusza”, „Wola Park”, „Powstańców Śląskich”, „Lazurowa”, „Chrzanów”, stacji w rejonie ul. Połczyńskiej, oraz lokalizację Stacji Techniczno Postojowej. Planowana długość tego odcinka wynosi ponad 8 km.

Dla obsługi II linii metra planowana jest budowa nowej stacji techniczno postojowej. Stacja ta zlokalizowana będzie w rejonie na południe od Chrzanowa, w sąsiedztwie terenów kolejowych.

Dla obsługi tego odcinka linii metra projekt przewiduje zakup 14 pociągów 6 wagonowych.PROJEKT 15:

BUDOWA PARKINGÓW STRATEGICZNYCH „PARKUJ I JEDŹ”(Park & Ride) –II ETAP

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Senatorska 37 00 – 099 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Projekt przewiduje budowę parkingów w systemie „Parkuj i Jedź”. Celem projektu jest integracja komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną poprzez połączenie korzyści z obsługi komunikacji zbiorowej obszarów o dużej gęstości zaludnienia, zabudowy i celów podróży z zaletami samochodów osobowych w obsłudze rejonów o znacznie mniejszej gęstości zaludnienia, gdzie eksploatacja rozbudowanej komunikacji zbiorowej jest nieracjonalna z uwagi na rozproszenie źródeł podróży.

Obecnie trwają prace związane z realizacją pierwszego etapu przedsięwzięcia – budowy 3 parkingów „P&R”– planowane zakończenie – pierwszy kwartał 2007 r.

Parkingi II etapu inwestycji zostały wyznaczone w miejscach dogodnych do przesiadek, tzn. przy przystankach kolejowych, (Rembertów – PKP, Żerań – PKP, Wawer SKM, Anin SKM, Falenica SKM), w dużych węzłach przesiadkowych (Kabaty), oraz w miejscach wzmożonego ruchu samochodów indywidualnych (Al. Krakowska, Ursynów).

Planowane lokalizacje parkingów w systemie „P&R”:


 • „Aleja Krakowska”/Okęcie - parking przeznaczony dla kierowców dojeżdżających z kierunku Grójec, Nadarzyn,

 • „Kabaty” - dojazd z obszaru Kabat, Natolina, a po zrealizowaniu ulicy Nowo – Kabackiej, z Wilanowa i Konstancina,

 • „Ursynów” – Metro – skrzyżowanie Al. KEN i ul. Belli Bartoka, dojazd z obszarów Ursynowa, Kabat,

 • „Rembertów – PKP” - teren położony w dzielnicy Rembertów w sąsiedztwie stacji PKP Rembertów – linii kolejowej Mińsk Mazowiecki – Warszawa, dojazd z Rembertowa, Wesołej, Sulejówka,

 • „Wawer - SKM” – dojazd z obszaru Starej Miłosnej, Wesołej, Wawra, skrzyżowanie ul. Płowieckiej, Czecha z ul. Wydawniczą i Widoczną, dojazd z okolic Międzylesia,

 • „Anin - SKM” – skrzyżowanie ul. Patriotów z ul. Poprzeczną VIII (narożnik płd.-wsch), dojazd z okolic Miedzeszyna, Radości,

 • „Żerań - PKP” - dojazd z okolic Rembelszczyzny, Kątów Węgierskich, Nieporętu, i dalej z Białobrzegów, Zegrza i Serocka.

PROJEKT 16:

BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ PĘTLA WINNICA – TARCHOMIN – MŁOCINY

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01–232 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

 • Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej od pętli „Winnica”, wzdłuż Trasy Mostu Północnego, wzdłuż ul. Pstrowskiego do węzła przesiadkowego Młociny (zespół obiektów pozwalających na przesiadkę między metrem, tramwajem, autobusami i parking P+R) – trasa długości ok. 8,4 km.

W ramach projektu ponadto przewiduje się:

 • zakup nowoczesnego, niskopodłogowego, jednoprzestrzennego taboru tramwjoawrgo

 • realizację systemu detekcji tramwajów umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu informacji pasażerskiej i systemu sterowania ruchem;

 • budowę i modernizację przystanków tramwajowych;

 • budowę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, uwzględniającego wymagania niepełnosprawnych (informacja wizualno-dźwiękowa);

 • budowę parkingu typu Parkuj i Jedź (na terenie pętli Winnica) dla 250 samochodów i 50 rowerów.

Zgodnie z projektem przewiduje się, że na całej długości trasy torowisko będzie wydzielone z jezdni (za wyjątkiem przejazdów), ze sterowaniem ruchem drogowym uwzględniającym priorytet dla przejazdu tramwaju.

Realizacja projektu jest istotna z punktu widzenia potrzeb transportowych miasta i sposobów ich zaspokajania określonych w „Polityce transportowej”, która kładzie nacisk na zapewnienie sprawnego, niezależnego od warunków drogowych i ekonomicznego szynowego transportu publicznego.

Planowana trasa do Tarchomina usprawni dojazd pasażerów do centrum miasta (poprzez węzeł przesiadkowy Młociny). Trasa umożliwi mieszkańcom dzielnicy Białołęka (w szczególności Tarchomina) oraz gmin aglomeracji warszawskiej, takich jak: Legionowo, Nieporęt i Jabłonna szybki i sprawny dojazd do centrum Warszawy (trasą tramwajową wzdłuż Trasy Mostu Północnego do węzła przesiadkowego „Młociny” i dalej I-szą linią metra).

Trasa tramwajowa obsługująca Tarchomin jest przewidziana do realizacji w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” uchwalonym przez Radę Warszawy w październiku 2006 r.PROJEKT 17:

MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ WZ ODCINEK CMENTARZ WOLSKI – DWORZEC WILEŃSKI

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01–232 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej zlokalizowane w ulicach Wolskiej – Alei „Solidarności” – Moście Śląsko-Dąbrowskim – Alei „Solidarności” na odcinku od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego wraz z wymianą części taboru kursującego tą trasą.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasażerów tego korytarza komunikacyjnego transportu zbiorowego. Działania przewidziane w projekcie będą skierowane na zachęcenie mieszkańców miasta do korzystania z komunikacji tramwajowej i zbiorowej w ogóle oraz do rezygnacji z odbywania podróży samochodem do centrum miasta.

W tym kontekście szczególne znaczenie ma przebudowa odcinka trasy WZ między pl. Bankowym i Dworcem Warszawa – Wileńska ze względu na planowane wprowadzenie pasa tramwajowo – autobusowego. Zmianie organizacji ruchu na tym odcinku powinna towarzyszyć przebudowa trasy umożliwiająca wyodrębnienie z jezdni wygodnych platform dla pasażerów oczekujących na przyjazd tramwaju, np. w rejonie wschodniego wylotu tunelu trasy WZ.

W ramach projektu przewiduje się:


 • modernizację torowiska na długości 15,2 km, w tym, między innymi, na długości ponad 6 km torowisko zostanie wyciszone za pomocą zabudowy trawiastej lub tłuczniowej, a na długości prawie 7 km tory położone zostaną na gumowej macie wibroizolacyjnej, z zabudową z betonu, z systemem szyny w otulinie

 • wymianę urządzeń w 3 podstacjach trakcyjnych: „Goleszowska”, „Grzybowska” „Jagiellońska”, układów kablowych podstacji: „Goleszowska”, „Bema” i „Grzybowska”, remont sieci trakcyjnej w ul. Wolskiej od ul. Elekcyjnej do pętli Wola, montaż lub wymianę słupów trakcyjnych na zintegrowane trakcyjno – oświetleniowe na ulicy Wolskiej (przy Elekcyjnej, przy Sokołowskiej, na odcinku od ul. Płockiej do ul. Młynarskiej), na Moście Śląsko–Dąbrowskim (z montażem od spodu płyty dla umożliwienia wytyczenia ciągu pieszo–rowerowego na chodnikach), w Alei Solidarności (od ul. Sierakowskiego do ul. Jagiellońskiej).

 • wykonanie układu sterowania i ogrzewania zwrotnic węzła „Al. Solidarności” / Okopowa oraz układu sterowania zwrotnicy na zachodnim wlocie węzła „Al. Solidarności” / Andersa.

 • modernizację 32 platform przystankowych, w tym:

  • reorganizację węzła przesiadkowego Dw. Wileński na czytelniejszy układ z platformami na wylotach ze skrzyżowania,

  • podniesienie poziomu platform na wszystkich przystankach dla ułatwienia przesiadek,

  • dostosowanie wymiarów platform do standardów i wymagań związanych z ilością i wygodą pasażerów (poszerzenie, wydłużenie, ew. skrócenie),

  • ustawienie 21 nowych wiat przystankowych i budowę pełnych zadaszeń w węzłach DT Wola, Metro Ratusz/Arsenał, Stare Miasto i Dw. Wileński,

  • wyposażenie wszystkich przystanków w system dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoring,

  • uzupełnienie wyposażenia przystanków w barierki, podjazdy, panele informacyjno-biletowe, rozkłady jazdy, mapki.

  • unifikację standardu kolorów, materiałów, rozmieszczenia urządzeń dla podróżnych i wyposażenia

 • modernizację sterowania ruchem z instalacją detektorów tramwajów i urządzeń łączności taboru ze sterownikami sygnalizacji świetlnej dla zapewnienia tramwajom priorytetów w ruchu.

 • zakup taboru niskopodłogowego – 20 sztuk tramwajów niskopodłogowych, wieloczłonowych, jednokierunkowych.

PROJEKT 18:

MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU Al. JANA PAWŁA II, NA ODCINKU PĘTLA KIELECKA - PĘTLA PIASKI

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01–232 Warszawa.Ogólna charakterystyka projektu

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej o długości 9.3 km w ciągu ulic: Broniewskiego (od pętli Piaski) – Stołeczna – Rondo Zgrupowania AK „Radosław” – Al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – Al. Niepodległości – Rakowieckiej (do pętli „Kielecka”).

W zakres zadania wchodzi wymiana i modernizacja torowiska i sieci trakcyjnej, przebudowa przystanków (podniesienie poziomu peronu w dostosowaniu do taboru niskopodłogowego, poszerzenie i wydłużenie części platform o nie standardowych rozmiarach) wraz z instalacją elektronicznego systemu informacji pasażerskiej, oraz zakup 25 wieloczłonowych, przegubowych tramwajów niskopodłogowych o długości ok. 30 m każdy.

Na całej długości trasy torowisko będzie wydzielone z jezdni, ze sterowaniem ruchem drogowym uwzględniającym priorytet dla przejazdu tramwaju. Torowisko będzie dwutorowe, położone po jednej stronie jezdni lub w pasie dzielącym ulicy dwujezdniowej.

Ze względu na plany rozwojowe miasta w zakresie zagospodarowania przestrzennego strefy śródmiejskiej (np. planowany rozwój funkcji usługowych) transport publiczny, w tym komunikacja tramwajowa w ciągu al. Jana Pawła II będzie obsługiwać coraz większą liczbę podróży w motywacjach innych niż praca i nauka. Będzie to zjawisko korzystne, ponieważ przyczyni się do zmniejszenia potrzeby wykorzystywania samochodu w podróżach do centrum miasta i zapewni wysoki poziom obsługi również tym, którzy nie posiadają samochodu, a także poprawi wykorzystanie trasy poza szczytem. Jednocześnie ciąg ten nie jest planowany do obsługi metrem.

Ponadto, planowana zmiana klasy technicznej ciągu Al. Jana Pawła II na zbiorczą (Z) wiązać się będzie z ograniczaniem przepustowości i prędkości przejazdu. Atrakcyjny transport tramwajowy w tym ciągu będzie niezbędny, by umożliwić pasażerom samochodów dogodny dojazd do wielu obiektów położonych wzdłuż tego ciągu.PROJEKT 19:

BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ OD DWORCA ZACHODNIEGO DO WILANOWA

Jednostka odpowiedzialna za realizację.

Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01–232 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Projekt obejmuje budowę trasy tramwajowej w ciągu ulic: Al. Jerozolimskie (od Dworca Zachodniego do Ronda Zesłańców Syberyjskich) – Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Banacha – Rostafińskich – Boboli – Rakowiecka – Puławska – Goworka – Spacerowa – Belwederska – Sobieskiego – al. Rzeczypospolitej, wraz z pętlami tramwajowymi „Dw. Zachodni” i „Pałacowa” oraz zakupem taboru.

W ramach projektu zostaną wybudowane:


 • torowisko tramwajowe na podbudowie betonowej z zabudową z betonu asfaltowego lub trawiastą – 11,75 km, z czego 1,85 km przystosowane do ruchu autobusów.

 • torowisko tramwajowe na podbudowie podsypkowej bez zabudowy (1,91 km) lub z zabudową z płyt betonowych lub betonu asfaltowego (0,55 km) – łącznie 2,46 km.

 • sieć trakcyjna na długości 14,2 km.

Zostaną rozbudowane 2 istniejące oraz zbudowane 4 nowe podstacje trakcyjne.

Powstanie system detekcji tramwajów umożliwiający przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu informacji pasażerskiej i systemu sterowania ruchem.

Zostanie zakupionych 45 sztuk nowoczesnego, wieloczłonowego, dwukierunkowego przegubowego taboru niskopodłogowego wyposażonego w system elektronicznej informacji pasażerskiej.

Zostanie wybudowanych 49 przystanków tramwajowych, w tym 4 wspólne przystanki tramwajowo-autobusowych, umożliwiających pasażerom dogodne wykonywanie przesiadek, wyposażonych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, wraz z automatami do sprzedaży biletów oraz panele informacyjnych z dostępem do elektronicznej informacji o systemie transportu publicznego w 9 głównych węzłach przystankowych, oraz kamerami telewizyjnymi połączonym z systemem monitoringu trasy w 19 zespołach przystankowych.

Zostanie usprawnionych 12 zintegrowanych węzłów przesiadkowych, poprzez odpowiednie usytuowanie przystanków i system dynamicznej informacji pasażerskiej, w tym węzłów: Dworzec Zachodni, Hotel Vera, Bitwy Warszawskiej/Grójecka, Banacha/Szpital, Metro Pole Mokotowskie, Rakowiecka, Pl. Unii Lubelskiej, Spacerowa, Dolna, Św. Bonifacego, Pałacowa.

Powstaną: zintegrowana pętla tramwajowo-autobusowa (w rejonie ul. Pałacowej), pętla tramwajowa przy Dworcu Zachodnim, parking w systemie „parkuj i jedź” dla ok. 300 pojazdów przy pętli Pałacowa, 12 parkingów dla rowerów w systemie „bike&ride” przy pętach Pałacowa i Dworzec Zachodni oraz wzdłuż trasy.PROJEKT 20:

BUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W CIĄGU MOSTU KRASIŃSKIEGO

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o., ul. Siedmiogrodzka 20, 01–232 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest budowa trasy tramwajowej w ciągu Mostu Krasińskiego wraz z dojazdami.

Docelowo trasa biegłaby ulicą Krasińskiego od skrzyżowania z ulicą Broniewskiego, przez Plac Wilsona do Mostu Krasińskiego, a następnie wzdłuż trasy mostowej do ulicy Budowlanej, ulicą Nowo-Głębocką do pętli w rejonie CH Targówek lub Kątów Grodziskich.

Realizacja projektowanej drogowo – tramwajowej trasy mostowej przyczyni się do usprawnienia systemu transportowego. Wprowadzenie ekologicznego środka transportu ograniczy ruch samochodowy na powiązaniach pomiędzy dzielnicami stwarzając możliwość rezygnacji z transportu indywidualnego samochodowego. Wpłynie korzystnie na środowisko naturalne i warunki życia, tworząc ułatwienia w przemieszczaniu się osób i towarów przez Wisłę, łącząc dzielnice Żoliborz i Bielany z Targówkiem. Zwiększy atrakcyjność transportu publicznego, dzięki rozwojowi systemu komunikacji tramwajowej i ułatwieniu dostępu do I linii metra.

Zwiększy również atrakcyjność systemu transportu rowerowego. Udostępni mieszkańcom prawobrzeżnej Warszawy możliwości korzystania z systemu dróg rowerowych na lewym brzegu zarówno w podróżach związanych z pracą, jak też w celach rekreacyjnych (stworzy możliwość dogodnego dojazdu rowerem do stacji metra).

Projekt w swym zakresie zakłada również poprawę bezpieczeństwa osobistego pasażerów transportu zbiorowego m.in. poprzez takie działania jak np. wprowadzenie nowoczesnego taboru jednoprzestrzennego oraz wprowadzenie barier ochronnych wzdłuż platform przystankowych.

Dodatkowym elementem wprowadzonym przez Projekt jest instalacja systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na nowobudowanych przystankach tramwajowych z uwzględnieniem wymagań osób niepełnosprawnych wraz z instalacją systemu detekcji tramwajów. System będzie umożliwiał przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do systemu informacji pasażerskiej i systemu sterowania ruchem (z udzielaniem priorytetów dla tramwajów w punktach kolizyjnych).

PROJEKT 21

ZAKUP TABORU NA TRASĘ LOTNISKO OKĘCIE – WARSZAWA WSCHODNIA

Jednostka odpowiedzialna za realizację

SKM Sp. z o.oOgólna charakterystyka projektu

Projekt dotyczy zakupu taboru kolejowego do obsługi ruchu pasażerskiego na nowej trasie łączącej Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina z centrum miasta.

Obecnie brak jest możliwości szybkiego dojazdu do lotniska transportem przyjaznym środowisku - wykorzystywany jest zazwyczaj samochód osobowy, co powoduje dodatkowe obciążenie systemu ulicznego.

W ramach projektu przewiduje się zakup nowych ośmiu 4-wagonowych pojazdów do obsługi szybkiego połączenia centrum miasta z lotniskiem. Zakłada się 15-minutową częstotliwość kursowania pociągów SKM. Pojazdy powinny zapewniać pasażerom bezpieczną i komfortową jazdę. Pociągi zatrzymywać się będą na Dworcu Warszawa Centralna i kończyć bieg na Warszawie Wschodniej.PROJEKT 22

SYSTEM DRÓG ROWEROWYCH W WARSZAWIE

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 WarszawaOgólna charakterystyka projektu

Celem projektu będzie stworzenie możliwości dogodnego, sprawnego i bezpiecznego korzystania z transportu rowerowego w Warszawie oraz zachęcenie do odbywania podróży rowerem do węzłów przesiadkowych na transport publiczny. Cel będzie osiągnięty poprzez budowę nowych tras rowerowych, integrowanie dotychczasowej sieci dróg rowerowych, wprowadzanie przyjaznych rowerowi rozwiązań z dziedziny organizacji i sterowania ruchem, upowszechnienie urządzeń do parkowania rowerów, w tym przy wybranych przystankach transportu publicznego oraz działania promocyjne, aktywizujące grupy użytkowników potencjalnie zainteresowane użytkowaniem rowerów.

Przewiduje się, że projekt będzie obejmował 3 następujące zadania:

Zadanie 1 – modernizacja i budowa dróg rowerowych w Warszawie

Projekt przewiduje remont i odcinkami przebudowę głównych tras rowerowych w Warszawie, oraz budowę nowych odcinków systemu. Celem będzie ułatwienie dojazdu rowerem do Śródmieścia Warszawy i podróżowania po Śródmieściu. Będzie on realizowany poprzez wytyczanie nowych dróg rowerowych głównie na trasach dojazdowych do Śródmieścia oraz łączenie już istniejących dróg rowerowych w spójną sieć komunikacyjną. Istniejące drogi będą modernizowane.

Dodatkowo w ramach zadania planuje się budowę parkingów rowerowych stwarzających możliwość bezpiecznego pozostawienia rowerów w węzłach przesiadkowych z roweru na inny podsystem transportu (komunikacja miejska), oraz w miejscach docelowych dla podróży odbywanych z wykorzystaniem roweru, a w szczególności w otoczeniu, stacji metra, oraz przystanków kolejowych, obiektów samorządowych, obiektów uczelni warszawskich i innych ważnych obiektów jak np. muzea, parki, itp.

Zadanie 2 – miejsko-akademicki system komunikacji rowerowej w Warszawie

Projekt przewiduje rozwój infrastrukturalnych elementów systemu komunikacji rowerowej w Warszawie oraz działania promocyjne. Celem będzie ułatwienie komunikacji rowerowej pomiędzy centrum Warszawy i węzłami transportu publicznego (system kolejowy, tramwajowy i metro), a obiektami wyższych uczelni, a tym samym zachęcenie do podróżowania rowerami środowiska akademickiego. W I etapie projektu przewiduje się powiązanie rejonu Pl. Politechniki z rejonem dworców kolejowych w śródmieściu Warszawy.

Projekt zakłada:


 • wytyczenie tras rowerowych łączących rejon Pl. Politechniki z rejonem dworców kolejowych w śródmieściu Warszawy,

 • uruchomienie systemu wypożyczania miejskich rowerów,

 • wyznaczenie parkingów rowerowych,

 • przeprowadzenie akcji promocyjnej, zachęcającej do korzystania z systemu.

W dalszej kolejności przewiduje się rozszerzenie systemu na inne wyższe uczelnie warszawskie.

Zadanie 3 - integracja transportu rowerowego i transportu publicznego w Warszawie

Projekt przewiduje rozwój infrastrukturalnych elementów systemu komunikacji rowerowej w Warszawie oraz działania promocyjne. Celem będzie ułatwienie dojazdu rowerem do węzłów transportu publicznego obsługiwanych transportem szynowym, położonych poza śródmieściem Warszawy. Będzie on realizowany poprzez stworzenie powiązań obszarów mieszkaniowych ze stacjami i przystankami kolejowymi, stacjami metra i przystankami tramwajowymi oraz poprzez budowę parkingów rowerowych stwarzających możliwość bezpiecznego pozostawienia rowerów. Część infrastrukturalna projektu zostanie uzupełniona akcjami promocyjnymi skierowanymi na zachęcenie mieszkańców Warszawy do odbywania łączonych podróży transportem rowerowym i publicznym i rezygnowania z odbywania podróży samochodami do centrum miasta.


1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   34


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna