Systemy audio-wizualne i informatyzacja wymiaru sprawiedliwościPobieranie 13.4 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.4 Kb.
Systemy audio-wizualne i informatyzacja wymiaru sprawiedliwości

Procesy karne i cywilne trwają często bardzo długo. Aby zwiększyć efektywność wymiaru sprawiedliwości, przyspieszyć postępowanie, a w konsekwencji poprawić jakość orzeczeń, niezbędne jest zmodyfikowanie przepisów procedur prawnych, w taki sposób aby rozszerzyć przypadki wykorzystania nowoczesnych technologii.

Wideokonferencja w sądzie

Możliwość przesłuchania świadka na odległość - przy wykorzystaniu środków technicznych na potrzeby postępowania karnego została wprowadzona nowelą Kodeksu postępowania karnego obowiązującą od dnia 1 lipca 2003 roku (Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych – Dz. U nr 17, poz. 155 ).


Stanowisko uczestnika wideokonferencji musi być wyposarzone w komputer z łączem telekomunikacyjnym o szybkości min. 128 kb/s, kamerę wideo, mikrofon oraz odpowiednie oprogramowanie umożliwiające usługę wideokonferencji, którym najczęściej jest komunikator internetowy (np. Skype, MSN – Windows Live Messenger).Sąd odmiejscowy

Rozwiązanie zakłada, że w obrębie stadionów będzie co najmniej jedno pomieszczenie, w którym zainstalowany zostanie system do prowadzenia tzw. wideokonferencji. W tych pomieszczeniach miałyby odbywać się rozprawy sądowe, doprowadzanych przez policję chuliganów. Sam sędzia będzie w tym czasie na specjalnym dyżurze w sądzie i rozprawa będzie się toczyć z wykorzystaniem systemu wideokonferencji.Nowe zasady będą szczególnie przydatne podczas imprez masowych, takich jak Euro 2012. Wykorzystanie e-konferencji pomoże szybko wyselekcjonować sprawców, którzy winni być zatrzymani i doprowadzeni do sądu lub aresztu.E-protokół

Celem projektu jest usprawnienie postępowania sądowego przez zastosowanie nowoczesnych technik zapisu przebiegu czynności sądowych, jako jednego z obszarów unowocześniania procedur sądowych przez umożliwienie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postępowaniu przed sądami powszechnymi” – mówi minister Krzysztof Kwiatkowski.

Zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych jest nie tylko możliwe, ale przede wszystkim niezbędne. Utrwalone zostaną własne sformułowania uczestników postępowania, niewystylizowane przez inną osobę, bez zniekształcania wypowiedzi. Czas trwania rozpraw może być skrócony, a uczestnicy postępowania oraz skład orzekający będą mogli skupić się na przebiegu czynności, bez zbędnych przerw koniecznych w celu formułowania protokołu pisemnego.

Zapis audio-wideo daje też lepsze podstawy do oceny materiału dowodowego i kontroli instancyjnej niż tradycyjny protokół. Ministerstwo Sprawiedliwości liczy nawet na podniesienie kultury postępowań sądowych.

Pierwszą cześć projektu obejmującego dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych zrealizuje Comarch S.A. Projekt opiewa na kwotę 12.639.165,12zł. Projekt obejmie wszystkie sale rozpraw (sale cywilne) we wszystkich sądach apelacyjnych oraz 290 sal rozpraw w 44 sądach okręgowych. Planuje się, że będą one sukcesywnie wyposażane w urządzenia i system teleinformatyczny. Wdrażanie protokołu elektronicznego będzie trwało do 2013r. (przeszkolenie tysięcy sędziów i protokolantów oraz zainstalowanie sprzętu elektronicznego na ostatnich salach rozpraw). Koszty wdrożenia to ok. 250mln zł.

Zdecydowana większość przedstawicieli środowiska prawników ocenia go pozytywnie. Protokół elektroniczny nie tylko usprawni i skróci przebieg rozpraw, które dzisiaj wydłuża o wiele godzin mozolne dyktowanie treści protokołu przez sędziego. Cyfrowe nagranie będzie także niepodważalnym dowodem przebiegu rozprawy. Jej uczestnicy będą mieli gwarancje, że wiernie zostanie zapisane nie tylko każde słowo, ale także gest, sposób zachowania przeciwnika procesowego, świadka, sędziego czy adwokata.

Mniej powodów do radości mogą mieć sędziowie, którym przyjdzie pracować w oparciu o protokoły elektroniczne. Część z nich obawia się, że czas zaoszczędzony na sali rozpraw i tak będą musieli odpracować w swoim gabinecie. Wszystko dlatego, że odsłuchanie protokołu, chociażby na potrzeby przygotowania uzasadnienia wyroku, może zająć co najmniej tyle czasu, co sama rozprawa. Nawet najwięksi entuzjaści protokołów elektronicznych podkreślają, ile dużym ułatwieniem byłoby automatyczne przetwarzanie plików dźwiękowych na stenogram tekstowy. Przepisy przewidują jednak, że spisanie protokołu będzie możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to np. niezbędne do zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie.

Całą rozprawę nagrywają dwie kamery. Jedna rejestruje rzut ogólny na salę. Zgodnie z ustawą i rozporządzeniami powinno być widać obie strony, osobę przy mównicy oraz publiczność. Druga kamera rejestruje osobę przy mównicy (zazwyczaj świadek lub biegły) w zbliżeniu. Powinny być widoczne dłonie (gestykulacje, mowa cała). Sędziego "z twarzy" nie rejestruje się wcale. Nawet przy ogłaszaniu wyroków.

Gotowe protokoły dostępne są potem w systemie informatycznym sądu (pokazowy prototyp zbudowano z wykorzystaniem VOD w oparciu o technologię Silverlight). Wygląda to trochę jak film na YouTube. Z tym, że są tzw. adnotacje - znaczniki czasowe, które stanowią spis treści do nagrania. Są to aktywne linki z adnotacją w rodzaju "staje świadek X". Kliknięcie na dany odnośnik ustawia odtwarzanie w odpowiednim miejscu.

Adnotacji dokonuje protokolantka. Sędzia może mieć jednak niezależnie własne, które będą mu pomocne przy pisaniu uzasadnienia. Podobnie dla stron i pełnomocników rozważa się udostępnienie odpowiedniego programu do tworzenia własnych, prywatnych adnotacji. Potem będzie można wgrać własne adnotacje i zsynchronizować z elektronicznym protokołem. W ten sposób każdy może mieć prywatne znaczniki czasowe, stanowiące przewodnik po zapisie audiowizualnym lub po zapisie audio (przypomnijmy: do domu można dostać co najwyżej płytę z zapisem audio - chodzi ponoć o ochronę danych osobowych).Prezentacja wdrażania protokołu elektronicznego rozpraw sądowych w Łodzi.

W ramach systemu zamiast pisemnego protokołu z rozprawy sporządzony zostanie plik dźwiękowy bądź audiowizualny, co skrócić ma czas rozprawy. System został już zainstalowany w 346 salach sądowych w całej Polsce.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna