Szablon opisu przypadkuPobieranie 9.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar9.13 Kb.
SZABLON OPISU PRZYPADKU

(propozycja nr 2) 1. WSTĘP:

- Kontekst zgłoszenia (przez kogo skierowany, jak leczony wcześniej, z jakim skutkiem

- relacja z osobami leczącymi wcześniej, czy pacjent rozumie czy wyraża brak zrozumienia dla poprzedniej terapii; w jaki sposób zakończyła się poprzednia terapia i jak można to rozumieć

- motywacja: czy przyszedł z własnej inicjatywy, jeśli nie to z czyjej, co to może oznaczać


 1. OGÓLNE WRAŻENIE
 1. PROBLEMY NA JAKIE SKARŻY SIĘ PACJENT (aktualne problemy, historia problemu, czy pojawiły się nagle czy w pewnym stopniu były obecne od kiedy pacjent pamięta, jak pacjent to przekazuje, własne teorie pacjenta dotyczące przyczyn)

- sytuacja wyzwalająca problem

- emocjonalny stosunek pacjenta do problemu (ego-syntoniczny czy ego-dystoniczny, czy jest zdolny do tworzenia przymierza terapeutycznego)

- cierpienie (czy terapeuta spostrzega cierpienie)

- czy występuje wtórna korzyść z choroby
 1. DANE BIOGRAFICZNE (informacje formalne)
 1. AKTUALNA SYTUACJA

- obraz siebie

- obrazy osób bliskich oraz przeszłe i aktualne wzorce relacji

- przyszłość według pacjenta

- ocena zdolności funkcjonowania ego, ograniczenie ego (obecność ego-obserwującego lub jego brak, zdolność do psychologizacji lub jej brak)

Typowe oznaki słabości ego:


 • brak tolerancji lęku

 • brak możliwości kontrolowania impulsów, popędów

 • brak zdolności do sublimowania popędów

- świadomie werbalizowane lęki: przed własną wrogością, czy nadmierną miłością, przed utratą obiektu, kastracyjne, lęki przed utratą miłości obiektu, inne

zab. kontroli impulsów: rozładowywanie napięć przez działania- acting out, zahamowanie

zab. sublimowania popędów: szybciej i głębiej wchodzą w regresje, pojawiają się się zachowania infantylne, zwiększenie roszczeń, pragnienie większej uwagi, silniejsza chęć do bycia zależnym od otoczenia i kierowanym przez nie.


- czy pacjent wykazuje zdolność różnicowania emocji

- inteligencja

- zdolność rozumienia

- czego pacjent oczekiwał od terapii
 1. KWALIFIKACJA:

- wglądowa; ekspresywna, podtrzymująca - uzasadnienie

- krótkoterminowa, średnioterminowa, długoterminowa - uzasadnienie dlaczego tak i/lub dlaczego nie

- odrzucenie wszystkich form terapii- powody


 1. HISTORIA TERAPII

- reakcje na interpretacje, szczeg. przeniesienia, podać cytaty

- wyodrębnienie w historii związku terapeutycznego momenty przełomowe

- przeniesienie (sposoby przejawiania się – werbalne, niewerbalne, acting out, sny)

- przeciwprzeniesienie: uwagi superwizora (jak przeżywano pacjenta+przykład sytuacji która została w pamięci)

- formy oporu i sposoby jego rozwiązywania (Przykłady z cytatem).
 1. POSTAWIONE HIPOTEZY:

- na początku terapii i ich ewolucja wraz z rozwojem relacji terapeutycznej, w oparciu o co następowała zmiana/dopełnienie rozumienia pacjenta

- końcowa koncepcja terapeuty na temat problemów pacjenta


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna