Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaPobieranie 21.76 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.76 Kb.

Załącznik nr 1 do SIWZ (3/22/WI/2014)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

 1. aktualizacja oprogramowania antywirusowego F-Secure Anti-Virus for Windows Servers (lub dostarczenie oprogramowania równoważnego), z abonamentem dla 20 serwerów na okres od 6 marca 2014 roku do 5 marca 2015 roku,

 2. aktualizacja oprogramowania F-Secure Client Security (lub dostarczenie oprogramowania równoważnego) z abonamentem dla 150 stanowisk na okres od 17 maja 2014 roku do 16 maja 2015 roku,

 3. dostawa certyfikatu producenta na aktualizację oprogramowania F-Secure Client Security i F-Secure Anti-Virus for Windows Servers (lub dostarczenie certyfikatu producenta oprogramowania równoważnego)

 4. udostępnienie aktualizacji oprogramowania oraz bibliotek przez Internet w czasie trwania ważności aktualizacji.


Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania równoważnego spełniającego poniższe funkcjonalności:

 1. Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego dla systemów Windows XP/7/8
 1. Ochrona stacji roboczych (Windows XP, Windows 7 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit);

 2. Ochrona całego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli zarówno po stronie administratora jak i użytkownika końcowego;

 3. możliwość instalacji konsoli zarządzania niezależnie na kilku wybranych stacjach;

 4. interfejs użytkownika w języku polskim;

 5. ochrona antywirusowa realizowana na 3 poziomach: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych, monitora poczty elektronicznej;

 6. co najmniej 3 różne silniki antywirusowe każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane;

 7. oddzielny, zintegrowany silnik antyrootkitowy;

 8. co najmniej 2 dedykowane silniki antyspyware;

 9. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu jak również na żądanie jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do internetu;

 10. możliwość wywołania skanowania na zadanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratora dla określonych grup klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta;

 11. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym;

 12. brak konieczności restartu komputerów po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów;

 13. heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów;

 14. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak: spyware, adware, keylogger, dialer, trojan,

 15. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania, w tym bez względu na wersję językową oprogramowania i na to jak duża jest sieć i jak bardzo jest złożona;

 16. mikrodefinicje wirusów przyrostowe – pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy;

 17. obsługa plików skompresowanych co najmniej ZIP, JAR, ARJ, LZH, TAR, TGZ, GZ, CAB, RAR, BZ2

 18. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa;

 19. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych;

 20. oprogramowanie zapewnia w procesie skanowania ręcznego i automatycznego przeskanowanie dowolnego celu pod względem wirusów, spyware, rootkitów, riskware;

 21. program posiada kwarantannę wirusów, spyware i riskware;

 22. program z menu start pozwala stworzyć plik diagnostyczny do analizy problemów;

 23. program pozwala z interfejsu graficznego użytkownika wysłać próbkę wirusa bezpośrednio do laboratorium antywirusowego producenta;

 24. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione;

 25. program posiada narzędzia ręcznej aktualizacji stacji roboczych we wszystkie sygnatury dla poszczególnych silników skanujących;

 26. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie nie dłuższym niż 48 godzin;

 27. średni czas reakcji producenta na nowego wirusa wynosi nie więcej niż 8 godzin w układzie 24/7/365.

 28. automatyczne powiadamianie użytkowników oraz administratorów o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem czy stacja robocza jest wystarczająco zabezpieczona;

 29. skanowanie przez program na stacji roboczej przychodzącej i wychodzącej poczty elektronicznej bez konieczności instalowania dodatkowych programów z jednoczesnym pominięciem modyfikacji ustawień konta tj. serwera POP, SMTP, i IMAP

 30. obsługa i wsparcie telefoniczne dla MS OUTLOOK EXPRESS, MS OUTLOOK, Mozilla, Eudora, Netscape Mail;

 31. automatyczna kwarantanna blokująca ruch przychodzący i wychodzący realizowana na poziomie oferowanego oprogramowania, włączająca się w momencie gdy na stacji roboczej są stare sygnatury antywirusowe;

 32. wsparcie dla technologii Cisco Network Admission Control (NAC);

 33. program posiada wsparcie dla filtrowania protokołu iPv6;

 34. ochrona przeglądarki internetowej: blokowanie wyskakujących okienek, blokowanie cookies, blokowanie możliwości zmian ustawień w IE, analiza uruchamianych skryptów ActiveX i pobieranych plików;

 35. ochrona rejestrów systemowych, w tym odpowiedzialnych za konfigurację przeglądarki IE, listę uruchamianych aplikacji przy starcie, przypisania rozszerzeń plików do zadanych aplikacji;

 36. kontrola oraz możliwość blokowania aplikacji próbujących uzyskać połączenie z internetem lub siecią lokalną;

 37. osobista zapora ogniowa z możliwością definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji lub grup roboczych z możliwością automatycznego ustawiania profilu w zależności od lokalizacji, w której znajduje się stacja robocza;

 38. oprogramowanie zapewnia uruchomienie podejrzanej aplikacji w wirtualnym środowisku w pełni odseparowanym od rzeczywistego systemu operacyjnego; wirtualne środowisko powinno odwzorować sieciową stację Windows z Windows API z pełną emulacją x86;

 39. oprogramowanie zapewnia sprawdzanie w czasie rzeczywistym nieznanych aplikacji poprzez zapytania przesyłane poprzez sieć do systemu serwerów producenta;

 40. możliwość aktualizacji oprogramowania antywirusowego na maszynie ze stacji sąsiadującej w sieci LAN; 1. Wymagania dotyczące oprogramowania antywirusowego dla systemów Windows Servers
 1. ochrona każdej wersji serwerów Windows 2003, Windows 2008; Windows 2012;

 2. polskojęzyczny interfejs użytkownika;

 3. ochrona całego system monitorowana i zarządzana z pojedynczej konsoli po stronie administrator jak i użytkownika końcowego;

 4. ochrona antywirusowa realizowana na 3 poziomach: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanującego nośniki danych, monitora poczty elektronicznej;

 5. co najmniej 3 różne silniki antywirusowe, każdy z dedykowanymi bazami sygnatur, funkcjonujące jednocześnie i skanujące wszystkie dane;

 6. oddzielny zintegrowany silnik antyrootkitowy;

 7. co najmniej 2 dedykowane silniki antyspyware;

 8. aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24 godziny na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna jak i ściągnięcie plików i ręczna aktualizacja na stacjach roboczych bez dostępu do internetu;

 9. możliwość wywołania skanowania na żądanie lub wg ustalonego harmonogramu ustalonego przez administratora dla grypy klientów za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta;

 10. aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie operacyjnym;

 11. brak konieczności restartu komputerów[po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów;

 12. heurystyczna technologia do wykrywania nowych nieznanych wirusów;

 13. wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu: wirus, keylogger, dialer, trojan;

 14. program posiada kwarantannę wirusów, spyware i riskware;

 15. mechanizm skanujący wspólny dla wszystkich platform sprzętowych i programowych, wszystkich maszyn, wszystkich wersji oprogramowania bez względu na wersję językową, bez względu na to jak duża jest sieć lub jak bardzo jest złożona;

 16. mikrodefinicje wirusów przyrostowe – pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy;

 17. obsługa plików skompresowanych co najmniej ZIP, JAR, ARJ, LZH, TAR, TGZ, GZ, CAB, RAR, BZ2

 18. automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa;

 19. automatyczne uruchamianie procedur naprawczych;

 20. uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione;

 21. gwarancja na dostarczenie szczepionki na nowego wirusa w czasie nie dłuższym niż 48 godzin;

 22. średni czas reakcji producenta na nowego wirusa wynosi nie więcej niż 8 godzin w układzie 24/7/365;

 23. automatyczne powiadamianie użytkowników oraz administratorów o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem czy stacja robocza jest wystarczająco zabezpieczona.
 1. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek jego wdrożenia.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna