Szkaplerz MaryiPobieranie 140.17 Kb.
Strona1/5
Data07.05.2016
Rozmiar140.17 Kb.
  1   2   3   4   5Szkaplerz Maryi

znakiem Bożego Miłosierdzia

Wybrane materiały z obchodów IV Ogólnopolskiego Spotkania

Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej

Czerna, 20 lipca 2002 r.

KURIA


KRAKOWSKIEJ PROWINCJI KARMELITÓW BOSYCH

KRAKÓW 2002


1. LISTY
List zwołujący IV Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szka­plerznej (Czerna 20.VII.2002)


Kraków, 9 czerwca 2002 r.
Drodzy Współbracia i Drogie Siostry,
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być przez Ciebie opuszczony”. Słowa tej natchnionej i nieocenionej modlitwy św. Bernarda stają się niezmiernie aktualne dla naszego pokolenia. Staje ono bowiem w konfrontacji z ekspansją zła znaczącego swój pochód zbrojnymi konfliktami, terrorystycznymi zamachami, niepokojem i brakiem poszanowania ludzkiej godności. Zrodzony z takiego doświadczenia lęk ludzkich serc każe nam na nowo podjąć trud odkrycia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym, tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dobry Bóg, Ojciec czasów, który nigdy nie pozostawia swego stworzenia, stawia przed ludzkością znaki swego miłosierdzia, chcąc poprzez nie pomóc nam w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów.

Wyjątkowym znakiem Bożego zatroskania o zagubionego człowieka jest Maryja, którą Kościół od wieków przyzywa jako Matkę Miłosierdzia. Jej współczująca, wyrozumiała i pewna miłość stanowi odpowiedź Ojcowskiego Serca na niepewność, samotność i zagubienie towarzyszące naszemu życiu. Jej macierzyńska bliskość wobec ludzi sprawia, że „miłosierną miłość [Ojca] najłatwiej przyjmują oni ze strony Matki” (Dives in misericordia, 9).

Dla wszystkich żyjących duchowością Karmelu i tych, którzy pragną ją poznać, znak Matki Miłosierdzia zawsze przybierał wy­raźne rysy. W minionych wiekach był nim i wciąż pozostaje cu­downy obraz Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie. Jej miłosierdzia przyzywali tam synowie i córki wielu słowiańskich i bałtyckich na­rodów, a wśród nich wybitny syn Polskiego Karmelu Terezjańskiego, św. Rafał Kalinowski. Znak Matki Miłosierdzia ujawni się bez wąt­pienia w osobie Jana Pawła II, który przybędzie do naszej Ojczyzny w miesiącu sierpniu. Otoczmy to wydarzenie modlitwą i ofiarą co­dziennych wyrzeczeń, aby dane nam było nie tylko zobaczyć Piotra naszych czasów, lecz ponadto przyjąć za swoje przesłanie miłosier­dzia, które nam przyniesie i żyć nim na co dzień. Nie zapominajmy, że swoim Totus tuus uczy nas On najlepiej ufności i zawierzenia względem Tej, która wszystkim nam została darowana jako duchowa Matka.

W miesiącu lipcu stanie przed nami jeszcze jeden znak Maryi bę­dący dla całego Karmelu i wszystkich jego stanów szczególnym zo­bowiązaniem. To IV Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szka­plerznej, które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz­nej w Czernej k. Krakowa w dniu 20 lipca br. (sobota). Jego kulmi­nacyjnym momentem będzie uroczysta Eucharystia o godz. 11.00 pod przewodnictwem J.E. ks. bp. Józefa Zawitkowskiego z Łowi­cza.

Serdecznie zapraszam na to spotkanie Kapłanów, Osoby Kon­sekrowane, Wiernych Świeckich i moich Współbraci w powoła­niu karmelitańskim. Do tych ostatnich zwracam się także z gorą­cym apelem: dołóżmy wszelkich starań, aby informacja o tym wyda­rzeniu dotarła do szerokiego kręgu wiernych i zorganizujmy z na­szych wspólnot grupowe przyjazdy do Czernej.

Niech kolejne, czwarte już czerneńskie spotkanie z Bożą miłością w znaku Matki Miłosierdzia, stanie się dla wszystkich jego uczestników umocnieniem i drogowskazem na powikłanych drogach doczesności.

Do zobaczenia przed obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie odmawia swojej macierzyńskiej opieki”, lecz wszystkich pragnie przyodziać darem swojego szkaple­rza.
o. Szczepan T. Praśkiewicz, OCD

Prowincjał

List Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej

Watykan, 16 lipca 2002

Czcigodny O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Prowincjał Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmelu

ul. Glogera 5, 31-222 Kraków – POLONIA
Czcigodny Ojcze Prowincjale,
Jego Świątobliwość Jan Paweł II przyjął z wielką radością wiadomość, że w dniu 20 lipca br. w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego w Czernej, zgromadzą się, na Czwartym już Ogólnopolskim Spotkaniu, czciciele Matki Bożej Szkaplerznej z całej Ojczyzny.

W ubiegłorocznym Przesłaniu Szkaplerznym z 25 marca Ojciec Święty napisał, że „w znaku szkaplerza zawiera się sugestywna synteza maryjnej duchowości, która ożywia pobożność ludzi wierzących, pobudzając ich na pełną miłości obecność Maryi Panny Matki w ich życiu” (nr 5).

Jego Świątobliwość życzy wszystkim Uczestnikom Spotkania pogłębienia ich maryjnej duchowości, której szkaplerz karmelitański jest nieodzownym znakiem, wyprasza w modlitwie potrzebne łaski i udziela z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku


Mons. Pedro López Quintana

Asesor


List N.O. Generała

Rzym, 16 lipca 2002

Przewielebny O. Szczepan T. Praśkiewicz

Prowincjał Krakowskiej Prowincji OCD

Kraków
Drogi Ojcze Prowincjale,
dziękuję za informację dotyczącą IV Ogólnopolskiego Spotkania Rodziny Szkaplerznej w Czernej, zaplanowanego na 20 lipca br., tj. na pierwszą sobotę po uroczystości Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.

Wyrażam z tego powodu moje jak i Zarządu Generalnego naszego Zakonu uznanie. Inicjatywa organizowania tego rodzaju spotkań, nie tylko w kontekście przygotowań do jubileuszu szkaplerznego, jaki świętowaliśmy w ub. roku, ale także jako owoc jubileuszowych obchodów, staje się bowiem dla wszystkich Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, a zatem Braci i Sióstr Zakonu, Instytutów Agregowanych, Członków Świeckiego Zakonu i Bractw Szkaplerznych, zaangażowanego Laikatu Karmelitańskiego i przyjętych do szkaplerza, Duszpasterzy i Wiernych Parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej, bodźcem do refleksji i zaczynem odnowy szkaplerznej pobożności w myśl wskazań Magisterium Kościoła i Zakonu.

Życzę wszystkim zgromadzonym na IV Ogólnopolskim Spotkaniu Szkaplerznym w Czernej, aby potrafili zrealizować w swym życiu słowa liturgii, tj. by „odziani szatą poświęconego Maryi Zakonu, tak jak Ona ustawicznie kontemplowali Boże słowo, Jej sercem miłowali braci i pociągali ich do Chrystusa, życie za nich oddając” (II pref. o Matce Bożej Szkaplerznej).

Uczestnicząc duchowo w Waszym spotkaniu, przesyłam wyrazy eklezjalnej komunii na ręce dostojnego celebransa szkaplerznej Eucharystii, ks. bp. Józefa Zawitkowskiego, a Wam wszystkim, drodzy Bracia i Siostry, udzielam ojcowskiego błogosławieństwa.


o. Kamil Maccise, OCD

Przełożony Generalny  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna