Szp/fz – 19/2012 specyfikacja istotnych warunków zamówieniaPobieranie 383.67 Kb.
Strona9/10
Data02.05.2016
Rozmiar383.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

WYKAZ USŁUG
Lp.


Przedmiot usługi


Wartość w PLN


Data wykonania


Zamawiający1

2

3

4

5
Uwaga!

Do wykazu należy dołączyć pod rygorem odrzucenia oferty dokument potwierdzający, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.


…………………….…., dnia …………

…………………………………….


(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych

do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr Szp/FZ – 19/2012
Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ - 19 /2012
Zestawienie aparatów produkcji Dräger


Lp.

Nazwa

Model

Nr seryjny

Rok prod.

Nr inwentarzowy

Data zakończenia gwarancji

Lokalizacja

1

Aparat do znieczulania ogólnego

Cato

ARMK-0030

1998

08_026_009

2000.12.30

Oddział Anestezjologiczny

2

Aparat do znieczulania ogólnego

FABIUS GS

10164

2001

08_026_012

2004.11.10

Oddział Anestezjologiczny

3

Aparat do znieczulania ogólnego

Fabius Tiro

ARZD-0150

2008

08_026_022

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

4

Aparat do znieczulania ogólnego

Fabius Tiro

ARZD-0151

2008

08_026_021

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

5

Aparat do znieczulania ogólnego

Fabius Tiro

ARZD-0152

2008

08_026_018

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

6

Aparat do znieczulania ogólnego

Fabius Tiro

ARZD-0153

2008

08_026_020

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

7

Aparat do znieczulania ogólnego

Fabius Tiro

ARZD-0154

2008

08_026_019

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

8

Aparat do znieczulania ogólnego

Julian

ARLN 0289

1998

08_026_008

2000.08.10

Oddział Anestezjologiczny

9

Aparat do znieczulania ogólnego

Julian

ARPB-0023

2000

08_026_010

2002.03.10

Oddział Anestezjologiczny

10

Aparat do znieczulania ogólnego

Primus

ARWM-0291

2005

08_026_013

2007.12.02

Oddział Anestezjologiczny

11

Aparat do znieczulania ogólnego

Primus

ARWM-0292

2005

08_026_014

2007.12.02

Oddział Anestezjologiczny

12

Aparat do znieczulania ogólnego

Primus

ARYM-0395

2007

08_026_015

2009.12.20

Oddział Anestezjologiczny

13

Aparat do znieczulania ogólnego

Primus

ARZC-0130

2008

08_026_017

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

14

Aparat do znieczulania ogólnego

Primus

ARZC-0131

2008

08_026_016

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

15

Aparat do znieczulenia ogólnego

Fabius Tiro

ASAL-0088

2009

08_026_023

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

16

Aparat do znieczulenia ogólnego

Fabius Tiro

ASAL-0089

2009

08_026_024

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

17

Aparat do znieczulenia ogólnego

Fabius Tiro

ASAL-0090

2009

08_026_025

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

18

Centrala systemu monitorowania

ICS

11097M00164

2009

08_014_002

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

19

Inkubator otwarty

Babytherm 8000

ARLN-0030

1998

08_086_019

2000.06.01

Oddział Kardiologii Dziecięcej

20

Inkubator otwarty

Babytherm 8000

ARMF-0007

1999

08_086_020

2001

Oddział Kardiologii Dziecięcej

21

Inkubator otwarty

IICS-90

LY23778

----

08_086_017

1997

Oddział Kardiologii Dziecięcej

22

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399463854

2008

08_018_104

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

23

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399507656

2008

08_018_103

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

24

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399546747

2008

08_018_099

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

25

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399568055

2008

08_018_102

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

26

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399598842

2008

08_018_107

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

27

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399624948

2008

08_018_106

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

28

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399659946

2008

08_018_105

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

29

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399676152

2008

08_018_101

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

30

Kardiomonitor pacjenta przenośny

Infinity Delta

5399703854

2008

08_018_100

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

31

Lampa zabiegowa

Sola 500

ARYN-0017

2007

08_046_016

2009.12.20

DODO - T K

32

Miernik Bilirubiny

JM-103

3003180

2006

08_268_001

2008.11.29

Oddział Neonatologiczny

33

Miernik Bilirubiny

JM-103

3202372

2010

08_268_002

2012.12.27

Oddział Neonatologiczny

34

Miernik Bilirubiny

JM-103

3202243

2010

08_268_003

2013.02.10

Oddział Neonatologiczny

35

Monitor funkcji życiowych

Infinity Vista XL

5397558854

2006

08_018_095

2008.11.29

Oddział Neonatologiczny

36

Monitor funkcji życiowych

Infinity Vista XL

5397867155

2006

08_018_096

2008.11.29

Oddział Neonatologiczny

37

Monitor funkcji życiowych

Infinity Vista XL

5397889051

2006

08_018_097

2008.11.29

Oddział Neonatologiczny

38

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494256257

2009

08_018_139

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

39

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494259352

2009

08_018_141

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

40

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494267851

2009

08_018_138

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

41

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494282255

2009

08_018_137

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

42

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494282558

2009

08_018_136

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

43

Monitor funkcji życiowych

Kappa

5494282950

2009

08_018_140

2011.12.14

Oddział Intensywnej Terapii

44

Monitor funkcji życiowych

Infinity Delta

6001645073

2009

08_026_023

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

45

Monitor funkcji życiowych

Infinity Delta

6001776466

2009

08_026_024

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

46

Monitor funkcji życiowych

Infinity Delta

6001777866

2009

08_026_025

2011.11.19

Oddział Anestezjologiczny

47

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399165356

2007

08_026_015

2009.12.20

Oddział Anestezjologiczny

48

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399507059

2008

08_026_016

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

49

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399546845

2008

08_026_020

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

50

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399579943

2008

08_026_022

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

51

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399643348

2008

08_026_018

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

52

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399661560

2008

08_026_021

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

53

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399662657

2008

08_026_019

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

54

Monitor pacjenta

Infinity Delta

5399663353

2008

08_026_017

2010.05.29

Oddział Anestezjologiczny

55

Parownik halotanu

41016

50188

----

parownik_20

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna