„szybsze wersje ethernetu dwa główne problemyPobieranie 34.46 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar34.46 Kb.

Wykład 4


„SZYBSZE” WERSJE ETHERNETU


 • dwa główne problemy:

-zapewnienie, aby sprzęt sieciowy i medium translacyjne były obsłużyć szybszą transmisję

-zapewnienie spełnienia wymagań istniejącego protokołu dostępu do mediów • ad1.To zależy wyłącznie od postępu technicznego

 • ad2. Z założeń Ethernetu wynika związek pomiędzy minimalną długością ramki, a rozległością fizycznego segmentu sieci. Ponieważ dane są wysyłane szybciej trzeba:

-albo zwiększyć minimalną długość ramki

-albo zmniejszyć rozległość sieci • {rysunek}

 • w obu przypadkach szybkość rozchodzenia się sygnału jest taka sama

 • w Fast Ethernet ilość wysyłanych danych na sekundę jest 10 razy większa, a więc czas wysyłania ramki jest 10 razy krótszy, 10 razy krótsza jest także rozległość ramki

FAST ETHERNET • formalnie zaakceptowany w 1995 r.

 • dopuszczalne media: światłowód i skrętka

 • możliwa współpraca z urządzeniami 10 Mb/s (autonegocjacja)

GIGABIT ETHERNETSZCZELINA CZASOWA
 • szczelina czasowa (slot time) w sieci Ethernet odpowiada każdej z dwu równych wartości

-czas potrzebny na propagacje sygnału w systemie o maksymalnej dopuszczonej wielkości w obie strony (tam i z powrotem)

-maksymalny czas niezbędny do wykrycia i wymuszenia kolizji (przez sekwencję zagłuszającą) • wartość tą najczęściej wyraża się najczęściej w ilości bitów transmitowanych w tym czasie- w

Ethernet jest to 512

51,2 mikrosekundy

 • istnieje oczywisty związek pomiędzy szczeliną czasową a rozległością sieci. Należy pamiętać także, że urządzenia warstwy pierwszej wzmacniające sygnał wnoszą niezerowe opóźnienie.
 • Ethernet- szczelina czasowa wynosi 512 bit, dając maksymalną rozległość sieci 2800m

 • Fast Ethernet- utrzymano wartość szczeliny czasowej, ale te 512 bit przemierzy sieć w 10 razy krótszym czasie, zatem należy zmniejszyć jej rozległość (205m)

 • Gigabit Ethernet- rozległość ok. 20m byłaby nieakceptowana. Trzeba coś zmienić.

GIGABIT ETHERNET
 • gdzie można by szukać oszczędności:

-szybszy sprzęt sieciowy (hub/router)

-szybsza propagacja w kablu

-zwiększyć minimalną długość ramki

-AD1- nie można osiągać 10-krotnej poprawy

-AD2- barierą stała prędkość światła

-AD3- niekompatybilność z innymi wersjami Ethernetu • rozwiązanie: zwiększenie czasu zajmowanego przez ramkę do 512(sic) przy zachowaniu minimalnej

 • długości 64B

 • wypełniacz (carriere extension)

-za ramką dopełnia do 512 B

-duży narzut dla pojedynczych małych ramek

-gdy stacja ma do wysłania wiele ramek naraz wypełniacz między nimi nie jest konieczny

{rysunek}

SZCZELINNA CZASOW CD


 • wielkość ta używana jest:

-do określania rozległości sieci

-jako podstawowa jednostka w algorytmie wznowienia transmisji po wystąpieniu kolizji

-do wyznaczenia minimalnej długości ramki
MEDIA TRANSMISYJNE W ETHERNET


 • 10 Base 5- gruby kabel koncentryczny, 10Mb/s, maks 500m

 • 10 Base 2- cienki kabel koncentryczny, 10Mb/s, maks 185m

 • 10 Base T- skrętka (twistem pair) kategorii co najmniej 3, 10 Mb/s , maks 100m

 • 100 Base-FL- światłowód (optic fiber) 10Mb/s

 • 100 Base- T- skrętka i światłowód

 • 100Base-T4- skrętka kategorii 3, kodowanie 8B/6T

 • 100Base-TX- dwie pary skrętki kategorii 5, kodowanie 4B/5B, maks 100m

 • 1000Base-FX- światłowód wielodomowy

 • 1000Base-T- skrętka co najmniej kategorii 5

MEDIA TRANSMIYJNE W ETHERNECIE
 • 10Base5- gruby kabel koncentryczny, 10Mb/s, maks 500m, kodowanie Manchester

 • 10Base2- cienki kabel koncentryczny, 10Mb/s, maks 185m, kodowanie Manchester

 • 10BaseT- skrętka (Twistem pair) kategorii co najmniej 3(obecnie 5), 10Mb/s, kodowanie Manchester, fizyczne NRZ

10 BASE 5
 • gruby kabel koncentryczny

 • 10Mb/s

 • maks. 500m, stacje można podłączać co wielokrotność 2,5m

 • kodowanie Manchester

 • komponenty sieci:

-interfejs sieciowy z AUI

-kabel transceivierowy AUI (maks 50m)

-MAU (Media Attachment Unit): zewnętrzny tap/transcivier

-terminatory 50 omowe

10 BASE-2


 • cienki kabel koncentryczny

 • 10Mb/s

 • maks. 185m, stacje można podłączać w odległościach co 0,5m, maks. 30 stacji

 • kodowanie Manchester

 • komponenty sieci:

-interfejs sieciowy:

 • wbudowany treansceivier (łącze BNC)

 • interfejs w standardzie AUI , zewnętrznt transceivier i opcjonalny kabel transceivierowy

-trójnik BNC

-terminatory 50 omowe


10 BASE-T

 • skrętka (twistem pair) kategorii co najmniej 3

 • 10Mb/s

 • kodowanie Manchester

 • okablowanie strukturalne

10 BASE-FL
 • światłowód (fiber optic)

 • 10Mb/s

 • kodowanie Manchester, fizyczne NZR

MEDIA TRANSMISYJNE W ETHERNECIE CD
 • 100Base-T – skrętka i światłowód

 • 100Base-T4- cztery pary skrętki kategorii 3, kodowanie 8B/6T

 • 100Base-TX- dwie pary skrętki kategorii co najmniej 5, kodowanie 4B/5B, fizycznie MLT-3, transmisja125 Mbaud, maks. 100m

 • 100Base-FX- światłowód wielodomowy, kodowanie 4B/5B, fizycznie NRZI

 • 1000Base-T- skrętka kategorii 5, używane 4 pary do jednoczesnej, obustronnej transmisji, sygnalizacja 4D-PAM5 (pięciopoziomowe sygnały niosące 2bity każdy), 125 Mbaud na każdej z czterech par, maksymalnie 100m

 • 1000Base-X- różne standardy, kodowanie 8B/10B, używane256 z 1024 sygnałów (balans poziomów); fizyczny NRZ

1000BASE-T
 • suplement 802.3ab do standardu IEEE

 • miliard bajtów na sekundę przez UTP

-te same pary używane do odbioru i do nadawania

-kodowanie 4D-PAM (pięciopoziomowe sygnały niosące po 2 każdy)

-125 Mbaud*4pary*2bity/takt=1000Mb/s


 • kategoria co najmniej 5, długość 100m

ROZLEGŁOŚĆ SIECI ETHERNET
 • regenerator sygnału (repeater)

-pozwala zwiększyć rozmiar segmentu sieci

-zapewnia odtworzenie charakteru sygnału

-ograniczenie: reguła 4-5-3 (reguła czterech repeaterówe)


 • hub (wieloportowy repeater)

-wzmacnia sygnał i przesyła na wszystkie pozostał porty
TRYB PEŁNEGO PORTU

 • ETHRNET- tryb półdupleksu

 • Pełny dupleks

-równoczesna transmisja w obie strony

-łącze musi być punkyt-punkt, oba interfejsy muszą obsługiwac ten tryb

-przestawienie w ten tryb administracyjnie albo przez protokół autonegocjacji

-wyższa przepustowość (np.200Mb/s na łączu 200Mb/s)

-osobne ścieżki dla odbioru i transmisji danych


 • Tak jest na skrętce jedynie fizycznie

 • Protokół CSMA/CD pracuje jedynie w trybie półdupleksu

TRYB PEŁNEDO DUPLEKSU-ignorowanie carrier sense (CS)

-brak wielodostępu (MA)

-ignorowane wystąpienie kolizji (CD)


 • Huby nie mogą być używane

 • Nie mogą być używane m. in. 10Base2 i 10Base5

 • Brak ograniczeń protokołów na długość medium- odległości mogą być znacznie większe:

-skrętki to nie dotyczy

-światłowód np. 100Base-FX do 2km na MMF i do 20km na jednodomowym

 • Opisany w suplemencie 802.3x (1997)

PROTOKÓL AUTONEGOCJACJI
 • Automatyczna konfiguracja sprzętu ethernet

 • 1995

 • głównie skrętka

 • główne zadania:

-dopasowanie szybkości interfejsu (np. 10-100-1000 Mb/s)

-włączenie trybu pełnego dupleksu • procedura wykonywana jednokrotnie – w czasie inicjacji połączenia

 • własny system sygnalizacji

 • rozgłaszanie własnych możliwości

-tablica priorytetów (od najszybszych do 10Base-T)

-wybór HCD (highest common denominator)

DOMENA KOLIZYJNA A ROZGŁOSZENIOWA


 • domena kolizyjna to fragment sieci, w której transmisja musi być przez urządzenie w sposób wykluczający prowadzenie w tym czasie transmisji przez inne urządzenie (granice stanowią porty urządzeń bridże, switch lub router)

 • domena rozgłoszeniowa to fragment sieci, jaki pokonują ramki typu broadcast lub multicast (ograniczona przez routery lub sieci wirtualne)

SEGMENTACJA URZĄDZEŃ WARSTWY PIERWSZEJ

{RYSUNEK}
domena kolizyjna = domena rozgłoszeniowa
SEGMENTACJA URZĄDZEŃ WARSTWY DRUGIEJ

{RYSUNEK}


domena kolizyjna ≠ domena rozgłoszeniowa
SEGMENTACJA URZĄDZEŃ WARSTWY TRZECIEJ

{RYSUNEK}

Separacja domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych
SEGMENTACJA SIECI


 • regeneratory sygnału pozwalają zwiększyć rozległość sieci, ale w ten sposób zwiększa się rozległość domeny kolizyjnej

 • korzystne byłoby posiadanie mechanizmu pozwalającego na stwierdzenie gdzie w stosunku do nadawcy znajduje się odbiorca i stosownie przesyłać ramki

 • urządzenia pracujące w warstwie drugiej mają zalety regeneratorów sygnału pozwalając dodatkowo na zmniejszenie ruchu w sieci poprzez zmniejszenie filtracje ramek

 • niewielkie opóźnienia wnoszone przez te urządzenia nie stanowi najczęściej problemu

 • nie zmniejsza się wielkość domeny broadcastowej , gdyż ramki o adresach grupowych i rozgłoszeniowych przekazywane są przez te urządzenia

ZASADA DZIAŁANIA URZĄDZENIA TYPU MOSTEK
 • działa na poziomie warstwy drugiej OSI/ISO, interpretuje więc zawartość ramek

 • ze swojego punktu widzenia dzieli sieć na kilka części (najczęściej dwie) w oparciu o porty , do którego te fragmenty (segmenty) sieci są połączone

 • posiada wiedzę pozwalającą na stwierdzenie, w którym segmencie sieci znajduje się host o danym adresie MAC

 • w oparciu o tę wiedzę podejmuje decyzje, czy, a jeśli tak, to na który port przekazać ramkę, której adres docelowy pobiera i analizuje

DZIAŁANIE MOSTKA

{RYSUNEK}
SKĄD MOSTKI WIEDZĄ O POŁOŻENIU KOMPUTERÓW?


 • Uczą się tego same

 • Działając w trybie promiscuous pobierają adres źródłowy każdej ramki i wpisują do specjalnej tablicy (tzw. Tablica Forwardingu) wraz z numerem portu , na którym ta ramka się pojawiła

 • Każdy wpis ma określony czas ważności , jeśli informacja nie jest odnawiana- znika z tablicy

{rysunek}
JAK MOSTKI WYKORZYSTUJĄ WIEDZĘ


 • Gdy mostek odbiera ramkę , poszukuje jej adresu docelowego w swojej tablicy forwardingu

-gdy port jest taki sam, jak port, z którego przyszła ramka-nic nie robi

-gdy port jest inny- przekazuje ramkę na ten port

- gdy nie znajdzie wpisu- przekazuje na wszystkie pozostaloe porty

- gdy adres jest adresem grupowym lub rozgłoszeniowym – przekazuje na wszystkjie pozostałe porty • Ze względu na zmienność sieci , nieodświeżane wpisy zachowuja ważność przez określony czas, po jego upływie zostają usuwane- -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna