Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Politechniki WrocławskiejPobieranie 133.29 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar133.29 Kb.
Załącznik nr 1 do ZW 39/2004

Tabela

norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży

i obuwia roboczego dla pracowników Politechniki Wrocławskiej
Lp
Stanowisko pracy
Zakres wyposażenia

R – odzież i obuwie robocze


O – ochrony indywidualne

Przewidywany


okres

używalności w

miesiącach lub

w okr. zimowych ( o.z.)

i do zużycia ( d.z.)


1 .Archiwista ,

pracownik archiwum


R – fartuch z tkanin syntetycznych

lub fartuch kretonowy

O – kamizelka ciepłochronna 1)


d.z. (min. 36 )

d.z. ( min 36 )

2.


Bibliotekarz,

pracownik biblioteki

R –fartuch z tkanin syntetycznych


lub fartuch kretonowy

R – obuwie profilaktyczne wg potrzeb


O –kamizelka ciepłochronna1)

d.z. ( min. 36 )


dz ( min 36 )
d.z.

3 .

Kelnerka


R – czepek biały lub opaska

R –fartuch płócienny biały lub

z tkanin syntetycznych

R –obuwie profilaktyczne

lub obuwie na spodach

drewnianych

O –fartuch przedni wodochronny


d.z.

2szt / 12


2 szt / 24
d.z.

4.
Dekarz i pomocnik
R – trzewiki sk / gum.

R – ubranie drelichowe

R – beret

R – trzewiki dekarskie wg potrzeb

O – ubranie drelichowe ocieplane

O – rękawice ochronne ocieplane

O – nakolanniki ochronne

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne

O – kask ochronny24

12

2424

3 o.z.


d.z.

d.z.


d.z.

d.z.


d.z.

5 .

Placowy


R – beret lub czapka drelichowa

R – ubranie drelichowe lub fartuch

drelichowy

R – trzewiki sk /gum

O – rękawice ochronne drelichowe

O – ubranie ocieplane

O – kurtka przeciwdeszczowa

O – buty filcowo – gumowe

O – czapka ocieplona

O – kamizelka ostrzegawcza

wg potrzeb
24
24

24

d.z.


4 o.z.

d.z. (min 36 )

3 o.z.

4 o.z.
d.z.


6 .


Elektromonter ,

Elektromechanik -

( remonty, konserwacja )


R – beret

R – ubranie drelichowe lub

kombinezon drelichowy

R – trzewiki sk / gum

O – kamizelka ciepłochronna 1)

O – rękawice dielektryczne

O – kalosze dielektryczne

O – szelki bezpieczeństwa

( dla elektromonterów )

O – kask ochronny36

18

2424

3 o.z.


d.z.

dyżurne


dyżurne

wg instrukcji

d.z.

7.


Elektryk, elektronik -

laborant


R – fartuch kretonowy lub ubranie

robocze

d.z. ( min 24 )


8.

Elektromonter

samochodowyR – ubranie drelichowe lub

kombinezon

R – beret lub czapka drelichowa

R – trzewiki sk / gum

O – kamizelka ciepłochronna 1 )

lub bluza ciepłochronna 2 )

O – fartuch kwaso i ługoodporny

O – rękawice drelichowe

O – okulary ochronne2 szt / 36

24

24

3 o.z.na stanowisku

d.z.


d.z.

9.
Formierz (pracownicy


wykonujący prace

odlewnicze)R – ubranie robocze

R – beret

R – trzewiki sk / gum

R – koszula flanelowa

O – kamizelka ciepłochronna 1)

O – nakolanniki skórzane

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne


Czasokresy użyt-

kowania określają

jednostki organ .

z uwzględnieniem

czasu pracy na tym

stanowisku

10.


Hydraulik ( konserwator

sieci wod – kan )

R – ubranie drelichowe lub fartuch

R –beret

R – trzewiki sk / gum

R – koszula flanelowa

O – kamizelka ciepłochronna


O – rękawice brezentowe lub

gumowe


O – fartuch przedni wodochronny

O – buty gumowe wg potrzeb


12


24

18

2 / 243 o.z.

d.z.


d.z.

d.z. (min 24 )
11.


Kierowca samochodu


ciężarowego , dostaw -

czego , terenowego ,

ładowarko – spycharki ,

dźwigu samochodowego


R – ubranie drelichowe lub kombin.

R – trzewiki sk/ gum ( dla operatora

sprzętu ciężkiego )

O – kurtka drelich.ociepl. wg potrzeb

O – rękawice ochronne drelichowe

O – buty gumowe

O – fartuch przedni wodochronny


36

36d.z. ( min 36 )

d.z.


d.z ( min 36 )

dyżurny

12.


Kierowca samochodu

osobowego , autobusu ,

mikrobusu

R – fartuch drelichowy

O – rękawice ochronne drelichowe

O – buty gumowe 3 )

O – fartuch wodoodporny

36

d.z.d.z. (min 36 )

dyżurny

13.


Kierowca wózka akumulatorowego , spalinowego , pojazdów ogrodowych

R – fartuch drelichowy lub

ubranie drelichowe

R – beret lub czapka drelichowa

R – trzewiki sk / gum

O – czapka ocieplana 2 )

O - ubranie drelich. ociepl. 2)

O – rękawice ochronne drelichowe


Czasokresy użytkowania ustalą jednostki org. z uwzględnieniem potrzeb i czasu pracy

14.

Konserwator - mechanik

R – fartuch lub ubranie drelichowe

R – koszula flanelowa

R – beret

R – trzewiki sk / gum


O – kamizelka ciepłochronna


drelichowa 1 )

O – rękawice ochronne drelichowe

O – okulary ochronne

18

1824

24

d.z ( min 36 )d.z.

d.z.

15.

Konserwator urządzeń


telefonicznych

R – fartuch drelichowy


d.z. ( min 36 )


16.

Konserwator sprzętu


p / pożarowego

R – fartuch drelichowy

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne


24

d.z.d.z.

17.

Kucharka i pomoc

kuchenna

R – czepek biały lub chusta

biała na głowę

R – fartuch biały

R – fartuch przedni tkaninowy

O – półbuty lub sandały przeciw-

poślizgowe

O – fartuch przedni wodoodporny

O – dłonice lub rękawice brezent.


d.z.


2 szt / 18

d.z.


12

d.z.


d.z.

18.

Magazynier i pomoc w


magazynie materiałów

różnych

R – fartuch drelichowy

R - trzewiki sk/gum – wg potrzeb

O – kamizelka ciepłochronna 1)

O – rękawice ochronne
36

d.z. (min 36 )d.z.

d.z.


19.


Magazynier i pomoc w

magazynie odczynników

chemicznych
R – ubranie robocze lub fartuch

R – trzewiki sk / gum prądoprzewo-

dzące


R – koszula flanelowa

O – kamizelka ciepłochronna1 )

O – ubranie lub fartuch

kwasoodporny

O – rękawice ochronne

O – maska przemysłowa

O – okulary ochronne


18

2418

d.z. ( min 36 )

dyżurny - dz

d.z.


d.z.

d.z.
20.

Malarz budowlany i


pomoc

R – ubranie drelichowe

R – beret lub czapka drelichowa

R – koszula flanelowa

R – trzewiki sk / gum

O – kamizelka ciepłochronna1 )

O – rękawice drelichowe lub

brezentowe

O – fartuch przedni brezentowy

O – półmaska

O – okulary ochronne2/24

12

2 /2424

3 o.z.


d.z.

d.z.


d.z.

d.z.

21.

Mechanik samochodowy

R – ubranie drelichowe lub

kombinezon

R – beret lub czapka drelichowa

R – koszula flanelowa

O – trzewiki przemysłowe

sk / olejoodporne

O – kamizelka ciepłochronna1 ) lub

bluza ciepłochronna 2 )

O – buty gumowe3 )

O – rękawice brezentowe lub

„ emulsin „O – okulary ochronne

O – fartuch przedni wodochronny


2/24


24

2 / 24
18

3 o.z.

3 o.z.


d.z.
d.z.

d.z.


dyżurny22.


Murarz , monter ścian

gipsowych, kafelkarz


R – ubranie drelichowe

R – beret

R – koszula flanelowa

R – trzewiki sk / gum lub buty

O – czapka ocieplana

O – buty filcowe oblewane gumą

O – ubranie drelichowe ocieplane

O – rękawice brezentowe wzmocn.

O –hełm ochronny wg potrzeb

O – okulary ochronne

O – pas bezpieczeństwa


Czasokresy używania określają jednostki . organ.

z uwzględnieniem

czasu pracy na danym stanowisku


23.

Nauczyciel kultury


fizycznej

R – dres


R – podkoszulek

R – spodenki gimnastyczne

R – obuwie sportowe

O – kurtka ocieplana5 )36

1212

24

4 o.z.


24.

Optyk – mechanik

R – fartuch roboczy biały lub

ubranie drelichowe

R – trzewiki robocze - wg potrzeb

R – beret - wg potrzeb
24
36

d.z.

25.

Pokojowa w Ośrodku

Wypoczynkowym

R – fartuch roboczy

R – obuwie profilaktyczne

O – kamizelka ciepłochronna1)

O – rękawice gumowe

O – kalosze wg potrzeb

24

244 o.z.

d.z.


d.z. ( min 36 )

26.

Pracownicy drukarni


Oficyny Wydawniczej

R- fartuch lub ubranie drelichowe

R- trzewiki sk/gum

R- beret lub chustka na głowę

O- ochronniki słuchu wg potrzeb

O- rękawice ochronne wg potrzebCzasokresy użytkowania ustali jed.org. z uwzględnieniem czasu pracy i potrzeb


27.

Pracownik wykonujący


prace badawcze w laboratorium biologicz. I

mikrobiologicznymR – fartuch roboczy biały

R – obuwie profilaktyczne tekstylne

wg potrzeb

O – rękawice gumowe

24
d.z. ( min 36 )

d.z

28.

Pracownik wykonujący


bezpośrednio prace

badawcze w laboratorium

chemicznym

R – fartuch roboczy biały

R – obuwie profilaktyczne wg potrzeb

O – fartuch kwaso i ługoochronny

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne lub przysłona


2 szt / 24

d.z. ( min 24 )

na stanowisku

d.z.

d.z.


29.

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze w laborator.

budowlanym


R – ubranie robocze lub fartuch

R – trzewiki sk/gum – wg potrzeb

O - ubranie robocze ocieplane

wg potrzeb

O – fartuch wodoodporny

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne

O – półmaska p/pyłowa

24

d.z. ( min 36 )


d.z.( min 36 )

na stanowisku

d.z.

d.z.


d.z.

30.

Pracownik wykonujący


bezpośrednio prace badawcze w laboratorium

elektrotechnicznym, elektronicznym


R – ubranie robocze lub fartuch

O – rękawice drelichowe

O – kalosze dielektryczne


36

d.z.na stanowisku

31.


Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze w laboratorium fizycznym , metrologicznym

R – ubranie robocze lub fartuch

O – rękawice ochronne

O – okulary ochronne


36

d.z.d.z

32.

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze w laboratorium geodezyjnym , geologicznym


R – ubranie robocze lub fartuch

R – buty gumowe wg potrzeb

O – kamizelka lub kurtka ocieplana

drelichowa wg potrzeb

O – rękawice ochronne drelichowe

O – fartuch wodoodporny


36

d.z. ( min 36 )


d.z. (min 36 )

d.z.


na stanowisku

33.

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze w laboratorium holografii laserowej i techniki laserowej


O – okulary ochronne specjalistycznena stanowisku34.

Pracownik wykonujący bezpośrednio prace badawcze w laboratorium rentgenowskim , izotopowym

R – fartuch roboczy lub ubranie

R – obuwie profilaktyczne tekstylne

O – okulary ochronne

O – kalosze dielektryczne

O – fartuch ochronny ołowiowy

O – fartuch wodoodporny

O – rękawice ochronne

rentgenowskie

O – rękawice gumowe


36

36na stanowisku

na stanowisku

na stanowisku

na stanowisku


na stanowisku

d.z.

35.

36.

Pracownik transportu


ręcznego

Pracownicy wykonujący prace w pracowniach

i laboratoriach mechanicznych i mech –

energetycznychR – ubranie robocze

R – beret

R – koszula flanelowa

O – czapka ocieplona

O – ubranie drelichowe ocieplane

O – trzewiki sk/gum ocieplane z

noskiem stalowym

O – rękawice brezentowe

wzmocnione

O – pas bezpieczeństwa wg potrzeb

O – kask ochronny wg potrzeb
R – fartuch drelichowy lub ubranie

drelichowe

R – trzewiki sk/gum wg potrzeb

O – rękawice drelichowe

O - okulary ochronne – wg potrzeb


18

36

124 o.z.

3 o.z.
24

d.z.

d.z.


d.z.
36
36

d.z.


d.z.

37.

Pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali na zimno / blacharz, ślusarz , szlifierz- polernik ,tokarz , frezer/


R – ubranie robocze lub kombinezon

R – beret

R – koszula flanelowa

R – trzewiki sk / gum

O – okulary ochronne

O – maska p / pyłowa ( dla szlifierza

i polernika )

O – rękawice ochronne18

24

1824

d.z.
d.z.

d.z.

38.

Pracownicy zatrudnieni przy ręcznej obróbce szkła laboratoryjnego


R – fartuch roboczy

R – beret

R – trzewiki sk /gum

R – koszula flanelowa

O – rękawice ochronne

O - fartuch brezentowy ochronny

O – ochronniki słuchu

O - okulary ochronne18

36

3612

d.z.


na stanowisku

d.z.


d.z.

39.

Spawacz


R – ubranie drelichowe lub

kombinezon

R – beret

R – trzewiki przemysłowe sk/gum

R – koszula flanelowa

O – kamizelka ciepłochronna 1 )

O – fartuch spawalniczy skórzany

O – rękawice spawalnicze

O – getry lub nakolanniki z

nastopnikami wg potrzeb

O – okulary spawalnicze lub tarcza

spawalnicza

O – szelki bezpieczeństwa lub

pas wg potrzeb


Czasokresy używania określą

jednostki organ . z uwzględnieniem czasu pracy na danym stanowisku


40.

Sprzątaczka


R – fartuch roboczy

R – obuwie profilaktyczne

O – kalosze wg potrzeb

O – rękawice gumowe24

24

d.z (min 36 )d.z.

41.

Stolarz


R – ubranie drelichowe

R – beret

R – trzewiki sk / gum

R – koszula flanelowa

O – kamizelka ciepłochronna 1 )

O – rękawice ochronne tkaninowe

O – okulary ochronne

O – ochronniki słuchu wg potrzeb

O – maska p / pyłowa


Czasokresy użytkowania ustalą

jedn. organ. z uwzględnieniem czasu pracy na tym stanowisku

42.

Szatniarz

R – fartuch ochronny

O – kamizelka ciepłochronna 1 )


36

d.z. (min 3 o.z )43.

Szklarz - konserwator


R – ubranie robocze

R – beret

R – trzewiki sk / gum

O – kamizelka drelichowa ocieplana2)

O – fartuch brezentowy

O – rękawice brezentowe

wzmocnione

O – okulary ochronne18

24

243 o.z.

d.z.


d.z.

d.z.


44.

Tapicer


R – ubranie robocze lub fartuch

R – beret

R – trzewiki sk / gum

O – rękawice brezentowe

O - maska p / pyłowa


24

d.z.


36

d.z.


d.z.
1 ) Wydawana w pomieszczeniach nie ogrzewanych

2 ) Dla prac wykonywanych stale poza budynkiem w terenie

3 ) Wydawane do mycia samochodów , do prac stale wykonywanych przez kierowcę

lub mechanika4 ) Rodzaj spodów w zależności od warunków pracy ; skrót „sk oznacza skórzane ,

„ gum gumowe5 ) Dla nauczycieli dyscyplin sportów zimowych

Uwaga :

1 . Na stanowiskach gdzie prace prowadzone są dorywczo lub jako pokaz dydak-

tyczny dopuszcza się aby czasokres użytkowania mógł być zmieniony w jedno-

stkach organizacyjnych na podstawie uzgodnień wewnętrznych.

2 . Zmiana rodzaju odzieży wymaga zgody Centralnej Służby BHP .

3 . Zakupiona odzież robocza , obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej musi mieć

odpowiednie certyfikaty .

4. W przypadku wykonywania prac dorywczych wymagających stosowania

odzieży roboczej , należy stosować odzież dyżurną przydzieloną do danego

stanowiska, z czasokresem - do zużycia ( dz ).

5 . Dla stanowisk nie wymienionych w poz . 1 – 45 zakres przydzielanej odzieży

roboczej lub sprzętu ochronnego ustala się jak dla stanowisk podobnych.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna