Tabela nr 3- zestawienie projektów do realizacji w latach 2007- 2013Pobieranie 93.29 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar93.29 Kb.
Tabela nr 3- Zestawienie projektów do realizacji w latach 2007- 2013l.p.


Nazwa przedsięwzięcia

Ramy czasowe realizacji

( w latach)


Rezultaty (ogólnie)

Podmioty i instytucje zaangażowane we wdrażanie (jeżeli dotyczy)

1

Przystosowanie obiektów edukacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych


2009 – 2011


Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z budynków oświatowych

Urząd Miasta Rybnik Dyrekcje szkół

2

Przekształcenie SP1 w szkołę integracyjną

(zakres prac: podjazdy, sanitariaty, wymiana drzwi, winda, remont podwórka szkolnego, sala relaksacyjna).

2008 – 2010

Dostosowanie obiektu do wymogów szkoły integracyjnej

Urząd Miasta Rybnik, Dyrekcja szkoły

3

Dostosowanie budynku krytej pływalni i pawilonu sportowego przy ul. Powstańców do potrzeb osób niepełnosprawnych.2007 – 2009

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystanie z budynków sportowych

Urząd Miasta Rybnik, MOSiR

4

Przebudowa hali widowiskowo – sportowej oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w dzielnicy Boguszowice.


2007 – 2009

Funkcjonalny i nowoczesny obiekt sportowo – rekreacyjny

Urząd Miasta Rybnik, MOSiR

5

Odnowa i rozbudowa bazy sportowej na potrzeby placówek edukacyjnych- III etap (budowa sali gimnastycznej przy: ZSME; budowa boisk przy: ZSP nr 1, G4, G5, G12, ZSEU

2008 – 2010

Nowoczesna infrastruktura sportowa na potrzeby placówek edukacyjnych

Urząd Miasta Rybnik, Dyrektorzy szkół

6

Budowa krytego lodowiska


2008 – 2010

Wzbogacenie oferty sportowo – rekreacyjnej miasta

Urząd Miasta Rybnik, MOSiR

7

Zabudowa patio w Starym Ratuszu, modernizacja sieci telefonicznej, elektrycznej oraz klimatyzacji w obiekcie Muzeum.

2009 – 2011

Unowocześniony obiekt pełniący funkcje kulturalne i muzealne

Urząd Miasta Rybnik, Muzeum w Rybniku

8

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych (II grupa)- TKKF „Jedność” dzielnica Grabownia, KS Boguszowice, KS Polonia, TKKF Piaski, TKKF ZUCH Orzepowice, TKKF Sokół Chwałęcice.


2007 – 2009

Zmodernizowana baza sportowo – rekreacyjna na potrzeby mieszkańców

Urząd Miasta Rybnik, Rady dzielnic

9

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych (III grupa)-

KS Energetyk, Boisko Ochojec, KP Kamień (szatnie), MKS Niedobczyce, KS „Ryfama”, TKKF Naprzód dz. Kłokocin, KS „U Walka” Gotartowice,
2011 – 2013

Zmodernizowana baza sportowo – rekreacyjna na potrzeby mieszkańców

Urząd Miasta Rybnik, Rady dzielnic

10

Zagospodarowanie terenu po byłym basenie

w dzielnicy Paruszowiec na zespół obiektów sportowych.
2008 – 2010

Zmodernizowana baza sportowo – rekreacyjna na potrzeby mieszkańców

Urząd Miasta Rybnik, Rada dzielnicy

11

Przebudowa kąpieliska miejskiego „Ruda” przy ulicy Gliwickiej


2007 – 2009

Stworzenie nowoczesnego obiektu rekreacyjno – sportowego, w szczególności

wydzielenie części olimpijskiej, montaż instalacji podgrzewającej wodę, nowe dno basenuUrząd Miasta Rybnik, MOSiR

12

Przebudowa basenu w dzielnicy Chwałowice


2010 – 2012

Stworzenie nowoczesnego obiektu rekreacyjno – sportowego, w szczególności zmodernizowana zostanie sieć uzdatniania wody, wykonana zostanie plaża i boisko do gry w siatkówkę

Urząd Miasta Rybnik, MOSiR

13

Kompleksowa przebudowa budynków i otoczenia obiektów kultury:

Dom Kultury Boguszowice

Dom Kultury Chwałowice

Dom Kultury Niedobczyce

Dom Kultury Ochojec

Dom Kultury Niewiadom

2010 – 2012

Standaryzacja obiektów kultury

Urząd Miasta Rybnik, Dyrektorzy ośrodków kultury

14

Budowa hali widowiskowo – sportowej w Rybniku na 5 000 widzów.

2011 – 2013

Stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego

Urząd Miasta Rybnik, MOSiR

15

Rozbudowa kompleksu sportowego w dzielnicy Niedobczyce.


2010 – 2012

Stworzenie nowoczesnego kompleksu rekreacyjno – sportowego

Urząd Miasta Rybnik, Rada dzielnicy

16

Budowa Zespołu dydaktyczno-bibliotecznego na terenie Zespołu Szkół Wyższych

w Rybniku.
2007 – 2009

Wielofunkcyjny obiekt na potrzeby uczelni wyższych oraz lokalnej społeczności

Uczelnie tworzące Zespół Szkół Wyższych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

17

Budowa boiska i hali sportowej przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku.


2009 – 2010

Nowoczesny wielofunkcyjny obiekt sportowy na potrzeby szkolnictwa wyższego

Uczelnie tworzące Zespół Szkół Wyższych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

18

Budowa Instytutu Nauk Ekonomicznych i Instytutu Nauk Humanistycznych przy Zespole Szkół Wyższych w Rybniku.

2011 – 2013

Obiekty na potrzeby szkolnictwa wyższego.

Uczelnie tworzące Zespół Szkół Wyższych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

19

Budowa Laboratorium Nowoczesnych Technik Spalania na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku

2007 – 2009

Obiekt na potrzeby badawczo – rozwojowe uczelni wyższych

Uczelnie tworzące Zespół Szkół Wyższych, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

20

Budownictwo socjalne wraz z uzbrojeniem terenu.

2008 – 2010

Stworzenie warunków mieszkaniowych dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

21

Rozbudowa lotniska w Gotartowicach

i dostosowanie go do potrzeb komunikacji krajowej:

- budowa terminala obsługi pasażerskiej

- budowa pasa startowego o nawierzchni betonowej i dł. 900 m.2013 – 2015

Stworzenie komunikacji lotniczej w mieście

Aeroklub ROW

22

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Miasta Rybnika:

  • Grabownia

  • Kłokocin

  • Stodoły

  • Chwałęcice

2008 – 2010

Dostosowanie miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej do unijnych wymogów ochrony środowiska

Urząd Miasta Rybnik, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

24

Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji w placówkach oświatowych


2008 – 2010

Dostosowanie placówek edukacyjnych do wymogów ochrony środowiska

Urząd Miasta Rybnik, Dyrektorzy szkół

25

Zagospodarowanie terenów po likwidowanej kopalni „Rymer” i Rybnickich Zakładach Naprawczych.


2011 – 2013

Uporządkowana i zagospodarowana przestrzeń poprzemysłowa

Podmioty prywatne, Urząd Miasta Rybnik, Rada dzielnicy

26

Budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik

2008 – 2010

Usprawnienie komunikacji samochodowej w regionie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Rybnik

27

Rewitalizacja Zabytkowej Kopalni „Ignacy”

2010 – 2012

Zagospodarowany i zrewitalizowany teren poprzemysłowy

Urząd Miasta Rybnik, Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”, Rada dzielnicy

28

Budowa bulwarów na rzeką Nacyną

2007 – 2009

Zagospodarowany teren na potrzeby rekreacyjne

Urząd Miasta Rybnik, Rady dzielnic


29

Przebudowa ulicy Żorskiej

2009 – 2010

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy

Urząd Miasta Rybnik

30

Przebudowa ulicy Raciborskiej

2010 – 2011

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy

Urząd Miasta Rybnik

31

Przebudowa ulicy Prostej

2012 – 2013

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy

Urząd Miasta Rybnik

32

Przebudowa ulicy Świerklańskiej (2 km) z nową drogą przez wysypisko (2 km)

2007 – 2008

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy

Urząd Miasta Rybnik

33

Budowa Obwodnicy: łącznik rondo ul.Chwałowicka – ul.Sybiraków

2010 – 2011

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży, obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi

Urząd Miasta Rybnik

34

Budowa Obwodnicy: łącznik ul.Śląska – ul.Chwałowicka – ul.Świerklańska – ul.Prosta do ul.Żorskiej

2010 – 2013

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży, obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu

Urząd Miasta Rybnik

35

Budowa obwodnicy miejskiej w Rybniku – odcinek ul.Gliwicka – ul.Wielopolska z mostem na Rudzie

2012 – 2013

Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej, poprawa komfortu jazdy, skrócenie czasu podróży, obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi

Urząd Miasta Rybnik

36

Budowa zakładu gospodarowania odpadami na terenie składowiska komunalnego w Rybniku

2007 – 2009

Dostosowanie infrastruktury komunalnej do wymogów ochrony środowiska

Urząd Miasta Rybnik, Rybnickie Służby Komunalne, podmioty prywatne

37

Modernizacja targowiska miejskiego – budowa hali targowej

2008 – 2010

Nowoczesna infrastruktura na potrzeby sektora MŚP

Urząd Miasta Rybnik, Rybnickie Służby Komunalne,

podmioty prywatne38

Rozbudowa i modernizacja targowisk miejskich w dzielnicach

2009 – 2011

Nowoczesna infrastruktura na potrzeby sektora MŚP

Urząd Miasta Rybnik, Rybnickie Służby Komunalne, podmioty prywatne

39

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

2007 – 2009

Dostosowana infrastruktura komunikacja (parkingi) do potrzeb układu transportowego miasta

Urząd Miasta Rybnik, Rybnickie Służby Komunalne, podmioty prywatne

40

Rewitalizacja Starówki Rybnika

2007 – 2013

Poprawa stanu kulturowego, techniczno – budowlanego i społecznego Starówki

Podmioty prywatne, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Urząd Miasta Rybnik, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

41

Rewitalizacja osiedla robotniczego „Rymer” w Niedobczycach

2007 – 2013

Zmodernizowanie budynków, zagospodarowanie otoczenia, poprawa warunków mieszkaniowych i estetycznych

Urząd Miasta Rybnik, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”

42

Park dzielnicowy w dzielnicy Meksyk na terenie byłego składowiska lub na terenach zalewiska przy ul. Prostej


2007 - 2013

Powiększenie zasobów terenów zieleni miasta Rybnika

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnik

43

Ogród – kolekcja roślin na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej


2007 – 2013

Podwyższenie walorów przyrodniczych miasta Rybnika, stworzenie obiektu dydaktycznego

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnik

44

Park Leśny z infrastrukturą (ścieżka zdrowia, tor przeszkód, miejsce wypoczynku) na terenie tzw. Księżoka (za osiedlem Nowiny) w rejonie ulic: Budowlanych, Zebrzydowicka, Krzywa, św. Józefa


2007 - 2013

Powiększenie bazy rekreacyjno – sportowej, zasobów terenów zieleni miasta Rybnika

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnik

45

Zieleniec Osiedlowy przy ul. Wierzbowej (na terenie byłego ogrodnictwa ZZM) wraz z renowacją bulwarów nad rzeką Nacyną


2007 - 2013

Powiększenie bazy zasobów przyrodniczych miasta Rybnika

Zarząd Zieleni Miejskiej, Urząd Miasta Rybnik

46

Budowa dzielnicowej biblioteki publicznej w dzielnicy Maroko – Nowiny

2007 – 2009

Nowoczesny wielofunkcyjny obiekt biblioteczny

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

47

Sieć Domów Pomocy Społecznej

2007 – 2013

Zapewnienie godnych warunków życia i opieki osobom starszym

Urząd Miasta Rybnik

48

Przygotowanie OPS i zgłoszenie jednostki do akredytacji.

2007 - 2010

- doskonalenie zawodowe kadry

(w tym m.in. kursy językowe)

Certyfikat akredytacyjny


Urząd Miasta Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej

49

15 mieszkań socjalnych z zasobów komunalnych

2007 - 2013

Usamodzielnienie 15 osób bezdomnych

i wyjście z systemu pomocyUrząd Miasta Rybnik, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

50

Programy stypendialne dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych usamodzielniających się na terenie miasta Rybnika

2007 - 2013

Zapobiegnie wykluczeniu społecznemu, pomoc w pełnym usamodzielnieniu

i nauce


Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, Izba Przemysłowo – Handlowa ROW

51

Adaptacja strychu na potrzeby gabinetów terapeutycznych w Domu Dziecka

2007 – 2009

4 gabinety terapii i rehabilitacji

Urząd Miasta Rybnik, Dom Dziecka

52

Dobudowa pawilonu z przeznaczeniem na pracownie terapeutyczne wraz z rozbudową węzła sanitarnego w Środowiskowym Domu Samopomocy Dla Osób Chorych Psychicznie

2007 - 2013

Zwiększenie możliwości terapeutycznych Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Rybnik

53

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego, placówek rodzinnych oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

2007 - 2013

Rozszerzenie działalności Ośrodka

Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta Rybnik

54

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Rodzinnego Domu Dziecka

2007 - 2013

Poprawienie warunków działalności placówki

Urząd Miasta Rybnik

55

Kompleksowa modernizacja i przebudowa Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

2007 – 2009

Poprawienie warunków działalności placówki

Urząd Miasta Rybnik

56

Rewitalizacja budynków pomiędzy ul.Powstańców, ul.Łony i ul.Kraszewskiego w Rybniku

2007 – 2009

Nowe powierzchnie usługowe, mieszkalne oraz nowe miejsce pracy

Urząd Miasta Rybnik, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

57

Termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania osiedla Dolnego w Rybniku

2007 – 2010

Poprawa warunków mieszkaniowych oraz likwidacja niskiej emisji

Urząd Miasta Rybnik, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

58

Termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania osiedla przy ul.Śląskiej w Rybniku

2010 – 2013

Poprawa warunków mieszkaniowych oraz likwidacja niskiej emisji

Urząd Miasta Rybnik, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

59

Przebudowa i rozbudowa zaplecza socjalnego TKKF Parys w dzielnicy Niedobczyce

2007-2011

Podniesienie standardu boiska

Urząd Miasta Rybnik,

Rada Dzielnicy60

Adaptacja obiektu na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej zapewniającego standardy jakości jednostki świadczącej usługi społeczności lokalnej.

2007-2010

Poprawienie warunków działalności placówki

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej61

Komputeryzacja i zsieciowanie Ośrodka Pomocy Społecznej

2008-2010

Stworzenie nowych stanowisk komputerowych

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej62

Modernizacja mieszkań rotacyjnych dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze

2009-2011

Stworzenie warunków do usamodzielnienia się dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej63

Wyposażenie mieszkań rotacyjnych zgodnie
z obowiązującymi standardami

2010-2012

Stworzenie warunków do usamodzielnienia się dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej64

Mieszkania rotacyjne – jako etap usamodzielniania osób bezdomnych

2009-2011

Stworzenie warunków do usamodzielnienia się dla osób bezdomnych

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej65

Kompleksowa modernizacja obiektów na potrzeby placówek adopcyjno-opiekuńczych

2007-2011

Poprawienie warunków działalności placówek

Urząd Miasta Rybnik,


66

Modernizacja obiektu oraz zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Ognisk Wychowawczych

2007-2010

Poprawienie warunków działalności placówki

Urząd Miasta Rybnik,

Ośrodek Pomocy Społecznej


67


Utworzenie Parku Technologicznego
nr 1 na terenach przyległych do Elektrowni „Rybnik” S.A.”

2007-2009

stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej,

Urząd Miasta Rybnik,

Elektrownia „Rybnik” S.A.

Izba Przemysłowo-Handlowa ROP

68


Utworzenie Parku Technologicznego nr 2 na terenie Pola Kłokocin Jastrzębsko-Żorskiej Podstrefy KSSE

2007-2009

stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej,

Urząd Miasta Rybnik,

Jastrzębsko-Żorska Podstrefa KSSE,Izba Przemysłowo-Handlowa ROP


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna