Tabela Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodęPobieranie 20.91 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar20.91 Kb.
Załącznik do Uchwały Nr III/19/2006

z dnia 26.04.2006 roku

Rady Miejskiej w Gorzowie Śl.

Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jedn. Miary
1

2

3

4

1.

2.

2.12.2

2.3


2.4

2.5


3.

4.
4.1

4.2
5.
5.1
5.2


Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi, odbiorcy prowadzący działalność usługową i handlową i pozostali, oraz woda zużyta na cele przeciwpożarowe

Opłata abonamentowa

- za wodomierz ø 15 mm

- za wodomierz ø 20 mm

- za wodomierz ø 25 mm

- za wodomierz ø 80 mm

- za wodomierz MWJS 100/2,5 S

Opłata za wydanie warunków technicznych, przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Opłata za odcięcie i przywrócenie dostawy wody i ścieków

- wykonaną na wniosek odbiorcy

- wykonaną w innych okolicznościach jak wniosek odbiorcy

Opłata za odbiór techniczny przyłącza wykonanego przez odbiorcę

- za każdorazową czynność odbioru
- dojazd w celu dokonania odbioru poza miasto Gorzów Śl.


Cena za dostarczoną wodę

staw. opł. abon.

staw. opł. abon.

staw. opł. abon.

staw. opł. abon.

staw. opł. abon.

opłata jednorazowa

za każdą czynn.

za każdą czynn.

za każdorazową czynność

za każdorazową czynność


2,06

2,10


2,20

5,62


15,08

55,00


25,00

50,00


100,00

21,00
0,80zł/m3

zł/wod.gł.miesięcznie

zł/wod.gł.miesięcznie

zł/wod.gł.miesięcznie

zł/wod.gł.miesięcznie

zl/wod.gł.miesięcznie

zł/za wniosek

zł/każdorazową czynn.

zł/każdorazową czynn.

zł/każdorazową. czynn.


zł/kmTabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki


Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Stawka netto

Jednostka miary
1

2

3

4

1.

2.


Gospodarstwa domowe, zakłady i pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe i komunalne

Odbiorcy dostarczający ścieki przemysłowe

Wg wskazań urządzeń pomiar. lub ryczałtu

wg wskazań urządzeń pomiar.5,57

11,06


zł/m3

zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 3 tabel 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna