Tablica ogłoszeń umww /strona internetowa umwwPobieranie 20.75 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.75 Kb.
Poznań, 11 maja 2011 roku

ZARZĄD


WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Znak postępowania: GM.I.274.1.2011
Tablica ogłoszeń umww

/strona internetowa umww

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę artykułów promocyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka oraz Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby Gabinetu Marszałka oraz Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, iż na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert (cena – 100 %,) ustalił, że oferta firmy

AUH ELWIRA Dariusz Płaczkiewicz ul. Szara 14, 00-420 Warszawa: z ceną 43. 601,66 zł, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i zostaje uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru.
W postępowaniu zostało złożonych 9 ofert, w tym 8 ofert niepodlegających odrzuceniu, streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert przedstawia się następująco:


Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Kryterium: Cena brutto

(waga 100%) w pktIlość uzyskanych punktów

1

MTD Marketing s. c.

ul. Człuchowska 8 A

60-434 Poznań


81,00

81,00

2

AUTENTIC Jacek Ślebzak

ul. Czerwonych Beretów 14

00-910 Warszawa


95,81

95,81

3

MKK Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 4

87-400 Golub-Dobrzyń


98,68

98,68

4

MOHO Sp. z o.o.

ul. Czereśniowa 47

02-457 Warszawa


91.09

91.09

5

AUH ELWIRA

Dariusz Płaczkiewicz

ul. Szara 14

00-420 Warszawa100

100

6

GREEN FLY

Bartłomiej Ingot

ul. Tarnowska 35

35-502 RzeszówOferta niepodlegająca ocenie

7

Agencja Reklamowa Cieślik

STUDIO L Sp. J.

ul. Podbipięty 7

31-980 Kraków64,94

64,94

8

Media Consulting Agency

ul. Słotna 5

53-023 Wrocław


84,47

84,47

9

TODO Jakub Kawa

ul. Zachodnia 17/162-402 Ostrowite

79,32

79,32Umowa zostanie zawarta w terminie, o którym mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna