Tadeusz Różewicz LamentPobieranie 30.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar30.08 Kb.
Tadeusz Różewicz

Lament
1 Zwracam się do was kapłani

nauczyciele sędziowie artyści

szewcy lekarze referenci

i do ciebie mój ojcze

Wysłuchajcie mnie.
2 Nie jestem młody

niech was smukłość mego ciała

nie zwodzi

ani tkliwa biel szyi

ani jasność otwartego czoła

ani puch nad słodką wargą

ni śmiech cherubiński

ni krok elastyczny


3 nie jestem młody

niech was moja niewinność

nie wzrusza

ani moja czystość

ani moja słabość

kruchość i prostota


4 mam dwadzieścia lat

jestem mordercą

jestem narzędziem

tak ślepym jak miecz

w dłoni kata

zamordowałem człowieka

i czerwonymi palcami

gładziłem białe piersi kobiet.


5 Okaleczony nie widziałem

ani nieba ani róży

ptaka gniazda drzewa

świętego Franciszka

Achillesa i Hektora

Przez sześć lat

buchał w nozdrza opar krwi

Nie wierzę w przemianę wody w wino

nie wierzę w grzechów odpuszczenie

nie wierzę w ciała zmartwychwstanie.


Niepokój, 1947


 1. Wiersz „Lament” jest przykładem 2 pkt

  1. liryki opisowej

  2. liryki narracyjnej

  3. liryki bezpośredniej

  4. liryki pośredniej

Uzasadnij swoją odpowiedź:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 1. Kto mówi w wierszu? 1 pkt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Jakie wydarzenie położyło się cieniem na jego życiu? Zacytuj dwuwers, który o tym świadczy. 2 pkt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


 1. Jaką funkcję pełnią anaforyczne powtórzenia w 2. i 3. części wiersza? 1 pkt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 1. Okaleczony nie widziałem 2 pkt

ani nieba ani róży

ptaka gniazda drzewa

świętego Franciszka

Achillesa i Hektora

Jakie wartości symbolizują święty Franciszek, a jakie Achilles i Hektor? Wymień po trzy.
 • Św. Franciszek: ………………………………………………………………

 • Achilles i Hektor: …………………………………………………………….
 1. W jakim celu podmiot liryczny zwraca się do dorosłych? 1 pkt

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. O co oskarża sam siebie? Podaj dwie winy, o których mowa jest w wierszu. Nie cytuj. 2 pkt

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Zanalizuj pointę wiersza, a następnie napisz, jaką funkcje pełnią użyte tam zaprzeczenia. 2 pkt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Jakie cechy lamentu dostrzegasz w utworze? Wymień co najmniej dwie. 2 pkt

 • …………………………………………………………………………

 • ………………………………………………………………………….
 1. Jakie świadectwo o czasach swojej młodości daje Różewicz w wierszu „Lament”? Napisz wypowiedź na około 100 słów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Model odpowiedzi:Nr zad.

Przewidywana odpowiedź

Punktacja

1.

Liryka bezpośrednia

Uzasadnienie:

Np.:

- podmiot liryczny wypowiada się w 1. osobie
2 punkty za pełna odpowiedź;

1 pkt za poprawne określenie typu liryki

(nie przyznajemy punktów, kiedy uczeń źle wskazał typ liryki, a poprawnie odpowiedział na drugą część pytania)


2.

Np.:

Człowiek młody, ma dwadzieścia lat1 pkt

3.

 • Wojna

 • Przez sześć lat

buchał w nozdrza opar krwi

2 pkt (po 1 za poprawną odpowiedź na każdą z części składowych pytania)

4.

Np.:

- podkreślają sprzeczność między młodym wyglądem bohatera a tragicznymi doświadczeniami wojennymi1 pkt

5.

Np.:

 • św. Franciszek: dobroć, łagodność, miłość do wszystkich stworzeń

 • Achilles i Hektor: honor, godność, odwaga

2 pkt

Po jednym za poprawne określenie wartości przyporządkowanych wskazanym postaciom6.

Np.:

- chce się wyżalić na swój los

lub

- wyznaje swoje winy1 pkt

7.

Np.:

2 pkt ( po jednym za każdą prawidłową odpowiedź)

8.

Np.:

- zaprzeczenie modlitwy „Wierzę w Boga Ojca” podkreśla tragizm człowieka, który stracił wiarę

- świadectwo utraty wiary


2 pkt

9.

Np.:

- użalanie się nad losem

- bezpośredni zwrot do adresata

- powtórzenia1 pkt

10.

Uwaga:

- w wypowiedzi uczeń powinien odnieść się zarówno do wojny, jak czasów powojennych


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna