Tcp (Transmission Control Protocol)Pobieranie 31.95 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar31.95 Kb.
Temat: Funkcje i cechy protokołu TCP/IP
TCP (Transmission Control Protocol)jest protokołem transportowym, zapewniającym niezawodną komunikację między komputerami w sieci.
Zadania TCP:

- Na komputerze źródłowym, TCP dzieli dane na wysyłane pakiety.

- Na komputerze docelowym, TCP składa pakiety, w celu odtworzenia danych.

- Przypisuje numer do każdego pakietu i po potwierdzeniu odbioru, sprawdza czy komputer docelowy odebrał pakiet – żąda potwierdzenia.

- Jeśli po określonym czasie komputer docelowy nie potwierdził odbiór danych, komputer źródłowy ponownie wysyła dane.
IP (Internet Protocol) – służy do lokalizacji komputera docelowego w komunikacji sieciowej

Zadania IP:

- Adresowanie pakietów

- Wybór trasy pakietów
Jeśli podczas transmisji danych pakiety zostały zagubione, dostarczone w nieodpowiedniej kolejności lub wystąpiły inne błędy, protokół IP nie odpowiada za te błędy i nie próbuje je naprawić. Odpowiedzialność za poprawność dostarczonych danych ponosi protokół wyższej warstwy - TCP.
Każdy pakiet danych wysyłany w sieci posiada adres IP hosta wysyłającego oraz adres IP hosta docelowego.
Jeśli protokół IP rozpozna adres docelowy jako adres w tym samym segmencie sieci, wysyła dane bezpośrednio do komputera.
Jeśli Adres IP nie jest w danym segmencie sieci protokół IP musi użyć do wysłania router – kieruje ruchem pakietów w sieci.
Statyczne mapowani IP

Kiedy użytkownicy do komunikacji z komputerem docelowym używają przyjaznych nazw, protokół TC/IP musi używać adresów IP.


Nazwa komputera jest mapowana do postaci adresu IP. Mapowanie jest przechowywane w plikach tekstowych (hoss, lmhosts – C:\WINDOWS\system32\drivers\etc).
Usługa DNS (Domain Name System) – kiedy użytkownik użyje nazwy domenowej w aplikacji, usługa DNS mapuje nazwę do adresu IP.
Adresowanie IP

Aby określić położenie komputera docelowego względem źródłowego, adresy IP zostały podzielone na klasy.


Adres IP stanowi unikalny identyfikator, który pozwala rozróżniać komputery w sieci i ułatwia odnalezienie części sieci, w której dany komputer znajduje się. Każdy komputer czy inny składnika sieci, taki jak router, musi posiadać przypisany adres IP.
Adres IPv4 składa się z czterech liczb, każda z których może przyjmować wartości od 0 do 255. Inaczej – 32 bity, czyli każda część składa się z 8 bitów.

Np.


00001010.11111111.11111111.111111111

10.255.255.255


32-bitowa przestrzeń adresowa umożliwia utworzenie 232, czyli 4 294 967 296 adresów.
Adres IP składa się z dwóch części: identyfikatora sieci i identyfikatora hosta.
Pierwszą cześć adresu IP stanowi identyfikator sieci, który określa segment sieci, w którym znajduje się dany komputer. Komputery znajdujące się w jednym segmencie musza mieć taki sam identyfikator sieci.
Druga cześć adresu IP stanowi identyfikator hosta, który pozwala zidentyfikować komputer, router lub inne urządzenie w danym segmencie. Każdy host w danym segmencie musie posiadać unikalny identyfikator.
Klasy adresów IP

Klasy adresów służą do przydzielania identyfikatorów sieci poszczególnym organizacjom tak, aby komputery w ich sieciach mogły komunikować się z Internetem. Przydzielona klasa zależy od wielkości sieci. Na przykład, organizacji , w której jest 200 hostów przydzielany jest adres klasy C, natomiast organizacji z 20000 hostów przydzielany jest identyfikator klasy B.
Klasa A

ID sieci

ID hosta

Klasa B

ID sieci

ID hosta

Klasa C

ID sieci

ID hosta


Klasa A przypisywana jest sieciom z bardzo dużą ilością hostów. W takiej klasie może istnieć 126 sieci oraz 16 mln hostów

      1. – 126.0.0.0


Klasa B przypisywana jest sieciom o średnich rozmiarach: 65000 hostów 16000 sieci:

128.0.0.0 – 191.255.0.0


Klasa C przypisywana jest niewielkim sieciom lokalnym. W tej klasie może istnieć 2 000 000 sieci oraz - 254 hostów:

192.0.1.0 – 223.255.255.0


Klasy D i E nie są przydzielane hostom.

Klasa D używana jest przy dużej ilości transmisji jednocześnie.

224.0.0.0 – 239.255.255.255

Klasa E zarezerwowana na rzecz przyszłych zastosowań:

240.0.0. – 247.255.255.255
Adresy nieużywane (można użyć wewnątrz sieci lokalnej):

A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255

B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255

C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255

Inne nieużywane adresy:


      1. – wszystkie komputery sieci Internet

127.0.0.1 – adres pętli, czyli sam do siebie
Polecenia

Ping adres Ip (lub domena) – pozwala sprawdzić czy istnieje połączenie pomiędzy dwoma hostami

Tracert adres IP (lub domena) – „śledzi” trasę pakietów – pokazuje adresy routerów

Nslookup domenapokazuje adres IP
Maska podsieci – pozwala protokołowi oddzielić w adresie IP część stanowiącą identyfikator sieci od identyfikatora hosta. Maska podsieci jaki adres IP składa się z czterech części.

A: 255.0.0.0

B:255.255.0.0

C:255.255.255.0Przypisywanie adresów IP Mogą być przypisane statycznie i dynamicznie.
polecenie ipconfig/All

Adresy IPv6
Rozmiar adresu w protokole IPv6 wynosi 128 bitów, co umożliwia utworzenie 2128, czyli 340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456 (ponad 3,4E38) adresów.
Protokole IPv6 dostarcza 655 570 793 348 866 943 898 599 (6,5E23) adresów na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi.
128-Bitowy adres IPv6 podzielony jest na 16 bitowe fragmenty:

0010000111011010 0000000011010011 0000000000000000 0010111100111011 0000001010101010 0000000011111111 1111111000101000 1001110001011010


Każdy 16-bitowy blok konwertowany jest do postaci szesnastkowej, ograniczony jest dwukropkiem:

21DA:00D3:0000:2F3B:02AA:00FF:FE28:9C5A


Najbardziej znaczące bity i ich ustalone wartości nazywa się prefiksem formatu.

W następującej tabeli pokazano alokację przestrzeni adresowej protokołu IPv6 według prefiksów FP.Alokacja

Prefiks FP

Część przestrzeni adresowej

Zarezerwowana

0000 0000

1/256

Zarezerwowana dla alokacji NSAP

0000 001

1/128

Kumulowalne adresy globalne emisji pojedynczej

001

1/8

Adresy emisji pojedynczej lokalne dla łącza

1111 1110 10

1/1024

Adresy emisji pojedynczej lokalne dla witryny

1111 1110 11

1/1024

Adresy multiemisji

1111 1111

1/256

Pozostała część przestrzeni adresowej protokołu IPv6 jest nieprzypisana
Adresy emisji pojedynczej lokalne dla łącza:


Adresy emisji pojedynczej lokalne dla witryny:


: konkurs
konkurs -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
konkurs -> Kolędnicy misyjni 2012/2013 Propozycja Występują: Anioł (gra na instrumencie), Gwiazdor z gwiazdą misyjną, Maryja z Dzieciątkiem, 6 dzieci
konkurs -> V konkurs muzyczno-literacki w zakresie gry a vista I czytania prozy I poezji
konkurs -> Matematyczno przyrodnicze zmagania na renesansową nutę”, czyli obchody Dnia Patrona, Przedmiotów Ścisłych oraz Dnia Ziemi
konkurs -> Zakres tematyczny na konkurs „Bitwy I broń II wojny światowej 1939 – 1945 ”
konkurs -> Przykładowe zadania na konkurs „Euklides”
konkurs -> Konkurs na najlepszy placek drożDŻowy pikniku „leszczyńskie smaki” 2013
konkurs -> Konkursy w pracy szkoły zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006 w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu Konkursy czytelnicze
konkurs -> Nagrody stowarzyszenia dziennikarzy polskich
konkurs -> Wyniki I etapu
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna