Techniki sprzężonePobieranie 9.08 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar9.08 Kb.
Techniki sprzężone
Opanowanie podstaw teoretycznych technik sprzężonych opartych na połączeniu metod rozdzielania (chromatografii gazowej i cieczowej oraz elektroforezy) z detekcją spektrometryczną (ICP MS i ESI MS/MS).

11. Analiza specjacyjna i techniki sprzężone

- definicja specjacji

- występowanie i klasyfikacja związków metali i metaloidów

- techniki sprzężone stosowane w analizie specjacyjnej

- postawy wyboru technik sprzężonych

2. Chromatografia sprzężona z detekcją specyficzną pierwiastka

- chromatografia gazowa z detekcją ASA oraz metodami fotometrii płomieniowej, spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie, fluorescencji atomowej oraz spektrometrii mas

- chromatografia cieczowa z detekcją ASA i ICP MS

- ICP MS jako detektor w elektroforezie i chromatografii (podstawy metody, rodzaje analizatorów mas, ablacja laserowa)

3. Chromatografia gazowa z detekcją ICP MS

- techniki derywatyzacji związków metaloorganicznych (generacja wodorków, alkilacja i inne)

- rozdzielanie związków metaloorganicznych za pomocą GC (wybór kolumny, zatężanie on-line, ekstrakcja do fazy stałej)

- rozwiązania techniczne połączenia GC-ICP MS

- GC- ICP MS z zastosowaniem trwałych izotopów

4. Chromatografia cieczowa z detekcją ICP MS

- rozdzielanie związków metali i metaloidów za pomocą chromatografii cieczowej

- rozwiązania techniczne połączenia HPLC-ICP MS

5. Techniki elektroforetyczne sprzężone z ICP MS

- elektroforeza żelowa

- elektroforeza kapilarna

6.Spektrometria mas z jonizacją przez elektrorozpraszanie

- podstawy metody (mechanizm jonizacji, analizatory mas, spektrometria tandemowa, połączenie z technikami rozdzielania)

- zastosowanie w analizie specjacyjnej (identyfikacja związków metaloorganicznych, charakteryzacja kompleksów metali z peptydami i białkami)

7. Kontrola jakości oznaczeń w analizie specjacyjnej

- trwałość analitów podczas przygotowania próbek i oznaczeń- wydajność poszczególnych etapów procedury analitycznej
Literatura podstawowa:

  1. J. Szpunar, R. Łobiński, Hyphenated Techniques in Speciation Analysis, Cambridge 2003

Literatura uzupełniająca:

  1. B. Bouyssiere, R. Łobiński, J. Szpunar w Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym, J. Namieśnik, W. Chrzanowski (red.), CEEAM, Gdańsk 2003

  2. P. Pohl, M. Jarosz, J. Szpunar, R. Łobiński, w Nowoczesne techniki analityczne, M. Jarosz (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006


Forma zaliczania przedmiotu: seminarium


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna