Technologie multimedialne I grafika komputerowa w przedsiębiorstwachPobieranie 56.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar56.6 Kb.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
TECHNOLOGIE MULTIMEDIALNE I GRAFIKA KOMPUTEROWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH


Lp.

Przedmiot/zagadnienia

l. godz.

1

Animacja komputerowa 2D

Wykłady:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu projektowania i wykonywania animacji 2D

 • Podstawy tworzenia animacji 2D (interfejs aplikacji, struktura pliku, sposób organizacji pracy)

Przegląd ogólnodostępnych narzędzi (oprogramowania) do tworzenia animacji 2D - zapoznanie z ich charakterystyką (Flash)

Laboratorium:

Zapoznanie z interfejsem programu Adobe Photoshop CS5 Extended oraz jego najważniejszymi funkcjami i narzędziami, nawigacja w programie, zapoznanie się z systemem plikówZadanie nr 1

„Animowany bohater” - animacja poklatkowa polegająca na ożywieniu prostej postaci - bohatera według indywidualnego scenariusza • Zasady budowy prostych scenariuszy (storyboard)

 • Tworzenie obiektów i ich transformacje w czasie i przestrzeni

 • Formaty zapisu animacji 2D

Zakończenie zadania nr 1 w formie krótkiej (maks. 20 sek.) animacji 2D

Zadanie nr 2

„Prezentacja przedmiotu” – wykonanie krótkiego pełnego filmu/animacji 2D, prezentującej najważniejsze cechy wizualne prostego przedmiotu • Tworzenie złożonych scenariuszy

 • Zaawansowane metody tworzenia animacji 2D (budowanie wzorów, animowanie faktur, materiałów typu szkło, metal, animowanie świateł, odblasków)

 • Tworzenie i animowanie obiektów typograficznych 2D

 • Tworzenie detali

 • Sposoby zarządzania strukturą pliku (porządkowanie zbioru warstw, efektów, etc.)

 • Przygotowanie pliku do publikacji elektronicznej

Zakończenie zadania nr 2 w formie krótkiego filmu prezentacyjnego (ofertowego)

4 W

12 L


2

Animacja komputerowa 3D:

Wykłady:

 • Zapoznanie z możliwościami animacji 3D i sposobami wykorzystania tych możliwości

 • Przegląd ogólnodostępnych narzędzi (oprogramowania) do tworzenia animacji 3D i zapoznanie z ich charakterystyką

Podstawy kompozycji przestrzennego obrazu ruchomego

Laboratorium:

Zapoznanie z możliwościami animacji w programie 3D Max oraz innych prostszych aplikacjachZadanie nr 1

„Animowana czołówka” – scenariusz kilkunastosekundowej czołówki filmowej, prezentującej znak graficzny lub logotyp z nazwiskiem studenta • Podstawy animacji – podstawowe narzędzia programu najczęściej wykorzystywane w tworzeniu animacji, sterowanie animacją, klatki kluczowe

 • Budowanie scenariusza

 • Storyboard animacji

 • Projektowanie ruchu, rytmu i logiki animacji

 • Animacja obiektów

 • Animacja świateł

 • Animacja kamery

 • Animacja tekstur

 • Wykorzystanie efektów

 • Rendering i eksport gotowej sekwencji filmowej

Zakończenie zadania nr 1 w postaci kilkunastosekundowej animacji 3D, ruchomej wizytówki studenta, utworzonej w zadanym formacie i rozdzielczości

Zadanie nr 2

„Prezentacja produktu” – tworzenie filmu animowanego prezentującego produkt za pomocą programu do animacji 3D i zaawansowanych technik modelowania oraz mapowania

Rozwinięcie technik modelowania i animacji w programie 3D


4 W

12 L


3

Komputerowy montaż wideo:

Wykłady:

 • Zapoznanie z typami sprzętu rejestrującego filmy oraz możliwościami, jakie oferują

 • Zapoznanie z parametrami obrazu video oraz możliwościami ich zmiany (rozdzielczości, częstotliwości, kompresja)

 • Zapoznanie z metodami kopiowania obrazu filmowego z kamery do komputera oraz zapoznanie z popularnymi programami do obróbki tego obrazu

Podstawy kompozycji obrazu filmowego

Laboratorium:

Zapoznanie z interfejsem programu Adobe Premiere oraz jego najważniejszymi funkcjami i narzędziamiZadanie nr 1

„Krótki reportaż” – utworzenie 1 minutowego filmu opowiadającego o wybranym zdarzeniu • Tworzenie scenopisu, idei filmu, przygotowanie do filmowania

 • Posługiwanie się kamerą i świadome wykorzystywanie jej funkcji

 • Wykorzystanie oświetlenia zastanego, ewentualne wykorzystanie dodatkowego oświetlenia sceny

 • Transfer danych do programu Premiere

 • Montaż sfilmowanego materiału oraz obróbka graficzna obrazu w programie Premiere

 • Dodawanie napisów i czołówek do filmu

 • Eksport zmontowanego filmu na nośniki (taśma, DVD, dysk)

Zakończenie zadania nr 1 w formie 1 minutowego filmu opowiadającego w sposób czytelny o wybranym zdarzeniu; film musi zawierać napisy początkowe i końcowe; film powinien być oddany w formie pliku cyfrowego w zadanym formacie

Zadanie nr 2

„Klip” – realizacja krótkiego, obrazu filmowego z dodanym tłem dźwiękowym – muzycznym prezentującego wybrany produkt • Tworzenie dynamiki obrazu filmowego poprzez montaż

 • Synchronizacja obrazu i dźwięku

 • Podstawowe wiadomości na temat obróbki i montażu dźwięku

 • Zastosowanie efektów i filtrów w obrazie

Zakończenie zadania nr 2 w formie klipu filmowego z dodanym dźwiękiem, zmontowanego z użyciem efektów wizualnych; film powinien być oddany w formie pliku cyfrowego w zadanym formacie

4 W

12 L


4

Podstawy rysunku i kompozycji obrazu oraz techniki fotografii cyfrowej

Wykłady:

 • Zaznajomienie z teorią kompozycji obrazu: rodzajami kompozycji, zasadami organizacji przestrzeni

 • Przedstawienie: zasady złotego podziału oraz mocnych punktów obrazu

 • Zapoznanie z rolą jaką odgrywają w kreacji obrazu jego granice oraz rytm

 • Przedstawienie historii i podstaw teorii rysunku oraz możliwości zastosowania w grafice cyfrowej

 • Podstawowe wiadomości o barwach

 • Zagadnienie perspektywy w obrazie

Podstawy fotografii cyfrowej

Laboratorium:

Zadanie nr 1

„Fotografia produktu” – fotografia cyfrowa obiektu dla celów marketingowych • Techniki oświetlenia w fotografii

 • Ekspozycja

 • Techniki fotografowania

 • Podstawowa obróbka fotografii cyfrowej

Zakończenie zadania nr 1 w postaci cyklu zdjęć prezentujących dany produkt

8 W
8 L

5

Projektowanie elementów grafiki www

Wykłady:

 • Cykl życia strony www

 • Zapoznanie z teorią komunikatu wizualnego

 • Zapoznanie z podstawami wiedzy z zakresu historii pisma

 • Zapoznanie z podstawami wiedzy z zakresu typografii

 • Kreatywne wykorzystanie typografii w budowaniu stron www

 • Zapoznanie z podstawami wiedzy z zakresu Systemu Identyfikacji WizualnejSpójność projektowanych elementów graficznych strony www z systemem Identyfikacji Wizualnej firmy

Laboratorium:

Zadanie nr 1

„Projekt strony internetowej wybranej firmy” – utworzenie funkcjonalnego layoutu strony głównej oraz min. 5 podstron • Analiza modelu działania firmy i jej produktu pod kątem stworzenia założeń projektowych

 • Analiza rynku, misji i strategii firmy pod kątem stworzenia założeń projektowych

 • Określenie profilu wizualnego firmy

 • Selekcjonowanie i mapowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia na stronie

 • Stworzenie założeń do projektu graficznego strony

 • Stworzenie profilu grupy docelowej

 • Określenie na piśmie planowanego efektu u odbiorcy; percepcja, dekodowanie, interpretacja, reakcja zwrotna

 • Projekty fotografii (do wykonania podczas zajęć z Komputerowego montażu wideo)

 • Wybór fontów i pomocniczych elementów graficznych

 • Przeprowadzenie i zakończenie projektu

Zakończeniem zadania nr 1 będzie zaimplementowanie zatwierdzonej strony na serwerze uczelni

4 W

20 L


6

Projektowanie grafiki bitmapowej 2D i 3D

Wykłady:

 • Podstawowe pojęcia z zakresu projektowania bitmapowej grafiki 2D i 3D

 • Zapoznanie z możliwościami bitmapowej grafiki 2D i 3D oraz sposobami wykorzystania tych możliwości

Przegląd ogólnodostępnych narzędzi (oprogramowania) do tworzenia bitmapowej grafiki 2D i 3D i zapoznanie z ich charakterystyką (The Gimp, Microsoft PhotoEditor, Corel Paint Shop Pro

Laboratorium:

Zapoznanie z interfejsem programu Adobe Photoshop oraz jego najważniejszymi funkcjami i narzędziami, nawigacja w programie, zapoznanie się z systemem plikówZadanie nr 1

„Edycja mapy bitowej” – podstawowe techniki obróbki map bitowych 2D • Obróbka mapy bitowej 2D: kadrowanie, skalowanie, wyrównanie perspektywy, wycięcie z tła, przeźroczystości, korekta kolorystyki

 • Techniki retuszu fotografii cyfrowej

 • Rozdzielczość

Zakończenie zadania nr 1 w formie plików graficznych

Zadanie nr 2

„Studium przedmiotu” – analiza budowy i odwzorowanie rzeczywistego, prostego przedmiotu w bitmapowej grafice 2D i 3D • Tworzenie szkieletu obiektu z prostych kształtów

 • Zaawansowane metody tworzenia bitmapowej grafiki 2D i 3D

 • (budowanie wzorów, symulowanie faktur materiałów typu szkło, metal - stosowanie narzędzi 3D)

 • Tworzenie obiektów typograficznych - litera 2D i 3D

 • Tworzenie detali

 • Sposoby zarządzania strukturą pliku (porządkowanie zbioru warstw, efektów, etc.)

 • Przygotowanie pliku do publikacji www i drukowanej

Zakończenie zadania nr 2 w formie mapy bitowej w zadanych formatach

4 W

20 L


7

Projektowanie grafiki wektorowej 2D

Wykłady:

 • Omówienie programów wektorowych i ich przeznaczenia.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami takimi jak: kompozycja, linia, plama, kolor w projektowaniu graficznym

Laboratorium:

Interfejs programu i narzędzia służące do edycji – zadania projektowe: 1. Ilustracja wektorowa – stworzenie wektorowej ilustracji obiektu w oparciu o obraz rastrowy

 2. Piktogram – zaprojektowanie serii jednorodnych tematycznie i stylistycznie piktogramów ilustrujących wybrane pojęcia

 3. Litera jako moduł graficzny – przetwarzanie liter w ilustracje graficzne z uwzględnieniem podstawowych rodzajów kompozycji

 4. Znak graficzny – zaprojektowanie logotypu wraz sygnetem dla określonego przedsiębiorstwa

 5. Opakowanie – projekt grafiki opakowania na podstawie gotowego wykrojnika. Przygotowanie realizacji do druku

Inspiracje – kod kreskowy – interpretacja graficzna


4 W

20 L


8

Projektowanie grafiki wektorowej 3 D

Wykłady:

 • Zapoznanie z możliwościami grafiki 3D i sposobami wykorzystania tych możliwości

 • Podstawowe pojęcia z zakresu projektowania graficznego

 • Przegląd ogólnodostępnych narzędzi (oprogramowania) do tworzenia grafiki 3D i zapoznanie z ich charakterystyką

Podstawy kompozycji obrazu - Pojęcie kompozycji i jej podstawowe rodzaje, pojęcie rytmu

Laboratorium:

Zapoznanie z interfejsem programu 3D Max oraz jego najważniejszymi funkcjami i narzędziami, nawigacja w programie, zapoznanie się z układem współrzędnychZadanie nr 1

„Deseń przestrzenny” – organizacja zbioru elementów według zadanych układów kompozycyjnych, wstęp do projektowania • Zasady budowy prostych obiektów siatkowych

 • Tworzenie prostych obiektów i ich transformacje, szyk obiektów

 • Tworzenie oświetlenia i zmiana jego parametrów

 • Efektywne wykorzystanie oświetlenia sceny, rodzaje świateł i ich przydatność w scenie

 • Cieniowanie, rodzaje

 • Rendering, podstawowe zasady

 • Tworzenie kamer i zmiana ich parametrów, pojęcie głębi ostrości, ogniskowej, kąta widzenia, kadr i kompozycja kadru

Zakończenie zadania nr 1 w formie renderingów, utworzonych kompozycji graficznych: kompozycja otwarta – zamknięta oraz statyczna – dynamiczna

Zadanie nr 2

„Morfologia przedmiotu” – analiza budowy i odwzorowanie rzeczywistego, prostego przedmiotu w grafice 3D • Tworzenie obiektu z kształtów, wytłaczanie po ścieżce, bryły obrotowe, modyfikatory

 • Stworzenie sceny z wykorzystaniem analizowanego przedmiotu

 • Zaawansowane metody budowy obiektów siatkowych

 • Rodzaje materiałów. Wykorzystywanie gotowych materiałów i tworzenie własnych

 • Tworzenie tekstur, nanoszenie na obiekty, zmiana parametrów

 • Budowanie nastroju sceny za pomocą oświetlenia, parametrów kamery, materiałów i tekstur

Zakończenie zadania nr 2 w formie renderingu, mapy bitowej w zadanym formacie

Zadanie nr 3

Podstawy wizualizacji architektonicznej -Odwzorowanie w przestrzeni złożonego obiektu, na podstawie rysunków 2 D (rzutów, widoków, itp.) z zachowaniem skali • Czytanie rysunków 2D, import do programu 3D, odtwarzanie obiektu

 • Zbudowanie wieloelementowej sceny z utworzonym obiektem

 • Ogół i szczegół w budowaniu form przestrzennych

 • Budowanie obiektu złożonego

 • Tworzenie złożonych obiektów, obiekty Boole’a

 • Tekstury, materiały, oświetlenie – kontynuacja

Zakończenie zadania nr 3 w formie renderingu stworzonej sceny z uwzględnieniem walorów estetycznych


4 W

20 L


9

Technologia składu i łamania publikacji

Wykłady:

 • Wprowadzenie do zagadnień typografii

 • Określenie kryteriów dobrej typografii

Laboratorium:

Interfejs programu i narzędzi służących do edycji – zadania projektowe: 1. Rodzaj i właściwości kroju, a charakter publikacji – aranżacja tekstu w formacie A4 oraz dopasowanie rodzaju i właściwości kroju do treści

 2. Winieta i layout czasopisma – projekt okładki i rozkładówki czasopisma. Aranżacja elementów grafiki. Właściwy dobór krojów

Akcydensy informacyjne – zaprojektowanie afisza i ulotki odnoszących się do określonego wydarzenia

4 W

20 LProjekt: „Wykwalifikowany mechatronik i informatyk-studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-145/10 realizowany w ramach umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Lider: Partner:

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna