Temat – zadanie główne: Krótkie układy choreograficzne do muzyki nowoczesnej – poszukiwanie inspiracji, równowagi i relaksuPobieranie 39.66 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar39.66 Kb.
Temat – zadanie główne: Krótkie układy choreograficzne do muzyki nowoczesnej – poszukiwanie inspiracji, równowagi i relaksu.

 

Klasa: Ilość osób: 10 dziewcząt

Czas trwania: 45 min.

Miejsce zajęć: mała sala gimnastyczna

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz DVD,płyty CD, pompony, hula –hop, chustki.

 

Cele operacyjne w zakresie:

         umiejętności – uczeń potrafi wykonać kroki i podskoki do muzyki za pokazującym

         wiadomości – potrafi wybrać odpowiedni utwór do wykonywanego tańca

         motoryczności – uczeń doskonali koordynację wzrokowo-ruchową, wzmocni mięśnie posturalne poprzez prawidłową sylwetkę podczas tańca,

         wychowania – uczeń potrafi współpracować w grupie i w parze

 

 


 

Układ działań

(tok lekcji)

 

 

Treść zadańDozowanie

 

Uwagi organizacyjno - metodyczne

CZĘŚĆ  WSTĘPNA

1.

Zorganizowanie grupy i sprawdzenie gotowości do zajęć

 

2. Motywacja do udziału lekcji1.Zbiórka w dwuszeregu

2.Powitanie klasy

3.Sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć

4.Podanie tematu lekcji oraz głównych zadań lekcji4min.

 

 Zorganizowanie grupy

 

Odnotowanie nieobecnych lub niećwiczących tego dniaCZĘŚĆ  GŁÓWNA  A

3. Rozgrzewka psychomotoryczna, profilaktyka.

1. Rozgrzewka do muzyki

*Ćwiczenia kształtujące

-krążenia głowy w prawo i w lewo

-krążenia ramion oburącz w przód i w tył połączone z podskokami w miejscu

-skłony tułowia: na 1 w przód, na 2 tył, na 3 w lewo i na 4 w prawo

-podskok na prawej nodze z uniesieniem lewej nogi ugiętej w kolanie połączone z wznosem rąk bokiem w górę na 1, 2, 3, 4; to samo druga noga

-ręce na biodra nogi skrzyżowane prawa stopa przed lewą, podskokiem zmiana ustawienia stóp na 1,2.

*Marsz w miejscu na 1,2,3,4

*Marsz- krok w przód na 1,2 i krok w tył na 3,4

*Marsz- krok w prawo na 1,2, i krok w lewo na 3,4 

 

2x52x5

 

8x 

16x


 

 

10x 

 

10x10x

10x


 

 

Met. naśladowcza-ścisła

 

Muzyka żywa nowoczesna np. techno 

Kontrola wykonania poszczególnych ćwiczeń.CZĘŚĆ  GŁÓWNA  B

4. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności w różnych zakresach.

I. Przypomnienie kolejności kroków w układzie nowoczesnym do muzyki ATeens „Up side down”.

1.w miejscu podskok na 1 nodze z klikiem drugą nogą, następnie odwrotnie 4x

2.krok odstawno-dostawny w prawo 4x

1 i 2 powtarzamy 4x tam i powrotem

3.krok skrzyżny w prawo i w lewo 4x

4.podskokiem obunóż w przód w tył na środek i podskokiem obrót o 90°

5.podskokiem z uniesieniem kolana w górę4 kroki na 1,2,3,4

6.podskokiem obunóż w przód w tył na środek

7.krok odstawno-dostawny w prawo 4 kroki

8. podskokiem obunóż w przód w tył na środek

9. krok odstawno-dostawny w lewo 4 kroki

10.podskokiem obunóż w przód w tył na środek

11.pajacyk w miejscu i pajacyk z półobrotem w lewo

12.obrót w Rawo na 1,2,3,4, i to samo z powrotem razem 4x tam i z powrotem

13.podskoki obunóż w miejscu 4x

14.marsz w prawo po skosie na 1,2,3,4, i powrót to samo w lewo razem 4 długości

15.krok V z aerobiku 4x

16.krok A z aerobiku 4x

17.krokiem odstawno-dostawnym w prawo z półobrotem w lewo z półobrotem itd. po kwadracie

18.krok podstawowy walca angielskiego prawą nogą na 1,2,3 potem lewą nogą na 1,2,3

19.siad klęczny prawa ręka bokiem w górę idół następnie lewa, potem obie

20. wyskok w górę na 6 kroków ustawienie w literę V

21.krok kankana 4x

22.krok new york z cha chy 4x

23.na 8 podskoków zmiana ustawienia wliterę A

24.krok kankana 4x

25.krok cha chy z obrotem do końca utworu

II. Wykonanie dowolnego zestawienia figur w disco foksie. Ćwiczenie w parach. Przypomnienie poszczególnych figur:

-krok podstawowy

-precelek

-zmiana miejsc

-odejście

-zakręcenie na prawą rękę partnera

-tunel


-krok chodzony partnerki przed partnerem

-obrót po kole razem

 

III. Układ z hula –hopem, ustawienie w rozsypce przodem do nauczyciela. Doskonalenie wyczucia rytmu i estetyki ruchu.1.marsz z kółkiem do przodu i do tyłu

2.kółko przed sobą „zamiatanie”

3.kręcenie kołem na prawej ręce

4.marsz dookoła kółka

5.przeskoki przez kółko

6.kręcenie koła na lewej ręce

7.przysiady z kółkiem

8.podskoki z kółkiem trzymanym nad głową

9.krążenia tułowia z kółkiem

10.przenoszenie kółka z prawej strony na lewą stronę przed klatką piersiową

11.kręcenie hula-hopem na pasie


 

2x

3.52min. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  4 min.

 

  

 

  

 

  

 

  

4x

10x30s.

2x

6x30s.

6x

10x2x2

10x


 

30s.


 

Każda uczennica ma w obu rękach pompony.

Metoda bezpośredniej celowości ruchu

 

Omówienie wykonania poszczególnych ćwiczeń. 

Nauczyciel tańczy wraz z dziećmi licząc takty.

 

 

  

 

  

 

  

 

Co druga para idzie w przód reszta w tył. 

 

  

 

  

 

 Układ wykonujemy 1 raz w rozsypce następnie w kole.

 

Wywieszenie planszy z znanymi figurami.Met.ruchowej ekspresji twórczej.

Dzieci samodzielnie dobierają utwory muzyczne.

 

 

 Każda uczennica ma hula hop.

 

Met. naśladowcza ścisła.

 

Nauczyciel pokazuje ciąg ruchów tanecznych, które dzieci w dowolny sposób odtwarzają. 

 


CZĘŚĆ  KOŃCOWA

5.Uspokojenie organizmu

 

  

 

  

 

  

 

  

6.Podsumowanie lekcji

 


1.W leżeniu tyłem wykonywanie dowolnych ruchów rękami i nogami oraz przetaczanie w prawo i w lewo do muzyki relaksacyjnej szum morza i śpiew ptaków.

2.W parach wykonanie krótkiego dowolnego układu rumby złożonego z dowolnych znanych figur i kroków.

-krok podstawowy

-new yor


-hand to hand

-obrót pani

-obrót razem

-lasso


2.Podsumowanie dydaktyczno – wychowawcze.

 

3. Pożegnanie.1min.

 

  

 

 2min.

Met. ruchowej ekspresji twórczej.

Każda uczennica trzyma w obu rękach apaszkę. 

Met. ruchowej ekspresji twórczej.

 ©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna