Temat lekcjiPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/6
Data03.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6

English Plus 2

Rozkład materiału
TEMAT LEKCJI

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

TEMATYKA

SŁOWNICTWO

GRAMATYKA

FUNKCJE JĘZYKOWE

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
STARTER UNIT

LEKCJA 1

Family – moja rodzina.

Praca na lekcji

SB: s. 4


WB: s. 4

NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czasownik have got

Forma dzierżawcza ‘sOpisywanie swojej rodziny

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych

Pisanie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

EGZAMIN: Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk, Wielokrotny wybór

Dodatkowo

Wordlist: s. 101

Expression Bank: s. 114


Praca domowa

WB: s. 4


LEKCJA 2

She is 15 – dane osobowe.

Praca na lekcji

SB: s. 5


WB: s. 5

NPP: Człowiek

Życie rodzinne i towarzyskiebe + zaimki osobowe

Czasownik have got

Forma dzierżawcza ‘s


Pytanie o dane osobowe

Udzielanie podstawowych informacji na swój tematReagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, udzielanie podstawowych informacji na swój temat, pytanie o dane rozmówcy

Pisanie: opisywanie ludzi, przedstawianie faktów z teraźniejszości

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo

WB: ss. 80, 81

Expression Bank: s. 114


Praca domowa

WB: s. 5


LEKCJA 3

School – rozmawianie o szkole.

Praca na lekcji

SB: s. 6


WB: s. 6

NPP: Szkoła

be + zaimki osobowe

Czasownik have got

Forma dzierżawcza ‘s


Rozmawianie na temat zajęć szkolnych

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Pisanie: opisywanie miejsc, ludzi, czynności i swoich upodobań

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Dodatkowo

Wordlist: s. 101

Expression Bank: s. 114


Praca domowa

WB: s. 6


LEKCJA 4

My school - opisywanie swojej szkoły.

Praca na lekcji

SB: s. 7


WB: s. 7

NPP: Szkoła

be + zaimki osobowe

Czasownik have gotThere is/There are

Rozmawianie o szkole

Opisywanie swojej szkołyReagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Pisanie: opisywanie miejsc

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Dodatkowo

WB: ss. 80, 81

Wordlist: s. 101

Expression Bank: s. 114Praca domowa

WB: s. 7

UNIT 1

LEKCJA 5

Everyday objects – przedmioty codziennego użytku.

Praca na lekcji

SB: ss. 8, 9

WB: s. 8


NPP: Człowiek

Czasownik have got

So

Rozwiązywanie testu osobowościowego

Opisywanie osób na podstawie przedmiotów, które używająReagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich opinii

Pisanie: opisywanie ludzi

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Dodatkowo

Wordlist: ss. 101, 102Praca domowa

WB: s. 8


LEKCJA 6

I don’t go out without…– czytanie ze zrozumieniem.

Praca na lekcji

SB: s. 10

WB: s. 12


NPP: Szkoła

Człowiek


To be allowed to

To be supposed to

Opisywanie zasad panujących w szkole

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji w tekście, określanie głównej myśli tekstu, określanie głównej myśli poszczególnych części tekstu

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

EGZAMIN: Rozumienie tekstów pisanych Prawda/Fałsz, Wielokrotny wybór, Dobieranie

Dodatkowo

SB: s.


Wordlist: ss. 101, 102


Praca domowa

WB: s. 12LEKCJA 7

Present simple – ćwiczenia gramatyczne.

Praca na lekcji

SB: s. 11

WB: s. 9


NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present simple


Opisywanie posiadania

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych

Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów, przedstawianie faktów z teraźniejszości

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

Praca domowa

WB: s. 9


Dodatkowo

WB: ss. 82, 83

Pronunciation: s. 98


LEKCJA 8

Free-time activities – przysłówki częstotliwości.

Praca na lekcji

SB: s. 12

WB: s. 10


NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Czas present simple

Przysłówki częstotliwościOpisywanie form spędzania czasu wolnego

Mówienie: opowiadanie o wydarzeniach życia codziennego, opisywanie swoich upodobań

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyrażanie swoich preferencji i pytanie o preferencje innych

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem

EGZAMIN: Rozumienie ze słuchu Wielokrotny wybór

Dodatkowo

Wordlist: ss. 101, 102Praca domowa

WB: s.10


LEKCJA 9

Do you read magazines? – pytania o czynności wykonywane w czasie wolnym.

Praca na lekcji

SB: s. 13

WB: s. 11


NPP: Życie rodzinne i towarzyskie

Zaimki pytające

Czas present simple

Przysłówki częstotliwości


Pytanie o czynności wykonywane w czasie wolnym

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji

Inne: współdziałanie w grupie, stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Praca domowa

WB: s. 11Dodatkowo

WB: ss. 82, 83

Wordlist: ss. 101, 102


LEKCJA 10

What do you reckon? – pytanie o opinię.

Praca na lekcji

SB: s.14


NPP: Zakupy i usługi

Człowiek


Czas present simple


Pytanie o opinię i wyrażanie swojego zdania

Reagowanie ustne: uzyskiwanie i przekazywanie informacji, wyraża nie opinii i pytanie o opinie innych, stosowanie form grzecznościowych

Czytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych

Słuchanie: znajdywanie określonych informacji

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej

Dodatkowo

SB: s. 88

Wordlist: ss. 101, 102

Expression Bank s. 114LEKCJA 11

An Internet profile – ćwiczenia w pisaniu.

Praca na lekcji

SB: s. 15

WB: s. 13


NPP: Człowiek

Pisownia wyrazów wielką literą

Przecinki i apostrofyPisanie profilu internetowego

Opowiadanie o preferencjachCzytanie: rozumienie krótkich wypowiedzi pisemnych, znajdywanie określonych informacji

Pisanie: opisywanie ludzi, stosowanie właściwego stylu wypowiedzi

Inne: stosowanie strategii komunikacyjnych, posiadanie świadomości językowej, wykorzystywanie technik samodzielnej pracy nad językiem, dokonywanie samooceny

Dodatkowo

SB: s. 104

Wordlist: ss. 101, 102

Expression Bank s. 114Praca domowa

WB: s. 13


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna