Tematy prac dyplomowych inżynierskichPobieranie 154.08 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar154.08 Kb.
Gdańsk, 28 luty 2011

Tematy prac dyplomowych inżynierskich

dla studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja

do realizacji na sem. 7 r. ak. 2011/2012

w Katedrze Systemów Mikroelektronicznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Projekt programowalnego operacyjnego wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS o zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Design of programmable highly linear CMOS operational transconductance amplifier

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Stanisław Szczepański, prof. nadzw. PG

Konsultant pracy

Mgr inż. Robert Piotrowski

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie schematu układowego oraz topografii programowalnego operacyjnego wzmacniacza transkonduktancyjnego (OTA ) z uwzględnieniem wymagań technologii 0.35um CMOS AMS

Zadania do wykonania

1. Zaprojektowanie topografii OTA

2. Przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem programu SPICE oraz dobór optymalnych parametrów OTA

3. Przeprowadzenie szczegółowych symulacji DC, AC, Monte Carlo układu OTA po ekstrakcji elementów pasożytniczych

4. Opracowanie uzyskanych wynikówŹródła

1. Szczepański, S.; Piotrowski R,; Pankiewicz, B.; Kozieł, S.; Wzmacniacz różnicowy o zmniejszonych zniekształceniach nieliniowych, nr zgłoszenia P.392826

2. Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg;CMOS Analog Circuit Design

3. Behzad Razavi; Design of Analog CMOS Integrated Circuits,McGraw-Hill

4. J. Izydorczyk,: PSpice komputerowa symulacja układów elektronicznych, HelionLiczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Źrodło napięciowe z monitorem prądu z programową kompensacją temperaturową.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


A voltage source with a current monitor using a software compensation of temperature effects.

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Płotka

Konsultant pracy
Cel pracy

Układ źródeł i monitorów sterowany przez mikrokontroler współpracujący z komputerem osobistym zostanie użyty do statycznego pobudzania i pomiaru prądów i napięć tranzystorów MOS i bipolarnych w laboratorium studenckim.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z rozwiązaniami komercyjnie dostępnych źródeł napięciowych z monitorami prądu.

2. Zapoznanie się z mikrokontrolerem firmy Amtel z dołączonymi przetwornikami A/D i D/A.

3. Zaprojektowanie układu źródła napięciowego z monitorem prądu, wykorzystującego nieliniowy dwójnik pomiarowy.

4. Zmontowanie, uruchomienie i testowanie układu.

5. Pomiar charakterystyk temperaturowych układu.

6. Zaprojektowanie algorytmu programowej kompensacji termicznej zmian napięcia wyjściowego i mierzonego prądu.

7. Napisanie opowiedniego programu.

8. Uruchomienie programu i testowanie działania mikrokontrolera z dołączonymi przetwornikami A/D i D/A.
Źródła

1. Digilent Inc. – Opis i Podręcznik programowania mikrokontrolerów – j. angielski

2. karty katalogowe wybranych tranzystorów i układów scalonych – j. angielski

3. M.Polowczyk, E.Klugmann, Przyrządy Półprzewodnikowe", Wyd.PG, 2001

4. W. Marciniak, „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”, WNT, 1979Liczba wykonawców

1

Uwagi
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Źrodło prądowe z monitorem napięcia z programową kompensacją temperaturową.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


A current source with a voltage monitor using a software compensation of temperature effects.

Opiekun pracy

Dr hab. inż. Piotr Płotka

Konsultant pracy
Cel pracy

Układ źródeł i monitorów sterowany przez mikrokontroler współpracujący z komputerem osobistym zostanie użyty do statycznego pobudzania i pomiaru prądów i napięć tranzystorów MOS i bipolarnych w laboratorium studenckim.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z rozwiązaniami komercyjnie dostępnych źródeł prądowych z monitorami napięcia.

2. Zapoznanie się z mikrokontrolerem firmy Amtel z dołączonymi przetwornikami A/D i D/A.

3. Zaprojektowanie układu źródła prądowego z monitorem napięcia, wykorzystującego nieliniowy dwójnik pomiarowy.

4. Zmontowanie, uruchomienie i testowanie układu.

5. Pomiar charakterystyk temperaturowych układu.

6. Zaprojektowanie algorytmu programowej kompensacji termicznej zmian prądu wyjściowego i mierzonego napięcia.

7. Napisanie opowiedniego programu.

8. Uruchomienie programu i testowanie działania mikrokontrolera z dołączonymi przetwornikami A/D i D/A.
Źródła

1. Digilent Inc. – Opis i Podręcznik programowania mikrokontrolerów – j. angielski

2. karty katalogowe wybranych tranzystorów i układów scalonych – j. angielski

3. M.Polowczyk, E.Klugmann, Przyrządy Półprzewodnikowe", Wyd.PG, 2001

4. W. Marciniak, „Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone”, WNT, 1979Liczba wykonawców

1

Uwagi


Temat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Generator sygnałowy wykorzystujący technikę DDS (direct digital synthesis)

Temat w jęz. ang.

Signal generator using direct digital synthesis (DDS) technique

Opiekun pracy

Dr inż. Grzegorz Blakiewicz

Konsultant pracy
Cel pracy

Opracowanie i wykonanie prototypu prostego generatora sygnałowego wytwarzającego przebieg sinusoidalny z możliwością jego modulacji. Generator powinien zapewniać następujące rodzaje modulacji:

 • częstotliwości FM z regulowaną dewiacją od 0 do 30 % wartości częstotliwości sygnału nośnego i regulowaną częstotliwością modulującą od 0,1 Hz do 1 kHz;

 • kluczowanie częstotliwości FSK z możliwością ustawiania wartości kluczowanych częstotliwości;

 • kluczowanie fazy typu 2-PSK oraz 4-PSK.

Pozostałe parametry generatora: częstotliwość sygnału nośnego ustawiana od 100 kHz do 8 MHz, amplituda sygnału nośnego ustawiana od 0,1 V do 1 V. Generator ma być wykonany z użyciem specjalizowanego układu scalonego produkcji Analog Devices (do wyboru jeden z modeli: AD9832 lub AD9835), który realizuje wszystkie wymienione funkcje generatora. Do tego układu należy opracować dodatkowe urządzenia peryferyjne realizujące interfejs użytkownika oraz programujące parametry układu scalonego DDS.

Zadania do wykonania

 1. Zapoznanie się z teorią dotyczącą techniki DDS.

 2. Opracowanie schematu generatora opartego na specjalizowanym układzie scalonym DDS.

 3. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

 4. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.

Źródła

 1. Dane katalogowe układów scalonych AD9832 lub AD9835.

 2. Miesięcznik „Elektronika dla Wszystkich”, kwiecień 2000, artykuł dostępny w Internecie: http://elportal.pl/pdf/k03/52_17.pdf

Liczba wykonawców

1

UwagiTemat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Sztuczne obciążenie programowane cyfrowo
Temat w jęz. ang.

Digitally programmed artificial load
Opiekun pracy

Dr inż. Grzegorz Blakiewicz
Konsultant pracyCel pracy

Opracowanie i wykonanie prototypu tzw. sztucznego obciążenia, czyli źródła prądowego, którego prąd jest programowany cyfrowo. Układ powinien umożliwiać ustawienie stabilizowanego prądu wpływającego do masy w zakresie od 10 mA do 1 A z krokiem nie większym niż 10mA. Wartość stabilizowanego prądu powinna być programowana za pomocą prostej klawiatury numerycznej i zestawu wskaźników LED 7-segmentowych lub opcjonalnie za pośrednictwem komputera PC z użyciem prostego interfejsu użytkownika.
Zadania do wykonania

 1. Opracowanie schematu sztucznego obciążenia na przetworniku cyfrowo-analogowym oraz układów sterujących.

 2. Wykonanie komputerowych symulacji weryfikujących z użyciem symulatora SPICE (LTSPICE).

 3. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

 4. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.
Źródła

 1. Dane katalogowe przetworników C/A.

 2. A. Borkowski, „Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego”
Liczba wykonawców

1
UwagiTemat pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Precyzyjny stabilizator napięcia programowany cyfrowo

Temat w jęz. ang.

Digitally programmed precise voltage regulator

Opiekun pracy

Dr inż. Grzegorz Blakiewicz

Konsultant pracy
Cel pracy

Opracowanie i wykonanie prototypu precyzyjnego stabilizatora programowanego cyfrowo. Układ ma wytwarzać stabilizowane napięcie z zakresu od 1,5 V do 15 V programowane z krokiem nie większym niż 100 mV. Układ powinien posiadać ograniczenie prądu wyjściowego do wartości 0,5 A. Wartość stabilizowanego napięcia powinna być programowana za pomocą prostej klawiatury numerycznej i zestawu wskaźników LED 7-segmentowych lub opcjonalnie za pośrednictwem komputera PC z użyciem prostego interfejsu użytkownika.

Zadania do wykonania

 1. Opracowanie schematu stabilizatora oraz układów sterujących.

 2. Wykonanie komputerowych symulacji weryfikujących z użyciem symulatora SPICE (LTSPICE).

 3. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

 4. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.

Źródła

 1. Dane katalogowe przetworników C/A.

 2. A. Borkowski, „Układy scalone w stabilizatorach napięcia stałego”

Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


System wspierający projektowanie analogowych układów scalonych programami MAGIC i SPICE

Temat w jęz. ang.

Support system for design of analog integrated circuits using SPICE and MAGIC

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Jakusz

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie systemu wspierającego projektowanie analogowych układów scalonych w postaci strony internetowej

Zadania do wykonania

 1. Zapoznanie się procesem wytwarzania układów scalonych w technologii CMOS i BiCMOS

 2. Zapoznanie się z dokumentacją programów MAGIC, PSPICE, LTSPICE, NETGEN

 3. Zapoznanie się z procedurami projektowania typowych układów.

 4. Wykonanie przykładowych układów podstawowych w technologii CMOS

 5. Wykonanie instrukcji i strony internetowej

Źródła

 1. 1. P.E. Allen, D.R. Holberg, “CMOS Analog Circuit Design”.

 2. 2. D. Johns, K. Martin, “Analog Integrated Circuit Design”.

 3. 3. Dokumentacje programów MAGIC, PSPICE, LTSPICE, NETGEN

Liczba wykonawców

1

Uwagi
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Analogowy interfejs mikrofonowy do systemów monitoringu


Temat w jęz. ang.

Analogue microphone interface for monitoring systems

Opiekun pracy

Dr inż. Jacek Jakusz

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie i wykonanie układu interfejsu mikrofonowego do systemów monitoringu. Układ ma współpracować z mikrofonem elektretowym i przetwornikiem analogowo-cyfrowym. Układ powinien być zasilany niskim napięciem, charakteryzować się niskimi szumami, posiadać automatyczną regulację wzmocnienia i funkcję wykrywania dźwięku.

Zadania do wykonania

1. Analiza istniejących rozwiązań

2. Opracowanie schematu urządzenia.

3. Wykonanie komputerowych symulacji weryfikujących z użyciem symulatora typu spice.

4. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

5. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.


Źródła

1. Specyfikacja urządzenia sporządzona przez opiekuna pracy.

2. Dane katalogowe SSM2165, wzmacniaczy operacyjnych, itp.Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Kluczowane obciążenie o programowanych parametrach.

Temat w jęz. ang.

Switched load with programmed parameters.

Opiekun pracy

Dr inż. Waldemar Jendernalik

Konsultant pracy
Cel pracy

Opracowanie i wykonanie prototypu sztucznego kluczowanego obciążenia służącego do badań różnych układów elektronicznych np. zasilaczy. Układ powinien umożliwiać skokową zmianę rezystancji obciążenia w zadanych granicach oraz z zadaną częstotliwością. Parametry sztucznego obciążenia (wspomniany zakres zmian i częstotliwość) powinna być programowana w sposób mechaniczny lub cyfrowo za pomocą prostej klawiatury numerycznej i zestawu wskaźników LED 7-segmentowych lub opcjonalnie za pośrednictwem komputera PC z użyciem prostego interfejsu użytkownika.

Zadania do wykonania

1. Opracowanie schematu kluczowanego obciążenia z rezystorów i kluczy analogowych oraz układów sterujących.

2. Wykonanie komputerowych symulacji weryfikujących z użyciem symulatora typu spice.

3. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

4. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.Źródła

1. Specyfikacja urządzenia sporządzona przez opiekuna pracy.

2. Dane katalogowe kluczy analogowych, tranzystorów mocy MOS.Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Elektroniczny miernik mocy

Temat w jęz. ang.

Electronic energy meter

Opiekun pracy

Dr inż. Waldemar Jendernalik

Konsultant pracy
Cel pracy

Opracowanie i wykonanie prototypu elektronicznego miernika elektrycznej mocy rzeczywistej. Wskazane jest, aby miernik posiadał możliwość pomiaru mocy pobieranej z sieci 220 V. Wartość mocy powinna być wyświetlana w postaci numerycznej, np. na wskaźniku 7 segmentowym LED.

Zadania do wykonania

1. Opracowanie schematu miernika mocy z wykorzystaniem dedykowanych (specjalizowanych) pod tym kątem układów scalonych.

2. Opracowanie płytki montażowej i zmontowanie układu prototypowego.

3. Uruchomienie układu prototypowego i przetestowanie jego działania.


Źródła

1. Specyfikacja urządzenia sporządzona przez opiekuna pracy.

2. Dane katalogowe układów firmy Analog Devices.3. Dane katalogowe przetworników A/C.

Liczba wykonawców

1

Uwagi
Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej

System prezentacji zdjęć w formacie JPEG z pamięci CF w oparciu o płytę prototypową Virtex2Pro.

Temat w jęz. ang.

System for JPEG picture presentation from CF memory using Virtex2Pro prototype board.

Opiekun pracy

Dr inż. Miron Kłosowski

Konsultant pracy
Cel pracy

Projekt i realizacja systemu prezentacji zdjęć w formacie JPEG z pamięci CF w oparciu o płytę prototypową Virtex2Pro.

Zadania do wykonania

 1. Wybór, adaptacja i implementacja rdzenia dekodera JPEG typu open-source.

 2. Projekt, synteza, symulacja i implementacja w języku VHDL modułu odczytu plików JPG z pamięci CF przez podsystem ACE.

 3. Projekt, synteza, symulacja i implementacja w języku VHDL systemu prezentacji (z możliwością sterowania przebiegiem za pomocą dołączonej klawiatury PS/2).

Literatura

 1. OpenCores: www.opencores.org

 2. Oficjalna strona JPEG: http://www.jpeg.org/

 3. Dokumentacja układów Virtex2Pro oraz ACE: www.xilinx.com

Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej

Oprogramowanie do ćwiczeń laboratoryjnych wspomagające pomiary systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów.

Temat w jęz. ang.

Laboratory software for measurement of digital signal processing systems.

Opiekun pracy

Dr inż. Miron Kłosowski

Konsultant pracy
Cel pracy

Realizacja oprogramowania pozwalającego na pomiary filtrów cyfrowych realizowanych za pomocą układów FPGA Virtex2Pro.

Zadania do wykonania

  1. Realizacja generatora sygnałowego działającego na karcie dźwiękowej pod systemem operacyjnym Linux.

  2. Realizacja oscyloskopu działającego na karcie dźwiękowej pod systemem operacyjnym Linux.

  3. Realizacja analizatora widma działającego na karcie dźwiękowej pod systemem operacyjnym Linux.

  4. Projekt, synteza i implementacja w języku VHDL przykładowego filtru FIR prezentującego działanie zrealizowanego oprogramowania.

Literatura

 1. Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) project homepage: http://www.alsa-project.org/main/index.php/Main_Page

 2. Dokumentacja układów Virtex2Pro: www.xilinx.com

 3. Tomasz P. Zieliński; „Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów od teorii do zastosowań”; Wydawnictwa Komunikacji i Łączności; Warszawa 2005.

Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej

Przełącznik – rozgałęźnik sygnału video oraz audio

Temat w jęz. ang.

Diversity video and audio switch with multiple output

Opiekun pracy

Dr inż. Bogdan Pankiewicz

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem projektu jest wykonanie urządzenia, które na podstawie sygnału RSSI z 6 odbiorników wybiera ten o najkorzystniejszej wartości i przełącza go do wyjścia urządzenia. Dodatkowo wyjście powinno być rozgałęzione na 3 oddzielne gniazda. Przewidywane zasilanie urządzenia – bateryjne 12V. Należy przewiedzieć możliwość zastosowania jednocześnie odbiorników różnych producentów o różnych sygnałach RSSI oraz możliwość zastosowania mniejszej ilości odbiorników. Wybrany odbiornik powinien być sygnalizowany poprzez diodę LED lub poprzez wyświetlacz LCD.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problemem.

2. Wykonanie projektu schematu elektrycznego.

3. Wykonanie projektu płytki drukowanej.

4. Montaż urządzenia oraz jego uruchomienie.Źródła

1. A.H. Hausman „An Analysis of Dual Diversity Receiving Systems”, In Proc of the IRE June 1954,

2. J.L. Glaser S.H. Van Wambeck, „Experimental Evaluation of Diversity Receiving Systems”, In Proc of the IRE, March 1951.

3. www.atmel.com


Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ze względu na materiały źródłowe wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Przełącznik sygnału PPM odbiornika RC

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


PPM signal switch of RC receiver

Opiekun pracy

Dr inż. Bogdan Pankiewicz

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem projektu jest wykonanie urządzenia, które na podstawie sygnału RSSI oraz jakości sygnału PPM z 2 odbiorników RC wybierze ten o lepszych parametrach i przełączy go do wyjścia urządzenia. Urządzenie musi być miniaturowe i mieć małą masę. Przewidywane napięcie zasilające 3.3-5.5V. Liczba przełączanych kanałów PPM – 8. Należy przewiedzieć możliwość zastosowania jednocześnie odbiorników różnych producentów o różnych sygnałach RSSI. Wybrany odbiornik powinien być sygnalizowany poprzez diodę LED. Dodatkowo układ powinien generować jedno zastępcze napięcie RSSI dostępne dla pozostałych urządzeń.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problemem.

2. Wykonanie projektu schematu elektrycznego.

3. Wykonanie projektu płytki drukowanej.

4. Montaż urządzenia oraz jego uruchomienie.Źródła

1. A.H. Hausman „An Analysis of Dual Diversity Receiving Systems”, In Proc of the IRE June 1954,

2. J.L. Glaser S.H. Van Wambeck, „Experimental Evaluation of Diversity Receiving Systems”, In Proc of the IRE, March 1951.

3. www.atmel.com


Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ze względu na materiały źródłowe wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Zasilacz 12V/3,5A z podtrzymaniem akumulatorowym

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Power supply 12V/3,5A with battery upoholding

Opiekun pracy

Dr inż. Bogdan Pankiewicz

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest wykonanie zasilacza 12V/3,5A, który będzie miał wbudowane akumulatory buforujące, podtrzymujące dostarczanie mocy do odbiorników przy zaniku napięcia sieciowego. W projekcie należy wykorzystać elementy będące na stanie katedry t.j.:

 • akumulatory żelowe ołowiowe 12V 7Ah

 • przetwornice 230Vac – 24 V dc

Należy przewidzieć pracę na akumulatorach trwającą do 12 godzin. Zasilacz powinien zapewniać zabezpieczenie akumulatorów przed zbytnim rozładowaniem oraz powinien na wyświetlaczu LCD przedstawiać następujące informacje:

 • przybliżony stan naładowania akumulatorów,

 • przybliżony czas osiągnięcia stanu pełnego naładowania,

 • przybliżony czas pracy awaryjnej,

 • napięcie i prąd obciążenia.

Zadania do wykonania

1. Zapoznanie się z problemem.

2. Wykonanie projektu schematu elektrycznego.

3. Wykonanie projektu płytki drukowanej.

4. Montaż urządzenia oraz jego uruchomienieŹródła

1. Czerwiński, „Akumulatory, baterie, ogniwa”, WKŁ, Warszawa 2005

2. R. Kamiński, „Przetwornice impulsowe – topologie i ich właściwości”, „Elektronika Praktyczna plus”, 2/2008

3. STMicroelectronics, „An MCU-based low cost non-inverting buck-boost converter for battery chargers, http://www.st.com/stonline/products/literature/anp/12476.pdf


Liczba wykonawców

1

Uwagi

Ze względu na materiały źródłowe wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Uniwersalny system mikroelektroniczny z interfejsem wideo

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Universal microelectronic system with video interface

Opiekun pracy

Dr inż. Marek Wójcikowski

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie systemu mikroelektronicznego wyposażonego w wyświetlacz TFT i kamerę CMOS VGA. Obraz z kamery oraz interfejs użytkownika powinien być wyświetlany na wyświetlaczu LCD.

Zadania do wykonania

- Zapoznanie się z systemem EDK firmy Xilinx i uruchomienie bazowego systemu mikroelektronicznego.

- Zapoznanie się ze sposobem podłączania urządzeń do magistrali PLB.

- Zaprojektowanie i uruchomienie bloku sterowania wyświetlaczem.

- Zaprojektowanie i uruchomienie bloku sterowania kamerą.

- Opracowanie sterowników w języku C.

- Wykonanie demonstracyjnego oprogramowania wykorzystującego kamerę i wyświetlacz.Literatura

- Dokumentacja systemu EDK www.xilinx.com

- Dokumentacja kamery CMOS http://www.maritex.com.pl/pl/shop/products/ggid/9435Liczba wykonawców

1

Uwagi

Wymagana znajomość VHDL i C
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Blok sprzętowy systemu mikroelektronicznego z interfejsem magistrali PLB sterujący modułem z wyświetlaczem LCD.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Microelectronic system hardware block with PLB bus interface driving the LCD display module.

Opiekun pracy

Dr inż. Marek Wójcikowski

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie bloku IP (Intellectual Property) obsługującego moduł PMOD-CLS firmy Digilent. Zaprojektowany blok należy wyposażyć w interfejs magistrali typu PLB oraz podłączyć do programowalnego systemu mikroelektronicznego z procesorem Microblaze.

Zadania do wykonania

- Zapoznanie się z systemem EDK firmy Xilinx i uruchomienie bazowego systemu mikroelektronicznego.

- Zapoznanie się ze sposobem podłączania urządzeń do magistrali PLB.

- Opracowanie sposobu komunikacji z projektowanym blokiem.

- Zaprojektowanie i uruchomienie bloku sterowania wyświetlaczem.

- Opracowanie sterowników w języku C.

- Wykonanie demonstracyjnego systemu wykorzystującego zaprojektowany blok IP.

- Przygotowanie dokumentacji użytkownika.


Literatura

- Dokumentacja systemu EDK www.xilinx.com

- Dokumentacja modułów PMOD www.digilentinc.comLiczba wykonawców

1

Uwagi

Wymagana znajomość VHDL i C
Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Blok sprzętowy systemu mikroelektronicznego z interfejsem magistrali PLB sterujący czujnikiem odbiciowym na podczerwień.

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Microelectronic system hardware block with PLB bus interface to IR reflective photo detector.

Opiekun pracy

Dr inż. Marek Wójcikowski

Konsultant pracy
Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie bloku IP (Intellectual Property) obsługującego moduł PMOD-LS1 firmy Digilent. Zaprojektowany blok należy wyposażyć w interfejs magistrali typu PLB oraz podłączyć do programowalnego systemu mikroelektronicznego z procesorem Microblaze.

Zadania do wykonania

- Zapoznanie się z systemem EDK firmy Xilinx i uruchomienie bazowego systemu mikroelektronicznego.

- Zapoznanie się ze sposobem podłączania urządzeń do magistrali PLB.

- Opracowanie sposobu komunikacji z projektowanym blokiem.

- Zaprojektowanie i uruchomienie bloku sterowania czujnikiem odbiciowym.

- Opracowanie sterowników w języku C.

- Wykonanie demonstracyjnego systemu wykorzystującego zaprojektowany blok IP.

- Przygotowanie dokumentacji użytkownika.


Literatura

- Dokumentacja systemu EDK www.xilinx.com

- Dokumentacja modułów PMOD www.digilentinc.comLiczba wykonawców

1

Uwagi

Wymagana znajomość VHDL i CTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Wykrywacz metalu

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Metal detector

Opiekun pracy

Dr inż. Marek Wroński

Konsultant pracy
Cel pracy

Wykonanie urządzenia umożliwiającego wykrywanie np. rur wodociągowych czy prętów zbrojeniowych.

Zadania do wykonania

Przegląd typowych rozwiązań, wybór układu do realizacji, zaprojektowanie płytki PCB, zmontowanie i przetestowanie urządzenia.

Źródła

 1. M. W. Nowakowscy. Proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania. WkiŁ. Warszawa 1984.
Liczba wykonawców

1

UwagiTemat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. pol.)


Sygnalizator przewodów elektrycznych

Temat projektu/pracy dyplomowej
inżynierskiej (jęz. ang.)


Electric cable detector

Opiekun pracy

Dr inż. Marek Wroński

Konsultant pracy
Cel pracy

Wykonanie urządzenia umożliwiającego lokalizowanie przewodów sieci energetycznej.

Zadania do wykonania

Przegląd typowych rozwiązań, wybór układu do realizacji, zaprojektowanie płytki PCB, zmontowanie i przetestowanie urządzenia.

Źródła

1. M. W. Nowakowscy. Proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania. WkiŁ. Warszawa 1984.


Liczba wykonawców

1

Uwagi

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna